Spanien trækker sig fra tysklands holocaustbenægter-forfølgelses-alliance

El Mundo, Madrid, 8 november 2007 side 3.

Madrid genindfører ytringsfriheden

  Canary in the mine
 

 

 

  Pedro Varela
  Pedro Varela arresteret for tankeforbrydelser

Den første domfældelse nogensinde i Spanien for forbrydelsen 'undskyldning af folkemord', bliver også den sidste. Desuden vil loven blive trukket tilbage med tilbagevirkende kraft. Forfatningsrådet besluttede i går at tilbagetrække en vedtagelse der blev inkluderet i en reform af straffeloven af 1996. Artikel 607.2 giver mulighed for at straffe med fængsel op to år for dem der 'på nogen måde' spreder ideer eller materialer der benægter eller retfærdiggør holocaust.

Ved hjælp af denne lovgivning dømte en ret i Barcelona [Juzgado Penal Nº 3, Judge Santiago Vidal] en bibliotekar; Pedro Varela, der i denne by i 1998 angiveligt distribuerede naziliteratur og videos i kommercielt øjemed.

Den Catalonske appelret [Audiencia Provincial, tre dommere] fremsatte påstand om grundlovsstridighed, da de tog hensyn til at den nævnte lovparagraf begrænser en fundamental ret, retten til ytringsfrihed, siden loven straffer udbredelse af ideer 'uden at kræve at andre betingelser såsom krænkelser eller opfordring til angreb på samfundsgrupper er opfyldt.'

Vi ser her uden nogen tvivl en korrekt beslutning fra Forfatningsdomstolens side, der styrker de garantier vores system indeholder. For lige meget hvor odiøse ideer der retfærdiggør folkedrab kan forekomme os, kan et frit samfund ikke nægte dem retten til at udtrykke sig, medmindre det opfordrer til vold. Det modsatte ville være at genindføre tankeforbrydelser.

Vi udtrykte noget lignende den gang den ETA venlige avis Egin blev lukket.
Hvis ikke vi taler om faren ved at udstikke begrænsninger for ytringsfriheden: andre vil altid være i stand til at bruge en sådan præcedens. Det er meget aktuelt, f.eks. sagen om Muhammedkarikaturene, som de islamiske grupperinger forsøgte at censurere. Hvor går grænserne?

Det vil altid være at foretrække at lade de mest polemiske meninger blive fremført frem for at øve censur. ikke mindst når samfundet har masser af måder til sin rådighed for at modsige dem ved at konfrontere dem med realiteten.

Så vidt El Mundo - Beklager den uskønne oversættelse der er lavet efter en tilsyneladende nødtørftig oversættelse fra spansk.


 
  Pedro Varela

Bogafbrænding - I Barcelona blev boghandleren Pedro Varela den 16 november 1998 dømt for at 'benægte Holocaust' og 'opildne til racehad.' Dette skete på foranledning af Simon Wiesenthal Centret, SOS-Racismo España, samt byens to jødiske samfund og den Spanske liberale jødiske bevægelse.

Han blev idømt 5 års fængsel, samt såvel en bøde på 720,000 pesetas (ca. 5000 dollar) og at skulle betale sagens omkostninger. Hans boghandels lager (20.972 bøger og hundreder af lyd og videokassetter) står til at skulle blive tilintetgjort ved ild. Hans forretning har tidligere været udsat for voldelige overfald, herunder ildspåsættelse. Ved flere lejligheder er han og hans kvindelige ansatte blevet overfaldet. (kilde)

Ironisk nok er én af de bøger han bliver beskyldy for at have publiceret et klassisk standardværk fra 1971 af Hans Eysenck, 'Race, Intelligence and Education'

Den federale statsanklager der var årsag til hans arrestation er en Mr. Mena, en fhv. Maoist der nu giver den som 'demokrat'. Mere om Pedro Varela

På den 7. november 2007 afsagde Spaniens Forfatningsdomstol i sagen mod Pedro Varela, den velkendte menneskeretsaktivist og forlægger. Den gang (16. november 2007) blev Pedro Varela oprindeligt dømt til fem års fængsel af en domstol i Barcelona for at sælge bøger som man mente indeholdt artikler med racehad og holocaustbenægtelse.

