Identitet, Tradition og Suverænitet - Nationalistisk alliance i EU

De EU begejstrede antinationale kræfter har gjort regning uden vært...

Socialdemokraterne kræver igen udskamnings og stuerenhedsprincippets indførelse

I Deadline i aftes den 18 januar 2007 Kl.22:30 så jeg et indslag om den nylig opståede alliance mellem nationalistiske partier i Europa der går under navnet "Identitet, Tradition og Suverænitet".

DR Program om Identitet Tradition og Suverænitet
DR's hjemmeside
TORSDAG: Europæiske nationalister

Nogle mener, at de som demokratisk valgte skal have lov at deltage på lige fod i det parlamentariske arbejde. Andre, at de skal isoleres og holdes uden for indflydelse. Medlem af Europa-Parlamentet Gitte Seeberg fra De Konservative mener det første og parlamentskollegaen, socialdemokraten Dan Jørgensen mener det sidste. DR

Det viser sig at nogle af de nye EU lande, som allesammen undtaget de danske nationalister for alt i verden ville have med i EU beriger det korrupte Eurokratparlament med lige netop så mange sæder til den samlede nationalistiske del af EU parlamentet, at denne koalition kan gøre krav på en næstformandspost i en eller anden kommission.

Sådan kan der jo komme noget godt ud af noget skidt også. Ikke kun er EU beriget med millioner af sigøjnere og andre omstrejfende folkefærd, der er også kommet nogle åbenbart velfunderede slagkraftige nationalister med, der muligvis endda nyder en vis respekt i deres egne hjemlande.

Jeg kender ikke meget til de forskellige østeuropæiske nationalistiske partier, men jeg ved at det er grotesk at beskylde Vlaams Blok, Haiders parti, og det britiske BNP for at være nazistisk eller ekstreme.

Men smædekampagnen mod alt hvad der står i vejen for det store overstatlige politibureau har nu fundet en ny vinkel.

Eftersom den nazistiske forbindelse i fortiden har vist sig ikke at have meget på sig, og det sikkert også vil blive svært at sandsynliggøre nogen som helst nazistisk forbindelse for de fleste af disse partiers vedkommende har man nu fundet på et nyt trick.

Efter nazi-råbenes virkning er slidt op og latterliggjort, samtidigt med at stribevis af venstreorienteret har diverteret menigheden med deres respekt for folk som Castro og diverse islamistiske prædikanter søger man igen gennem populistiske tricks at udpege en gruppe mennesker som symbol og syndebuk for "det onde".

 

Nu er det så "holocaustbenægter" man råber efter den ægte opposition.

professor Bruno Golnisch EU Parlament Frankrig
Bruno Gollnisch
Professor i Japansk ved Lyons Universitet,
EU parlamentsmedlem for Front National. Fyret og retsforfulgt i banan-republikken Frankrig for at have slået til lyd for forskningsfrihed. Han kan passende sætte sig på anklagebænken sammen med Bardot og andre der overtræder det franske reinheitsgebot.

Fuldstændig ligeglad med hvad der er fakta, benævnes professor Bruno Gollnisch EU- Parlamentsmedlem for det franske Front National "holocaustbenægter" ellerbeskrives som "anklaget for holocaustbenægtelse".

Indtil for nylig beklædte professor Gollnisch en stilling som professor i japansk sprog ved universitetet i Lyon. En stilling han uden videre blev suspenderet fra for at have slået til lyd for forskningsfrihed...

Nu burde det bare faktum at man i der tyvende århundredes Europa kan blive slæbt foran en domstol for at være holocaustbenægter i sig selv give anledning til et ramaskrig; ikke over den truende fare fra "højreekstremisterne", men over mange af de nuværende Europæiske landes mangel af respekt for ytringsfrihed, forskningsfrihed og informationsfrihed.

Ikke nok med det: Hele påstanden, der blev mere eller mindre enstemmigt vedtaget af Hr. Kurt Strand samt gæsterne Gitte Seeberg, EU parlamentsmedlem for de Konservative, og EU parlamentsmedlem Socialdemokraten Dan Jørgensen, er endnu en stor løgn.

Europaparlaments-medlem Bruno Gollnisch er anklaget for at have sagt at han mener at historie-skrivning ikke burde være en sag for domstolene, og at også anden verdenskrigs historie må kunne diskuteres på lige fod med alt andet.(Balder)

Jeg mener at professor Bent Jensen har sagt noget af samme strækning, men jeg har ikke hørt nogen i Danmark sige at det gør ham til holocaustbenægter. Undtagen Jacques Blum selvfølgelig. Det var til gengæld begrundet i at Bent Jensen havde krænket seksmillionerdødejødersminde ved at undlade at stave holocaust med et stort H.. JP 30. november 2003: Nazi-uddrivelse

Gollnisch er nu dømt til en bøde på Kr. 35.000 samt til at betale en "erstatning" på Kr. 370.000 til jødiske grupperinge samt en betinget dom på tre måneders fængsel. Alt det der for at forsvare forskningsfrihed. Det bliver mere og mere klart hvor de mest indædte kræfter der kæmper imod ytringsfriheden skal findes, og David Irvings karakteristik "De tradtitionelle fjender af ytringsfriheden" er som det viser sige i disse dage yderst velfortjent, ligesom ordet "holocash" der bruges i visse kredse i stet for "holocaust".

