Tysk (jødisk) forslag på vej om at indføre tysk inspirerede holocaust-benægter love i hele Europa.

Man kan ikke både blæse og have mel i munden, og man kan ikke have ytringsfrihed med holocaust-benægter love.

Traditional Enemy of Free Speech
Birgitte Zypress - Jüdische Zensur Ministerin
Birgitte Zypries
Tysk / jødisk Justitsminister
Truer også DIN ytringsfrihed
 

Jeg er godt klar over jødernes og Israels fortjente eller ufortjente store popularitet i visse nationalsindede kredse, men ingen der er ved sin fulde fem kan lukke øjnene for hvad det er der står på spil, og hvilke farlige kræfter der også udgår fra det mægtige internationale jødiske samfund.

Tidligere har Danmark og Italien stået i vejen for de tilsyneladende velforberedte planer om at indføre endnu flere begrænsninger i ytringsfriheden i form af 'holocaust-benægterlove', men efter Berlusconi-regeringens nederlag, og Eurokraten og socialisten Romano Prodis magtovertagelse ser nationale og internationale jødiske pressionsgrupper vejen banet til at indføre den censur de så længe har ønsket sig.

Jødisk censur
Jødiske ønsker om censur og ønsker om specielle love der skal komme den jødiske befolknings gruppe til gode, er desværre ikke noget sjælden foretagelse hverken i fortid eller i nutid. Vi hører bare ikke altid så meget om det. En af de første love der blev vedtaget i Sovjetunionen efter den kommunistiske magtovertagelse var en lov efter hvilken man kunne idømmes dødsstraf for 'antisemitisme' eller blot det at besidde et eksemplar af 'Zions Vises Protokoller'!

Intet er for stort eller for småt til at der ikke springer en Jøde op som en trold af en æske, (Jacques Blum) når en avis angiveligt bringer et 'for flatterende foto af en holocaust-benægter' (Christian Lindtner), og blot nævnelsen af navnene Rothschildt, Warburg og Schiff (jødiske bankfolk) i en artikel skrevet af Anders Bruun Laursen fik straks Leon Nikulin fra 'Raoul Wallenberg Foreningen' op af stolen med fornærmet anti-semitisme-snak i Den Danske Forenings blad. Åbenbart kan det ikke nævnes at visse historiske personer af jødisk æt muligvis ikke havde rent mel i posen, uden at der omgående er tale om antisemitisme, skønt der absolut intet var der kunne retfærdiggøre en sådan beskyldning i den pågældende artikel.

Sig mig en gang Nikulin, må Jøder og deres gerninger kun omtales når det er Nobelpristagere eller holocaust-overlevende det drejer sig om?

Eller er det også en slags holocaustbenægtelse at påpege de jødiske bankmænds rolle i finansieringen af den russiske revolution (på kommunistisk side) og på tysk side under Første Verdenskrig, vel at mærke indtil man fik englænderne til at love at forære Palæstina til Jøderne, hvorefter man skiftede side? Må vi heller ikke nævne Trotski, Jaroslavsky, Radek, Jabotinski, Apfelbaum, Zinoviev, Molotov, Beria, Bela Kun, og den Østtyske Stasi leder Markus Wolf? Eller Guzinski, Berezovski, Nevlin, Khodorkovsky og resten af de mange 'russiske' oligarker?

De nuværende jødiske love, for jeg kan lige så godt kalde barnet ved sit rette navn, i Tyskland, Østrig Schweitz, Frankrig og Belgien går på den ene side ikke så vidt som bolschevismens dødsstraf for besiddelse af Zions Vises Protokoller, men på den anden side går man som i Frankrig endnu længere, da blot et forsvar for fri historisk forskning kan udløse fortabelse af borgerrettigheder, fyring, bøde og fængsel (Bruno Golnisch EU Parlamentsmedlem). I Tyskland skyr man end ikke virtuel grænseoverskridende kidnapning for at få fat på de fæle 'holocaust-benægtere' (Ernst Zündel og Germar Rudolf). En grundig gennemgang af de absurde tyske retsregler og praksis i denne forbindelse har vi endnu til gode fra den danske presse, selv om dette lovkompleks udgør en af de mest flagrate krænkelser af almindelig anerkendt juridiske grundregler som de er (var?) gældende i de fleste demokratiske stater.

