Jeg fik tilsendt følgende fine redegørelse om hvordan Schengen samarbejdet fungerer, og mente det ville være nyttigt at viderebringe dem.

En udvisning fra en Schengen stat er det samme som udvisning fra hele Schengen. Det kræver givetvis at de enkelte Schengen stater overholder deres pligt at indrapportere udvisningerne til SIS (Schengen Information System).

Da Schengen mangler en ren immigrationsmyndighed så er det de enkelte Schengen stater som som må stå for det rent praktiske som at udføre udvisninger og registrere de udviste i SIS.

SIS drives af alle Schengen stater i fællesskab og anvendes ved ind- og udrejse fra Schengen området, mens det ikke benyttes ved rejser internt i Schengen området. Rejser du til England fra Danmark, så rejser du ud fra Schengen og du bliver derfor kontrolleret og registreret i Schengen.

Når du så rejser tilbage til Danmark, så rejser du ind i Schengen og bliver endnu en gang kontrolleret og registreret i Schengen. Men rejser du til Tyskland er der ingen kontrol i Schengen.

Det er visumtvang for indrejse i Schengen fra hele Afrika og i stort set hele Asien inkl Rusland.

Et Schengen visum søges på ambassaden for den Schengen stat vedkommende ønsker rejse til, men visumet er et Schengen visum og gælder derfor for hele Schengen. En Russer som vil rejse til Danmark søger altså ikke om dansk visum, istedet søger han om et Schengen visum selvom ansøgningen foregår på den danske ambassade.

Et Schengen visum er gyldigt i tre måneder, og hvis vedkommende ikke har forladt Schengen indenfor de tre måneder så vil vedkommende være uønsket i hele Schengen. Russeren kan altså ikke opholde sig i Danmark i tre måneder og derefter tage til Sverige i yderligere nogle måneder. Han vil jo være registreret i SIS ved indrejsen og da han kontrolleres i SIS ved udrejsen fra Schengen så vil en overskridelse umiddelbart afsløres.

Undtagelser

Det skal bemærkes at i visse tilfælden har en Schengen stat ret til at udfærdige et visum som kun gælder for den enkelte stat, men den slags visa udfærdiges kun sjældent. Det kan ske i tilfældet hvor en person er registreret som uønsket i SIS men f.eks. Danmark alligevel mener at vedkommende skal have ret til indrejse til Danmark.

Det er korrekt at alle Schengen stater har, og er forpligtede til at følge ens procedurer.
Derfor er det heller ikke nemt at opnå medlemsskab af Schengen; det tog meget lang tid før Danmark fik sit medlemsskab.

En almindelig misforståelse er at Schengen og EU er det samme, hvilket det ikke er.

Danmark har retsforbehold med EU men Danmark har ikke og kan ikke have noget retsforbehold med Schengen. Danmark har haft afstemninger om EU forbehold men man har aldrig haft afstemning om Schengen forbehold, et sådan afstemning vil heller ikke være mulig.

Et Schengen medlemsskab betyder accept af alle Schengen regler, ingen undtagelse er mulig.

Derfor har EU staterne UK og Irland valgt at ikke ansøge om medlemsskab af Schengen da man ikke ønsker underkaste sig. Norge og Island som ikke er medlemmer af EU har derimod valgt at underkaste sig Schengens bestemmelser og er derfor medlemmer af Schengen. Så en norsk statsborger er altså statsborger i en Schengen stat men han er ikke statsborger i en EU stat.

De fleste aner intet om forskellen mellem EU og Schengen. Forvirringen bliver givetvis større ved at det er Europakommissionen som i praksis leder Schengen, man sidder altså på to stoler. De EU stater som ikke er medlemmer af Schengen har ingen som helst indflydelse på Schengen og disse stater betragtes også som udland i forhold til Schengen, derfor kontrolleres rejsende til/fra UK lige så hårdt som rejsende til/fra Rusland.

Når vi i Danmark stemmer om EU så er det kun relationen til EU som det kan stemmes om, de forbehold Danmark har er udelukkende med EU - ikke med Schengen. Der kan ikke stemmes om Schengen, da et Schengen medlemsskab fungerer efter princippet alt eller intet, altså enten er man med eller også står man udenfor.

Schengen = den føderale forbundsstat

Det som ikke er gået op for de fleste i Danmark er at Schengen rent praktisk er den føderale forbundsstat som danskerne er så bange for, EU derimod er langt bagefter Schengen. Desuden er Schengen medlemsskabet blevet trukket ned over hovedet på danskerne uden nogen form for modstand i praksis. Selv EU modstanderne har været meget stille om Schengen medlemsskabet, noget som faktisk er meget overraskende.

Men det kunne jo være at EU modstanderne gerne vil nyde fordelerne af Schengen medlemsskabet og slippe for ulemperne med at være udenfor. Man skal lige huske at hvis Danmark ikke var medlem af Schengen så ville det være en benhård grænsekontrol mod Sverige, Norge, Tyskland og alle de andre Schengen staterne.

Med Danmark udenfor Schengen så vil alle som rejser over Øresundsbroen blive udsat for en omfattende kontrol og fra 2010 også få deres fingeraftryk taget, deres øjne scannet samt blive elektronisk fotograferet - dette hver eneste gang Øresundsbroen passeres uanset retning.

Køerne i lufthavnen ville blive astronomiske da den omfattende kontrol givetvis tager meget længere tid. Hvis Danmark ikke var med i Schengen ville nok EU modstanderne gå på gaden og kræve et hurtigt medlemsskab af Schengen :-)

USA har indført biometrisk kontrol af rejsende og denne kontrol vil blive udvidet betydeligt, Schengen vil følge i USA-s fodspor med i stort set samme kontroller.

Det vi mangler i Schengen er tilsvarigheder til de amerikanske myndigheder CIS (Schengen Information System) og BTS (Directorate of Border and Transportation Security), sådanne myndigheder ville gøre Schengen betydeligt mere effektiv.

Biometrisk kontrol fra cirka 2010

Schengen er en effektiv måde at slippe for uønskede personer fra stater som ikke er medlemmer af Schengen, og ved at Schengen indfører biometrisk kontrol fra cirka 2010 vil det blive færre uønskede personer i Schengen. Men med Schengen slipper vi ikke for uønskede personer fra stater som er medlemmer af Schengen, f.eks. kriminelle elementer fra Letland.

Hvis en Schengen stat sjusker med at registrere udviste personer i SIS så mindsker effektiviteten af SIS givetvis, det er jo ikke lang tid siden Danmark modtog voldsom kritik af at man ofte "glemte" at registrere udviste personer i SIS.

Man må håbe at danske betjente nu har været på kursus og lært sig hvor på tastaturet bogstaverne SIS står for :-)

IT er desværre et område det danske politi ikke behærsker så godt, f.eks. så kan borgere i København melde cykeltyverier på en hjemmeside, men Københavns politi printer alle disse anmeldelser ud på papir for at derefter igen indtaste alle informationer som borgerne allerede har indtastet!

Hvis jeg ikke husker forkert så er Dansk Folkeparti i stort set alene i sin modstand af Schengen medlemsskabet, men måske har DF ændret mening?

 

 


Print Post