Nicolas Sarkozy vil terrorisere franske skolebørn med den jødiske dødskults propaganda

For at sikre at franske skolebørn vokser op med en sund skyldfølelse er den franske præsident kommet med et forslag om at alle 10 årige franske skolebørn ‘bliver betroet med mindet om et fransk holocaust barneoffer’.

 
Sarkozys zionistiske rødder
 

Sarkozys sympati og forståelse er højst sandsynligt et resultat af hans opdragelse; det er velkendt at Sarkozys mor var født ind i Mallah-slægten (på hebræisk budbringer eller engel), en af de ældste jødiske familier i Saloniki Grækenland.

Mange vil blive overrasket at høre at hans familiehistorie der endnu ikke er åbenbaret, er en fascinerende historie om lederskab, heroisme og overlevelse. Vi får at se om hans personlige historie vil give udslag i hans udenrigspolitik, og Frankrigs rolle i Mellemøstkonflikten.

I det 15e århundrede flygtede Mallah-familien fra den Spanske Inkvisition til Provence i Frankrig, og omkring hundrede år senere til Saloniki.

I Grækenland blev adskillige familiemedlemmer prominente Zionistiske ledere, aktive i det lokale og internationale politiske økonomiske og kulturelle liv. Indtil i dag er mange Mallahs i hele verden stadigvæk aktive Zionister.

Læs meget mere hos European Jewish Press 6 maj 2007 - Nicolas Sarkozy, new President of France: Past and Future og “Mix the Races!” Israel: Preserve the Race! - L’impératif du métissage!

Forslaget forårsagede en storm af protester fra lærere, psykologer og politiske modstandere, der siger at dette uretmæssigt ville bebyrde børn med foregående generationers skyld, og nogle ville kunne blive traumatiseret af identifikationen med et holocaustoffer.

Ifølge artiklen blev 11.100 fransk- jødiske børn deporteret fra Frankrig til Auschwitz og andre nazistiske dødslejre under den tyske besættelse.

‘Den emotionelle byrde kan have negative konsekvenser for et barn under udvikling,’ sagde Gilles Moindrot, general sekretær af fagforeningen Snuipp-FSU i en pressemeddelelse.

‘Man kan ikke lægge ansvaret for det der skete den gang på et 11 årig barns skuldre.’

En talsmand for EMDH gruppen, en organisation for børns rettigheder sagde: ‘Ingen uddannelsesprojekter må være baseret på død.’

Men Sarkozy, der talte i Perigueux i midten af Frankrig fejede protesterne til side:

Det er uvidenhed der producerer afskyelige situationer. Det er ikke viden. Lad os gøre vores børn til ikke selvglade børn med åbne øjne.

Tro på mig, man traumatiserer ikke børn ved at give dem gaven af mindet om et land.. Enhver psykolog vil kunne fortælle dig at man skal fortælle børn sandheden.

Ja og her i den sidste sætning siger den franske zionist jo delvis sandheden for en gangs skyld.

Problemet er blot det, at det Sarkozy ønsker at hjernevaske skolebørnene systematisk, ikke med ‘sandheden’, men en særdeles ækel, farlig, propagandistisk og forløjet form for historieskrivning.

Sandheden er nemlig strengt forbudt i Frankrig, hvor selv den mindste afvigelse fra skrevne og uskrevne konventioner fører til forfølgelse med trusler om fængsel og bøder i hundredetusinde-kroner-klassen.

 

Hvad har Nikolaj lært i skole i dag?

Som vi rapporterede for få dage siden, blev den fransk folkehelt Jean Marie Le Pen forleden dømt til 3 måneders fængsel (betinget) og en bøde på 75.000 kr., blot for at have sagt at den tyske besættelse i Frankrig ikke havde været specielt umenneskelig i forhold til f.eks. i Polen og andre steder i Østeuropa.

Professor Faurisson, der dristede sig til i december 2006 til at deltage i en konference, i der i bund og grund handlede om at udstille de europæiske landes dobbeltmoral når det gælder den højtbesungne hellige ytringsfrihed, blev efter hjemkomsten forfulgt af det svinske fransk justitsvæsen for udtalelser han derovre var kommet med, oven i købet til et ikke fransk nyhedsmedie og på engelsk.

En jødisk deltager i mødet der kom fra Østrig er efterfølgende blevet forfulgt og chikaneret og hans børn nægtet adgang til deres skole, og har frygtet myndighedernes reaktion så meget, at han i et stykke tid holdt sig skjult i et andet europæisk land, hvor han fandt ly hos en privat.  I  |  II 

Sandheden om holocaust

Sandheden om holocaust er kort fortalt følgende: Mange af de påstande om anden verdenskrig og speciel ‘holocaust’, der fremføres som fakta af holocaustlobbien , der jo efterhånden delvis kontrollerer uddannelsessystemet og medierne, er særdeles omstridte, og for nogle af nøgleelementerne er der simpelthen ingen beviser der ville kunne accepteres som bevis ved en domstol eller fra et videnskabeligt synspunkt.

