SF-Formand og integrationsminister Annette Vilhelmsen blæser til kamp mod Danskernes Parti i dagbladet Information - Folkeafstemninger er udemokratiske, mener formanden af det fhv. Sovjetvenlige parti.

Ole Brockdorff sætter tingene på plads i Information

  (Indsat af Balder)
 
  Chris Holmsted Larsen - RUC
Den indsatte Lenin stammer fra hans eget facbookprofil foto.
  Voldelig ekspert:
“Denne “ekspert”, der her advarer mod “politisk vold”, har jeg mødt engang. Det var til en julefrokost på Historisk Institut i København. Jeg sad og talte med en holdkammerat, men så kom denne “ekspert” pludselig hen til mig, bukkede sig ned og stak sit hoved helt hen til mit og sagde, at den eneste grund til, at han ikke gav mig tæsk, var, at så ville han blive ekskluderet fra universitetet. Derefter placerede han en stor spytklat lige foran mine fødder. Måske derfor han er ekspert udi tankegangen bag politisk vold?” (Adam Wagner. 13. juni 2011; Uriasposten-kopi)

Inspireret af en 'rapport' skrevet af den kendte venstrefløjsaktivist og tidligere (?) AFA-sympatisør Chris Holmsted Larsen, som nu smykket med en akademisk titel fortsætter hvor den voldelige venstrefløjs overgreb på nationaltsindede og indvandrings og globaliserings-kritiske danskere måtte give op.

Formanden for det tidligere erklæret antidemokratiske kommunistparti, erklærer nu at blandt andet folkeafstemninger skulle være udemokratiske.

End ikke hos kernelæserne på det tidligere venstreorienterede dagblad Information, finder Minister Vilhelmsen nogen særlig støtte - her menes dog ikke Ole Brockdorff.

Navnesammenfald

Jeg overlader ordet til Ole Brockdorff, og det skal her fastslås at der her ikke er tale om det socialdemokratiske byrådsmedlem i Holbæk kommune, som er ret træt af at blive forvekslet med navnebroderen, og så vidt mig bekendt heller ikke en kendt mediciner med det samme eller et lignende navn. Ole Brockdorff som har forfattet kommentaren her, skulle efter rygterne være en forlagsdirektør fra KBH.

Jeg skal selvfølgelig anbefale at læse Annette Vilhelmsens selvmål i Information, og især alle kommentarerne som oftere og oftere i denne avis' læserbrevsspalter viser en afgrund mellem redaktionen og skribenters politiske linje og læsernes. Informations læseres kommentarer adskiller sig således ikke besynderlig meget fra 'borgerlige' kommentatorers - fælles for alle er, at de er grundlæggende uenige med deres egne menighedsblade, som de mener udsætter læserne for manipulation og virkelighedsforvridning.

Information 21 september 2013 - Annette Vilhelmsen blæser til kamp mod højreekstremisme

Ole Brockdorff - 21. september, 2013 - 12:30 #

Social- og integrationsminister Annette Vilhelmsen har et noget diffust forhold til begrebet demokrati, når hun sammen med SFI uden videre i ramme alvor konkluderer, at Danish Defence League og Devils Choice samt Danskernes Parti er ”antidemokratiske højreorienterede organisationer”, selvom ingen af disse politiske grupperinger på noget tidspunkt har optrådt voldeligt eller truende over for andre befolkningsgrupper, modsat de voldelige aktivister hos Antifascistisk Aktion på den ekstreme venstrefløj, der stemmer på Enhedslisten og Socialistisk Folkeparti.

  (Indsat af Balder)
 

Vi er dem de andre ikke vil lege med, vi er det dårlige selskab. Vi har menneskefjendske meninger og konspiratorisk fantasi, de er da godt at vi blev født før aborten den blev fri, oh yeah!

