John McCains Rothschild Forbindelse

Af Michael Collins Piper — American Free Press

 
John McCain - Joe Lieberman (begge med kalot)
  En kippa bærende håbefuld præsidentkandidat Senator John McCain visker en tåre væk mens Senator Joe Lieberman ser på, efter et besøg på Yad Vashem Holocaust Museet i Jerusalem, Israel. McCain var også modtager ved et højtprofileret støtte kampagne arrangement i England, takke være den største krigs financier i verden: Rothschild familien. Alle ved at McCain vil være god for krigsprofitørene, finansmænd og Israelsk sikkerhed, men hvad bliver der af Amerika?
   
 
  Lord Jacob Rothschild
   
  Israeli Currency Rothschild
Edmond de Rothschild - Shekels
   

NOGLE KYNIKERE SIGER AT Senator John McCains nylige besøg i London for at deltage i en indsamlingskampagne til fordel for hans præsidentkandidatur, der var organiseret af Lord Jacob Rothschild fra det internationale bankimperium, simpelthen kunne være en sag der handlede om at McCain gik til Rothschild for at få sine marchordrer.

Som om det var for at understrege sin loyalitet besøgte John McCain inden sit møde med Rothschild Israel, den mellemøstlige stat der tæller Rothschild-familien under sin mest betydningsfulde beskyttere, hvilket går så vidt at et medlem af Rothschild-familien fra tidligere tider, Edmond de Rothschild fra den i Paris bosatte gren af bankfamilien, bliver æret på de nuværende israelske pengesedler.

John McCain (republikaner) blev ledsaget til Rothschild Gallaen (og til Israel) af sin gode ven og med Israel-supporter, Senator Joe Lieberman, (demokrat) der støtter McCain og som ofte bliver nævnt som enten en potentiel vicepræsidents-kandidat til McCain eller som en mulig udenrigsminister i en eventuel John McCain regering.

Selvom det ved amerikansk lov er McCains sponsor, Lord Rothschild som Britisk statsborger forbudt at give kampagne-støtte direkte til McCain, kunne han godt være vært for en high society sponsorerings begivenhed til fordel for McCain, der blev bivånet af amerikanere indenfor Rothschilds indflydelsessfære, der var villige til at betale minimalt 1.000 dollars per person for at nyde privilegiet at blande sig med den amerikanske præsidentkandidat der helt klart er Rothschild-familiens favorit.

At Rothschild imperiet støtter McCain burde ikke komme som nogen overraskelse for dem der kender McCains generalieblad.

The Council of Foreign Relations

Først og fremmest har John McCain længe været medlem af Council on Foreign Relations (CFR).

Selv om The Washington Post den 30 oktober, 1993 beskrev CFR som “det nærmeste vi kommer en herskende institution* i USA,” idet “dette er personerne der har styret vores internationale affærer og vores militær-industrielle kompleks,” fortalte avisen ikke at Council on Foreign Relations faktisk kun er New York afdelingen af Royal Institute of International Affairs, der har fungeret som den udenrigspolitiske gren af Rothschild-dynastiet, der længe har været den primære magtfaktor i kullisserne bag Storbritanniens imperiale foretagsomhed.

Dertil kommer at McCains egne unformelle forbindelser i sin hjemstat Arizona (Se AFP, Feb 4, 2008) er lige så fascinerende og peger endnu længere i retning af grundene for Rothschildernes kærlighed til McCain.

Som American Free Press forklarede, var McCains nu afdøde svigerfar, Jim Hensley en topfigur i det netværk af organiseret kriminalitet der omgav Kemper Marley, der tjente som stråmand for Bronfman-familien; nøglespillere i Lanskys kriminelle organisation, der populært men upræcist er kendt som “Mafiaen”, der brugte Marley til at kontrollere begge de store politiske partier i denne stat.

Bronfman-familien har længe været allieret med Rothschild-dynastiet og har ligeledes været blandt de førende milliardærer der støtter Israel og den globale zionistiske bevægelse. Dynastiets overhoved; Edgar Bronfman var i mange år præsident af den Jødiske Verdens Kongres (World Jewish Congress [WJC]), en position der nu varetages af hans søn Matthew, der er formand for World Jewish Congress’s bestyrelse.

 

Edgar Bronfman bidragsyder ved McCains første præsidentkandidatur

  William Kristol
   
  Edgar Bronfman

Da John McCain for otte år siden stillede op som præsidentkandidat for første gang, var Edgar Bronfman bidragsyder til hans kampagne.

På dette tidspunkt talte McCain den allestedsnærværende William Kristol fra den fanatiske pro-israelske neokonservative avis The Weekly Standard, hvis ejer, mediebaronen Rupert Murdoch kom til penge og magt via sponsorater af Rothschild og Bronfman-familierne.

William Kristol har været med til de hemmelighedsfuld Bilderbergmøder der hvert år bliver sponsoreret af Rothschild-familien i fællesskab med deres amerikanske blodsbrødre fra Rockefeller-familien.

