Toppen af B'nai B'rith bygningen i Seattle
  Dette ADL filial i Seattle, der er én af 30, giver et indtryk af de vældige kapitalinteresser der må ligge bag dette foretagende. Hovedkontoret ligger i New York.
 
  B'nai B'rith i Seattle
   
 
En verdensalliance der vil have et internationalt politikorps til sin disposition
 
Jerusalem som verdens hovedstad
 
  Generalstaben fra begge parter rekrutteres fra Europas åndelige førerrace: Jøderne. [..] Således havde et godt forsyn i det øjeblik da feudal-adelen forfald, gennem jødernes frigørelse skænket Europa en ny adelsrace af Guds nåde. [..] Europa er religiøst erobret af Jøderne. (Coudenhove-Kalergi)

I anledning af min artikel den 6 april 2008 om den jødiske ekstremist Bent Melchiors samarbejde med Bashy Quraishi til jødernes og muslimernes fremme, vil jeg her koncentrere mig om den internationale organisation Bent Melchior er en del af.

ADL, eller lidt længere The Anti Defamation League of B'nai B'rith er navnet af en af de jødiske organisationer som i Danmark bliver repræsenteret af fhv. overrabbiner Bent Melchior.

Gyldendals ordbog oversætter ordet 'defamation ' som 'bagtalelse; bagvaskelse; ærekrænkelse'.

B'nai B'rith er hebraisk for 'Forbundets Sønner', og er en jødisk frimurerorganisation med forgreninger over hele verden, der blev oprettet for ca. 165 år siden i New York.

B'nai B'rith præsenterer sig selv således:

B'nai B'rith International, den globale stemme af det jødiske samfund, er den mest kendte jødiske humanitære, menneskerettigheds, og forsvarsorganisation.

BBI arbejder for jødisk enhed, sikkerhed og kontinuitet, og bekæmper antisemitisme og intolerance verden over. B'nai B'rith siden 1843.

Prioriteterne lægges der her således ikke skjul på.

ADL har på sin egen hjemmeside denne overskrift:

For at stoppe bagvaskelsen af det jødiske folk... for at sikre retfærdighed og fair behandling for alle.

Nogle af de første uddrag og henvisninger på hjemmesiden handler om en fordømmelse af en gashandel (nej det er ikke Cyklon B), mellem Schweitz og Iran, utilfredshed med udtalelser fra Vatikanet, ADL og OSCE, United Nations, terrorisme, Hamas' raketangreb på Israel, påstande om uhæderlig videnskab fra professorene Walt og Mearsheimer, samt bl.a. en historie hvor i ADL praler af det, som det ikke lykkedes for de hjemlige muhamedanere; at få en avistegner til at falde ærbødigt på maven undskylde for sin karikaturtegning, og trække den tilbage.

Hellere ikke her er man i tvivl om at der er tale om en ren jødisk / zionistisk interesseorganisation, hvis højeste prioritet er at forsvare staten Israel og jødiske særinteresser over hele verden.

I venstre menu og deres undermenuer på hjemmesiden, henvisnes der til artikler om antisemitisme, ekstremisme, bekæmpelse af hate crimes, hate crime love, holocaustundervisning, database over 'ekstremistiske symboler', anti-isrælske kræfter i USA, 'law enforcement training', og et væld af andre emner.

Blot fra deres egen sides førstehåndsindtryk, emne-sammensætning, program og forklaringer burde det fremgå for enhver idiot at der her er tale om en militant zionistisk organisation i bredeste forstand.

Alligevel har denne ADL formået at promovere sig selv som en 'antiracistisk' og 'humanitær organisation', og bliver som sådan modtaget i EU kredse, som kilde for specialer fra danske aspirant holocaust indpiskere, FN, racismekonferencer verden over, i et så stort omfang at organisationen faktisk minder om en lille nationalstat.

ADL World Wide

Fra internationale lovgivningsfora og den amerikanske kongres, til det mindste; som f.eks. en uvelkommen karikaturtegning eller en dansk socialdemokratisk politiker der kalder Ariel Sharon en krigsforbryder; ADL er på pletten.

Jeg vil herefter, hvor ikke andet er angivet bruge forkortelsen ADL for hele komplekset inklusiv B'nai B'rith.

Illuminister og konspirationsteorier

For mig har begrebet 'Illuminisme' længe har været et lidt uklart begreb med konspiratoriske undertoner.

