Til dem der stadigvæk tror at disse holocaust-benægterlove ikke angår dem, fordi de som de pæne mennesker de er selvfølgelig ikke er i tvivl om at Anne Frank Stiftelsens, Wiesenthal Centerets, WJC, EUMCs og diverse andre kommissioners udlægning af jødeudryddelserne er den ufejlbarlige sandhed:

Citater fra The Daily Telegraph 4 februar 2007:

Men de forslag som DT har set går meget længere, og ville kriminalisere dem der stiller spørgsmål ved omfanget af krigsforbrydelser der har fundet sted indenfor de sidste 20 år.

Lovgivningen lægger op til et større slagsmål om ytringsfrihed og akademisk frihed.

General Lewis MacKenzie, fhv. kommandant af FN fredstropperne i Bosnien skabte kontrovers for to år siden ved at stille spørgsmålstegn ved antallet af dræbte i Screbrenica i 1995.

Han [MacKenzie] var uenig med den officielle definition af massakren som folkedrab, og udtrykte "alvorlig tvivl" over rigtigheden af det officielle tal på 8.000 bosniske dødsfald. Beregningerne understøtter ikke antallet af 8.000 dræbte". skrev han.

Menneskerettighedsaktivister fra Balkan har stemplet General Lewis MacKenzie som en "udtalt Screbrenica Folkedrabsbenægter".

Hvis det bliver vedtaget af EU medlemslandene vil lovgivningen give frit slag for menneskerettighedsaktivister og organisationer der forsøger at etablere folkemordslovgivning ved de europæiske domstole.

EU embedsmænd insisterer på at lovgivningen er nødvendig: "racisme og xenofobi kan manifestere sig selv i form af folkemords-benægtelse, derfor er det meget vigtigt at komme med stærk handling".

[Norman Stone Historiker ved Koç Universitetet i Tyrkiet] Ethvert forsøg på at lovgive mod folkemordsbenægtelse er absurd. Jeg er fuldstændig imod den slags," sagde han. "Vi kan ikke have EU eller internationale justitsdepartementer til at blande sig og fortælle os hvad vi kan sige og ikke sige..

Læs resten hos Daily Telegraph: EU plans far-reaching 'genocide denial' law
Opdatering 2 april 2007 - Telegraph: Who will defend our free speech? By Philip Johnston

ID 2007-02-22 ?p=203

Balders artikler om Jøder, holocaust, benægtelse, fornægtelse, antisemitsme, jødehad, jødeforfølgelse, revisionisme, jødisk censur, jødisk kultur


Print Post