McCains forbindelser til Bronfman-Rothschild er tætte på mange niveauer og forklarer meget om McCains længevarende tendens til at være en næsten feberagtig forsvarer for Israels interesser.

Israel står over amerikanske interesser

McCain har selv erklæret sin troskab mod Israel, der står over amerikanske interesser.

I en tale til “National Council of Young Israel” i New York den 14 marts 1999, sagde McCain:

Vi vælger som nation at intervenere militært i forsvar af moralske værdier der er centrale i vores nationale bevidsthed, selv når vitale nationale interesser ikke nødvendigvis er på spil.

Jeg nævner dette fordi det er kernepunktet i denne nations indstilling til Israel. Israels overlevelse er en af vores lands vigtigste moralske forpligtelser.

Således ville John McCain være villig til at gå i krig for at forsvare Israel, selv hvis USA’s “vitale interesser ikke er på spil”. Hans støtte til angreb på de såkaldte islamiske “slyngelstater”, er en uadskillelige del af hans politik, hvilket ikke ligefrem er at sætte USA’s interesser højest.

Kendsgerningerne viser faktisk, at McCain længe har været del af en elitær gruppe der fremmer militære aktioner i forsvar for Israel.

Ifølge udgaven fra den 2. august 1996 af den London baserede Jewish Chronicle, var McCain medlem af en lidet kendt gruppe der kalder sig selv “Commission on America’s National Interest”, der udgav en rapport hvori Israel blev rangordnet som en topprioritet* for USA, der var værd at bruge “seriøse finanser og seriøst blod”* på.

En konklusion mange Amerikanere kunne stille spørgsmålstegn ved.

Rapporten rangordnede Israels overlevelse “side om side med forebyggelse af nukleære og biologiske angreb på USA som vitale amerikanske interesser.”

Amerikanere i krig for Israel

Avisen “The Jewish Chronicle” sammenfattede rapporten med et citat fra gruppen med overskriften:

"Amerikanerne skulle gå i krig for at forsvare Israel.”

McCain har sagt at han er drevet af “Wilsonianske principper” – den internationalistiske filosofi der siger at det amerikanske militær bør blive brugt for at gennemtvinge det som kritikere har kaldt Den Nye Verdensorden.

 

Michael Collins Piper Michael Collins Piper can be heard every week day night live on the Internet at RepublicBroadcasting.org. He is the author of Final Judgment, the controversial “underground bestseller” documenting the collaboration of Israeli intelligence in the assassination of John F. Kennedy. He is also the author of The High Priests of War, The New Jerusalem: Zionist Power in America , The Judas Goats: The Enemy Within, Dirty Secrets: Crime, Conspiracy & Cover-Up in the 20th Century, and The GOLEM: Israel’s Hell Bomb. These works can be found at America First Books and FIRST AMENDMENT BOOKS: 1-888-699-NEWS. He has lectured on suppressed topics in places as diverse as Malaysia, Japan, Canada, Russia and Abu Dhabi.

John McCains entusiastiske anstrengelser på Israels vegne fik det Jødiske Institut for Nationale Sikkerhedsanliggender* i 2006 til at give McCain dets “specielle udmærkelse for tjeneste”* oprettet til minde om den afdøde Senator M. Jackson, der længe var en af den israelske lobbys foretrukne Kongresmedlemmer.

At blive fejret af JINSA er dog en tvivlsom ære, da adskillige mennesker der associeres med JINSA, inklusiv dets stifter Stephen Bryen, og Bryen’s gode ven, Richard Perle (også fast inventar ved Bilderbergmøderne), såvel som Paul Wolfowitz (fhv. verdensbank præsident) alle sammen i løbet af de seneste år er blevet efterforsket af FBI på grund af mistanke om spionage til fordel for Israel.

Den Zionistiske Internationales Royal Family

Nu har den sandsynlige kandidat for det republikanske partis nominering til præsidentposten altså modtaget formel offentlig støtte fra den kongelige familie af International Zionisme; Rothschild-familien.

Af Michael Collins PiperAmerican Free Press

Oversat efter AFP Issue #11, March 17: War Profiteer Lord Rothschild backs John McCain

Mere Michael Collins Piper at AFP & MikePiperReport.com, also checkout his RBN Radio archive!

Andre jødiske penge, jødiske Lords og engelsk politik

Balder Blog Dec 8, 2007 - England - Labour i Krise - Jødiske Penge til Labour for adelstitler og Israelvenlig udenrigspolitik

BBC 4 maj 2003 - Labour MP Tam Dalyell complained about Cabal of Jewish advisors, Lord Levy, Peter Mandelson, Jack Straw


Balder.org - Artikler om - Holocaust, Zionisme, Judaisme, Jødisk Censur, Israel Lobby, Forfølgelse, Revisionisme, benægtelse, Holocaustbenægtelse


Print Post