Hvordan globaliserings og multikulti-aktivisme i vesten tjener Israels sag

Ben Saul vil 'skrue tiden tilbage med hensyn til globalisering og multikulturalisme,' og bruger sagen omkring Zygier for at 'beklikke det australske jødiske samfund ved at påkalde klassiske antisemitiske påstande om dobbelte loyaliteter og fjenden iblandt os'.

Følgende er en fortsættelse af oversættelsen af 'Australien: Afsløring af australskfødt Mossadagent indleder diskussion om dobbelte statsborgerskaber og Jøders loyaliteter' publiceret på Balder Blog i går den 3. april. Det anbefales at læse ovennævnte artikel først.

 

Fra Moses Maimonides eller RamBam. Bent Melchiors yndlingsforfatter:

Enhver ikke-Jødisk Nation 'der ikke falder under vores domsmyndighed' (tahaht yadeinu) vil være et mål for Jødisk hellig krig.

'Når jøderne får mere magt, skal det være forbudt at have afgudsdyrkere imellem os'.

'Hvad angår de ikke-jøder med hvilke vi ikke er i krig - må man ikke volde deres død; men det er forbudt at redde dem, hvis de er ved at dø'.

Hvis man for eksempel ser nogen af dem falde i vandet, må man ikke redde ham, for det står skrevet: 'du skal ikke stå efter din næstes blod' - men [en ikke-jøde] er ikke din næste.'

'Den underkastelse som de må acceptere består i at være på et lavere niveau, spottet og ydmyg. De må aldrig være i opposition til Israel, men skal forblive underkastet deres magt. De må aldrig blive valgt over en Jøde i nogen som helst sag.'

'Det er en mitzvah [religiøs pligt], at udrydde jødiske forrædere minnim og apikorsim, og at lade dem dale ned i ødelæggelsens hul, da de forårsager besværligheder for Jøder og bortkaster Guds mennesker, sådan som Jesus af Nazareth og hans elever, og Tzadok, Baithos, og deres elever.

Må de fordærvedes navne rådne'

Kilder Maimonides citater: Cf. Hilkhot Melakhim 8:9-10; 10:11. Also cf. Gerald J. Blidstein, 'Holy War in Maimonidean Law, in Perspectives on Maimonides' (Oxford, England: Oxford Univ. Press, 1991) og Israel Shahak
Jewish History, Jewish Religion | Vestlig Samisdat.

 

Mens Zygiersagen er fascinerende i sig selv, afslører den også hvordan Israel, angiveligt en ven af Australien, ingen skrupler har omkring misbrug af australske pas for at udføre spionageopgaver op fremmed jord.

Zygier blev ansat af Mossad og blev sendt til Europa for at infiltrere selskaber som handler med Iran og Syrien, netop fordi hans australske statsborgerskab gjorde det muligt for ham at bruge sit australske pas til opgaven.

Ved at tilskynde deres agenter til at bruge australske pas som et skalkeskjul for deres arbejde, involverer Mossad sig i aktiviteter som meget vel kan risikere at være til fare for australske statsborgere. Ved offentliggørelsen af sin afdelings interne undersøgelse af dens egen behandling af Zygiersagen påpegede den australske udenrigsminister Bob Carr følgende:

Hvis australske pas er blevet misbrugt i denne sag, så er det noget vi skal tage meget alvorligt, for intet land kan leve med en nedbrydning af integriteten af dets pas-system.

Hvis omverden mener at australske pas rutinemæssigt bliver misbrugt af et andet land, kunne australiere som viser deres pas andet steds i verden meget vel risikere livet. Og hvis dette bekræftes, vil vi nedlægge den stærkest mulige protest.

Som forventelig har den israelske regerings reaktion været lavmælt. Den australske regering har forsøgt at få kendskab til flere detaljer omkring Zygier-sagen fra Israel, men udenrigsminister Bob Carr har afsløret at sådan information ikke er blevet fremlagt.

Zygier-sagen er ikke første gang hvor australske pas er blevet misbrugt af Mossad som en del af deres operationer. Beviser for denne politik dukkede først op i 2010, da det blev afsløret at Israel havde brugt forfalskede australsk pas ved mordet på Hamas-kommandant Mahmoud al-Mabhouh i Dubai. Dette fik den australske regering til at udvise en israelsk efterretningsofficer fra den israelske ambassade i den australske regeringsby Canberra.

International jurist Ben Saul advarer

Ene blandt jødiske kommentatorer, indrømmede Ben Saul, professor i internationalt ret ved Sydneys universitet, at Ben Zygier-sagen 'illustrerer farerne ved delte loyaliteter' og farerne ved at tillade dobbelte statsborgerskaber, som Australien har haft siden år 2000.

