Skrot det halve af koranen, hvis den skal læses i Danmark.

Anders og Peter foran Valby medborgerhus 17 februar 2007

Geert Wilders Anders Gravers i Valby

SIAD og Geert Wilders fra Holland, leder af Frihedspartiet (PVV), på linie om koranens skæbne i Europa

SIAD kræver alle de koranvers der ikke er forenlige med dansk sæd og skik forbudt efter Grundlovens § 67 og 69:

"Borgerne har ret til at forene sig i samfund for at dyrke Gud på den måde, der stemmer med deres overbevisning, dog at intet læres eller foretages der strider mod sædeligheden eller den offentlige orden." §69 fortæller hvordan dette skal gøres:

"De fra folkekirken afvigende trossamfunds forhold ordnes nærmere ved lov."

Samtidig kræver vi af justitsministeren at hun bruger §78 stk.2 i Grundloven: "Foreninger der virker ved eller søger at nå deres mål ved vold, anstiftelse af vold eller lignenede strafbar påvirkning af anderledes tænkende, bliver at opløse ved dom."

Og hermed kommer enhver moské ind under §78 stk.2, så lang tid de dele af koranen bliver læst op hvor der opfordres til vold, drab og trusselspåvirkning af anderledes tænkende.

SIAD har en gang før opfordret til forbud af koranen i 2005, men denne gang kræver vi det i henhold til Grundloven, som jusitsministeren har skrevet under på at hun vil overholde.

Kravet er afsendt i dag.

siad.dk
SIAD's English Blog

Anders Fogh Rasmussen Ytringsfrihed
Ytringsfriheden er ukrænkelig
Lene Espersen Nej til danske demonstrationer
Bare ikke for Danskere

 

 

Demokratiet sejrede for Valby Kulturhus!

SIAD møde i Valby den 17 februar 2007

Et lille del af truslen mod den offentlige orden..

Hurra!! Selvom det burde være en selvfølge at kunne mødes i et offentligt lokale for et lovligt demokratisk parti, kan vi ikke lade være med at råbe HURRA, retfærdigheden skete fyldest!!!

 

Bestyreren af Valby Kulturhus har efter en kort tænkepause bestemt at demokratiet også har plads på Valby Kulturhus og gav SIAD lov til at afholde møde lørdag d. d. 17-2-07.

Mødet forløb fredeligt og følgende pressemedelelse blev besluttet at udsende fra mødet:

Samtlige tilstedeværende er meget utilfredse med at justitsministeren knægter vores ytringsfrihed ved at have afvist fredelige demonstrationer 8 gange.

Justitsministeren giver som baggrund for afvisningerne at der nu gælder nødretslove overfor SIAD. Nu kræver vi at justitsministeren redegør overfor befolkningen hvad nødretslove er og hvorfor hun tager dem i anvendelse.

Det er bekymrende at justitsministeren tager nødretslove i anvendelse i stedet for at overholde den Grundlov hun har skrevet under på at ville overholde.

Vi henstiller til at statsministeren griber ind i sagen da han ved flere lejligheder har været den ypperste fortaler for ytringsfriheden har i landet.

Danmark skal fortsat være et land hvor danske borgere frit skal kunne give udtryk for meninger og holdninger.

På vegne af SIAD

Anders Gravers, Landsformand

siad.dk
SIAD's English Blog

 

http://www.siad.dk/


En tegning der har skabt debat


Print Post
Posted af Balder 20 Feb 2007 under Ytringsfrihed | | Direkte link | English Translation | Deutsche Übersetzung |