Appelsagen mod Gerd Honsik

Ved appelsagen den 3 december mod filosoffen og historikeren Gerd Honsik stadfæstede den Wienske Landsret som forventet  dommen på 18 måneder ubetinget fængsel efter det såkaldte ‘NS-Verbotsgesetz’.

Kl. 11 om formiddagen blev Gerd lænket med håndjern og flankeret af to politibetjente som om han var en farlig kriminel, ført til Sal F fra Justitspaladset fremstillet for dommerpanelet.

Gerd Honsik - Forfulgt forfatter
Gerd Honsik

* Jeg har aldrig i mit liv betegnet mig selv som Nazist, og aldrig brugt symbolerne fra denne tid.
* Intet af det som bliver rost i forbindelse med Nazismen1) har jeg nogensinde gjort mig til talsmand for, og jeg har kun opponeret mod de angreb på datidens Tyskland der er blevet udbredt til skade for alle Tyskere inklusiv Østrigere uagtet deres verdensanskuelse.
* Jeg har aldrig været antisemit.
* I de 25 år jeg var aktiv som forlægger og beskæftigede mig med partipolitik i Østrig fra 1967 indtil 1992, blev hverken jeg eller én eneste af mine medarbejdere nogensinde anklaget for udbredelse af nazi-ideologi, for ikke at tale om at jeg nogensinde skulle have været dømt for det! Heller ikke for 'indvandrerfjendlighed', hvad det end skal betyde.

1)1,5 millioner Østrigere beundrer Hitler ifølge den i 1981 i Wien publicerede rapport 'Højreekstremisme i Østrig efter 1945'. Weiter lesen

 

'Vi var glad for at høre at Zions Vises Protokoller var falsknerier.
Indtil vi fik den dårlige nyhed:
Kalergi-planen er ægte.
Og vi er vidner til dens virkliggørelse.'

Billedet af forfatteren på forsiden er taget fra det østrigske tidskrift 'News', som i årevis hængte forfatteren ud som mistænkt for at være leder af en brevbombe-morderbande. I en retssag konkluderede 'Generaldirektøren for Offentlig Sikkerhed' i Østrig; landets højeste politimyndighed, bladet 'News' for udbredelse af falske oplysninger, således at Honsik ved retten kunne fremtvinge en berigtigelse.
 
108 jahre Kerker
für 44 Manner and Frauen

44 mænd og kvinder fra digterens bekendskabskreds blev på grund af deres uvoldeligt fremsatte meninger forfulgt, og straffet med i alt 108 års fængsel. Én af dem var udsat for et mordattentat, én blev myrdet, og én blev udsat for psykiatrisk tvangsbehandling.

Professor Robert Faurisson, Ing. Emil Lachout, Dipl.-Pol. Udo Walendy, Oberstudienrat Günther Deckert, Ernst Zündel, Thies Christophersen, Generalmajor a. D. Otto Ernst Romer, Ing. Erhard Kemper, Dipl.-Ing. Wolfgang Frohlich, Robert Dürr, Franz Radl, Walter Ochensberger, Jurgen Graf, Herbert Schweiger, Lisbeth Grolitsch, Hans Schmid, Meinolf Schonborn, Gottfried Küssel, Karin Küssel, Pedro Varela, Ahmed Rami, Dr. Bruno Haas, Dr. Hermann Plessl, Fritz Rebhandl, Tjudar Rudolph, Rechtsanwalt Manfred Roeder, Pfarrer Junger, Dagmar Obermeier, Ing. Peter Bin- der, Brigitte Binder, Hansjörg Schimanek, Gerhard Endres, Mathias Seger, Professor Dr. Werner Pfeifenberger, Dipl.- Volkswirt Herwig Nachtmann, Hans Strobl, Konrad Windisch, Ewald Stieber, Günter
Reinthaler, Andres Stu- der, Dipl, Chemiker Germar Rudolph, Rechtsanwalt Horst Mahler, Frank and Ute Rennicke.

'Amnesty international' og kirkerne der plejer at give fremmede indvandrere 'kirkeasyl' tier.

Editorial Bright-Rainbow-Verlag

Frihedsdigteren Gerd Honsik bliver siden
4. Oktober 2007 holdt fanget i

Justizanstalt Wien-Josefstadt
Wickenburggasse 18-22
A-1082 Wien

http://www.honsik.com/

Fattet og roligt lod han systempressens fotografers’ blitzlys skylle over sig og trådte med hovedet hævet ind i det lille rum hvor der var plads til ca. 30 tilhørere.

