European Jewish Press 26 januar 2007 (Frit efter EJP)

ROM 26 Januar 2007: Efter lange forhandlinger er Italiens regering der består af en centrum-venstre koalition ledet af Romano Prodi godkendt et lovforslag der gør racehad til en forbrydelse, og forhøjer straffene for dem der bliver fundet skyldig i at anstifte til racehad, men den referer ikke til holocaust-benægtelse .

Clemente Mastella - End of Free Speech in Italy
Clemente Mastella

Lovforslaget der blev fremlagt af justitsminister Clemente Mastella blev enstemmigt vedtaget af Romano Prodi's regering.

Lovforslaget der oprindeligt havde til hensigt at ensrette Italiens lovgivning efter østrigsk, tysk, spansk, belgisk og fransk forbillede, refererer i sin endelige udformning ikke til benægtelse af udryddelsen af seks millioner Jøder under anden verdenskrig.

Uddannelse: Justitsminister Clemente Mastella havde oprindeligt foreslået en lov der specielt skulle ramme holocaust-benægtelse , men højtstående koalitionspartnere bl.a. undervisningsminister Fabio Mussi og kulturminister Francesco Rutelli forkastede planen, og sagde at uddannelse i skolerne var løsningen i stedet for at "gøre benægtelsen af "shoaen" til en forbrydelse.

I stedet for genoplivede man en lov fra 1993 der i 2003 blev afskaffet af den tidligere konservative regering af Silvio Berlusconi, der straffer enhver der publicerer "teorier om raceoverlegenhed" med tre års fængsel, og straffer den der "gør sig skyldig i eller opfordrer til diskriminerende handlinger på guld af racemæssige, etniske, nationale, religiøse eller kønsrelaterede motiver".

Embedsmænd fra justitsministeriet sagde i torsdags at magistraterne vil have det sidste ord i omloven skal interpreteres sådan at holocaust-benægtelse kan anses at være en form for racehad og dermed falde ind under loven.

Italien fejrer (sic!) holocaust-mindedag på søndag.

Lovforslaget skal nu godkendes af det italienske parlament inden det bliver til lov.

De italienske jødiske ledere hilste beslutningen velkommen og udtrykte deres håb at andre lande ville gør det samme.

Tyskland derfor tiden har formandskabet for den Europæiske Union, presser på for at gøre holocaust-benægtelse til en forbrydelse alle EU's medlemsstater.

Italien fejrer holocaust-mindedag på søndag.

European Jewish Press 26 januar 2007 - Italy's government makes racial hatred a crime

Relateret:

Balder Blog 23 oktober 2009 - Italien: Professor Antonio Caracciolo - Ingen tror længere seriøst på 6 millioner døde Jøder

Balder Blog 30 januar 2007 - Italien vedtager racismelov men kriminaliserer ikke “holocaust-benægtelse”

Balder Blog 25 januar 2007 - Italiens Justitsminister Clemente Mastella vil gøre holocaust-benægtelse til en forbrydelse  


Print Post