Wabit Reino Arild Pedersen og Co. har meldt Søren Krarup, Morten Messerschmidt, Mogens Camre og en række andre DF'ere for overtrædelse af racismeparagraffen.

Nedenstående indlæg begyndte som reaktion på en post på Jarl Corduas blog Jarls Blog: 20. april 2007 - Krarup trækker fronterne op, hvor Søren Krarups udtalelserangående Islam og Nazisme og de efterfølgende reaktioner bliver diskuteret og kommenteret.


Balders kommentar til trådenJarls Blog

[Update 5 maj: Hør Jarl Cordua i Deadline 5 maj 2007 i samtale med Nynne Bjerre Christensen og Politikens redaktionschef og blogger Peter Mogensen | DR Omtale]

Det ville være sjovt at se hvad der sker hvis Jonni Hansen og co. også anlægger sag mod Krarup.

Politiske og religiøse overbevisninger burde ligestilles, og Krarups sammenligning af Islam og Nazisme holder fint på dette plan.

Hvis vi accepterer islamiske tørklæder i folketinget, bør vi også tillade nazi-symboler der.

Det kunne der blive en fin debat ud af!

Sammenligningen holder ikke ved nærmere eftersyn

Men ellers holder den evige sammenligning af Islam og lignende skidt med nazismen af mange forskellige grunde ikke vand.

Det er sand at man kan sige at Tysklands nazister forsøgte at udrydde folkeslag, men det står trods alt ikke deres officielle partiprogram.

Det gør det til gengæld i Koranen, (og i Jødernes Talmud må jeg lige bringe i hu),

Udover at både Nationalsocialismen og Islam er totalitære har de ikke meget andet til fælles.

En af de ubestridte grundpiller i den nationalsocialistiske tænkning er vel ideen om racerenhed og raceoverlegenhed, der i islam ikke spiller helt den samme rolle, selv om den eksisterende prestige og autoritet der følger med at kunne argumenter for at man at tilhører muhammed eller Ali's slægt også er en form for racisme, lige som vores tronfølgersystem.

Derudoverer der klansystemets praksis, der gennemsyrer det meste af den muhamedanske verden, som medfører en form for endo-racisme, hvor slægtskab og slægternes hyrarki bestemmer rangordenen.

En racisme der spreder sig i koncentriske ringe gennem samfundet rundom den enkelte famile. Denne del af det racistiske kompleks er efter min mening ikke eller i mindre grad rodfæstet i religionen, men kan anses for en del af det verdensbillede der dominerer kraftigt blandt de fleste muhamedanere.

I praksis er det derfor en del af det kompleks vi til dagligt betegner som 'Islam' , ligesom vi tillægger den som før omtalte vage ideologi 'nazisme' i højere grad de egenskaber der følger af de praktiske følger som nazismen har haft, end af dens teoretiske ophav. Det samme gælder selvfølgelig for kommunismen. Jeg kan ikke se at den kommunistiske teori i sig selv var den eneste årsag til de mange kommunisters forbrydelser, bortset fra igen det totalitære element. (Må indrømme at mit kendskab til kommunistisk teori er ret begrænset).

På dette område har Nazismen så mere tilfælles med Hinduismen (hvorfra tyskerne også blev opmærksom på swastikaen), og med Judaismen der i sin grundvold også er racebaserede ideologier. Hinduerne fortsætter deres praksis på næsten det samme plan som tidligere, og hos Jøderne er traditionel racemæssige praksis og forestillinger ikke udelukkende historiske levn, men lever i stadigvæk i dag hos en betydelig del af den jødiske befolkning, og det er ikke kun dem med skæg og slangekrøller.

Ligheder og forskelle

Der kan påpeges flere forskelle og sikkert også flere fællestræk mellem Nationalsocialismen og Islam, men sammenligningen er og bliver kunstigt og forfladiger derved debatten.

Til gengæld er det legitimt at sammenligne graden af ondskab og negative følgevirkninger som begge verdensanskuelser har resulteret i.

Her er der dog for alle praktiske formål én stor og iøjnefaldende forskel. Nazismen var en yderst kortlivet styreform (sådan ungefähr ti år), mens Islam har hærget verden i århundreder, afbrudt af en kort periode hvor dens indflydelse i enkelte særlige lokaliter var lidt mindre destruktiv og havde nogle positive aspekter (eller også havde Islam mindre indflydelse og derfor positive aspekter på videnskab, kunst og kultur).

Nazismen har derimod ikke kvalificeret sig som en levedygtig og ekspanderende bevægelse, modsat Islam, der har været i fremmarch siden muhammed modtog sine vrangforestillinger.

Hvad er religion - I to sætninger

Eller måske skulle jeg sige:

Muhammed der forvrængede de guddommelige visioner han modtog og tilpassede dem til det verdensbillede som en primitiv røverhøvding og krigsherre som han logisk nok kan antages at have haft i det ottende århundrede efter Kristi fødsel på de kanter.

Han havde hverken læst Dostovjevski, Nietzche eller Kant eller hørt Berliner-Philharmonikerne, der lige som Shakespeare og Beethoven endnu ikke var født; han kun havde hørt primitiv hyrdemusik, kendte kun til rakkerlivet og stammekulturen der var, og i et vist omfang stadivæk er almindeligt på de kanter.

Fra en buddhistisk synsvinkel havde han også en masse dårligt karma der var medvirkede til at han fik et dårligt trip, og lod sine stammefæller de efterfølgende generationer og resten af verden bære byrden.

En følgevirkning der slet ikke er så ualmindelig for profeter generelt.
De sande profeter bliver enten dræbt eller holder kæft, misfostrene overlever og injicerer verden med lidt af deres egen galskab. Og 'således fortsætter illusionen om adskilt eksistens fra det store legemes stråleglans', som tibetanerne så malende udtrykker det..