Nyheden om den franske zionists afskyelige forslag er kun en lille del af en nylig forstærket fanatisk og ondskabsfuld propagandaoffensiv fra holocaustlobbyen og andre der profiterer af hjernevask, censur meningskontrol og forfølgelse.

Alle Engelske skolebørn til Auschwitz

 

Dagtur til Auschwitz for alle engelske skolebørn

Holocaust Museum

Jim Knight, skolens præst vil have at de teenagere der deltager skal undervise deres klassekammerater og samfund ved at fortælle dem deres egen oplevelse af dødslejren i Polen hvor flere end én million Jøder, Roma, Sinti, homoseksuelle, handikappede og sorte mennesker blev dræbt.
Fra Times Online 4 februar 2008 - Day trip to Auschwitz for pupils from every school

For forståelsens skyld har man glemt at fortælle at der også var ganske almindelige HVIDE Europæere der der døde i Auschwitz. Det med de sorte lyder mest som fri fantasi, men det er der jo så meget der er indenfor holycaustbranchen, der sikkert er glad for lidt fornyelse.

I England f.eks. har man vedtaget at alle engelske skolebørn i sjette klasse skal på en dagtur til Auschwitz, for at blive hjernevasket til at tro på de mange udokumenterede og tyndbenede påstande.

I Auschwitz vil de nemlig kunne se på nogle potemkinkulisser der skal forestille de såkaldte gaskamre der som bekendt er bygget til dette demonstrationsformål efter krigen.

Derudover fremvises der bjerge af menneskehår samt sko, tøj og briller der skal tjene til at vække emotioner i eleverne, så løgnen om at disse genstande er bevis for gaskamrenes eksistens, Auschwitz's status som udryddelseslejr, og resten af den ulækre blanding af vandrehistorier og krigspropaganda der skal gøre det for historieskrivning nemmere glider ned.

De makabre lokaler billeder og genstande folk bliver udsat for tjener sammen med lærernes ærbødige stemning forsøget på at vække en form for kirkelig trance. Nøgternhed og kritisk sans bekæmpes og vores børn bliver derigennem gjort til slaver.

Manchurian Candidates i Zombi-hæren

Som manchurian candidates er de hjernevaskede måske senere i stand til at vågne op når tryllordene siges, vride deres ansigt i forpinte grimasser, som om det var dem selv der befandt sig i en kzlejr og råbe aldrig mere! Andre vil måske senere finde det en god ide og melde sig ind i AFA for at brænde nogle nazisvin af.

Offentlige midler afsættes således til at smadre børnenes kritiske sans, til fordel for den zionistiske mafia, samt jødiske og andre holocaustindpiskeres forsøg på at spænde tyskernes forbrydelser for den multikulturelle vogn.

Hvor mange negre døde i Auschwitz?

I en artikel fra Times Online (t.h.) har man nu også tilføjet sorte til listen af Hitlers ofre der hidtil indskrænkede sig til Jøder, Roma, Sinti, homoseksuelle og handikappede.

Revisionisme er okay, bare det er den rigtige slags, og kan tjene til at legitimere det igangværende forsøg på at udslette europæisk kultur, og sygeliggøre europæernes selvforståelse og stolthed.

Ammunition for modstandere

Sarkozys politiske modstandere beskylder den franske præsident for excentrisk opførsel og siger at hans hyperaktivitet tjener til at skjule hans mangel på sammenhængende politik.

Denne præsident er fantastisk! Den ene dag prædiker han Gud for os.. Nu er han pludseligt blevet pædagog. Han beslutter hvad der er den rigtige og hvad der er den forkerte måde at undervise børn på,

rasede den venstreorienterede senator Jean-Luc Melenchon.

 


Francois Hollande

Men Sarkozy fik opbakning fra oppositionsleder François Hollande [jødisk - fhv. Præsidentkandidat Ségolène Royals partner.] og præsidentens konservative UMP parti.

Undervisningsminister Xavier Darcos forsikrede at projektet ville blive udført på 'en praktisk lav profileret måde'.

'Vi vil ikke sætte en politibetjent hvert klasselokale, sagde han til journalisterne'.

Ja, også den sidste bemærkning viser tydeligt hvad det handler om: Politisk tvang, meningskontrol, under trusler fra retssystemet, politi og om nødvendigt pøbelvælde..

Systemets hatespeech

Systemets bastante aggressive udmeldinger er også symptomer på forberedelse af et klima af had mod folk med alternative meninger og overbevisninger, og lige som det var i Nazi-Tyskland, er spilleriet på de emotionelle tangenter blevet et professionelt værktøj hvormed man manipulerer masserne i denne sammenhæng.

En særdeles amoralsk og/eller ignorant presse, der som i de værste kafkaske komplotteorier fuldstændigt ignorerer og nægter at debattere en stribe anklager, retssager og domfældelser med yderst principiel betydning for hvordan vi definerer de grundlæggende værdier i vores samfund. Hvordan retssystemet udvikler sig i andre EU lande og i EU som helhed, og de love der kan ventes at blive vedtaget i den kommende tid kunne komme til at se ud, er det åbenbart ikke værd at informere borgerne om og diskutere. Det er bedre ikke at informere borgerne alt for godt, som Luxemburgs statsminister Claude Juncker har udtalt. Dette mål overholdes til fulde.

