Det er godt en gang i mellem at stoppe op og se sig tilbage. Hvor længe har det her stået på, hvor var vi da vi begyndte, hvor er vi nu, hvad skete der.

Jeg taler om nedlæggelsen af Danmark som nationalstat, hjemstavn for det danske folk, immigrationsbølgen og de ledsagende støtteordninger, lover og bestemmelser, der skal sikre at Danskens Jord bortloddes til fremmede folkeslag og deres efterkommere, og at Danskens døtre skal bære de fremmedes børn.

Når vi ser tilbage vil vi måske få øje på de mennesker der i en næsten uvirkelig fortid startede kampen for Danmark og kampen for det danske folk frihed til at bestemme uden fremmed indblanding, hverken udefra eller indefra.

Der kunne nævnes mange navne i den sammenhæng, navne på folk med forskellige synspunkter og ret forskellige roller, der dog alle har det tilfælles at de ville befri Danskerne for indvandringsbyrden og genetablere reel ytringsfrihed og mulighed for at Danskeren og hans efterkommere igen vil kunne udøve resten af deres grundlovssikrede og traditionelle rettigheder.

Nogle af dem stod i rampelyset, andre arbejdede i baggrunden, og fik kun opmærksomhed fra pressen når man så en mulighed for at lægge dem for had.

For nogle uger siden havde vi karaktermordet på Erik Haaest, en 'heilende' Morten Messerschmidt, vi så Henrik Gade Jensen blive forfulgt med vanvittige nazibeskyldninger og sådan kan der nævnes stribevis af ofre for pressens infame nedslagtninger tilbage i historien, og det både herhjemme og i andre europæiske lande.

Nogle af navnene er endda næsten gået i glemmebogen, eller er stadigvæk begravet under så mange løgne, falske anklager og bevidst glemsel, at en del mennesker enten ikke har hørt om dem, eller ikke har forstået at mange af disse mennesker faktisk fortjener en særlig plads i den historiske sammenhæng, for at have været pionerer i det vi roligt kan kalde for Frihedskampen.

En sådan gammel kæmpe er Lars Thirslund, kunstner, forfatter og politisk ukorrekt samfundsdebattør, som den 10.august i år (2007) fylder 85 år.

Lars Thirslund og hans kone Marianne Herlufsdatter har forsynet mig med meget uvurderlig information, inspiration og mange nye synsvinkler. De har produceret en række særdeles interessante og originale artikler, fremsat på en meget klar og ligefrem måde, der ikke lader nogen tvivl om at her har vi mennesker der har tænkt over tingene, sat sig ind i dem, og som mener hvad de siger.

De hører begge to til nogle af vores allertidligste frihedskæmpere.

Jeg håber at de nationales åbenhed og tro på intellektuel diversitet kan få nogle af dem til lægge at eventuelle ideologiske differencer til side og stemme ind med et:

Hjertelig tillykke til Lars Thirslund !

Lys over ALT, det er det, vi vil !

Balder


Lars Thirslund fylder 85 år

Af advokat Knud Bjeld Eriksen

Lars Thirslund
Lars Thirslund

Den lille, let foroverbøjede og hvidhårede herre tager sig ikke imponerende ud ved et første øjekast. Men tag ikke fejl: Bag det nu beskedne ydre gemmer sig en intellektuel gigant, som uden frygt ”taler Roma midt imod”.

Det drejer sig om Lars Thirslund, kunstner, forfatter og politisk ukorrekt samfundsdebattør, som den 10.august i år (2007) fylder 85 år.  ”Kendt og frygtet” af både ministre og læserbrevsredaktører, der gang på gang har modtaget Lars Thirslunds uforblommede og skarpe spørgsmål og kommentarer til dagens politik. For eksempel hans Forslag til historie-kanon som han mente, Danmark trængte mindst lige så meget til som en litteratur-kanon.