Året rundt styrter voldsaktivisterne fra Antifascistisk Aktion rundt i hele landet som et nærmest halvofficielt politisk tæskehold på linje med SA-brunskjorterne i det nazistiske Tyskland, hvor de fysisk gør alt for at provokere og overfalde tilhængerne af de tre nævnte organisationer, så almindelige mennesker ikke tør møde frem, også selv om det er fuldstændig politisk legitimt og en del af de personlige frihedsrettigheder som borger i et demokratisk land, at forsamles til møder og demonstrationer mod den af politikerne førte udlændingepolitik, hvad enten man kommer fra det yderste venstre eller det yderste højre.

Hvad er ”demokratiske ligheds- og toleranceprincipper”???

Tja, jeg formoder Annette Vilhelmsen taler om de politisk besluttede ligheds- og toleranceprincipper i blandt andet udlændingelovene, der er vedtaget af et repræsentativt flertal i Folketinget, men som kan ændres i samme øjeblik et andet politisk flertal kommer til regeringsmagten. Måske burde SF-forkvinden erindre sig, at inden folketingsvalget i 2011 viste adskillige meningsmålinger, at omkring 80% af vælgerbefolkningen går ind for de opstramninger i Udlændingeloven, som VKO-flertallet gennemførte i deres regeringsperiode, men som SRSF-regeringen lige siden konsekvent har fjernet sammen med Enhedslisten som parlamentarisk grundlag.

Under alle omstændigheder formoder jeg, at Annette Vilhelmsens demokratiske livssyn med ”ligheds- og toleranceprincipper” også gælder for politiske modstandere som Danish Defence League og Devils Choice samt Danskernes Parti, altså disse menneskers frie ret til at forsamles og demonstrere for hvad som helst som alle mulige andre politisk aktive mennesker i samfundet, når blot de følger de gældende demokratiske spilleregler.

  Informations faktaboks
 

Antidemokratisk

Antidemokratisk forstås i undersøgelsen ’Antidemokratiske og ekstremistiske miljøer i Midt- og Vestjylland’ som:

At man har holdninger, der udtrykker modstand mod demokrati som styreform eller dele heraf.

At man ikke anerkender ligheds-og toleranceprincipper.

At man ikke fuldt ud anerkender demokratiske love og beslutninger.

   
  Svensk Statsminister opildnede:
  Göran Persson - Vi ska krossa dem
  Resultatet tiljubles af
  Antifa Östergotland - Én fixad nu tar vi resten - One wasted, now we take the rest
  Antifa Östergotland:
Én fixad nu tar vi resten

Imidlertid har man som vælger i Danmark aldrig på noget tidspunkt hørt Annette Vilhelmsen officielt fordømme de antidemokratiske tæskehold fra den ekstreme venstrefløj med Antifascistisk Aktion i front, der med sin løbende voldelige adfærd over for de tre politiske bevægelser, mere end nogen andre lever op til begrebet ”antidemokratisk”, som dagbladet Information definerer i faktaboksen til denne artikel.

Endnu mere useriøst bliver Annette Vilhelmsens udtalelser, når hun i denne artikel læner sine holdninger op af et regulært politisk manifest fra den antidemokratiske researchgruppe Redox på den ekstreme venstrefløj, hvis medlemmer i øjeblikket står tiltalt i retten for ulovlig overvågning og grove fysiske overfald af politiske modstandere på højrefløjen, der i første omgang førte til sigtelser efter den milde terrorparagraf, og som vi endnu mangler at få afgjort i retssystemet.

Ligeså er det hyklerisk og dobbeltmoralsk, at høre SF-forkvinden føre sig frem som tilhænger af demokratiet som politisk styreform med de i grundloven indbyggede personlige frihedsrettigheder, herunder demonstrationsfrihed, forsamlingsfrihed, ligestilling og ytringsfrihed, alt imens hendes egne politiske meningsfæller fysisk overfalder politisk anderledes tænkende mennesker, blot fordi de gennem brugen af demokratiet som politisk styreform udtrykker ønske en anden udlændingepolitik i Danmark.