Operaforestilling i Berlin aflyst på grund af muhamedanske protester
Vi læser i vores aviser at man aflyser en operaforestilling i Berlin hvor muhammed angiveligt skulle halshugges sammen med Jesus og Moses, og vi registrerer protesterne mod Pavens tale hvor han citerer en gammel Kejser om muhamedanismens dårligdomme, og glæder os over at her i Danmark, der kan vi roligt sige vores mening, uden at blive forfulgt. Hundredevis af artikler om begge begivenheder er der lagt på utallige blogs.

Teaterforestilling i new York aflyst på grund af jødiske protester
Men at Jødiske grupperinger gennem pression får aflyst en teaterforestilling i Canada, og en teaterforestilling i New York, hvor man havde viet en forestilling; 'My Name Is Rachel Corrie' til den amerikanske fredsaktivist der blev kørt over af en israelsk bulldozer, det hører vi ikke meget om. Den Israelske ambassadørs amokløb mod en svensk kunstudstilling der ikke var helt efter israelerens hoved foregik i fuld offentlighed, så det var lidt sværere at komme udenom, og 'kunstværket' talte jo Palæstinensernes sag hvilket selvfølgelig legitimerer kritik på Jøder på en helt anden måde end hvis det have været et laverangerende folkeslag der havde været den forurettede part ifølge det etniske hyrarki der tilsyneladende findes hos DR. Om det så er Jøder eller Muhamedanerne der indtager førstepladsen skal jeg ikke kunne sige, men danskere er det i hvert fald ikke.

At der i Danmark ligger et tykt tæppe af en subtil form for censur allerede nu uden at det er fastlagt i lovgivningen, når det handler om jødiske anliggender er helt tydeligt. Er der f.eks. nogen der nogensinde har hørt om at rabbiner Bent Melchior, muhamedaner-forkæmperen Arne Melchiors bror, har spyttet en palæstinensisk kvinde i ansigtet under en demonstration? Nej, sådanne slemme ting om Jøderne hører vi ikke om, (de ligger kun gemt på 'skumle' hjemmesider) lige så lidt som vi hører detaljerne om det oligark magtsspil der foregår mellem nogle Europæiske lande og Rusland og hvor den jødisk/israelske faktor spiller en vigtig rolle. Vi lever allerede i en verden der bliver censureret på jødernes vejne, uanset hvor mange pro-palæstinensiske og anti-amerikanske programmer DR måtte bringe. Opdatering: Balder Blog 8 januar 2011 - Denmark: Zionist Media Boss; Arne Notkin, refuses to show Yoav Shamir’s film Defamation

Europas indvandrings og asyllovgivning begrundet i jødeudryddelserne

Vi glemmer også bekvemt at alle de snærende 'racisme-paragraffer' der findes i de fleste europæiske landes lovgivning alle er blevet vedtaget med jødeudryddelserne under anden verdenskrig som inspiration og legitimering, og at en lang række af de organisationer der søger at presse vore lande til mere racisme-lovgivning, større tildeling af rettigheder til indvandrere osv. er eller har været ledt af Jøder, der meget ofte også samtidigt beklæder høje poster i rent jødiske interesseorganisationer såsom World Jewish Congress. F.eks. Jean Kahn, der var stifter af det berygtede EUMC (Beate Winkler Centeret) og Claude Kahn der tager sig af sigøjnernes sag. Listen af jødiske navne i slige organisationer er i øvrigt endeløs.

  Monde Libre
Professor Robert Faurisson
Fransk revisionist, efter ét af angrebene fra det jødisk bøllekorps Jewish Defense League (JDL) i Paris i september 1989. Står nu skoleret i Frankrig for udtalelser på konferencen i Iran.

