RamZpauls kommentar på massehysteriet i Boston efter to Muslimers bombeterror.

Boston lockdown: The new normal?
 

Print Post