EUs krysteragtige diktatur begyndte, da sandheden blev fortiet

  Anders Bruun Laursen Danmark
Anders Bruun Laursen

Anders Bruun Laursen har igen begået en glimrende artikel om EU og den fortiede Eurabien dagsorden, og har oven i købet oversat det hele både til tysk og engelsk også.

Jeg takker ydmygt for at have fået lov til at assistere med opsætning og udgivelse. Her lige en lille intro:

 

Der er en løgn, som er værre end en udtalt løgn:

Fortielse af sandheden

For mens man kan gennemskue en udtalt løgn, ved man ikke engang om eksistensen af en fortiet, katastrofal sandhed. Følgende er uddrag af en tale af vicepræsidenten for Europakommissionen og dens højeste ansvarlige for institutionelle forbindelser og kommunikationsstrategi Margot Wallström, den 3. oktober, 2007. [....]

Benita Ferrero Waldner:

'Ytringsfrihed er central for Europas værdier og traditioner. Men dens bevarelse afhænger af enkeltpersoners ansvarlige optræden...

I forlængelse heraf tror vi ikke, at medierne skal censureres udefra, men snarere at I finder måder at censurere jer selv… Nu vi taler om at censurere jer selv, vil jeg også bede jer om at overveje behovet for at overvåge inden for jeres egne professionelle rækker.'

 

Læs resten af Anders Bruun Laursens glimrende artikel her:

Dansk EU Og Mediernes Tavshed Om Euromediterranien-Eurabien

English The Silence of the EU and our Media about Eurabia

Deutsch Das Schweigen der EU & Medien Über Die Euromediterrane Partnerschaft - Eurabien


Print Post