Skød sig selv i alt offentlighed i Notre Dame i protest mod indvandring, homoægteskaber, ødelæggelse af moral og kultur

 
  Dominique Venner - Historiker - Patriot

Europa har fået endnu en martyr, en modig mand som med sin handling ville protestere til ødelæggelsen af sit land og sin kultur, angrebet på almindelig moral og familieværdier ikke mindst den sygelige dyrkelse af homoseksualitet og udskiftning af sit lands befolkning med fremmede fra fjerne egne.

Her er et forsøg på at oversætte det brev som historikeren og patrioten Dominique Venner efterlod sig. Jeg har både brugt den engelske oversættelse og den franske, men må indrømme at resultatet nok ikke er helt tilfredsstillende.

Folk som er mere franskkyndige end mig må gerne komme med korrektioner eller forslag enten via mail eller kommentar.

 

Afskedsbrev fra Dominique Venner:

Jeg er sund af sjæl og legeme, og jeg er fuld af kærlighed til min kone og mine børn. Jeg elsker livet og forventer intet derudover, hvis ikke min race og min ånd lever videre.

Men, i mit livs aften, sat overfor gigantiske farer for mit franske og europæiske hjemland, føler jeg forpligtelsen til at handle så længe jeg stadigvæk har styrken til det.

Jeg tror at det er nødvendigt at ofre mig selv for at bryde apatien som plager os.

 

Jeg opgiver det liv jeg har tilbage for at protestere og for at sætte et skel [(?) J’offre ce qui me reste de vie dans une intention de protestation et de fondation.] Jeg valgte en meget symbolsk sted; Notre Dame de Paris som jeg respekterer og beundrer: hun blev bygget af mine forfædres genialitet på steder som blev brugt af hinanden efterfølgende kulter som er endnu ældre, og minder os os om vores oldgamle oprindelse.

Mens mange mænd er slaver af deres liv, repræsenterer min handling en viljes-etik. Jeg overgiver mig selv til døden for at vække slumrende bevidstheder.

Jeg gør oprør mod skæbne(n). Jeg protesterer imod sjælegiften og invasive individers begær efter at ødelægge vores identitets ankre, derunder familien, den intime basis for vores flere tusind år gamle civilisation. Mens jeg forsvarer alle folkeslags identitet der hvor de har hjemme, gør jeg også oprør mod den forbrydelse det er at erstatte vore befolkninger.

Det dominerende diskurs kan ikke forlade sine giftige tvetydigheder, og det er op til Europæere at trække konsekvenserne heraf. [Le discours dominant ne pouvant sortir de ses ambiguïtés toxiques, il appartient aux Européens d’en tirer les conséquences.]

 

I mangel af en identitetsskabende religion til at binde os sammen deler vi en fælles erindring som går tilbage til Homer, et samlingssted for alle de værdier hvorpå vores kommende genfødsel vil være baseret når vi bryder med det grænseløses metafysik, den ødelæggende kilde til alle moderne udskejelser.

Jeg undskylder forud til alle som vil lide som følge af min død, først og fremmest min kone, mine børn, og mine børnebørn, samt venner og tilhængere. Men når først smerten og chokket aftager, tvivler jeg ikke på at de vil forstå min gestus og overkomme deres sorg ved hjælp af stolthed.

Jeg håber at de vil holde ud sammen. De vil finde antydninger og forklaringer for mine handlinger i mine nylige skriverier.

Note

For mere information kan man kontakte min forlægger Pierre-Guillaume Roux. Han var ikke informeret om min beslutning, men han har kendt mig længe.

Oversat fra:

Nouvelles de France 21 maj 2013 - Exclusif : «Les raisons d’une mort volontaire», par Dominique Venner

Counter Currents 22 maj 2013 - The Reasons for a Voluntary Death

Relateret:

God levnedsbeskrivelse mm. fra Monica Papazu
Sappho 28 maj 2013 - Forfatteren, der begik selvmord i Notre Dame (Monica Papazu)

Counter Currents 22 maj 2013 - The May 26 Protests & Heidegger

Nationaldemokraten 22 maj 2013 - Dominique Venner; Kendt nationalist begår selvmord i protest

Kristeligt Dagblad 23 maj 2013 - Præsident François Hollande holdes ansvarlig for selvmord i Notre Dame (Birthe B. Pedersen)

Kristeligt Dagblad 22 maj 2013 - Kristeligt Dagblad 23 maj 2013 - Den Nationale Front hylder aktivist efter selvmord (Ritzau)


Print Post