Amnesty International stiftet af Peter Beneson der tilfældigvis også er Jøde har specielle love (vedtaget i 1995) der udelukker revisionister fra den støtte de som alle forfulgte forfattere burde have krav på, og gider ikke en gang beskæftige sig med at kritisere den umenneskelige behandling der medførte at en over halvfjerdsårig fange (der blot ventede på at blive udleveret, men som ikke var dømt for noget som helst) sad fænglset i isolation i to år, med lyset tændt døgnet rund, og uden normale møbler eller skriveredskaber. Human rights? Ikke for 'antisemitter'; det næst mest forkastelige efter børneskændere. Direktøren for 'Human Rights Watch' hedder i øvrigt Kenneth Roth. Human Rights Watch er stiftet af Robert L. Bernstein, Aryeh Neier og Jeri Laber, Aryeh Neier er også præsident af den af George Soros finanserede Open Society Institute. Eric Goldstein er deputy director Middle East affairs (2013).

Det samme gælder de mange 'racismecentre' både i Europa og USA, hvor det meget ofte er Jøder der er i topledelsen, og det samme gælder for så godt som alle nationale og internationale klubber der skal vogte over ytringsfriheden, som f.eks. Dansk PEN der udover at have Klaus Slavenski (tidigere flygtnigehjælpen!) som formand, havde en perlerække af andre kendte danske jøder i inderkredsen hvoraf en stor del mente at hensynet til indvandrernes fremtid i Danmark var vigtigere end deres forenings erklærede formålsparagraf; at støtte forfulgte forfattere.

I Holland er det Anne Frank Stiftelsen sammen med den jødiske organisation CIDI (Center for Information og Dokumentation om Israel) med Ronnie Naftaniel i spidsen de primære drivkræft når det gælder racismeparagraf relaterede spørgsmål, og de samme yderst indflydelsesrige og pengestærke organisationer er ligeledes udbydere af multikultipropaganda i skoler og fjernsyn som herhjemme (nu fhv.) Uffe Østergård centeret i Danmark. Igen ser vi at den hollandske paralel til DRC (eller hvad det måtte hedde i dag) har en Jøde som direktør. Denne hædersmand der hedder Ronald Eissens,bestyrede eller bestyrer det hollandske angiver-netværk der går under navnet MDI (Meldpunt Discriminatie Internet). Desuden kan nævnes Stiftelsen Magenta og Monitor Extreem Rechts Alle disse organisationer er tæt forbundet og har personsammenfald. MIDI der på det seneste er blevet kritiseret for at skele mere til jødiske end til muhamedanske interesser i 'racismespillet', bliver finansieret af politimidler.Ronnie Naftaniel - CIDI -Holland

Ronald Eissens stod også et stykke tid som ejer af en autonom AFA hjemmeside, og har et særdeles hjerteligt forhold til sådanne venstreekstremistiske grupperinger. Jeg gyser ved tanken at sådanne fanatikere og lige så fanatiske organisationer skal have flere love til rådighed i deres endeløse stræben efter deres multikulturelle ideal. Amsterdams jødiske borgmester Job Cohen er berygtet for at have forbudt flagning med det hollandske flag i visse af Amsterdams gader (tegn på nationalisme), undertrykkelse af nyheder om indvandreres sexovergreb på hollandske piger og oprettelse af en jødisk / muhamedansk sammenslutning mod antisemitisme og islamofobi (!) samt skamløs opførsel overfor Theo van Goghs forældre under begravelsen.

Under hans regime blev et kristent kors i første omgang fjernet fra en mindesmærke for faldne hollandske frihedskæmpere; fordi det kunne virke stødende for muhamedanere og Jøder!

I Frankrig er det LICRA (Ligue internationale contre le racisme et l'antisemitisme) der har ført an i kampen mod de nationalsindede, på trods af at den virkelige trussel mod Jøderne i Frankrig stammer fra Nordafrikanske indvandrere. Så hellig er holocaustmyten1) for disse Jøder at man gerne ser bort fra en rationel vurdering af de trusler der måtte findes mod de franske Jøders liv og velvære, og i stedet for bekæmper de kræfter der ville kunne sikre deres stadigvæk mere usikre liv i det snart halvejen islamiserede Frankrig!

