Hipo-folk er også mennesker

Stumper fra Fyens Stiftstidendes artikel af Ulrik Sass 29 september 2007

Erik Haaest glæder sig over balladen ved foredraget i Svendborg - så interesserer flere sig for hans bøger. Men han vil helst være morsom

Han er blevet beskyldt for at være holocaust-benægter og nære sympati for gamle nazister. Men i virkeligheden interesserer han sig bare for gode menneskelige historier, som ikke er blevet fortalt før.

Erik Haaest - Kz lejr.
Sådan blev Erik Haaest præsenteret af DR
  Erik Jensen og hans makker Poul Smidt lavede forarbejdet for fascisternes angreb, ved deres hetz mod Erik Haaest. Derefter fortsatte DR hetzen med billeder som disse; Erik Haaest billede lagt over en kz-lejr. Fascisternes brunskjorter fuldfører det arbejde som Information, DR og andre medier har påbegyndt. Hetz mot folkegrupp.

Jeg interesserer mig heller ikke for organisationer, men for mennesker.

Og Hipo-folk er altså også mennesker, siger Erik Haaest over en kop kaffe hjemme i stuen, dagen efter, at hans foredrag i Svendborg trak overskrifter.

- Jeg interesserer mig for tabernes historie. Ikke de sociale tabere, men de kriminelle. Jeg brød et tabu i 1975 med mine tre bøger om Frikorps Danmark - en opgave, jeg påtog mig som freelancer. Og fordi jeg kunne finde på at skrive om det, mente mange den gang, at så måtte jeg være nazist.

- Det var en gruppe mennesker, som ingen ville røre med en ildtang - og det samme var det med Hipo-folkene. Men er det ikke enhver journalists drøm - at få serveret et stort, spændende emne, som ingen har skrevet om før, spørger Haaest, hvis far var frihedskæmper.

I løbet af de næste måneder kommer næste bog i den trilogi, Haaest har planlagt om danske Hipo-folk - også den er støttet med 100.000 kroner, men tredje bind er på vippen efter kritik af Haaest for at være holocaust-benægter.

Læs hele artiklen på Fyens Stiftstidende, og gør det i dag, for artiklerne bliver som regel ikke liggende der. Fyens Stiftstidende 29 september 2007 - Politik interesserer mig ikke


  Charlie Krautwald  - Autonom Svendborg
Charlie Krautwald
Rødfacistisk talsmand

Tage en snak med Charlie og Thors forældre

Jeg har sådan en lyst til at finde frem til forældrene til ham Charlie Krautwald, der stod frem i TV den anden dag efter rødfascisternes ballade ved Svendborg bibliotek, og tage en snak med dem, og ligeledes med forældrene til det stakkels offer for påstået politivold Thor Eriksen der i går 'stadigvæk havde ondt i halsen', efter en politimand havde forsøgt at standse hans og de andre autonomes blokade af Svendborg bibliotek. Hvordan er det de har opdraget deres børn, at de bare kan gå hen og genere en flok ældre mennesker på et bibliotek? Jeg kunne godt tænke mig at høre deres holdning.

Nu er jeg den allersidste til at forsvare politivold, og jeg har ved utallige lejligheder plæderet for vigtigheden af at politiet opfører sig ordentligt, uanset om det er Jonni Hansen eller den 18-årige Thor Eriksen fra Odense det drejer sig om.

I det her tilfælde mener jeg at Thor Eriksen og Charlie Krautwalds forbrydelser ville være et langt mere væsentligt debatemne end den eventuelt lidt for hårdhændede behandling fra politiets side.

Disse to uvidende naive pubertetsdrenge for ikke at sige pattebørn, deltager i en fascistisk organisation hvis formål det er at fratage udvalgte folk ytringsfriheden og forsamlingsfriheden. De forsøger at true og intimidere mennesker og afholde dem fra at deltage i møder og høre på foredrag.

  Thor Eriksen
Thor Eriksen
Har aldrig læst noget af Erik Haaest

Det er det mest direkte form for angreb på demokratiets grundvolde man kan forestille sig. Dette kan kun sammenlignes med tilstanden her i landet fra 1940 - 1945.

