Putin smilede til Jøderne, vil Jøderne mon smile tilbage?

 

Sever Plocker

Vi må ikke glemme at nogle af de største mordere i moderne historie var Jøder. Fra Stalins Jøder

Men ikke én eneste jødiske organisation har nogensinde distanceret sig fra disse morderiske kommunister. Ynet

  Nedenstående fra: Balder Blog - Rusland: Udstilling om Lenins jødiske rødder i museum i Moskva
 

Der var bred anerkendelse, og endda stolthed i jødiske kredse over at Jøderne stod bag den Russiske Revolution.

"Den bolsjevistiske revolution i Rusland var et produkt af jødiske hjerner, af jødisk utilfredshed, af jødisk planlægning, hvis mål det er at skabe ny orden i verden. Det der så fremragende blev udført i Rusland, takket være jødiske hjerner, på grund af jødisk utilfredshed, og ved jødisk planlægning, vil også gennem de samme jødiske mentale og fysiske kræfter blive en realitet i hele verden." (The American Hebrew - 10. september 1920)


"Bolsjevismens idealer er i harmoni med mange af Judaismens højeste idealer"
(Jewish Chronicle, London, 4 april 1919)


Jøden Felix Teilhaber i 1919: »Socialismen er en jødisk idé. I årtusinder prædikede vores vise Socialismen«


Jødiskfødte Disraeli (engelsk statsminister, konverteret): "Denne mægtige revolution der i dette øjeblik er under forberedelse i Tyskland.... udvikler sig helt og holdent i jødisk regi". Og: "Jødernes indflydelse kan spores i den sidste udbrud af det destruktive princip."


"Judaismens store ideal er at hele verden skal blive gennesyret af jødiske læresætninger, og at i et Universelt Nationernes Broderskab - i virkeligheden en udvidet Judaisme - vil alle forskellige racer forsvinde." (The Jewish World den 9. februar 1883.)
 

Lenin - Lenins morfar var en jøde ved navn Israel Blank. Lenin var gift med en jødinde; Nadezhda Krupskaya. Lenin sagde, at jøderne var de bedste revolutionære.

Citat fra Lenin: "Den smarte russer er næsten altid en jøde eller har jødisk blod". (Dmitri Volkogonov, Lenin: A New Biography, p. 112)

Den første lov, der blev vedtaget efter kommunisterne overtog magten i Rusland, gjorde antisemitisme til en forbrydelse, der medførte dødstraf. Lenins jødiske partner, Zinoviev (Apfelbaum):

"Revolutionens interesser kræver den fysiske udslettelse af den borgerlige klasse (bourgeoisiet)". Hvem udgjorde dette bourgeoisie?

Trotsky gav et pingerpeg i et interview i 1937 i den jødiske New York avis Daily Forward:

"Jo længere det rådne borgerlige samfund lever, des mere barbarisk vil antisemitismen overalt blive".

Ifølge den russiske avis Izvestia, 27. juli 1918: "Bourgeoisie var et bolsjevistisk kodeord for ikke-jøde".. Kilde og masser af interessant materiale.


Stalin - Stalin var ikke selv jøde, men alle hans tre koner var jøder. Den første var Ekaterina Svanidze der skænkede ham sønnen Jacob.

Hans anden kone var Kadya Allevijah. Hun skænkede ham sønnen Vassili og datteren Svetlana. Hans tredje kone var Rosa Kaganovich, søster af Lazar Kaganovich, chefen for den Sovjetiske industri.

Efter fyringen af chefen for det hemmelige politi, jøden Beria, forsøgte Stalin at afjudificere regeringen, der indtil da var totalt jødisk domineret, og gøre den mere russisk.

Det var dér de meget omtalte forfølgelser af jøderne under kommunismen begyndte. 'Mærkeligt nok' har alle hørt om disse forfølgelser, mens den jødiske dominans inden da er totalt ukendt for de fleste...... Ovenstående fra Mosaisk

Den russiske præsident Vladimir Putin kom med en sensationel udtalelse under et besøg hos 'Jødisk Museum og Tolerance Center' i Moskva. Han sagde at beslutningen om at nationalisere den såkaldte 'Schneerson Bibliotek', som er midtpunkt af aldrig endende skandaler blev taget i 1920'erne af den først sovjetiske regering, hvis medlemmer for 80 til 85% bestod af Jøder. Samlingen blev grundlagt af Chabad Lubavitch-rabbineren Joseph Isaak Schneerson.

Denne vurdering af sammensætningen af sammensætningen af 'Folkets Nationale Kommissærer', er den først udtalelse af sin art fra et statsoverhoved. Hverken i Sovjetunionen eller senere er sådanne detaljer blevet oplyst.

Disse fakta gik man når det var bedst stille med døren med, og ofte blev de af én eller anden ukendt grund set som rabiat antisemitisme.