  Laurent Fabius - Fransk indenrigsminister der vedtog den berygtede Fabius-Gayssot act
Laurent Fabius
 
 

Fransk indenrigsminister der lagde navn til en af de mest undertrykkende love i hele Europa; Fabius-Gayssot loven. Loven kritiseres kraftigt af franske historikere, deriblandt en del Jøder.

 

I Frankrig er det den efter jødiske ønsker (lige som i England) forfattede og vedtagne Fabius-Gayssot lov fra 13 juli 1990 også fremstillet efter jødiske ønsker under kyndig vejledning af rabbineren Sirat, lagt frem af det kommunistiske parlamentsmedlem Gayssot og vedtaget af den jødiske statsminister Laurent Fabius som de fædrelandskærlige forfølges med. (et års fængsel og kr 33.000 i bøde + 'erstatning til ofrene') .

For ganske nylig (vi skriver marts 2007) vedtog det franske parlament endnu en lov der har fået etiketten 'Jødelov' på sig, denne gang er det Nicolas Sarkozy, søn af Ungarsk / jødiske immigranter. Med trusler om høje straffe forbyder loven alle andre end 'anerkendte pressefolk' at filme eller fotografere civile uroligheder á la afbrændningen af de parisiske forstæder, Nørrebrourolighederne osv. Sarkozy har ellers profileret sig som hardliner på indvandrerområdet. Nu kan man så spørge sig selv hvad Sarkozys intentioner er i virkeligheden. Loven er forklædt som et værn mod det såkaldte 'happy slapping', men er i virkeligheden utvivlsomt ment for at holde rapportering om det muhamedanske problem og dets manifestationer under myndighedernes kontrol.

Herhjemme husker vi vel nok at et overvejende flertal af de dansk / jødiske medie- og politiske personligheder var med på første parket for at lukke op for sluserne for de millioner af muhamedanere vi nu har så store problemer med i det meste af Europa og Australien. Langt de fleste af dem arbejder fortsat for afviklingen af Danmark som nationalstat og af danskerne som folk.

Pundiks berømte ord om at Politiken skulle arbejder på at opdrage danskerne så tyrkerne kan være her, står som et blivende monument for denne bevægelse, sammen med den kulturradikales store mand Georg Brandes som citeres for at have sagt:

'Danskerne er det mest skident smålige folk, jeg har kendt. Der står ligstank ud af dem alle, af deres religion, deres dyd, deres sædelige fritænkning, deres Højre, deres Venstre'

Også i Canada og i USA er det den jødiske lobby som den dag i dag er en af de mest markante kræfter der ihærdigt promoverer indvandring og indvandrerrettigheder på bekostning af den hvide befolknings rettigheder. I Canada bestilte den jødiske lobby de ekstremt voldelige Antifa rødfascister til at lave ballade ved retsbygningen i Toronto hver gang sagerne mod Ernst Zündel blev behandlet i retten.

I England var det 'The Board of Jewish Deputies', (også kaldet 'den anden israelske ambassade i London) der leverede blåtrykkene til Storbritanniens nuværende vanvittige 'racismelove' der overgår den danske lovs vanvid med flere hestelængders forspring, og de blev vedtaget under den den jødiske indenrigsminister Sir Frank Soskice.

Loven hed den gang 'The Group Libel Law' og er nu blevet omdøbt til 'The Race Relations Act '.