Jødiske grupperinger har nu taget hele nationer som gidsel, og udøver på en række områder den egentlige magt. De i de fleste danskeres ører ikke særlig provokerende udtalelser som Gollnisch' er dømt for er blevet fremsat på en pressekonference i 2004. Gollnisch har erklæret at han agter at anke dommen. EU observer: French far-right MEP fined for Holocaust remarks

Det er det beskrevne Bruno Gollnisch er anklaget for og ikke andet, og det burde kalde på meget skingre og forargede stemmer, ikke mindst fra dem der altid påstår at promovere demokrati og ytringsfrihed, men i stedet for viderebefordrer man åbenlyse løgne. Hvor bliver Jyllands Posten af med et bravt og modigt forsvar for ytringsfriheden?

Dan Jørgensen Socialdemokrat EU Parlament - Antinationalist
Dan Jørgensen (S)
EU front mod Nationalister
Husk nu Nyrup bette Dan;
I bliver aldrig stuerene ved du nok? Men også Nyrup er begyndt at vuffe den samme sang igen.

Det gør ikke hele "holocaust sagen", noget særligt gavn, at de etablerede medier stabler løgn på løgn for at udlægge et røgslør over sagens virkelige sammenhæng. Først var der de falske oversættelser fra den Iranske præsident, (om israels "udslettelse") som har gået verden rund stort set uden at have været dementeret. Nu DR med sine løgn om Gollnisch som holocaustbenægter.

Løgn på løgn på løgn, forfølgelse og fængsel samt nye forlag fra Tysklands EU formandskab for at få indført tyske tilstande i hele EU, skal tvinge os til at spise holocaust historien råt. Men mine fornemmelser siger noget andet. Mine fornemmelser siger, at når der er så meget tryk og pression, og når man vil gå så langt for at forfølge folk, og forsøger at undlade at give sådanne sager opmærksomhed, og fremfører flere løgnagtige påstande i den dækning man trods alt ikke kan undlade at give, så er der noget uldent ved det.

Something Rotten in the State of Europe...

Mens Gitte Seeberg ser ud til at have en nøgtern holdning til tingene, og respekterer at parlamentsmedlemmerne fra de ikke stuerene partier deltager i den almindelige politiske proces efter de regler der nu en gang er fastsat dertil, kræver Dan Jørgensen i bedste Nyruptradition en udskamningsaktion og indførelse af det velkendte socialdemokratiske stuerenhedsprincip. Et princip som Socialkammeraterne på trods af at det er relativt nyopfundet, gerne have til at være hævet over den demokratiske grund-ide, lige som Tøger og Co. prioriterer tonen over indholdet i en debat.

Dan Jørgensen bruger Mogens Camres (angivelige) fordømmelse af den nye sammenslutning som argument for at "når selv en som Camre der dog ikke ligefrem kan kaldes for Halal hippie fordømmer dem ja så må enhver jo kunne forstå hvor ekstremistiske disse partier er. På trods af at de forskellige partier som jeg er bekendt med, trods alt byder på store forskelle, smider man bekvemt alle sammen på en stak.

Dan Jørgensen: Det er Mussolini's barnebarn der sidder der, og FOLK SOM BENÆGTER HOLOCAUST.

Gitte Seeberg Konservative EU Parlament
Gitte Seeberg
Intet Cordon Sanitaire
Men det er nogle tosser der har stemt dem inde

Om hvad Alessandra Mussolini så står for får vi ikke noget at vide om, det kunne da ellers være interessant. Er vi begyndt at forhånds-dømme folk efter hvilken familie de kommer fra? Vi får ikke en gang navnene på de partier det drejer sig om at vide, og da slet ikke hvad de enkelte partiprogrammer indeholder.

De er ekstremistiske, og dermed er alting sagt ikke? Det er vel nok for at give folks fantasier lidt gode vilkår, og så risikerer stationen ikke at blive sagsøgt for at komme med udokumenterede påstande og forvredne udsagn. De er ekstremistiske.. God morgen.

Eftersom DR jo i mange år har gjort alt for at ødelægge begrebet "ekstremisme" som anvendelig målestok for noget som helst, nægter jeg nu godt nok at lægge ret meget i det.

Jeg synes den siddende regering og den samlede opposition er ekstremistiske nok til min smag... Den bevidste nedlæggelse af et folk og dets landområde i løbet af en 10 til 20 år er rigeligt ekstremistisk i mine øjne.

Gitte Seeberg minder også forsigtigt om at der er andre ekstremistiske grupper som ægte kommunister der har sæde i parlamentet... Dan Jørgensen, næsten helt mod partiets sædvaner, trækker nu Mogens Camre frem som smagsdommer i en stuerenhedsdiskussion.