Illuminismen, påstås at være den Nye Verdensordens ideologiske fundament for en utopisk én-verdens-stat i hvilken Jøder, ikke mindst jødiske bankfamilier som Rothschild og Rockefeller spiller en meget fremtrædende rolle.

Dog er der noget der tyder på at der er noget om snakken; på det sidste har ordet sneget sig ind i udtalelser fra EU:

Det (EU) bevæger sig hen imod sit mål, at oprette et politisk fællesskab, som følger illuminismens ideal om menneskets ophøjede værdighed og EUs gradvise oprettelse af magtdeling blandt dens medlemstater, samarbejde mellem institutioner og et lovsystem, som er både kosmopolitisk og folkecentreret"! Kilde

 
  Ted Pike - Hate Laws (1 of 2)
  hvis videoer eller downloads ikke virker send besked!
 
  Ted Pike - Hate Laws (2 of 2)
Hatespeech laws in Canada

Også i skrifter fra den jødiske frimurerorganisation B'nai B'rith, genfinder vi begreber fra den illuministiske ideverden (se billederne).

Jeg kan i denne forbindelse ikke undlade igen at minde om EU pioneren Coudenhove-Kalergis filosemitiske ideverden, der ligeledes passer som fod i hose med de globaliserings tiltag vi ser udfolde sig med en urovækkende hastighed i disse dage.

Alligevel er der også en mere prosaisk forklaring på Bent Melchiors og ADLs bestræbelser, der kunne være lige så gyldig som den er logisk og banal; at fastholde og øge den jødiske verdensdominans der sikrer Israels fortsatte eksistens.

At udbygge Jødernes fortrinsstilling i den øvrige verden, (der ifølge Tora og Talmud er dem lovet af Gud), er disse Jøders umiddelbare meget jordbundne formål, selv om der er en masse religion, mytologi, og mysticisme der er en del af den åndelige bagage.

Det var oprindeligt min mening i denne artikel at redegøre for ADLs praktiske primære bestræbelser; indførelse af censur, hate speech lovgivning, samt promovering af indvandring og multikultur i alle andre lande end Israel, og foreningens forbindelse til andre organisationer.

Men bare introduktionen af dette foretagende vil sikkert allerede sætte tålmodigheden hos de fleste på prøve.

Det påtænker jeg så at gøre i et senere indlæg.

For de utålmodiges skyld, indsætter jeg dog en video af den amerikanske præst Ted Pike, der er en af de fremmeste vagthunde når det gælderADLs censurfremstød, der fortæller en hel del artigheder om den flere gange dømte kriminelle spionage foretagende som ADL i virkeligheden er.


Relateret:

Balder Blog 30 marts 2009 - Jødekartoteket - Om ADLs kriminelle historie og praksis

The Unveiling of B’nai B'rith by William Cooper Part 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8

Balder Blog 29 marts 2009 - Jødiske 'menneskerettigheds-organisationer' udpeger millioner af amerikanere som mulige terrorister (Video SPLCs Mark Potok versus Lou Dobbs)

Balder Blog Apr 06, 2008 - Bent Melchior og Bashy Quraishy bygger bro mellem jøder og muslimer

Politiken Mar 17, 2008 - Bro mellem jøder og muslimer

Balder Blog Apr 03 2008 - Krigsprofitør Lord Jacob Rothschild støtter den republikanske præsidentkandidat John McCain

Balder Blog Mar 23, 2008 - Jødiske og etniske organisationer i fælles krig mod Englands nationaltsindede parti BNP

Balder Blog - Feb 09, 2008 - Latino-jødisk Koalition i USA – Jøderne allierer sig med de nye indvandrere

Balder Blog - Jan 14, 2008 - Tyskland - Jødernes Råd holder med multikulti mafiaen

Balder.org - Feb 25, 2006 - Jewish and Muslim organizations united had Christian Cross removed from WWII Resistance Memorial in Amsterdam


Balder.org - Artikler om - Articles about Holocaust, Zionism, Judaisme, Jødisk Censur, Israel Lobby, Forfølgelse, Revisionisme, benægtelse, Holocaust benægtelse

Balder.org - Articles about Eurabia, Euromediterranean, Barcelona Declaration, Unlimited Immigration to Europe. English Deutsch Dansk


Print Post