Men ”demokratiske ligheds- og toleranceprincipper” gælder trods alt for alle borgere i landet, og de tre nævnte organisationer har lige så meget ret til at forsamles og demonstrere som alle mulige andre, uden gang på gang at blive overfaldet af voldelige antidemokratiske tæskehold fra Antifascistisk Aktion, der har den opfattelse sammen med adskillige venstrefløjspolitikere, at de alene sætter grænsen for principper som lighed og tolerance samt mangfoldighed, samtidig med de råber løs til hele nationen om, at netop de som mennesker repræsenterer det ægte demokrati, så derfor stiller jeg et meget relevant spørgsmål til Annette Vilhelmsen fra Socialistisk Folkeparti:

- Hvad er for dig forskellen på en socialist og en nationalsocialist?

Slut Ole Brockdorff

Der vil formentlig blive snedkereret mere på denne artikel i løbet af dagen.

Her lige lidt hurtig kommentar:

  René Karpantschof
  Andre danske 'terroreksperter': René Karpantschof leder i 1990 en demonstration udenfor Østre Landsret til støtte for Blekingegadebanden. I årevis agerede René Karpantschof som Danmarks Radios ekspert på området 'faren fra højrefløjen'. Sammen med DEMOS-formand Erik Jensen.

Jeg er helt og aldeles chokeret over Annette Vilhelmsens indlæg. Ikke bare intellektuelt. Nej jeg er rystet dybt inde i sjælen - det sker ikke så ofte, men jeg sidder bogstaveligt og ryster bag tasterne efter at have læst en sådant ondsindet løgnagtig artikel.

Der mangler kun nogle gode karikaturtegninger, så kunne Vilhelmsens artikel have været optaget i den sovjettiske udgave af 'Der Stürmer'. Hvor kan man synke så lavt. Her kan man se hvad hele den politiske elites snak om 'respekt' er værd.

Hvis Danskernes Parti udråbes som folkefjende på denne måde, og af denne stærkt anløbne person, så er det faktisk den bedste anbefaling partiet kan få.

Mange mennesker vil nok have det som mig: Ærlighed, sandfærdighed og redelighed værdsættes, uanset om det gælder en politisk modstander eller en politisk ven.

Relateret:

Danskernes Parti 23 september 2013 politianmelder SFI

Den 20. september udgav SFI – Det Nationale Forskningscenter for Velfærd en delrapport, der kortlægger såkaldte ekstremistiske og anti-demokratiske grupper i det midt- og vestjyske. I rapporten omtales bl.a. Danskernes Parti, der til november stiller op til kommunal- og regionsrådsvalg. Grundet beskyldninger om vold i rapporten politianmelder det nationalistiske parti nu SFI.

I rapporten, som SFI har lavet for Social- og Integrationsministeriet, påstås det, at Danskernes Parti bruger ”gorillaer” til at overfalde venstreorienterede. En påstand, der ikke har hold i virkeligheden siger partiets formand, Daniel Carlsen.

”Danskernes Parti har aldrig medvirket til vold eller chikane mod meningsmodstandere. Derimod bliver vi ofte selv udsat for chikane og mødeterror af venstreekstremister, senest da vi afholdte et åbent debatarrangement med en fra Det Radikale Venstre i Aarhus. Derfor kan det også undre mig, at SFI ikke har kunne finde nogle anti-demokratiske grupper på venstrefløjen,” udtaler Daniel Carlsen, som også fortæller, at partiet samarbejder med politiet for at undgå konfrontationer med den ekstreme venstrefløj.

Mere hos:
Danskernes Parti 23 september 2013 - Danskernes Parti politianmelder SFI

Ekstra Bladet:

HA-støtteklubben Devils Choice kræver dementi efter, at klubben i en ny statslig skrivelse er beskyldt for at være en højre-ekstrem frontgruppe.