In artikler i Fairfax-aviserne, påpegede han at:

'Israelerne måske ikke har forstået alvoren af raseriet i den australske regering og den australske befolkning i forbindelse med Mossads brug af forfalskede australske pas ved operationen hvor en Hamas-mand i Dubai blev myrdet'. Saul kaldte den israelske praksis 'en illegal, fjendtlig og skammelig handling af Israel mod det angiveligt venligtsindede land Australien'.

Mens han påpegede de potentielt dødelige konsekvenser af denne handlemåde, noterede han at 'hvis andre lande fatter mistanke om at australske pasindehavere muligvis kan være Mossadspioner eller lejemordere, kunne det medføre en masse problemer for uskyldige Australiere'.

Derefter gik Saul direkte til kernen af problemet i forbindelse med den australske regerings tilladelse af dobbelte australsk/israelske statsborgerskaber, og bemærkede:

Sagen sætter fokus på det mere generelle problem af delte loyaliteter blandt australske statsborgere med flere nationale identiteter, i dette tilfælde det jødiske samfund. Australien tillader dobbelte statsborgerskaber.

Dette bliver problematisk, når individer kommer i en situation hvor de skal vælge mellem modsatrettede forpligtelser overfor flere lande, hvad enten i forbindelse med spionage eller i forbindelse med militærtjeneste. Israel og Australien har venskabelige bånd, men er ikke altid enige om alting.

Til at begynde med er der et værdimæssigt svælg. Den australske efterretningstjeneste myrder ikke folk, og myrder hellere ikke civile videnskabsmænd som kører på arbejde i nabolande.

Australien torterer ikke fanger. Australien har ikke i fyrre år håndhævet en militær besættelse af et andet folks land, og har ikke bygget illegale bosættelser på deres jord.

Australien tror ikke på atomvåben eller skjuler deres eksistens. Når det kommer til stykket, ville de fleste Australiere forvente af australske Jøder at de vælger loyalitet overfor Australien i stedet for at være loyal overfor Israel, og at hvis der er tale om dobbeltagenter, at disse vil være loyale overfor Australien. Israel vil uden tvivl forvente at de er loyale overfor Israel. Der kommer et øjeblik hvor en jødisk person ikke længere med samvittigheden i behold kan være Australier og Israeler på én gang. Man skal vælge.

Jødisk ophidselse

 
  Isidore Isi Leibler - Australia - WJC
 

Miriam Faine (redaktør) i avisen 'The Australian Jewish Democrat' i 1994: 'Styrkelse af et multikulturelt eller multietnisk Australien er også vores mest effektive forsikring imod antisemitisme.' og 'Den dag hvor Australien har en kinesisk General Guvernør, ville jeg føle mig mere sikker på min frihed til at leve som en jødisk Australier.' (Kilde)

Isi Leibler, leder af bla. 'Executive Council of Australian Jewry' advarede mod moderne tendenser i det israelske samfund, ved at hævde at 'post-zionistiske Jøder' fremmer en 'universalistisk dagsorden' i skoler, der sigter på at eliminere jødisk nationalisme og skabe en multikulturel stat. 'Dette er et land der blev skabt som et jødisk land for Jøderne,' sagde han til Jerusalem Post. Under en kampagne mod fremkomsten af Pauline Hansons nationaltsindede parti i 1993, advarede den jødiske apartheidsadvokat mod at multikulturalismen var under angreb fra ekstremister: 'Vi har behov for at sætte os ned sammen, og finde en måde hvorpå australiere igen kan fange den multikulturelle ånd, som jeg tror vi alle sammen er stolt af at være en del af, og som virkeligt er truet,' sagde Isi Leibler den gang. Kilde| Opfordrer nu pr. 18 juni 2011 Brit-Jøder til anti-palæstinensisk handling.

Chefredaktøren af avisen Australian Jewish News, Dan Goldberg er stolt af at kunne bekræfte Jødernes rolle ved Australiens nye ukritiske indvandringspolitik: 'Foruden ved deres aktivisme omkring de australske Aboriginer, var Jøder med til at lede korstoget mod den Hvid Australien politik [White Australia policy], en række love fra 1901 til 1973 der lagde restriktioner på ikke hvid indvandring til Australien' Kilde

Tyskland: 'Indvandring er først og fremmest en chance for at styrke jødisk kultur i Tyskland' (Allgemeine Jüdische Wochenzeitschrift 28-09-2000)

Bent Melchior: 'Den igangværende proces af muslimsk integration giver Danmerk en mulighed til at hilse en ny kultur og religion velkommen uden assimilation'. Og, 'Muslimske grupperinger har mange medlemmer, men begrænset indflydelse, mens de jødiske samfund er fåtallige, men velorganiserede og indstillet på at dele deres erfaring og viden.' Mere

GalliaWatch 6 July 2010: Martin Hirsch, et jødisk medlem af Sarkozy´s regering som High Commissioner af "aktiv solidaritet mod fattigdom" indtil 2010: "Sand integration vi vil have når Katolikker kalder deres barn Muhammed" Mere hos Euro-med

Ikke uventet fik Ben Sauls åbenhjertige tale medlemmer af det australske jødiske samfund til at at gå op i en spids.