The Searchlight er en meget aktiv og aggressiv og overvejende jødisk organisation der ligeledes arbejder tæt sammen med den ekstreme venstrefløj når det gælder om at holde indvandringsmodstanderne stangen, og det vha. både lovlige og ulovlige metoder. Seachlight udspionerer og registrerer politiske modstandere på samme måde som REDOX og DEMOS herhjemme. På samme måde som DR herhjemme støtter den yderste venstrefløj og ikke mindst de voldelige såkaldte antiracister støtter BBC op om organisationer som Seachlight. Skal jeg nævne at Direktøren for BBC hedder Alan Yentob? Soskice var ikke den eneste eller den første: A Short Legal History of the Jews in England

Irwin Cotler justice minister and attorney-general, chair of the subcommittee on human rights and international development of the standing committee on foreign affairs, and a member of the justice committee. Since 2000, he had been special advisor to the foreign affairs minister on the International Criminal Court, of which he has been a leading proponent.

He also shepherded the War Crimes and Crimes Against Humanity Act through Parliament.

He was also Canadian chair of the Parliamentarians for Global Action, an international organization, and co-chair of the Parliamentary Human Rights Group, the first ever all-party joint House-Senate human rights caucus. Canadian Jewish News Martin names cabinet

I Australien hvor den jødiske lobby for nogle år gennemtrumfede at David Irving blev nægtet adgang til landet, selv om han har en datter der bor derovre, har man registreret udtalelser som denne fra Miriam Faine i avisen 'The Australian Jewish Democrat' i1994:

'Styrkelse af et multikulturelt eller multietnisk Australien er også vores mest effektive forsikring imod antisemitisme.'

Chefredaktøren af avisen Australian Jewish News, Dan Goldberg er stolt af at kunne bekræfte Jødernes rolle ved Australiens nye ukritiske indvandringspolitik:

'Foruden ved deres aktivisme omkring de australske Aboriginer, var Jøder med til at lede korstoget mod den Hvid Australien politik [White Australia policy], en række love fra 1901 til 1973 der lagde restriktioner på ikke hvid indvandring til Australien' Kilde

Jødiske ledere i Tyskland er kommet med lignende udtalelser. Den Australske jødiske lobby var også med til at kvæle det første australske forsøg på at etablere et nationalistisk parti. Pauline Hansons anti-indvandringse parti Australia First.

I recounted my 1970 meeting with Gerald Smith, Chief Reporter of the 'Jewish Chronicle', who explained to me why Jewry needed the 'protection' of a multi-racial society and why it would 'fight to the death' any British nationalist group which sought to reverse the development of a multi-racial society, even if the group had no policy against the Jews; even if it thought of itself as pro-Jewish. I | II

Ikke overraskende finder den jødisk / tyske justitsminister Brigitte Zypries' planer genhør blandt folk som f.eks. den tyrkiske EU parlamentsmedlem og præsident for en gruppe der beskæftiger sig med 'anti-racisme'; Emine Bozkurt der er meget positivt for forslaget, men blot ønsker det udvidet så også muhamedanerne komme til at nyde godt af de nye love.

Tyskland vil forbyde hagekors i EU

09. jan. 2007 04.43 Udland

Tyskland vil blandt andet bruge sit halve år som EU-formandsland til at forsøge at få forbudt hagekors og holocaust-benægtelse i hele EU.

Tidligere forsøg på at indføre lignende fælles regler er strandet på modstand fra Italien.

Men nu har Italien fået en ny regering, og premierminister Romano Prodi har droppet Italiens modstanden mod forslaget.

Fem EU-lande har allerede forbud mod at benægte, at holocaust har fundet sted.

DR Nyheder

Zypries oplyser at hun regner med at kunne få lovforslaget igennem denne gang under tyskernes EU formandskab, efter det ikke lykkedes for Luxemburg at få det igennem for to år siden.

Lene Espersen er også parat (som sædvanlig når der er mulighed for at forbyde eller straffe noget mere)

Skal vi bare regne med at det går godt denne gang, og at vores 'brave' (sic) justitsminister Lene Espersen vil respektere Dansk tradition, sædvane og ytringsfrihed og bruge sin vetoret mod dette afskyelige forlag?

