Birthe Rønn Hornbech

Citater fra integrationsminister Birthe Rønn Hornbech inden hun fik virus.

Ingen muslimsk sekretær, tak!

I samme artikel bedyrede Birthe Rønn Hornbech, at hun ville hjælpe ”andengenerationsdanskerne” med at få fodfæste på arbejdsmarkedet.

Den 14. oktober 1995 var Birthe Rønn Hornbech ikke slet så optimistisk på ”andengenerationsdanskernes” vegne. Hun ville i hvert fald ikke ansætte dem:

”Jeg vil ikke have en personlig sekretær i Folketinget med slør. Jeg vil slet ikke have en sekretær, der tilhører islam”.

skrev Hornbech således i Politiken.

”Drab og vold har været udgangen på ikke så få konflikter, der opstår, hvor unge indvandrere vil leve som danskere.

Det brutale patriarkalskefamiliemønster medtages fra udlandet og leves videre i Danmark.

Men vi skal jo respektere de fremmedes kulturer, så vi gør ikke noget. Vi er i den grad blevet ekserceret til tavshed.

Derfor holder socialforvaltningerne sig tilbage.

Derfor holder politiet sig tilbage.”

Afsenderen på denne svada er såmænd også Birthe Rønn Hornbech i bogen ”En lige venstre”.

Og 90’ernes Birthe Rønn var da heller ikke karrig med de farverige bemærkninger.

Da Hornbech den 10. september 1986 i Ekstra Bladet blev stillet over for spørgsmålet om, at en afvist asylansøger jo potentielt kunne blive henrettet, hvis vedkommende blev hjemsendt, var Hornbechs svar:

”Jeg kan jo ikke redde hele verden. Der er simpelthen kommet for mange ind”.

Hornbechs farverige tone

Under et debatmøde med daværende indenrigsminister, Karen Jespersen, i Taastrup beskyldte hun indvandrere i fjerde og femte generation for:

”ikke at have fået pakket deres kufferter ud endnu”.

(Politiken 14.11.2001).

Og i Information den 3. marts 2000 sagde Birthe Rønn Hornbech,

”Min tanke er, at vi skal have en pause i tilstrømningen af flygtninge fra Langtbortistan.

Hvis de kommer herop, så må vi sige til dem, at de må sidde i en flygtningelejr i deres nærområder.”

Dette fra den samme Birthe Rønn Hornbech, som har kritiseret Dansk Folkepartis tone i integrationsdebatten – og paradoksalt nok også den samme Hornbech, som den 29. december 1999 i Ekstra Bladet beskyldte Poul Nyrup Rasmussen for at have

”skabt farlige skel i befolkningen ved at dele den i ”de stuerene” og ”de ikke stuerene”.

Et synspunkt hun også giver mæle i ”En lige venstre” fra 2001. I dag er Birthe RønnHornbech selv godt i gang med at blive fanget a f Nyrups dikotomi. I halvfemserne var Birthe Rønn Hornbech leveringsdygtig i flere interessante forslag: Den 23. februar 1995 bedyrede Hornbech således i BT, at

”Venstre ønsker derimod, at alle flygtninge skal have midlertidige opholdstilladelser.

Vi skal hjælpe mennesker på flugt.

Men så snart der er fred i deres hjemland, skal de sendes hjem igen.”

Den tanke er der sikkert mange, der glæder sig til at se implementeret, nu hvor Birthe Rønn Hornbech er blevet integrationsminister og således også får ansvaret for at fratage flygtninge, der ikke længere er i fare, deres midlertidige opholdstilladelse og hjemsende dem medtvang. Det er til dato endnu aldrig sket.

Den 16. marts 1998 foreslog Birthe Rønn Hornbech i Jyllands-Posten, at familiesammenførte ikke skulle have ret til offentlige ydelser de første syv år, de er i landet, og den 16. februar 2000 i Ekstra Bladet opfordrede Hornbech indirekte til at tvangsfjerne indvandrerbørn, hvis forældre ikke sørgede for, at de lærte dansk.

