Annette Winther, 'tosproget konsulent' er medforfatter til et nyt undervisningsmateriale i kristendomskundskab for folkeskolens ældste klasser.

Fyens Stiftstidende 25 juni 2007 Hvornår bliver vi farveblinde?

Tre religioner
Tre religioner
Vejledning og kommentarer
Forfattere: Inge Høirup, Merete Engel, Annette Winther
Udgiver: Haase og Søns Forlag AS

Den sande integration er at blive kaldt op i banken af en bankassistent med tørklæde på hovedet, som fortæller dig at din konto er overtrukket.

Eller at blive behandlet af en mørkhudet læge med sort, busket overskæg uden at det får så meget som en muskelfiber til at sitre.

Allerede ovenstående giver et fingerpeg om hvem forfatterne dmener skal integrere sig..

'De tre religioner', sammenligner kristendommen, islam og jødedommen.

Annette Winther fører sig frem med de sædvanlige floskler om 'myter', 'vores manglende evne til at forstå og tolerere,' ikke mindst i forhold til islam der er præget af direkte usandheder'.

Annette Winther:

Vi har tit behov for at finde syndebukke. Derfor skabes der myter, ofte om muslimer, som beskyldes for at stjæle vores piger, råbe og skrige, nasse på samfundet, skabe sig og stene deres kvinder.

Annette Winther efter eget udsagn gennem et tidligere konsulentjob i Odense kendskab til stort set alle to-sprogede børn i byen, og har mange venner blandt indvandrere og deltaget i utallige indvandrerfamilie-fester, og mener at det nye undervisningsmateriale er 'nødvendigt i det moderne Danmark'.

'Vi er fælles om Det Gamle Testamente' siger Annette Winther, der også mener at den største uenighed består i at vi er uenige om 'hvorvidt Jesus er Guds søn'.

Vi har selfølgelig tilgode hvordan dette og hint behandles i det færdige materiale, der nok skal finde afsætning via den multikulturelle mafia der stadigvæk har overtaget i vores indvandrerplagede land.

Men det simplistiske udsagn får mig til at få gåsehud. Om børnene i det komplette materiale vil få sandheden om dette 'fælles udgangspunkt at vide er mere end tvivlsomt. Mon man vil have modet til f.eks. at fortælle børnene at Jødernes opfattelse af det Gamle Testamente er komplet væsensforskelligt fra, og i direkte modsætning til den Kristne opfattelse af dette skrift?

Inge Høirup, Merete Engel, Annette Winther - Abraham den fælles stamfader
Ordet stamfader siger det hele.
Kun Jøder og Muslimer kan have Abraham som stamfader. Den danske stamme har intet med disse semitiske folkslags oprindelse at gøre. Den første løgn står således allerede på bogens forside.

I den etnocentriske og racistiske jødiske tolkning, der faktisk netop udelukker den multikulturelle lighedstanke som Anette Winther ønsker at udbrede, er det udelukkende det jødiske folk der er udset til at 'arve jorden' på bekostning af alle andre folkeslag, der udelukkende er udset som tjenere for det udvalgte folk, mens de kristne opfatter det sådan at dette gælder hele menneskeheden.

Men der skal ikke fokuseres på forskellene forstår vi.

At dette ikke kan gøres uden at forvrænge hele sammenhængen og de enkelte religioners inderste væsenskerne er indlysende.

Hvorledes Anette Winther vil forklare erobringsreligionen Islam og dens påbud til at dræbe alle vantro, nemlig Jøder og Kristne der ikke ønsker at underkaste sig det muhamedanske herrefolk i en forenende multikulturel sammenhæng bliver særdeles spændende.

Om jødernes Talmud og de muhamedanske Sunnaer og Haditter; skrifter der har hos flertallet af begge religioners udøvere har en større autoritet end 'det fælles udgangspunkt,' Det Gamle Testamente fortolker det såkaldte 'fælles arvegods' på en sådan måde at enhver ide om et fælles udgangspunkt der skulle kunne bruges i en multikulturel sammenhæng derved er dømt på forhånd overhovedet vil blive omtalt, og hvorledes man i så fald vil forklare disse skrifters umenneskelige regler og påbud får vi også at se.

Annette Winther:

Det ville være dejligt, hvis vi kunne komme så langt, at vi slet ikke registrerede om det var en hvid eller mørk hud, med eller uden tørklæde, der betjente os i banken eller behandlede os i lægehuset.

Med sine fromme ønsker og forhåbninger har Annette Winter og hendes medforfattere imidlertid sat den multikulturelle dagsorden fremmest og undervisningsmaterialet vil således sandsynligvis mindre have til formål at oplyse og informere om religionernes virkelige indholdt og mere tjene som endnu et røgslør i forsøget på at afvikle vores på nordiske, romerske, græske og kristne værdier baserede samfund.

Dette fremgår mere end tydeligt af artiklens indledning, hvor der står at:

Det skal være slut med at fokusere på forskellene mellem religionerne. Nyt materiale til folkeskolens ældste klasser baserer sig på sammenligning.

At de multikulturelle læresætninger netop skal fremføres i den undervisningstid der er afsat til kristendomskundskab er forstemmende, ligesom det er en hån til vores kulturarv (ved undladelse) i praksis at påstå at det kristne element er danskernes eneste kulturbærende princip.

Om vores højtudviklede ældgamle nordiske kultur overhovedet vil blive nævnt som en vigtig del af vores identitetsskabende arv er nok også mere end tvivlsomt.

Læs hele artiklen i Fyens Stiftstidende i dag, da tilgængeligheden via Internettet efterfølgende nok vil være begrænset til abonenter som det er sædvane hos den fynske avis.

Fyens Stiftstidende 25 juni 2007: Hvornår bliver vi farveblinde?


Print Post