Længere er den ikke. I religionsdebatten er det derfor næsten ubrugeligt at sætte ting som religion og videnskab overfor hinanden. Religion er som regel i en eller anden omfang en mislykket form for spiritualitet.

 

Trusselsbillede

Som trusselsbillede holder sammenligningen heller ikke, som Krarup jo udmærket selv er klar over, og ikke kun ud fra den betragtning at de numeriske forskelle mellem de to bevægelser er af sådanne dimensioner at sammenligningen alene af den grund er absurd. Krarup har så vidt jeg husker udtalt, at Nazisternes regime ville have ophørt på et tidspunkt, uden at have erstattet danskerne med tyskerne, og uden at have berøvet os fra vores identitet, hvor truslen fra Islam og de islamiske masser er langt større, da den vil medføre udslettelse af vores hele identitet som folk; både religiøst, kulturelt og biologisk.

Hvilket jeg er fuldkommen enig i. Set i en europæisk kontekst ville det være svært at forestille sig at Naziregimet i den grusomme form den manifesterede sig under krigen ville have fortsat sit rædselsregime ret længe, og i hvert fald ikke i århundreder, medmindre vi forestiller os det som en af de begivenheder der indtræder med frekvensen for fremkomsten af istider. Hvilket der i øvrigt ikke ville være uvelkommen for mange af vores samtids kræfter der synes det er meget belejlighed at have en sådan ondskabens lodseplads til at stå mellem verden og deres egne forbrydelser.

Alt i alt er en evt. trussel fra nazismen imaginært, mens den islamiske trussel er indlysende.

Det skal der ikke meget statistik til for at bevise.

Ja, lad os håbe på at DNSB også anlægger sag. Det ville være interessant at se hvilken udgagn de to retsager ville få. Vi kan nå det i nu inden knebellovgivningen træder i kraft.

Jonni og co, har efter min overbevisning ful ud lige så meget berettiget grund til at føle sig krænket over at se deres ideer og bevægelse blive sammenlignet med Islam.

Nazisterne kunne dog trods deres forbrydelser fremvise nogle flotte resultater på f.eks. det videnskabelige, det økonomiske, og det kunstneriske område.

Alt i alt er det en del nemmere at forestille sig en 'nazisme light' end en 'islam-light', da dogmatikken i de to strømninger er grads- og væsensforskellige. Den 'nazistiske ideologi' var og er svært definerlig, var under stadig udvikling i hele dens velmagtsperiode, og var tydeligvis åben for forandringer.

Jeg er ikke bekendt med at Hitlers 'Mein Kampf' nogensinde skulle have haft status som Guds Ufejlbarlige Ord, og selv ikke de mest fanatiske nazister så Hitler som andet end et menneske. I lukkede selskaber var vitse om Hitler og Goebbels' ariske afstamning og udseende ganske almindelige mand og mand imellem i alle dele af den tyske befolkning inklusiv højtstående Nazister. Til gengæld tror jeg ikke der bliver udvekslet ret mange muhammed-vitse, selv under private forhold, i arabiske husholdninger.

Sådan kan man blive ved med at finde afgørende forskelle mellem Islam og Nazisme.

Hvis Krarup havde tænkt sig bedre om, så havde han udtalt sig lidt mere præcist, og havde haft lettere ved at overkomme den spidsrod han nu bliver udsat for, uden at det havde trukket noget so helst fra udsagnenes effektivitet som provokation.

Lige for the record for hvis nogen skulle være i tvivl: det er bestemt ikke for at genere Krarup at jeg kommer med ideen. Bestemt ikke, han er en hædersmand af en sjælden karat, og jeg går da stærkt ud fra han vil blive frifundet. Men det kunne være en fin prøvesten for ytringsfriheden og retssikkerheden.

Som jeg har skrevet i et brev til Kulturminister Brian Mikkelsen: Nazisterne er lige så vigtige for den danske ytringsfrihed som visse arter af dansmyg og fluer er indikator for miljøets tilstand. Nazisternes tilstedeværelse / ret til at ytre sig er indikativ for for ytringsfrihedens tilstand. Så længe de er et mindretal selvfølgelig. -;)


Efterskrift

Det der sker i Europa i dag med indførelse af de nye knebellove dikteret fra EU er vi kommet på en katastrofal kurs, hvis konsekvenser kan vise sig at blive uoverskuelige.

Så længe kun nogle enkelte lande havde disse fuldstændigt overflødige og desuden højst diskriminerende Naziparagraffer i deres lovgivning, var det til at leve med.

Orwelliansk gummiparagraf

Nu ser vi en organiseret degradering gennem 'det 'organiserede Neuropas' idealer og forordninger, af hele vores kulturtradition, hvor ytringsfriheden, selv om den sjældent har været praktiseret fuld ud, altid stået centralt i debatten. Og dette er ikke bare en minimal ændring, men en gummiparagraf med uendelige anvendelsesmetoder, i sandhed; An Orwellian dream.

Det er sandeligt skammelige tider for Europa disse dage. Tiden hvor fårene og bukkene må skilles endnu en gang.

Og hvis du er for sart til at høre på Balders karske kommentarer på dette og hint, så prøv blot at studere denne artikel fra Financial Times, April 17 2007: EU aims to criminalise Holocaust denial og læs en kort beskrivelse der af noget der lugter meget meget dårligt.

Eller hør Kaj Wilhelmsen fra Radio Holger der gør detaljeret rede for den nye meningsundertrykkende EU lov.
Hør eller download mp3 En yderst behagelig måde hvorpå man kan stifte bekendskab med indholdet i den nye EU lov.
Download 5 MB mp3 | Oprindelig placering


Print Post