Flygtningeleje udenfor Danmark

Den 6. februar 2001 røg Hornbech i clinch medsin partifælle Charlotte Antonsen over et forslagfra EU-kommissionen om at give mulighed for familiesammenføring til personer efter et års ophold i Danmark. Charlotte Antonsen ville følge EU’s regler, mens Birthe Rønn Hornbech slog fast at:

”Nogle politikere har det med at sige, at når EU-kommissionen stiller forslag, så skal vi bare lægge os på ryggen og adlyde… sandheden er, at vi ikke har brug for flere familiesammenføringer”.

Den 6. november 2001 lancerede Birthe Rønn Hornbech så et kontroversielt forslag om, at sætte en stoppe for, at personer med tyrkisk, pakistansk eller somalisk baggrund kunne hente deres ægtefæller i hjemlandet. Samtidig mente Birthe Rønn Hornbech, at hvis en person, der ville have en ægtefælle til Danmark havde modtaget modersmålsundervisning, så skulle det også trække ned (Berlingske Tidende & BT 7.november 2007).

Allerede i marts 1993 lancerede Birthe Rønn Hornbech i forbindelse med flygtningekrisen i Bosnien et forslag om, at Danmark finansierede flygtningelejre i Polen til bosnierne.

Fire år senere - nærmere bestemt den 22. august 1997 foreslog Rønn Hornbech, at Danmark sammen med andre EU-lande oprettede flygtningelejre i Afrika bekostet af midler fra ulandshjælpen, og dermed ikke længere skulle acceptere, at flygtninge kom direkte til Danmark for at søge asyl.

”De vil aldrig kunne integreres…”

Og i Jyllands-Posten den 29. august 2000 slog Birthe Rønn Hornbech til lyd for, at asylansøgere fik konfiskeret eventuelle penge, de havde på sig, for at de kunne finansiere deres flybillet hjem. Hvis man skal tro integrationsministeren selv, venter der hende en stor opgave:

”Vi kan ikke ved kontanthjælp og snak om integration komme uden om den kendsgerning, at mange af de udlændinge, der i disse år får opholdstilladelse, aldrig vil kunne integreres endsige få et arbejde.

Manglende forkundskaber, kulturforskelle og nogle udlændinges militante krav på – godt hjulpet af arbejdsministeren i tørklædesagen – at dyrke deres forskellighed uden respekt for de danske normer stå ganske enkelt i vejen.”

(Ekstra Bladet den 29. december 1999)

Den 29. januar 2001 skrev Birthe Rønn Hornbech i et indlæg i Jyllands-Posten, at Socialdemokratiet havde sikret velfærd for udenlandske svindlere og bedragere:

”For sådan har Socialdemokratiet jo ønsket det: Enhver udlænding, der råber asyl, har ret til at være i Danmark, så længe han kan trække en asylsag ud.”

I dag er det så pudsigt nok Birthe Rønn Hornbech, der ønsker at såvel afviste som nuværende asylansøgere skal have mulighed for at få udstedt en arbejdstilladelse og tage lønnet job i Danmark og selv samme Birthe Rønn Hornbech, der i 2000 ikke ville give asylansøgere mulighed for at ansøge om asyl fra dansk jord, er nu villig til at lade flygtningefamilier fra Irak flytte udenfor asylcentrene.

Den Birthe Rønn Hornbech, der så sent som i 2002 ville gøre op med meningsmonopolet, er selv blevet en del af samme meningsmonopol. I dag forfægter Birthe Rønn Hornbech de politisk korrekte synspunkter og skoser med indestængt galde Dansk Folkeparti for partiets tone i udlændingedebatten.

Birthe Rønn Hornbech er selv blevet en del af ”de stuerene” og har vist sig som alt andet end en standhaftig og karakterfastpolitiker.

Balder: Jeg fik tilsendt ovenstående uden kildeangivelse


Print Post
Posted af Balder 19 Dec 2007 under Indvandring , Racisme | | Direkte link | English Translation | Deutsche Übersetzung |