 

Hverken politiet eller andre myndigheder har tidligere rettet netop de beskyldninger mod klubbens medlemmer. Men en ny del-rapport offentliggjort i sidste uge fra Det Nationale Forskningscenter for Velfærd (SFI) under Social- og Integrationsministeriet beskrev, hvordan netop Devils Choice-medlemmer var del af det højrekestreme miljø i Danmark.

- Klubbens medlemmer stiller sig uforstående over for de fremførte påstande og forstår simpelthen ikke hvorfor de er medtaget i notatet, skriver rockerklubben i en pressemeddelelse.

- Devils Choice MC tager skarp afstand fra arbejdsnotatets omtale af klubben. Vi kan på ingen måde identificere os med de fuldstændig udokumenterede påstande om ekstremisme og organiseret kriminalitet i klubben. Det samme gør sig gældende for notatets vurdering af, at klubbens medlemmer kommer fra socialt belastede familier.

- Vi må også sætte spørgsmålstegn ved troværdigheden af omtalte notat, da det bygger på anonyme oplysninger fra diverse "informanter" i en enkelt kommune og deraf drager en negativ konklusion. Ingen fra SFI har på noget tidspunkt kontaktet Devils Choice i forhold til undersøgelsen.

Ekstra Bladet 23 september 2013 - HA-støtter ' Devils Choice' kræver dementi efter ekstremisme-beskyldninger Rockere retter skytset mod udskældt ekstremisme-rapport (Sune Fischer)

Nationaldemokraten 23 september 2013 - Åbent brev til socialministeren og journalisterne i Danmark

Uriasposten 23 september 2013 - SFI: Højreradikale gør i ‘drab, vold, fysiske overfald’ – Venstreradikale gør ikke i ‘forstyrrelse af møder’

Det Nationale Forskningscenter for Velfærd (SFI) 20 september 2013 - Kortlægning af anti-demokratiske og ekstremistiske miljøer i Danmark

Social, Børne og Integrationsministeriet [interessant hjemmeside-adresse] sm.dk - Læs notatet om antidemokratiske og ekstremistiske miljøer i Midt- og Vestjylland (pdf) 

Vimeo 25 september 2012 - Lydoptagelse fra konference afholdt den 25. september 2012 (Chris Holmsted Larsen holder foredrag om radikalisering på højrefløjen)

Reaktionaere Refleksioner 22 september 2013 - De nye statsfjender

Danskernes Parti - seneste artikler Nationaldemokraten - seneste artikler
 

Uriasposten

Uriasposten 13 oktober 2012 - Chris Holmsted Larsen (Dansk Magisterforbund): Du krænker min ophavsret, erstatningskrav kan komme

Uriasposten 8 maj 2012 - Ekstrem-forsker Chris Holmsted Larsen: “… højrefløjen udgør langt den største trussel mod demokratiet.”

Uriasposten 8 maj 2012 - Chris Holmsted Larsen i ministeriel rapport: Svært at gribe ind overfor blogs der ikke gør noget ulovligt | Chris Holmsted Larsen, “… in den 1990er Jahren in der autonomen, radikalen Linken engagiert.”

Chris Holmsted Larsen truede mødedeltager med tæsk:
Uriasposten 14 juni 2011 - Chris Holmsted Larsen, venstreekstrem ekstremismeforsker

Uriasposten 15 december 2009 - Worst case scenario er ikke otte frysende hare krishna-munke på Amagerbrogade

Uriasposten 14 december 2009 - Med Karl Marx til COP15-demonstration

Balder Blog mm.