Vladimir Putin lavede faktisk et temmelig vovet træk, som kan risikere at man oveni de mange andre stempler som Putin vanemæssigt og med mild hånd udstyres med fra sine modstanderes side, kan tilføje stemplerne 'reaktionær' og 'jødehader'.

Men Putins besøg hos det jødiske museum og tolerance center havde skam ædle motiver, og var formentligt længe ventet af det jødiske samfund i Rusland. Den russiske regering har besluttet at efterkomme kravene fra nogle hassidiske [jødisk sekt] grupperinger og at forære dem Schneerson-biblioteket, en samling hebraiske bøger og manuskripter fra det 18. og 19. århundrede.

At dømme efter antallet - 12.000 bøger og 50.000 sjældne dokumenter, har den russiske regering valgt at opfylde kravene maksimalt.

Aggressive national-religiøse overtoner

Tidligere havde en uvildig juridisk analyse vist at kravene fra sagsøgerne, som repræsenterede amerikanske Hassidiske Jøder ikke var gyldige under nogen omstændigheder, derunder internationale retsregler. At opfylde sådanne krav ville faktisk kunne føre til at den russiske stat ville tabe sin suverænitet ved at åbne op for en strøm af lignende sager om andre genstande, fra godser til industrivirksomheder og guldminer.

Sagen omkring biblioteket og forskellige krav fra individuelle medlemmer af det amerikanske hassidiske samfund har været i gang siden firserne. Historien fik tydeligt aggressive national-religiøse overtoner, som ikke kunne skjule de klart materialistiske motiver fra Jøderne bag kampagnen.

I februar i år foreslog præsident Putin under et møde af det Præsidentielle Råd om Internationale Relationer, at det mest konstruktive skridt under omstændighederne ville være at placere den unikke bogsamling i Tolerance Centeret. Dette ville på den ene side vise respekt for de normer som er udstukket af loven, og på den anden side ville det imødekomme hassidiske Jøders krav om maksimal tilgængelighed af de 'hellige' manuskripter og bøger på den anden. [En sand salomonisk beslutning! Balder]

Men den juridiske basis for en sådan handling forbliver uklar, og den aktive deltagelse af hr. Shvydoy ved overdragelsen af biblioteket afstedkom bedrøvelig tanker omkring mulige intriger omkring den unikke samling.

Sikret mod tyveri til udlandet...

I dag er sagen mere afklaret. Der blev etableret en særlig enhed for Schneerson Biblioteket i Moskva. Det ligger på grunden af jødisk museum og tolerancecenteret, og fungerer som en afdeling af det Russiske Statsbibliotek. Dette sikrer at samlingen ikke vil blive stjålet og smuglet ude af landet. I det mindst vil folk som overvejer sådanne handlinger være klar over at de ville begå en strafbar handling med alle de konsekvenser dette medfører.

Men det vigtigste er at præsident Vladimir Putin endnu en gang har demonstreret at Ruslands politik er rettet mod opretholdelse af inter-etnisk og interreligiøs fred.

Den Russiske Føderations præsident mener at dette er basis for den videre udvikling af den russiske stat. Flytningen af Schneerson-biblioteket, som ikke kun er af stor betydning for russiske Jøder men også for Jøder som er bosat i andre dele af verden, til det jødiske tolerancemuseums territorium vil sætte en stopper for de lange ytrede ubegrundede anklager. [om jødehad - Balder]

Denne udvikling er meget ønskværdig. Men man må ikke glemme at skandalerne omkring Schneerson-samlingen ikke opildnes af russiske hassidiske rabbinere, men af amerikanske organisationer som Vladimir Putin kaldte 'en militær organisation'.

Vil de russiske rabbineres amerikanske trosfæller, som allerede har mobiliseret en anseelige kræfter indenfor det amerikanske samfund og det juridiske establishment kunne forlige sig med det?

Den russiske præsident afsluttede sin tale på en noget usædvanlig måde, ved at sige at Rusland overgiver bøgerne til det jødiske samfund med et smil.

Vil de smile tilbage?

Det får vi snart at se.

Kilder:

Pravda.Ru 17 juni 2013 - Putin smiled to Jews. Will Jews smile back? (Yuri Skidanov)

Jewish Telegraph Agency 19 juni 2013 - Putin: First Soviet government was mostly Jewish

Ruslandkenderen og ekspert på jødiske anliggender, Dr David Duke har følgende at tilføje:

Ifølge den officielle transskription af Putins tale i museet, sagde han også at politikerne af den overvejende jødiske sovjetiske regering, 'blev ført af falske ideologiske overvejelser', og støttede anholdelse og undertrykkelse af alle trosretninger.'