Det er i de senere år især blevet udlændingepolitikken, kulturpolitikken og medieforhold, der har haft Lars Thirslunds særlige bevågenhed. Og efter mange returnerede læserbreve og goddag-mand-økseskaft svar fra ministre, endte Thirslund med at starte sin egen Internet hjemmeside www.samisdat.dk – i 1995 - på det eneste tilbageblevne medium, han anså som endnu frit. Som han siger det på hjemmesiden:

Samisdat-breve var de sovjetiske samfundskritikeres vej til at omgå magthavernes blokade af adgangen til massemedia. Trods de meget begrænsede oplag bidrog de til at udhule systemet til det revnede. I vor, som det hedder "fri verden", troede vi, at medierne bragte alle oplysninger, som er nødvendige i et demokrati.

Det er ikke tilfældet. Udvalgte oplysninger og synspunkter sigtes fra ikke blot i presse og TV, men - måske som konsekvens af dette - også forlagsverden og boghandel.

Svaret må være det samme som i Sovjetunionen, og herhjemme under besættelsen: fri publikationer, der bryder blokaden.

Med denne hjemmeside viderefører vi det informationsarbejde, som startedes med Vestlig Samisdat nr. 1, 15 november 1995.

Disse Vestlig Samisdat var små tryksager i små oplag, men Lars Thirslunds skarpe intelligens og sikre sprogbehandling har – via Internettet, som er alle undertrykte meningers redningsplanke i dag - uden tvivl sikret Lars Thirslund en afgørende plads i rækken af moderne nationalister og amatør- revisionshistorikere.

Et afgørende punkt i Lars Thirslunds oplysningsarbejde kom, da han – eller rettere hans hustru siden 1951, Marianne Herlufsdatter – kom til at lytte til en radioudsendelse fra cafébåden Liva i Nyhavn den 27.1.1992 med jøder og palæstinensere som tema.

Da Bent Blüdnikow i udsendelsen sagde: ”Er der nogen danskere tilstede eller er her bare jøder?”, blev hun klar over noget, hun ikke havde skænket en tanke før – der var åbenbart en forskel. Den gravede hun dybere i, det førte hende til jødernes hellige skrifter, Mosebøgerne, og med en artikel i Berlingske Tidende 26.5. 1995 fik hun startet en flodbølge af vrede reaktioner fra jøder, der protesterede over at blive kigget i kortene.

Men makkerparret Herlufsdatter og Thirslund, for sådan har de oftest optrådt lige siden de som kunstnere fra deres værksted ved Furesøen i Birkerød i 60’erne blev kendt for deres billedkeramik,  – bed sig fast i emnet: Jøder, fordi de mente, at her lå nøglen til det mediediktatur og den historieforvanskning, de kom til at se som deres hovedmål at oplyse om og bekæmpe. Det har medført en beskyldning om ”antisemitisme” fra formanden for Mosaisk Trossamfund, Jacques Blum. Hvilket ikke bremser Thirslund det mindste.

Proteststormen i Berlingeren blev udtømmende besvaret og da avisen ikke længere ville være med, gik de videre med Internettet. Det er i de følgende 12 år blevet til adskillige velskrevne stykker om vidt forskellige emner, og med en særlige nøgtern og afbalanceret stil, som er et særkende for Lars Thirslund.

I historiens spejl vil denne politisk ukorrekte, men meget vidende og meget engagerede revisionshistoriker og samfundsdebattør– for sådan må man i dag karakterisere Lars Thirslund – stå som et lys blandt den megen tågesnak og ligegyldige snak, vi i dag får serveret i overflod fra massemedierne.

Et bekendtskab med Lars Thirslunds velskrevne værker – er tid tilbragt i godt selskab. Mange af hans tidligste skrifter, så som bogen Kykloperne – de énøjedes saga og hans skrifter som engageret miljøaktivist findes ikke på nettet og vel knapt på biblioteker, men start for eksempel med debatten Moses og danskerne eller hans Vejledning i mediejunglen eller den meget morsomme og vel-oversatte Fablen om ænder & høns – alle på www.samisdat.dk.

Fødselsdagen tilbringer Lars Thirslund – som årets øvrige dage – i Danmarks mest uspolerede natur i Nordjylland, som han elsker så højt.

Advokat Knud Bjeld Eriksen, d. 9.8.2007

Kilde: Dansk Selskab for Fri Historisk forskning

Opdatering:

På denne side kan man se en masse flotte kunstværker lavet af Lars Tirslund

Precis en sån - antikforum 8 juli 2011 - Lars Thirslund och Marianne Herlufsdatter


Print Post