Det tror jeg ikke vi skal, da fru Espersen hvis jeg husker rigtigt, allerede tidligere har været frem med ideer om ikke at 'forbyde holocaust-benægtelse', men til gengæld at 'forbyde propaganda for sådanne ideer', 'udspredelse af materiale i propagandistisk øjemed' og andre eufemismer for den totale og afgørende undergravelse af ytrings og informationsfriheden som vedtagelse af selv den mest udvandede form af det tyske forslag ville medføre.

Sammen med de forræderiske love der pålægger staten til at udlevere sine egne borgere til lande som Tyskland, hvor man 'bekæmper nazismen' med den ene hånd, og agter at få indført nazilove i hele EU med den anden hånd, ville vedtagelsen af dette lovforslag være en afgørende milepæl på vej til den almægtige totalitære stat.

Fru Zypries benytter i øvrigt den samme retorik om højreekstremistisk vold som vi kender det vores hjemlige hædersmænd Bonnichsen og Findsen, som et af begrundelserne for sit lovforslag. Ga vide hvor meget antemitisme-bekæmpelse fru Zypries opnår med sit provokerende lovforslag, der er et slag i ansigtet på gamle demokratier som f.eks. Danmark, Holland og England der har klaret sig glimrende i mange år uden sådanne sonderbefehle efter den tyske censur blev afskaffet første gang i 1945.

Skal Jøder være fredet i klasse A når de fremfører deres utilslørede planer for en drastisk indskrænkning af frie danske borgeres rettigheder?

Er der forskel på muhamedansk censur og jødisk censur?

Jeg synes det er yderst bemærkelsesværdigt at jeg ingen steder hverken på webblogs eller i den øvrige presse har læst noget som helst om dette nye påfund vi meget snart kommer til at slås i mod eller bukke under for.

Har vi så travlt med de autonomes narrestreger og andre set fra et globalt perspektiv noget mindre væsentlige aktualiteter, at vi helt glemmer de store linjer?

Hvorfor er det Balder der skal fremføre dette emne, og ikke en person fra de mange erklærede jøde og israelvenlige kredse der findes blandt de fædrelandskærlige?

Var det ikke en opgave for netop disse mennesker, og for de Jøder der også mener det alvorligt med ytringsfriheden og Danmarks skæbne, at sætte slige sager på dagsordenen? Jeg spørger bare...

De vil trods alt kunne gøre det helt uden at skulle skulle udsætte sig for usaglige antisemitisme beskyldninger, mens jeg nok skal leve med beskyldninger for at være jødehader resten af min tid.

Vi må kræve af vore politikere, at de helhjertet kæmper mod dette forslag uanset i hvilken form, og i stedet for lægge pression på de forbryderiske stater der indespærrer folk på grund af deres overbevisning til at slutte sig til den civiliserede Europæiske stater hvor ytringsfrihed er andet end et slogan man bruger når man skal bekæmpe Saddam Hussein, Putin eller Nordkorea.

Fårene er blevet skilt fra bukkene én gang i forbindelse med muhammedkrisen.

Det ser ud til at vi har en sortering mere til gode.

Fodnoter:

1) ordet 'holocaustmyten' er her ikke ment som en antydning af at 'holocaust never happened', men som en beskrivelse af den efterhånden mere og mere religiøse dimension der knytter sig til denne begivenhed i jødiske kredse. Og som desværre ved hjælp af folk som Cecilie Stokholm Banke, Uffe Østergaard, Sine Molbæk-Steensig, palæstinenservennen Jørgen Flindt Petersen, andre kulturradikale samt af jødiske kredse, og med officiel opbakning fra EU, forsøges at fremstilles som Europæernes samlede 'skyld' der skal legitimere at vi overlader vore forfædres arv til muhammedanske lykkejagere og økonomiske flygtninge fra det meste af verden.


Relateret:

Balder Blog 16 januar 2011 - Denmark: Legal expert Jacob Mchangama: EU’s Framework Decision will end freedom of speech

DR: Tyskland vil forbyde hagekors i EU

European Jewish Press: Germany wants Holocaust denial to be EU-wide crime

 


Print Post