Faktisk var det bøger der anfægtede visse dele af det moderne holocaustdogme. Den 30 april 1999, omstødte den Catelanske*) Højeste Appelret dommen og erklærede den tidligere dom for ulovlig, lige som den lov som dommen var baseret på, (artikel 607.2 af den Spanske straffelov).

Tre dommere kom til den enstemmige konklusion at en sådan lov er i strid med menneskerettighederne fordi den i princippet vil kunne berøve ethvert individ sine grundlæggende menneskerettigheder.

Den spanske Forfatningsdomstol bekræftede afgørelsen fra den Catalanske Appelret og afskaffede Spaniens 'holocaust-benægter-love' fordi de berøver mennesker deres ret til frit at fremsætte deres meninger.

Denne afgørelse fra en af de højeste dommere i Spanien er et slag for Holocaust-Tyskland der havde brugt al dets resurser og magt til at forme et fælles meningsdiktatur i Europa. Det lader til at tysklands afskyvækkende alliance er begyndt at vise sprækker. Vil friheden vende tilbage?

 

English Global Fire: Holocaust-Persecution-Germany in panic - Spain withdraws from Germany’s Holocaust-Persecution-Alliance

Opdatering:

Den spanske boghandler og forlægger Pedro Varela afsoner netop nu ikke mindre end 15 måneders fængsel for at have solgt bøger, der "opildner til had" og "retfærdiggør holocaust". Blandt de kætterske titler er der flere strengt videnskabelige værker.
Dansk Dansk Selskab for Fri Historisk Forskning 13 december 2010 - Spansk boghandler i fængsel


  Gerd Honsik - Forfulgt forfatter
  Gerd Honsik
 

* Jeg har aldrig i mit liv betegnet mig selv som Nazist, og aldrig brugt symbolerne fra denne tid.
* Intet af det som bliver rost i forbindelse med Nazismen1) har jeg nogensinde gjort mig til talsmand for, og jeg har kun opponeret mod de angreb på datidens Tyskland der er blevet udbredt til skade for alle Tyskere inklusiv Østrigere uagtet deres verdensanskuelse.
* Jeg har aldrig været antisemit.
* I de 25 år jeg var aktiv som forlægger og beskæftigede mig med partipolitik i Østrig fra 1967 indtil 1992, blev hverken jeg eller én eneste af mine medarbejdere nogensinde anklaget for udbredelse af nazi-ideologi, for ikke at tale om at jeg nogensinde skulle have været dømt for det! Heller ikke for 'indvandrerfjendlighed', hvad det end skal betyde.

1)1,5 millioner Østrigere beundrer Hitler ifølge den i 1981 i Wien publicerede rapport 'Højreekstremisme i Østrig efter 1945'. Weiter lesen

Kommentar: Det undrer mig at man slet ikke omtaler Østrigeren Gerd Honsik, de for ikke så længe siden blev udleveret fra Spanien til Østrig, skønt han intet havde bedrevet der var forbudt i Spanien. Ernst Zündel var i øvrigt også den eneste der nogensinde blev udleveret til tyskland af Canada under deres i panik vedtagne terrorlov, der efter Zündel var blevet ekspederet til 5 års fængsel i Tyskland, blev omstødt af forfatningsdomstolen.

De såkaldte 'holocaust-benægtere' forfølges værre end terrorister, der altid ser ud til at kunne få hjælp og støtte hos en eller anden. Anderledes med dem der forbryder sig mod tanketvangen...

Man frygter pennen mere end sværdet

Netop forfølgelsen af 'holocaustbenægterne' er en glimrende udstilling af hvad det er der foregår: I sandheden frygter man pennen mere end bombebælter og invasionen af hundredetusinde af fremmede. Nej rent faktisk undskylder man fremmedinvasionen med de udlægninger af historien som man ønsker at beskytte mod kritik. Det siger noget om de kræfter der omgiver os. Benita Ferrero Waldner, Olaf Gerlach Hansen og Margot Wallström leverer de konkrete beviser.