 
  Leon Trotsky - Karikatur
Overskrift: Fred og Frihed i Sovjetunionen

Her underdriver Putin sandheden, formentlig for ikke at provokere, for det er et velkendt faktum, at mens kirker og klostre gik op i flammer, fik synagogerne lov til at stå.

I virkeligheden forfulgte det bolsjevistiske regime især Kristne nådesløst, og beskyttede Jøder. (Der stod dødsstraf på antisemitisme eller f.eks. besiddelse af et eksemplar af Zions Vises Protokoller), det var den første lov som Bolsjevikkerne vedtog.

Dertil kom at den tidlige sovjetiske regering faktisk gav Jøder privilegier, hvorunder skabelsen af et separat hjemland kun for Jøder, som hed det Jødiske Autonome Oblast, i det russiske fjernøsten.

Bolsjevikkerne etablerede det autonome Oblast i 1934 for at forsyne den jødiske befolkning af Sovjetunionen med et stort territorium hvor de kunne dyrke jødisk kultur.

Ifølge befolknings-statistikken fra 1939 boede der 17.695 Jøder i regionen (16% af befolkningen). Den jødiske befolkning toppede i 1948 med omkring 30.000, omkring en kvart af regionens befolkning. Da den zionistiske bevægelse besluttede sig for at vælge Palæstina som jødisk hjemland, efter at have overvejet en lang række alternativer, aftog interessen for det Jødiske Autonome Oblast.

All of this, and much more, is discussed in detail in the new book The Secret Behind Communism, launched this week by Dr. David Duke.

Kilde:

David Duke 21 juni 2013 - Putin: “80% of First Soviet Government was Jewish”

Relateret:

Om Joseph Isaak Schneerson - Chabad Lubavitch rabbinerens efterfølger Menachem Schneerson: Niels Christian Meyer, alias Bubber - på besøg hos Chabad Lubavitch (Lidt om den sære fundamentalistiske åbenlys racistiske men meget aktive hassidiske sekt.)

Balder Blog 22 maj 2013 - USA - Vicepræsident Joe Biden: Jødiske ledere og Hollywood ansvarlige for vedtagelse af homolov, holdning til indvandring, etc.

I følgende artikel taler CDU parlamentarikeren Martin Hohman detaljeret om Jødernes rolle i Sovjetunionen mm. meget læseværdig artikel. 'I Tyskland var i 1924 4 ud af 6 ledere af det kommunistiske parti jøder, de udgjorde dermed to tredjedele.I Wien var, ud af 137 ledende Austro-Marxister 81, og dermed 60 % jødiske. Af de 48 Folkekommissærer i Ungarn var 30 jøder.Men også i det revolutionære sovjetiske hemmelige politi, Tjekaen, var den jødiske andel usædvænlig stor. Mens den jødiske befolkningsandel i Rusland i 1939 udgjorde omkring 2 %, udgjorde de jødiske Tjeka-ledere ikke mindre end 39 %. Jødisk, for lige at forklare sammenhængen, gjaldt i Sovjetunionen som en selvstændig nationalitet. Derved var jødernes andel højere end den russiske andel i Tjekaen med 36 %. I Ukraine var sågar 75 % af Tjekisterne jøder. Disse kendsgerninger fører frem til et kapitel, der på den tid skabte en enorm bølge af forargelse.'
Mosaisk Upps Martin Hohmann CDU (Katolik) - Retfærdighed for Tyskland

Mosaisk Upps - Winston Churchill - Zionisme contra Bolsjevisme

Balder Blog 17 august 2010 - Rusland: Akademisk lærebog om sovjetisk historie dokumenterer jødisk indflydelse

Balder.org 24 maj 2011 - Rusland: Udstilling om Lenins jødiske rødder i museum i Moskva

Balder.org 18 oktober 2009 - Arresteret: Mikhail Suprun russisk historiker forskede i kommunismens ofre

Balder.org 7 mart 2009 - Rusland vil indføre statsautoriseret historieskrivning efter tysk forbillede

Balder Blog 4 august 2008 - Den russiske frihedshelt Alexander Solsjenitsyn er død 89 år gammel (Jødiske journalister Adam Holm, Samuel Rachlin, og Leif Davidesen relativerer hans betydning)

Balder.org 27 november 2007 - Alexander Solsjenitsyn bryder revolutionens sidste tabu - (Oversat fra The Guardian Solzhenitsyn breaks last taboo of the revolution; omhandler To Hundred År Sammen)

Balder Blog 5 september 2008 - Khazarien - Russiske arkæologer finder den længe savnede jødiske hovedstad

Balder Blog 9 august 2008 - Israel støtter Georgien mod Rusland i kampen om den Kaspiske olieledning

Balder Blog 20 marts 2012 - Russiske anti-terrorenheder ankommet i Syrien - Putin trækker en streg i sandet

 


Print Post