Utrolig historie!

Egentlig ville jeg have skrevet om David Duke, som lige er blevet udvist fra Italien ved hjælp af misbrug af Schengen, og desuden om den nye politisk ukorrekte 'Pitchfork' [tre-tandet høtyv], bevægelse i det samme land, men i processen stødte jeg på denne udsædvanlige video.

Rabbi Josef Antebi er noget så ukendt for de fleste som en palæstinensisk Jøde. Han kender sine forfædre flere generationer tilbage, alle stammer fra Hebron og Jerusalem. Og han har papirerne til at bevise det.

Rabbi Josef Antebi - Certificate of Registration of Birth - Palestine
 

I videoen bliver rabbineren, som nu er bosat i Holland og har hollandsk pas, interviewet af en Hollænder, og begyndelsen er lidt langsommelig og intervieweren lidt kluntet. Men da rabbineren trænger godt igennem og får lov til at fortælle sin historie, i øvrigt på en meget klar og saglig måde, så er det som om ørerne falder af.

På få minutter får rabbineren fortalt så mange oplevelser med den israelske stat, at man skulle holde det for umuligt at dette virkeligt foregår i 'Mellemøstens eneste demokrati'.

Rabbineren er svært handikappet på grund af tortur.

Rabbi Josef efter at have beskrevet den tortur og mishandling han var udsat for:

Hvis de gør det her mod en jødiske mand, som de påstår de beskytter, hvad vil de så gøre mod en ikke-Jøde?

Rabbi Josef Antebi invalidated by torture, attempted shutup by intimidation | YouTube
 

Dette er på mange måder en meget interessant historie med mange praktiske eksempler på hvordan zionistisk terror virker i hverdagen. I Israel, i Holland, og overalt hvor det zionistiske imperium har sine magtbaser.

  Josef Antebi - Kidnappet i Holland |

Rabbi Josef Antebi blev kontaktet af én af Hollands største aviser; 'De Telegraaf', som var meget interesseret i hans historie, og lavede en aftale for et interview - men kort efter meddelte de at de havde aflyst interviewet, uden at opgive nogen grund. Josefs advokat fortalte ham at han var blevet truet af nogen som kunne ligne Mossad. Mens Josef var i israelsk fangenskab, og på fri fod men uden at kunne forlade landet, fik han gang på gang at vide at han kunne slippe hvis han lod være med at snakke så meget. En mobiltelefon som hans kidnappere ikke havde fundet reddede formentlig rabbineren fra at blive indespærret på en anstalt og tvungen medicinsk 'behandling'.

Er anti-zionistisk Judaisme acceptabel?

De fleste vil nok være enige om at en hel del udlægninger /aflæggere af Judaismen, så som Zionismen er temmelig uacceptable for dem det går ud over. Men er den form for Judaisme som de langt mere sympatiske figurer som den anti-zionistiske rabbiner Josef Antebi eller vores ven Moshe Aryeh Friedman er tilhængere af da fri for supremacisme og stræben efter overherredømme?

Interessant er Josef Antebis opfattelser, om navnlig ikke-jøders rolle i skabelsen. For selv om denne rabbiner lyder menneskelig, fornuftig, ærlig og sympatisk, så lader det til at være svært helt at lægge en form for jødisk supremacisme på hylden. Det er for mig til at leve med, så længe det forbliver i den spirituelle og religiøse sfære, men det er svært at se hvordan man med sådanne udgangspunkter kan undgå at en verdslig og materialistisk supremacisme gang på gang vil stikke hovedet op, som det jo også har været tilfældet igennem hele den jødiske historie fra episoden med guldkalven til Rothschilds seneste fremskridt med at overtage kontrollen med finansverdenen.

Og måske er denne konflikt i virkeligheden også kernepunktet i hele det basalt set dualistiske udgangspunkt; brydekampen med Gud.

Hvem bestemmer hvem der er Jøder

Rabbineren erklærer frejdigt at alle de personer som ikke overholder det som han og hans ligesindede religiøse anser som jødiske moral og godt opførsel, ikke er Jøder.

Det er vel en lidt simpel og urealistisk måde at forholde sig på, og minder lidt om det Radikale Venstres forsøg på at definere danskhed ikke ved blod og slægtsskab, men ved 'værdier' som åbenhed og tolerance, anti-racisme og ligestilling'. Det er selvfølgelig absurd.

Men jeg kan godt sympatisere med mennesker, selv om de holder irrationelle overbevisninger eller har forestillinger jeg ikke er helt med på, så længe jeg kan fornemme at de har fredelige hensigter. Men jeg bryder mig nu alligevel ikke om at andre skal sætte kriterier for min plads i frelser-hierarkiet, så som overholdelse af de såkaldte Noahide-love, som rabbineren rigtig nok også omtaler.

Relateret:

Her fandt jødiske ekstremister ofre på nettet via de sociale medier og lokkede em i et baghold for at slå dem til lirekassemand. En bande på flere end ti blev anholdt i forbindelse med vold og bortførelse. Jødisk terrorisme i forskellige former er ved at blive en stigende trussel ved siden af den officielle 'lovlige' jødiske hadpropaganda og politiske krigsførsel.
Balder Blog 25 december 2013 - Frankrig: Tæskehold fra Jewish Defence League arresteret for overfald på ‘mistænkte antisemitter’

Balder Blog 10 juli 2009 - Jewish Militants: Fifteen Years, and More, of Terrorism in France

Balder Blog 15 maj 15, 2008 - Italien vil ud af Schengen og genindføre grænsekontrollen - Ud med kriminelle indvandrere

Mange flere links om JDL og andre former for jødisk terrorisme under artiklen om Jewish Defence League tæskeholdet.


Print Post