Akademikerne og australske jødiske aktivister som Kim Rubinstein og Danny Ben Moshe, bebrejdede Saul for at ville 'skrue tiden tilbage med hensyn til globalisering og multikulturalisme,' og for at bruge sagen omkring Zygier for at 'beklikke det australske jødiske samfund ved at påkalde klassiske antisemitiske påstande om dobbelte loyaliteter og fjenden iblandt os'.

Ifølge Rubinstein og Ben Moshe: 'Ben Sauls forfejlede argumenter, og den krænkelse som mange Jøder oplever, er at det allerstørste flertal af de australske Jøder, uanset om de er enige eller uenige med den israelske regerings specifikke politik, er identifikationen med Israel som deres kulturelle og spirituelle hjemland (bemærk den forsigtige undgåelse af termen 'etnisk hjemland') er del af det at være Jøde. Sådan har det været i årtusinder'.

På dette punkt har Rubinstein og Moshe fuldstændigt ret, og der finder man det århundred gamle problem med den jødiske tilstedeværelse i ikke-jødiske nationer. Identifikationen med, og loyaliteten overfor den jødiske identitet trumfer alt andet.

Rubinstein og Ben Moshe var særlig harme over at Saul havde påkaldt 'det rationale som er overleveret fra mørkere perioder i historien som insisterer på at denne grænse (den singulære nationalitet) opretholdes fordi man i grunden ikke kan stole på Jøders loyaliteter.'

Begge insisterede med vred på at 'Sauls påstand om at 'der kommer et tidspunkt hvor en jødisk person ikke kan være loyal overfor Australien og Israel samtidigt, og at man er tvunget til at vælge er fundamentalt forkert', og at mens Pauline Hanson [fhv. leder af et australsk nationalistisk 'Australia First' parti] forsøgte at genoplive sådanne følelser mod Asiater og andre migranter i halvfemserne, er dette en forældet opfattelse, og nutidens migranter i Australien og migranter i hele verden har flere identiteter som lever side om side og er afbalanceret'.

Tilsyneladende findes der ikke en sådan 'forældet ide' i Israel, som håndhæver en etnisk restriktiv indvandringspolitik som nægter en israelsk identitet til alle potentielle migranter uden jødiske forfædre.

Mens Israels status som en jødisk etnostat accepteres af Rubinstein og Ben Moshe som helt ukontroversielt (og faktisk som en moralsk nødvendighed som er kernen i den jødiske identitet), fordømmer enhver bekymring over den spaltede loyalitet af australsk/israelske statsborgere som en afskyelig 'skrue tiden tilbage med hensyn til globalisering og multikulturalisme'.

Det er selvfølgelig implicit i dette tvivlsomme argument at 'multikulturalisme' er en upolitisk selv-evident udgangspunkt for den australske politik, i stedet for hvad det i virkeligheden er; en radikal politisk ideologi, som er et direkte resultat af jødisk etnisk aktivisme.

I betragtning af deres historie vedrørende omkalfatringen af det australske samfund til fordel for deres egne gruppeinteresser, har accept af dobbelt statsborgerskab for australske Jøder altid været en situation hvor den slags opførsel som i Zygiers tilfælde har været forventelig.

Her den første del af artiklen:

Balder Blog 3 april 2013 - Afsløring af australskfødt Mossadagent indleder diskussion om dobbelte statsborgerskaber og Jøders loyaliteter (Ben Zygier)

Relateret:

Balder Blog 19 september 2012 - Jødedom - religion eller politisk bevægelse? - 1200 rabbinere beder Obama løslade israelsk spion Jonathan Pollard

Mosaisk Upps - Jødiske journalisters moralske dillema. (Jewish Bulletin of Northern California 23 november 2001 - Jewish Journalists Grapple with 'doing the write thing'.)

Balder Blog mar 23, 2008 - Jødiske og etniske organisationer i fælles krig mod Englands nationaltsindede parti BNP

Balder Blog - 9 feb 2008 - Latino-jødisk Koalition i USA – Jøderne allierer sig med de nye indvandrere

Balder Blog - 14 jan 2008 - Tyskland - Jødernes Råd holder med multikulti mafiaen

Mange flere relevante links under den første del af artiklen

 


Print Post