Et giftigt klima af islamofobi og antisemitisme gør det nødvendigt, at jøder og muslimer samarbejder i Europa, mener Zionisten og Pakistaneren sammenstemmende.

Fra Politiken den 17 marts 2008 - Bro mellem jøder og muslimer af Bent Melchior og Bashy Quraishy:

 
Bent Melchior
  Muhamedanerelsker? Ikke når du er Palæstinenser. Først røver han din jord, og jager dig i landflygtighed, og når I bagefter mødes i Danmark, så spytter han dig i ansigtet når du brokker dig over behandlingen, især når du er kvinde og ikke er så farlig. Pressen er under kontrol, så du skal ikke regne med at kunne læse om det der bagefter. For nok er muslimerne mediernes kæledægger, men der er altså nogle kæledægger der er mere lige end andre.
   
 
  Bashy Quraishy
   
 

  Bashy Quraishy´s November 2008 Commentary: The Islamophobic Ruler of Denmark Se også Snaphanen

Med en tiltagende antisemitisme og islamofobi i Europa er det oplagt og nødvendigt at slutte sig sammen, ikke som opposition til nogen, men for at hjælpe hinanden og skabe harmoni i samfundet.

Derfor var 27. november en glædens og stolthedens dag for mange europæiske jødiske og muslimske organisationer og ildsjæle, som utrætteligt og loyalt har arbejdet for at etablere en jødisk-muslimsk samarbejdsplatform i Europa som bolværk mod dårlig behandling af både jøder og muslimer og at række hinanden en hjælpende hånd.

Muhamedanerne har antallet, jøderne er velorganiseret: lad os samarbejde mod værtslandets befolkning

Flere citater fra Politiken:

Et hurtigt blik på et hvilket som helst europæisk samfund i dag burde være nok til at overbevise alle oplyste jødiske eller muslimske samfund eller individer om, at samarbejde er i deres egen interesse. Muslimske grupperinger har mange medlemmer, men begrænset indflydelse, mens de jødiske samfund er fåtallige, men velorganiserede og indstillet på at dele deres erfaring og viden.

Opinionsundersøgelser fortæller om oldgamle stereotyper:

Tilsvarende melder opinionsundersøgelser såvel som flere psykologiske, politologiske og sociologiske undersøgelser (EU-kommission og EUMC) om islamofobiske holdninger, der er tæt forbundet med trusselsbilleder og oldgamle stereotype forestillinger om islam og muslimer i Europa.

Den viste, at de mest udbredte fordomme om muslimer er, at de er fanatiske, kronisk vrede, har en besynderlig tro, tvinger deres kvinder til at bære hovedtørklæde, undertrykker kvinder, har en primitiv kultur, drikker te, isolerer sig i et parallelsamfund og ikke ønsker at blive integreret.

Til sammenligning er de mest udbredte fordomme om jøder, at de er kvikke og intelligente, beskæftiger sig med handel og finansvirksomhed, overholder religiøse forskrifter, ser anderledes ud og har mystiske skikke, skiller sig ud fra flertallet, sidder tungt på medierne, opfører sig arrogant og pedantisk.

Jøden og muhamedaneren glæder sig over at jøderne var de første til at viderebringe den islamiske civilisation til Vesten.

For os er det ikke utopi.

Man behøver ikke tage længere væk end til Cordoba i Spanien for at se, hvad den storslåede maurisk-arabiske civilisation udrettede i sine velmagtsdage. Fælles arv, gensidig beundring og fælles værdier hjalp jøder til at integrere sig positivt i den muslimske kultur, meget hurtigere og mere vidtgående end det var muligt i det hedenske Grækenland eller det kristne Europa.

I tiden, hvor der herskede åbenhed og oplysning i de muslimske regimer, bidrog jøderne i ikke ubetydelig grad til at styrke og udvikle den muslimske kultur.

Den gensidige berigelse skete inden for religiøse og sekulære videnskaber, blandt andet teologi, filosofi, etik, medicin, matematik og endog poesi. Som oversættere af arabiske værker til hebraisk blev jøder de første til at viderebringe den islamiske civilisation til Vesten.

Den fremtrædende jødiske filosof Moses Maimonides (1135-1204) skrev de fleste af sine værker på arabisk.