Balder Blog 10 maj 2012 - Venstreradikale Chris Holmsted Larsen i Deadline om højrefløjen - Og så de officielle rapporter

Balder Blog 16 februar 2012 - Berlin: Antifa thugs confused over being attacked by immigrants - not Nazis

Balder Blog 17 november 2011 - Breivik Alarm: Right wing extremist terrorists threaten multicultural harmony in Denmark

Balder Blog 18 august 2011 - Denmark: Five left wing extremists stand trial for arson and terror in Copenhagen Court

Balder Blog 3 juni 2011 - Holland: PET-muldvarp organiserede voldelige AFA-aktioner mod nationaltsindede

Balder Blog 3 november 2010 - Holland: Ny PET-rapport - Venstrefløjen meget farligere end højrefløjen

Balder Blog 23 april 2010 - Hollandske PET: Mindre fare fra Muslimer, mere fra venstreekstremister

Balder Blog 20 marts 2010 - Venstreorienteret bombeterror mod græske nationalister fra Golden Dawn - Nu også politistation ramt!

Venstrevold i stigning - Politiet skønner, at der er sket en tredobling af den venstreekstremistiske vold sidste år, og det er især omkring første maj at det eskalerer. Sidste år blev omkring 500 politifolk såret under uroligheder i forbindelse med demonstrationerne. Sådan som volden tager til, kan man regne med et det før eller siden fører til, at politifolk bliver dræbt, advarer politiforbundschef Rainer Wendt.
DR 18 marts 2010 - Den venstreradikale vold ryster Berlin | Hattip Uriasposten (Hør den tyske venstreekstremist Tim Laumeier hernede)

Balder Blog 1 marts 2010 - Denmark: AFA-Antifa extremists arrested charged with violence and support of terrorism

Balder Blog 13 februar 2010 - Holland: Efterretningstjeneste advarer mod AFA venstreekstremister

Dutch Security Agency AIVD: Scarcely any threat from the extreme right, according to annual report on 2008. The AIVD is also concerned about extreme left activism.
Remarkable is the AIVD’s assessment of the Anti-Fascist and Capitalist Archive Collective (KAFKA). KAFKA is regularly cited by Dutch ‘quality media’ as a research institute into rightwing extremism, but its Antifascist Action (AFA) arm is in reality a movement that uses violence to achieve its goals. “The picture is often evoked of antifascists defending themselves against aggressive rightwing extremists, while the roles are generally reversed.”

Balder Blog 21 december 2009 - Tyskland: Bundeskriminalamt (BKA) advarer mod venstreekstremistiske brandattentater

Befri Media 5 december 2009 - Vänsterextremister deklarerar krig i Tyskland

Balder Blog 17 september 2009 - European Gendarmeri Force - EU's overnationale paramilitære politikorps - EUROGENDFOR - er parat

Balder Blog 14 september 2009 - Hamborg: Venstreekstremister angriber politiet og Goebbelsarving Ritzaus groteske manipulationer

Hodjas Blog 23 april 2009 - The AIVD secret service [Dutch Homeland Security] is concerned about far left and Islamic extremism. | More at NISNews

Balder Blog 14 april 2009 - Tyskland: Politiet advarer politikere og medier mod at gøre højreekstremister til syndebukke

Balder Blog 31 marts 2009 - Tyskland: Ny fadæse - ekstremistisk radiovært arresteret - var agent-provokatør

Balder Blog 2 oktober 2008 - Lovens Tyranni - Euro-politikorpset og den Europæiske Arrestordre

Balder Blog 11 september 2008 - Igen venstreekstremistisk politiske vold i Tyskland: Brandattentater mod politiker-biler

Balder Blog 27 august 2008 - Tyskland - Venstreekstremistisk brandattentat mod politikers bopæl

Balder Blog 2 september 2007 - Red Fascist Anarchists in Copenhagen once again set city streets on fire

Balder.org Julen 2005 - AFA Pressemeddelelse: Vi satte ild til nazigården

Bild Zeitung 21 december 2009 - Linker Terror - BKA warnt vor Mordanschlägen auf Polizei!

Balder Blog 9 december 2007 - Mindehøjtideligheden for Daniel Wretstöm i Salem 2007: Socialdomokraterne hyldede morderne

Alle Europols terrorrapporter


Print Post