Dommerpanelet bestod af to mænd og en kvinde. Anklagemyndighederne blev repræsenteret af Herbert Körber.

Gerd blev repræsenteret af den efterhånden velkendte Dr. Herbert Schaller, som sædvanligt på fremragende vis.

Efter forhandlingerne var indledt fyrede anklager Körber sin af paranoia lugtende svada af:
Han (Honsik) havde gennem sine verdens-netværks-aktiviteter fået talrige efterabere (!).

Dr. Schallers spørgsmål; hvad der så kendetegner en sådan honsik-efteraber, var anklageren ikke i stand til at svare på.

Ellers var det iøjnefaldende at anklager Körber uden for enhver sammenhæng indflettede ordet ’brevbomber’ og navnet ’Gottfried Küssel’ i sin anklage-tale.

Til sidst konkluderede denne lærde statsanklager at strenghed og hårdhed på grund af Hr. Honsiks ’farlige og tankemæssige [gedanklichen] indstilling’, og han krævede endda en skærpelse af den efter hans mening for milde dom fra 1992.

Efter disse 10 minutter varende plapprerier og ordflomme fik Gerds advokat Dr. Schaller  ordet, og påpegede overfor anklageren  at den såkaldte ’Forbudslov’ siden 1992 flere gange var blevet ændret og udvidet (holocaust-benægtelse) og således stædig blev skærpet mod den anklagede. Alene af den grund havde straffen i 1992 allerede været alt for høj.

Dr. Schaller fortsatte: Gerd Honsik blev i 1992 konkret dømt på grund af ’auschwitzløgnen’, selv om han aldrig havde beskæftiget sig med temaet Auschwitz. Derudover blev der hvad angår antallet af ofre hele tiden blev ved med at komme nye tal. […]

Schallers forsvarstale indeholdt citater fra personer fra kendte samtidsvidner:

Gitta Sereny, der selv var indsat i kz-lejren Auschwitz sagde følgende: Auschwitz var frygtelig men ingen udryddelseslejr. [At holocaustoverlevende Sereny skulle have været indsat i Auschwitz beror vist nok på en misforståelse]

Raoul Hilberg den berømte holocaust historiker sagde for nogle få år siden i et interview i den østrigske avis Der Standard: ’Man kan næsten ikke tro det, men holocaust er kun udforsket 20 %’.

Og hvad med Frijthof Meyer1) der medgiver at øjenvidnerne fra Birkenau er få, utroværdige og i strid med hinanden?

’En Fritjof Meyer blev aldrig anklaget for det’, sagde Dr. Schaller og henviste til Artikel 10 af den europæiske menneskeretskonvention der siger at alle har ret til at ytre sig frit.

Denne ret inkluderer meningsfrihed og friheden til at kunne modtage og afsendelse af meddelelser og uden hensyn til landegrænser.

På grund af en falsk vidneforklaring fra Dr. Jagschitz der selv indrømmede at historikere tager parti, blev Gerd Honsik kendt skyldig.

Mod enden af sin forsvarstale citerede Dr. Schaller den tidligere østrigske Kansler Vranitzky: ’Forbudslovgivningen er i strid med den østrigske forfatning.

Også citerede han Konrad Adam der i avisen Die Welt 22 februar 2006 sagde:

I modsætning til den vedkendte trosbekendelse lader spørgsmålet om der var gaskamre i Auschwitz sig bevise, nemlig ved hjælp af videnskaben. Domstole har man dertil ikke brug for.

Gerd Honsik havde med sin bog ’Hitler frikendt?’ [Freispruch für Hitler?] kun søgt efter beviser. Disse beviser blev dog ikke tilladt.

Derefter kom Gerd Honsik til orde. Han tilbageviste konsekvent nogensinde at have haft noget med denne brevbombe at gøre, og at han desangående også havde vundet en proces.

Derudover er ingen af hans medarbejdere nogensinde blevet dømt på grund af den såkaldte holocaustløgn.

Dommerpanelet trak sig tilbage for at rådslå om den formentlig allerede fastsatte strafudmåling.

Som forventet blev den foregående dom bekræftet; 1½ år ubetinget fængsel for ’ Wiederbetätigung’.

Facit: der blev igen afspillet komedie der intet havde at gøre med ret eller retsstatslighed.