På andenpladsen i fortielseskataloget står således en tilsyneladende købt og solgt systempresse, og samtlige politiske partier der alle nægter at oplyse befolkningen om EU's helt konkrete tiltag i fortid og fremtid, som det er beskrevet og dokumenteret via et hav af hjemmesider.

Det er faktisk ikke alle sammen information der kræver de store undersøgelser eller dyre forklaringer. At oplyse folk om nogle af de hensigtserklæringer, fraseringer og ordlyde der kommer via alle disse publikationer fra Bryssel ville være tilstrækkeligt.

Men ingen almindelige borgere skal via radio eller TV oplyses om, at mange af de tekster EU forfatter i forbindelse med ytringsfrihedsspørgsmål, indvandring, religion og ideologi kunne være forfattet af en fyr som Morten Kærum ved hjælp af Bashy Quereshi (Alpehuen), ikke hvad angår grammatik, men hvad angår indhold og konsekvenser.

Hvem binder os på hånd og mund?

Kampen for ytringsfriheden i forbindelse med muhammedtegningerne antager et bizart skær, al den stund at de muhamedanske anarkisters bål, brand, terror og mordtrusler, får lov til at skygge for udsynet til de rigtige magthavere, der ikke gennem råberi og stenkast, men gennem tålmodigt velorganiseret og målrettet lovgivningsarbejde uforstyrret af offentlighedens bevågenhed arbejder på at binde os på hånd og mund.

Kilder til Sarkozy historien:

Nu bruges også comic books, altså strip tegninger til hjernevasken:
Opdatering: New York Times 27 februar 2008 - No Laughs, No Thrills, and Villains All Too Real

Opdatering: Haaretz 19 februar 2008 - ANALYSIS: Sarkozy's Holocaust education plan baffles Jews

Reuters 15 februar 2008 - Sarkozy defends Holocaust proposal amid uproar

BBC 15 februar 2008 - Sarkozy in Holocaust memorial row


Balder Blog 12 marts 2010 - Psykisk voldtægt i England: Skolebørn i tårer; truet med tvangsfjernelse som led i 'holocaustundervisning'

Balder Blog 8 marts 2010 - Hillary Clinton benægter holocaust - Obama på tilbagetog, tyrkiske trusler og jødisk lobbyisme

Balder Blog 7 marts 2010 - USA: jødiske ADL argeste modstander af anerkendelse af tyrkernes armenske holocaust

Balder Blog 29 januar 2010 - Peter Eyre: Hvor mange andre holocaust har der været, og hvorfor bliver de ikke mindet?

Balder Blog 27 januar 2010 - EU: Morten Kjærum vil udnytte ‘holocaust undervisning’ til at fremme menneskerettigheder version EU

Brian Akira - “Mix the Races!” Israel: Preserve the Race! - L’impératif du métissage!

Balder Blog 13 marts 2008 - Tysk regeringskontakt til den internationale holocaustlobby: Tyske børn lider af holocausttræthed

Balder Blog 14 februar 2008 - Frankrig: Sarkozy traumatiserer franske skolebørn med holocaustpropaganda

Jøder vil have mere hjernevask - Tysk lærerforbund; nok er nok.
Balder Blog 10 maj 2007 - Josef Kraus fra det tyske lærerforbund giver Zentralrat der Juden præsident Charlotte Knoblauch fingeren

Mere om den upålidelige Sarkozy:
Balder Blog 2 sep 2007 - Sarkozy har narret vælgerne - Dropper modstand mod EU medlemskab af Tyrkiet

Skolebøger lyver - Falske holocaust påstande afsløret: i kvindeafdelingen i koncentrationslejren Mauthausen var der ikke kun 20 overlevende ud af 577 indsatte, men kun 9 dødsfald under de 577 indsatte. Altså en dødsrate ikke på 95 % men på 1,6 %. Ikke des to mindre kan påstande som denne (95% af lejrens indsatte døde) stadigvæk findes i østrigske skolebøger. Men nu har Dr. Roman Sandgruber, besluttet at sørge for de rette kendsgerninger kommer på bordet, "for ikke at levne angrebspunkte for den obskure hob af holocaust-benægtere". Med andre ord; Hvis ikke det var for revisionisterne, ville man bare fortsætte med at lyve..
Balder Blog 24 januar 2007 - Østrigsk avis indrømmer nu at regeringspublikation lyver om koncentrationslejren Mauthausen

Balderorg 11 jun 2008 - Jewish Involvement in Immigration and Hate Speech Legislation - France


Balder.org - Artikler om Holocaust, Zionisme, Judaisme, Jødisk Censur, Israel Lobby, forfølgelse, Revisionisme, Holocaust-benægtelse

Balder.org - Artikler om Eurabien, Euromediterranean, Barcelona Declaration, Uhindret indvandring til Europa


Print Post