Lad os hjælpe hinanden med at skabe et rummeligt Europa – et Europa, hvor det hverken er hudfarve, etnicitet eller religion, der er udslagsgivende ved vurderingen af vore handlinger. Det afgørende må være, om vi bidrager til at udvikle samfundet til vores fælles bedste.

Europa er trods alt det kontinent, hvor vi har hjemme.

Læs hele artiklen hos Politiken 17 marts 2008 - Bro mellem jøder og muslimer af den tidligere zionistiske frontsoldat og overrabbiner Bent Melchior og den pakistanske indvandrer Bashy Quareshi også kendt som 'den talende alpehue', oversat af Helle Albeck og Lorens Juul Madsen. Oversat fra hvilken original artikel og fra hvilket sprog fortælles der ikke noget om.

Endnu et jødisk / muslimsk netværk

Vi kan oplyse at den tidligere (jødiske) socialdemokrat Finn Rudaizky (nu Dansk Folkeparti) også var medlem af et islamisk / jødiske samarbejde, stablet på benene af den britiske (jødiske Zionist) Lord Greville Janner. Hør interview med Finn Rudaizky og Kamal Qureshi der lige som Naser Khader også er medlem af dette netværk. DR 30 august 2005 - Politikere i muslimsk-jødisk netværk


Bent Melchior glæder sig over det tidligere jødisk / muhamedanske samarbejde mod den kristne verden

 
Logo muslimsk - jødisk netværk
 

 

 

 
Moses Maimonides

Det er så hårene rejser sig. Den skruppelløse jødiske krejler Bent Melchior, der lige som mange af hans stammefæller lever højt på, og i en del tilfælde direkte af, promoveringen af det såkaldte holocaust, roser nu skamløst de muhamedanske invasionsstyrker der foretog grusomme masseslagtninger af Europæere. Han roser også 'det muhamedanske samfunds åbenhed', samtidigt med at han nedgør det kristne Europa og den vestlige civilisations græske oprindelse som han kalder 'hedensk' .

Nej Melchior, Europa er ikke det kontinent hvor du eller muhamedanerne hører hjemme.

Du kæmpede med våben i hånd for at fordrive Palæstinenserne fra den jord deres forfædre havde opdyrket i generationer, for at dine slægtninge kunne bosætte sig der. Bagefter flyttede du ikke til dit nye fædreland, men rejste tilbage til det bekvemmelige Danmark, hvor du fortsatte dit intrigante rænkespil, som nu har fundet sin foreløbig hårrejsende kulmination i dette seneste forræderiske tiltag.

Ville du ikke føle dig mere hjemme i det helvede hvorfra både Talmud og Koranen oprinder, sammen med din folkemords promoverende filosof Maimonides og hvad der tilsyneladende er Jeres fælles forbundsfælle dræberprofeten muhammed? Og for muhammedanernes vedkommende; i hvert fald en del af muhamedanerne hører hjem der, hvor nu jødiske bosættere slår deres folder.

Maimonides:

'Når jøderne får mere magt, skal det være forbudt at have afgudsdyrkere imellem os'. [Afgudsdyrkerne, det er os.]

'Hvad angår de ikke-jøder med hvilke vi ikke er i krig - må man ikke volde deres død; men det er forbudt at redde dem, hvis de er ved at dø'.

Hvis man for eksempel ser nogen af dem falde i vandet, må man ikke redde ham, for det står skrevet: 'du skal ikke stå efter din næstes blod' - men [en ikke-jøde] er ikke din næste.'

Enhver ikke-Jødisk Nation 'der ikke falder under vores domsmyndighed' (tahaht yadeinu) vil være et mål for Jødisk hellig krig.

'Det er en mitzvah [religiøs pligt], at udrydde jødiske forrædere minnim og apikorsim, og at lade dem dale ned i ødelæggelsens hul, da de forårsager besværligheder for Jøder og bortkaster Guds mennesker, sådan som Jesus af Nazareth og hans elever, og Tzadok, Baithos, og deres elever.