De politiske processer især i den tyske BRD og i republikken Østrig vækker minder om inkvisitionstribunaler hvor skyldsspørgsmålet altid står fast inden processen begynder og udelukkende skal bekræftes.

Sådan set var denne proces et spejlbillede af sejrsmagts-justitsen, hvor vanvittige kriminelle, børneskændere, finanskriminelle som regel slipper med små bøder eller hæftestraffer, mens kritikere af det forløjede system skal rådne op i systemets huller med fængselsstraffe af flere års varighed.

Patria

1) Fritjof Meyer. Jødisk historiker redaktør af Der Spiegel der bl.a. angav meget lavere dødstal for Auschwitz lejren (500.000).

Oversat fra:

Deutsch Der Non Konfirmist 18 januaruar 2008 | Berufungsverhandlung gegen Gerd Honsik

Balder: Det hører også med til historien at Gerd Honsik i en del år havde levet fredeligt i eksil i Spanien. Men efter indførelse af nye EU udleveringsparagraffer, hvorefter man kan blive udleveret på begæring af hvilket som helst land der kan godtgøre at den påståede forbrydelse har en vis strafferamme fik det hævngerrige østigske stasikorps fat i den farlige dissident. Hvis navn jeg heller ikke var faldet over før den tragiske bortførelse.

Helt uanset om det man ønskes udleveret for ikke er nogen forbrydelse i det pågældende land risikerer man diverse sjove oplevelser i tjekkiske, polske, portugisiske, maltesiske og andre landes fængsels og retskultur. Inden længe måske i Kosovo?

Med andre ord; dit hjemland kan udlevere dig til hottentotterne, og det for forbavsende små forseelser, trafikulykker, forsikringssager, politisk modvilje, hvad som helst. Bare der er nogen der efterlyser dig. Betryggende ikke?

Gud ved om de vaccinerer en først i Dk når man skal til at tvangsoverføres til et polsk internat for strassenrøvere og multiresistente streptokokker. Og sikken nogen fine argumenter anklagemyndighederne i dit eget land om nødvendigt vil kunne skaffe for at få dig til at samarbejde..


Opdatering:

Balder Blog 3 august 2010 - Dissidentforfølgelse i Tyskland: Günter Deckert idømt 4 måneder for oversættelse af bog

Balder Blog 20 april 2009 - Østrig: Retssag, 68 årig forfatter Gerd Honsik risikerer 20 års fængsel

Deutsch Balder.org - Berufungsverhandlung gegen Gerd Honsik - 18 Monaten Haft nach dem NS-Verbotsgesetz

Deutsch Balder.org 25 januar 2008 - Gerd Honsik-Verhaftung auf EU-Rahmenbeschluss zurückzuführen

Balder Blog 25 april 2008 - EU ærer Coudenhove-Kalergi 18 april 2008


Forfølgelse / Persecution:

Balder Blog 18 december 2008 - Østrig: Mere end 6 års fængsel til Wolfgang Fröhlich for manglende ærbødighed for ‘Holocaust’

Balder Blog 19 januar 2008 - Østrig - Gerd Honsik - Halvandet år i spjældet for tankeforbrydelser

Deutsch Balder.org 19 januar 2008 - Berufungsverhandlung gegen Gerd Honsik

Balder Blog 20 november 2007 - Frankrig: Vincent Reynouard dømt et års fængsel for holocaust-benægtelse

Balder Blog 10 november 2007 - Pedro Varela frikendt - Gerd Honsik udleveret til Østrig

Balder Blog 25 jun 2007 - Abortmodstand: Katolsk præst Johannes Lerle dømt et års fængsel for holocaust-benægtelse

Balder.org 19 februar 2007 - Ernst Zundel, Fem år i fængsel for at benægte Holocaust

Balder Blog 20 december 2006 - David Irving løsladt efter straf-nedsættelses-dom i Østrig

Balder Blog 8 december 2006 - Irving - nogen i Danmark der tager ordet ytringsfrihed seriøst?

Balder Blog 21 februar 2006 - Tragisk dom over David Irving


Balders artikler om Jøder, holocaust, antisemitisme, jødehad, jødeforfølgelse, revisionisme, jødisk censur, jødisk kultur

Artikler om Eurabia, Euromediterranean, Barcelona Declaration, Unlimited Immigration to Europe. English Deutsch Dansk


Print Post