 

Nu er Mogens Camre bestemt ikke nogen Halalhippie, så meget vil jeg da give Dan Jørgensen ret.

 

Eine Reine Union, ohne Nationalistischen Schand und Schmutzflecken

Daniel Cohn Bendit Grünen Tyskland Ekstremt tidligere gadeaktivist
Daniel Cohn Bendit
Når man taler om ekstremister..
Lad os lige huske denne rollemodel for dagens autonome voldsmænd. En af de mest indædte fjender af sund tankegang og fædrelandskærlige følelser. Ingen nazister i VORES eu-parlament vel røde Danny?

Durch erschlossener Einsatz der Sozialdemokratischen und Grünen Einsatzgruppenführer ist es Uns, die Demokratische Geographische Mitbürgergemeinschaft der Europäischen Union, gelungen den Nationalistischen Feind endlich aus zu rotten. Kunne blive den næste parole...

Nå det var så det vi fik at vide i det program. En diskussion hvor den almindelige seer blev forhold fakta og grundlæggende præmisser, ikke skyggen af en beskrivelse af kvaliteterne af højreekstremisterne, ikke en gang navnene på partierne. Dog blev Haider og Gollnisch nævnt, og Gollnisch er fra Front National. Nu er jeg ikke bekendt med at Front National skulle have mere vidtgående planer end Dansk Fokeparti kunne drømme om.

Både FN og det Britiske BNP har slået kraftigt bak de seneste år, og ligger nu på en kurs der ligner Dansk Folkeparti's. Selvfølgelig er der nationale forskelle, men det er den samme vælgergruppe de alle sammen skal hente stemmerne fra. Men dommedagsprofeterne har åbenbart ikke så meget tillid til de dejlige nye "EU medborgere" at de stoler på befolkningerne har nogen særlig dømmekraft.

Hvordan kan det så gå til de så gerne ville have dem med på vognen, ikke mindst Gitte Seeberg?

Så er der er jo den lille detalje der hedder "holocaustbenægter".

Så snart du kommer i berøring med sådan en, bliver du smittet med skylden for endeløse rækker af millioner af døde jøder der alle sammen er døde fordi folk som dig eller mig ikke troede nok på gaskamre eller på afbrænding af lig i åbne huller i jorden, og på ham der der overlevede fire gasninger og skrev en bog om det.

Og hvorfor kommer nogle så derud hvor de ikke tror på hvad alle ved fordi, fordi?

Det er fordi de er inkarnerede nazier, der vil rense Hitler for alt det lort han har lavet, og begå en massakre på indvandrerne og gøre Hitlers mislykkede gasarbejde færdig bagefter.

Det er i hvert fald teorien der bliver spredt fra de sædvanlige lystløgnere fra DR, TV2, CNN, BBC og stort set alle andre MSM man kan nævne.

Det værste er at alle disse folk med deres urokkelige skråsikre meninger netop om omfanget af jødeudryddelserne opfører sig som om de har lavet dybtgående studier af emnet, i lighed med de journalister der jævnligt blamerer sig ved at udstille deres totale ukendskab til materien.

Hyldemetervis af i hvert fald en hel del dybt seriøse bøger der diskuter emnet fra alle mulige vinkler, bliver viftet væk som en selvfølge af de alvidende Cand polit- og Cand Jur'er. At man holder folk spærret inde for at de ikke skal indgå i en diskussion der sætter spørgsmålstegn ved de uantastelige absolutte, men åbenbart noget skrøbelige sandheder synes til gengæld ikke at bekymre dem synderligt. Jeg synes det er arrogant, lige så arrogant som det er at påstå at en af de mange klimamodeller er den helt rigtige, eller at dem der ikke bekender sig til Sønnen går til helvede.

Selvfølgelig har sådanne mennesker som oftest ikke spor mere forstand på "holocaust" og hele historien bag fremkomsten af dette begreb end de fleste tilfældige danskere man kan møde på gaden , ej kender de noget særligt til de historiske kontroverser der er om emnet..

De har næppe haft tid, interesse eller anden grund til at gøre andet end hvad danske folke og gymnasieelever gør. De skriver en opgave om Anne Frank, og citerer nogle beretninger fra en "besøg Auschwitz" skolefolder og så er den hjemme.

Det er altså i de fleste tilfælde bare nogle ord man bevidstløst efterplaprer. Det samme med journalisterne. Jeg kan ikke rigtig huske nogen af dem der blot evnede at fremstille sagen på et sagligt plan under hensyn tagen til at hvad man citerer folk for passer, og ikke er frit opfundet til lejligheden. (Nå ja der var jo noget med Per Nyholm, og jeg ved der er / må være flere for jeg kan ikke tro at alle journalister er zombies. Der må bestemt være nogle som bare lader som om.)

Det er lige som med litterære diskussioner på en café latte bar.

Alle lader som om de har læst bøgerne, men de har kun læst anmeldelsen eller set Jes Stein Petersens præsentation i TV.

ID 2007-01-19 ?p=181

 


Print Post