Vi har også diskuteret konkrete danske skolebøger, hvor indoktrinering og ensidighed af en bestemt ideologisk tankegang om hvordan børnene bør se på bestemte politiske spørgsmål promoveres gennem statsfinansierede skolebøger. Bøgernes indhold der indbefatter ganske konkrete politiske udtalelser og politiserende udlægninger, hældes samvittighedsløst ud på intetanende skoleelever.

Nazi Canary
I wanna be free, oh yeah,
like a canary without his cage on
 

Jeg skrev en gang et brev til Brian Mikkelsen hvori jeg forklarede ham i forbindelse med (Nazi) Radio Oasen sagen at jeg mente at tilstedeværelsen af netop folk som Nazister i et samfund kan sammenlignes med tilstedeværelsen af bestemte myg og andre insekter i et vandløb.

Dansemyggene kan være mere eller mindre irriterende, men de er et tegn der viser at vandløbet har det godt.

Når nazister og andre fordømte her på jorden frit kan sige deres mening og føre sig frem, er det et tegn på at ytringsfriheden har det godt.

Man kunne også sige at Jonni Hansen er kanarifuglen i kulminen. Pas på når kanarifuglen begynder at gispe efter vejret.

De spanske dommere har for en gangs skyld vist format.

Opdatering:

Balder Blog 3 august 2010 - Dissidentforfølgelse i Tyskland: Günter Deckert idømt 4 måneder for oversættelse af bog

Den spanske boghandler og forlægger Pedro Varela afsoner netop nu ikke mindre end 15 måneders fængsel for at have solgt bøger, der "opildner til had" og "retfærdiggør holocaust". Blandt de kætterske titler er der flere strengt videnskabelige værker.
Dansk Dansk Selskab for Fri Historisk Forskning 13 december 2010 - Spansk boghandler i fængsel

Dansk Balder Blog 26 januar 2009 - Spanien: Catalonien aflyser Auschwitzdag


Typically Spanish 15 oktober 2009 - The Valencia Partido Popular replace Ricardo Costa with a holocaust denier (César Augusto Asencio - The Partido Popular)

EU-Times 1 oktober 2009 - Prominent Spanish Politician: “The Holocaust is the greatest fraud in History!” (César Augusto Asencio - The Partido Popular)

Deutsch Spanien: Abschaffung holocaust-Leugnungs-Gesetz

Deutsch Die Welt 9 oktober 2007 - Holocaust-Leugnung nicht mehr strafbar

English National Journal - november 7 2007 - Spain Overturns Holocaus Denial Law

English Global Fire: Holocaust-Persecution-Germany in panic - Spain withdraws from Germany’s Holocaust-Persecution-Alliance

Espanol El Pais 9 oktober 2007 - El Constitucional mantiene la pena por justificar el genocidio

Dansk Angantyrs hjørne 11 november 2007 - Ytringsfrihed: Holocaust-benægtelse er ikke længere strafbart i Spanien

19 jan 2008 - Østrig - Gerd Honsik - Halvandet år i spjældet for tankeforbrydelser

25 jan 2008 - Gerd Honsik-Verhaftung auf EU-Rahmenbeschluss zurückzuführen Deutsch

19 jan 2008 - Berufungsverhandlung gegen Gerd Honsik Deutsch

20 nov 2007 - Frankrig: Vincent Reynouard dømt et års fængsel for holocaust-benægtelse

10 nov 2007 - Pedro Varela frikendt - Gerd Honsik udleveret til Østrig

25 jun 2007 - Abortmodstand: Katolsk præst Johannes Lerle dømt et års fængsel for holocaust-benægtelse

19 feb 2007 - Ernst Zundel, Fem år i fængsel for at benægte Holocaust

20 dec 2006 - David Irving løsladt efter straf-nedsættelses-dom i Østrig

08 dec 2006 - Irving - nogen i Danmark der tager ordet ytringsfrihed seriøst?

21 feb 2006 - Tragisk dom over David Irving


Dansk English Deutsch Balders artikler om Jøder, holocaust, antisemitisme, jødehad, jødeforfølgelse, revisionisme, jødisk censur, jødisk kultur


Print Post