'Derudover vil deltagerne diskutere lovgivning mod racisme og antisemitisme og måder hvorpå man kan klare hate speech i medierne og på Internettet.'

logo Ynet

Det lover godt for fremtiden. Mon israelerne vil lære de videbegærlige EU embedsmænd hvordan vi også kan fængsle muslimer uden anklage på ubestemt tid, hvordan vi forhindrer blandede ægteskaber og hvordan vi sætter grænser for fremmede religioners missioneren?

Vil de give os et billigt tilbud på gummikugler, shockgranater eller håndbogen 'water boarding for nybegyndere' måske?

Y-net News 24 januar 2008

Højt placerede EU embedsmænd deltager i seminar i Jerusalem for at få viden om hvordan man bekæmper intolerance.

af Rabbiner Levi Brackman

Europa sætter nu endnu mere gang i sit samarbejde med israel i rammen af kampen mod racisme og antisemitisme. Denne uge ankom højtplacerede EU embedsmænd til Israel for et to dages seminar for at lære at bekæmpe racehad i samfundet.


Aviva Raz-Shechter
Ærkezionisten skal belære
EU om menneskerettigheder

‘Antisemitisme er en barometer for samfundets sundhed,' sagde Aviva Raz-Shechter der er chef for udenrigsministeriets afdeling for bekæmpelse af antisemitisme.

'Når antisemitismen stiger et eller andet sted symboliserer det også andre former for racisme og xenofobi. Islamofobi er også stigende i hele Europa.

Hvad vi har her er globaliseret had.'

Raz-Shechter sagde 'Europæerne er bekymret for islamisk radikalisme og et voksende had mod muhamedanere og andre fremmede'.

Hun tilføjede at hun tror at israel kan belære europæerne at omgås had med udgangspunkt med Den Jødiske Stats erfaringer som immigrantabsorberende nation. (sic!)

Det jødiske folk har mest erfaring med at omgås forekomst af had,' sagde hun.

I dag er der i Europa imamer der prædiker had mod andre og hjernevasker små børn,' sagde Raz Scheckter.

‘Tilsvarende sker på den anden side:

Europæerne er for det meste bange for islamisk terrorisme og udvikler modstand mod muhamedanere. Graden af islamofobi bliver hele tiden større og de europæiske regeringer realiserer sig at det ikke er nogen god ting. Det er noget der har indvirkning på den sociale og politiske stabilitet og afvikler samfundet indefra.'

Fransk deltagelse


Sarkozy & Olmert (arkiv)
Sarkozy & Netanyahu (arkiv)

Under seminaret der blev afholdt i udenrigsministeriet og ved Yad Vashem holocaust Museet blev deltagerne præsenteret med israelske programmer for at omgås racisme og antisemitisme. Blandt seminarets gæster var forstandere af skole for dobbelte nationaliteter i Jerusalem der bliver drevet under fælles arabisk jødisk ledelse.

Under seminaret blev nye tal om graden af antisemitisme i adskillige europæiske lande præsenteret.

Tallene der er baseret på EU studier viser en bekymrende trend. i Frankrig har der for eksempel en stigning i antisemitismen på 62 % fra årene 2001 – 2006.

I den samme periode næsten fordoblede antallet af antisemitiske incidenter i Storbritannien. I Tyskland viste en studie et fald på 1,2 %.

Raz-Shechter bemærkede at den franske regering som et resultat af den stigende antisemitisme i Frankrig var den europæiske leder i samarbejdet om emnet med israel.

‘Der er en større opmærksomhed af nødvendigheden af at samarbejde – for et modsvar til antisemitismen ville forsyne os med et modsvar til andre sociale sygdomme' sagde hun.

Oversat fra - Y-net 24 januar 2008 - Israel teaches Europe how to fight xenophobia


Efter vi modtog belæring fra Saudiarabiske Imamer via Morten Kjærums Center for Racediskrimination, belæring af en syrisk imam i Europaparlamentet og menneskerettighedsaktivister fra Lybien skal nogle EU topfolk nu igen til det land det sædvanligvis stiller profeter til rådighed for torskedumme ideforladte europæere. Efter Jesus der dog straks afmønstrede fra jødedommens vildfarelser, Marx, Emma Goldman, Freud, Adorno, Kissenger, Dylan, Cohn Bendit, og en lang stribe andre forsøg forstsætter man i dag samme rille. Helt efter Neuropas åndelige fader Coudenhove Kalergis retningslinjer.

I sidste uge tog tysklands Jødiske Råd parti for indvandrerne og beskyldte dem der vil stoppe den muhamedanske vold for at være lige som nazisterne.

