Strasbourg, 13. december 2007/kkb

PRESSEMEDDELELSE

Mogens Camre bekymret over EP-resolution om ekstremisme
Dansk Folkepartis europaparlamentariker, Mogens Camre, stemmer i dag nej til Europa-parlamentets resolution om bekæmpelse af ekstremisme i Europa.

- Resolution fremstår som helhed som ensidigt vendt imod et problem, der beskrives som europæiske borgere, med fascistiske og racistiske holdninger.

Gentagne meningsmålinger i Danmark har vist, at indvandrere fra ikke-vestlige lande ikke føler sig udsat for nogen form for racisme eller fjendtlig behandling, siger Mogens Camre, der påpeger, at Europaparlamentet ikke udtaler kritik af islamistiske grupperinger eller indvandrergrupper, der forøver vold mod europæiske borgere.

- I de officielle kriminalitetsstatistikker har indvandrere fra ikke-vestlige lande en voldsom overhyppighed. I de seneste måneder har der været en lang række skudepisoder på åben gade mellem indvandrerbander og individuelle overfald.

Indvandrerkonsulenter, som selv er af anden etnisk oprindelse end dansk er blevet truet på livet til at forlade deres arbejde - ikke af danskere, men af mennesker fra den fremmede kultur, som de søger at hjælpe til at fungere i Danmark, siger Mogens Camre.

- Resolutionen er set med danske øjne absurd. I Danmark er den voldelige ekstremisme og racisme vendt imod demokratiet og mod menneskerettighederne.

Derfor er mange mennesker bange og den frygt kan man ikke forhindre ved at forbyde den, siger Mogens Camre.

Via Altermedia Danmark


Læs min intro fra lørdag den 15 december: Europaparlamentet erklærer krig mod indvandringsmodstandere og nationalsindede partier

Eller gå direkte til resolutionens tekst:

dec 13 2007 Europa-Parlamentets beslutning om bekæmpelse af den stigende ekstremisme i Europa Deutsch

dec 13 2007 European Parliament Resolution of on Combating the Rise of Extremism in Europe English

EU Eurabien, Eurabia, Eurome, , Euromediterranien


Print Post