Må de fordærvedes navne rådne'

Kilder Maimonides citater: Cf. Hilkhot Melakhim 8:9-10; 10:11. Also cf. Gerald J. Blidstein, 'Holy War in Maimonidean Law, in Perspectives on Maimonides' (Oxford, England: Oxford Univ. Press, 1991) og Israel Shahak Jewish History, Jewish Religion | Vestlig Samisdat.

Israel Shahak overlevede opholdet i koncentrationslejren Bergen-Belsen, og emigrerede til Israel.
Han udførte militærtjeneste, studerede biokemi og blev professor ved det Hebraiske Universitet i Israel.
Fra at være overbevist Zionist og beundrer af president Ben Gurion blev han til en af de skarpeste kritikere af staten Israel, og især den jødiske religion.


Relateret:

Jødisk muslimsk dialog Af Linda Herzberg

Vi var 10, der i april tog til Bruxelles for at deltage i et seminar om dialog mellem jøder og muslimer.

Vi repræsenterede os selv og ikke organisationer, men fælles for os var, at vi alle kom med håb og ønske om at åbne nye døre. Bent Melchior og Abdul Wahid Petersen, som desværre ikke kunne deltage, støttede begge op om arrangementet og gav deres velsignelser. Vi mødtes i lufthavnen for første gang. Snakken gik lystigt med at udveksle vores (livs)historier og finde ud af hvordan vi kommer videre med programmet. Vi blandede os med hinanden, havde en fælles opgave og fik en fælles identitet. Jødisk orientering Juni 2007

Religion and Human Rights: Universalism, Cultural relativism, and Integration

A Downside to Integration?

In a country which is nearly completely monocultural, as Denmark is, integration often becomes assimilation, according to Bent Melchior. There does indeed seem to be an attitude among many Danes that ”Jews are so well integrated that one can't tell who is a Jew.”

Although this level of assimilation probably helped the Jews retain a low profile during the occupation and eased the escape to Sweden, we must not overlook the loss of culture that occurs when a minority population is assimilated rather than integrated.

Bashy Quraishy states that etnic minorities should have their own language and culture even when they take part in the Danish society.

Perhaps we should not view the extreme extent of Jewish integration into Danish society in a solely positive light.

Although it is impossible to know what factors led to the increasing secularization of the Jewish community in Denmark, Bent Melchior attributes some of the loss of religious Jewish life to assimilation, stating that in country as homogeneous as Denmark, the majority culture wins in the long run.

The ongoing process of Muslim integration gives Denmark an opportunity to welcome a new culture and religion in Denmark without assimilation.

Fra: The Danish-American Dialogue On Human Rights: Summer 1997 af Christoffer Badse & Rebecca Swank


Dansk Selskab for Fri Historisk Forskning 27 januar 2011 - Melchior og Islam

Jeg er forbløffet over, at Lykketoft kritiserer DF for at dæmonisere indvandrere, skriver Bent Melchior
Politiken 21 november 2009 - Bent Melchior: Lykketoft hykler i udlændingedebat

Politiken 13 marts 2009 - Muslimer og jøder i fælles kamp mod racisme

Muslimerne glæder sig allerede til at komme under jødisk beskyttelse:
Gulay Kocbay 13 marts 2009 - Muslimernes Fællesråd og Mosaiktrossamfund: Antisemitisme og islamofobi ikke i vores by

Balder Blog mar 23, 2008 - Jødiske og etniske organisationer i fælles krig mod Englands nationaltsindede parti BNP

Balder Blog - 9 feb 2008 - Latino-jødisk Koalition i USA – Jøderne allierer sig med de nye indvandrere

Balder Blog - 14 jan 2008 - Tyskland - Jødernes Råd holder med multikulti mafiaen

Balder.org - 25 feb 2006 - Jewish and Muslim organizations united had Christian Cross removed from WWII Resistance Memorial in Amsterdam

Ulla Nørtoft Thomsen sep 18, 2006 - Islams storhedstid i Spanien III

DR 30 aug 2005 - Kamal Quereshi og Naser Khader i muslimsk-jødisk netværk oprettet af britisk zionistleder


Balder.org - Artikler om Holocaust, Zionisme, Judaisme, Jødisk Censur, Israel Lobby, forfølgelse, Revisionisme, Holocaust-benægtelse


Print Post