Balder Blog 14 januar 2008 - Tyskland - Jødernes Råd holder med multikulti mafiaen

Antiracistiske råd fra verdens eneste erklærede racistiske stat

Ja man skulle tro det var løgn.

Concise Zionist English Dictionary
Mon de nu snart kan få det lært det i EU også?

EU embedsmænd tager til den eneste officielle racistiske stat i verden, hvor afgørelser om statsborgerskaber baseres på afstamning og DNA prøver, for at finde metoder til at bekæmpe et rent faktisk ikke eksisterende 'problem' i Europa.

Hvor det er forbudt for en Jøde og ikke Jøde at gifte sig.

Hvor kristen mission er officielt forbudt, hvor man spytter på kristne, kristne kors og gerne brænder Evangeliet, det Nye Testamente når der byder sig en lejlighed.

Hvor man bygger apartheidsmure og illegale bosættelser befolket med blodtørstige amerikanske religions og våben fanatikere og russiske opportunister.

Det går i øvrigt ret tydeligt frem af artiklen hvor disse israelere er mest bekymret. Artiklen er ret afslørende; besøget er helt klart mulighed for et israelsk propagandafremstød hvor EU humanisterne pudser deres glorie, lægger kontakter med potentielle 'velgørere' og Israel får lov til at slippe for tiltale igen i en periode. Hvor i helt nøjagtigt modydelserne består kan man jo spekulere på. Fru Aviva Raz-Shechter og hendes 'humanitære organisation' kunne godt se ud til at have meget tilfælles med den israelske hærs propagandafdeling.

Så bekymret er disse israelere over al den racisme i verden at de har deres egen private betegnelse for racisme, kun forbeholdt dem selv, lige som alt andet de beskæftiger sig med har udgangspunkt i jødens evige retfærdighed overfor resten af verden der altid misundelige hadefuld og forfølgende.

De latterlige EU parlamentarikere får sig en fed gratis rejse hvor de kan møde nogle fremtidige sponsorer og få inspiration til flere gode ideer hvormed de kan færdiggøre det igangværende folkemord på den europæiske befolkning.

Hvad er facit helt konkret fra denne artikel:

For os ukendte kommisioner, repræsentanter, embedsmænd ngo'ere og så videre, holder konferencer om racisme og antisemitisme med alle mulige fragwürdige personager, organisationer og lande hvorefter der skal trækkes læring til anvendelse i EU regi ikke mindst som lovgivning.

Benita Ferrero Waldner
Benita Ferrero Waldner

Det er et stykke skuespil hvor grupper af personer der har sikret sig et dræn i EU kassen og nogle blå stempler er ved at virkeliggøre en masse gamle kommunisters våde drømme om oprettelsen af et verdensstaten, ført af en
udvalgt elite i Coudenhovisk forstand.

Er det ikke netop den mere ideologiske del af EU systemet der repræsenterer denne konspiratoriske kreds, mens de mere praktiske dele af EU arbejdet, økonomi, landbrug, teknologi osv. måske lever i en noget anderledes verden?

Forstår teknokraterne og finansgenierne egentlig hvad der foregår udenfor deres egne områder?

Har de det mindste begreb om hvad der er gang i her?

Ubemærketheden gør at denne kreds af revolutionære adelsadspiranter har frit spil. Det er dem nogle politikere en gang i mellem smider nogle bevillinger ud og ellers overlade dem til sig selv.

Således kan nogle personer af hvem nogle mest ligner en blanding af hard core okkultister (black hat) og hattedamer med sans for tilpas aristokratiske grimasser få en forfærdelig masse indflydelse.

Direkte Relateret:

'Derudover vil deltagerne diskutere lovgivning mod racisme og antisemitisme og måder hvorpå man kan klare hate speech i medierne og på Internettet.:

MFA - 17 January 2008 - Ministry of Foreign Affairs to host Israel/EU Seminar on Combating Racism and Antisemitism

Combating Racism and Antisemitism = Newspeak for bekæmp hvide europæere og læg dig på maven for jødiske interesser.


Relateret:

Balder Blog 23 oktober 2009 - Israel Apartheid - Ashkenazi-jøder: Sefardiske piger har dårlig indflydelse

Balder Blog 20 september 2009 - Israel: Kommune og politi beskytter unge jødiske piger mod mænd fra etniske minoriteter

Balder Blog 7 september 2009 - Israel: Statsstøttet kampagne mod blandede ægteskaber rettet mod Jøder udenfor Israel

Balder Blog 2 september 2009 - Nur Khazaren - Schwarzes nie - racediskrimination mod negre i israelske skoler lovligt


Print Post