Dette her er ikke en uskyldig begivenhed iscenesat af idealistiske mennesker, men en politisk forbrydelse. Det er nøjagtigt det samme som når fanatiske unge muhamedanere forhindrer Khader i at tale et offentligt sted.

Hvordan kan vi snakke om vigtigheden af ytringsfriheden under muhammedkrisen, og fordømme dødstrusler mod tegnerne, når vi ikke en gang kan garantere danske borgere i Danmark at kunne forsamles frit og uden at blive generet af disse moderne brunskjorter.

Brunskjorter og kamphunde

Og det er så flot at se hvordan de unge fascister arbejder. De forholdsvis unge og uprøvede rekrutter der udgjorde størstedelen af ballademagerne i Svendborg sættes ind mod de mest forsvarsløse grupper, såsom en 72 årig forfatter og et publikum af mennesker i pensionsalderen.

Som dræberhunden der får en indfanget kat til at lege med for at styrke sin dræberlyst inden den får lov at prøve kræfter i en hundekamp, træner de uskyldigt udseende unge mennesker først på nogle forsvarsløse ofre, indtil de har fået så meget blod på tanden at de kan bruges til de mere alvorlige kampe.

Og medierne siger stort set ikke et kuk, men falder over hinanden for at snakke om politivold i stedet for.

Mediernes tavse legitimering af venstreekstremistisk vold.

Dermed har medierne der dog for tiden har så overmåde travlt med at være moralens vogtere spillet totalt fallit i denne sag, som i så mange andre af lignende karakter. Det er som vi har set det mange andre gange før en tavs accept og blåstempling af voldelige aktioner mod meningsafvigere.

Først nu synes man det er umagen værd at lade Erik Haaest selv komme til orde, og det skal da siges at Fyens Stiftstidende brugte en lille artikel til at fastslå at de autonome vigilanter aldrig har sat sig ind i hvad Erik Haaest har skrevet eller sagt, og i stedet for handler som blinde robotter efter direktiver udstukket af Erik Jensen eller en af de andre stalinistiske generaler højere op i det røde hierarki

Jeg mener at Lene Espersen der ellers ikke er bleg for at indføre tvivlsomme terror og overvågningslove for nogle år siden har indført skærpede bestemmelser i sager om politisk vold, men indtil videre har vi ikke set meget til det.

Disse censurbestræbelser fra venstreekstremisternes side skal lodret forbydes, også hvis det skulle gå ud over demonstrationsfriheden, og overtræderne burde straffes med høje minimumsstraffe.

Ellers er jeg bange for at det ikke varer længe før der er nogle indenfor de grupper der oftest bliver generet af disse selvbestaltede censorer der ikke vil kunne finde anden vej end at tage affære selv.

Denne situation kan simpelthen ikke fortsætte meget længere.

 
Jonni Hansen - DNSB
Rudof Hess march Kolding 2007

Og så vil jeg lige til sidst nævne Jonni Hansen, der for hele Danmarks øjne blev påkørt af en politibil og derefter yderst hårdhændet blev kastet på jorden og anholdt, blot fordi han havde brokket sig.

Denne mand der åbenlyst for enhver ikke gjorde noget særligt, holdes endnu i varetægt mere end en måned efter han blev anholdt ved en lovlig anmeldt demonstration, hvor politiet ikke evnede at beskytte demonstrationen mod den røde bærme og deres indvandrersupportere, der angreb demonstranterne med stenkast og lignende. Mere hos Anna Lyttiger

Det er en mærkelig form for justits vi har her i Danmark. Og skulle man tage konsekvensen og indrette loven efter hvad der tilsyneladende er praksis, burde man staks forbyde Nazisterne, holocaustbenægtelse og alle de andre grimme ting som er forbudte hos vores sydlige naboer.

Eller også så burde man til at holde sig til principperne om juridisk objektivitet.


Fyens Stiftstidende 29 september 2007 - Politik interesserer mig ikke

Balder Blog 27 september 2007 - Antidemokratiske rødfascister forsøgte at standse forfatterarrangement på Svendborg bibliotek

Balder Blog 4 august 2007 - Erik Haaest - Feature Article in Danish newspaper Information a Lie English

Balder.Org Government Money For 'Holocaust Denier' Erik Haaest - Protests from the Wiesenthal Center English


Print Post