Kik for at forstørre
 

NaturalNews: President Barack Obama campaigned on promises to end secret prisons, decriminalize marijuana, balance the budget, honor the Second Amendment and make health care affordable. But what really unfolded was an explosion in the national debt (now $16 trillion and climbing), the signing of the NDAA, a claimed new power to kill any American at any time, even on U.S. soil, the use of military drones to murder American children overseas, a full-on assault against the Bill of Rights, a doubling of health insurance rates and the destruction of the U.S. economy. Now Obama has signed the "Monsanto Protection Act" into law, stabbing America in the heart yet again and proving that no matter how convincing politicians appear on the campaign trail, they are still sociopathic liars in the end.

Repræsentanternes hus godkendte i al stilhed en tilføjelse [] som i sidste øjeblik blev 'vedheftet' den såkaldte 'Agricultural Appropriations Bill' for 2013. Tilføjelsen beskytter verdens største producent af genetisk manipulerede frø mod eventuelle juridiske konsekvenser hvis der senere skulle opstå skader for menneskers helbred.

Tilføjelsen som er officielt kendt som 'Farmer Assurance Provision', er blevet døbt 'Monsanto Protection Act' af modstandere af bioindustriens lobbyisme, fordi den vil fjerne lokale føderale retsinstansers autoritet til omgående at udstede et forbud mod såning og salg af genetisk manipulerede afgrøder, uanset konsekvenserne for folkesundheden.

Lovbestemmelsen som også kaldes for en 'biotech rider', burde have været igennem en procedure hos den juridiske komite for agrikultur, men der blev ikke foretaget nogen høringer, og tilføjelsen var klart ukendt for de første repræsentanter af det demokratiske parti (som har flertallet i Senatet), inden den blev godkendt som del af HR 993.

Senator John Tester viste sig at være den eneste modstander af den såkaldte Monsanto Protection Act, selv om der aldrig blev stemt om hans modforslag om at fjerne tilføjelsen fra lovforslaget.

Som det amerikanske retssystem er indrettet i dag, og som et resultat af tidligere sagsanlæg, skal USDA tage stilling til eventuelle miljøpåvirkninger (EIS) før tilladelse til at sælge og så GMO-afgrøder. Omfanget og effektiviteten af USDAs kontrol af disse regler i sig selv er også genstand for seriøs debat.

[..]

Tidligere opdagede patogener (sygdomsfremkaldende stoffer) i Monsantos Roundup-resistente genmodificerede majs og soja er under mistanke for at forårsage ufrugtbarhed og for at påvirke planters sundhed.

Så hvor stor en sejr er dette for bioindustri firmaer som Monsanto? Kritikere er alarmeret over den måde hvorpå lovbestemmelsen blev halet gennem Kongressen. Tilføjelsen blev tilføjet anonymt mens den større lovpakke gik gennem Senatets Appropriations Committee. Nu tager forbruger-organisationer og vagthunde som Center for Food Safetysenator Mikulski; formanden for komiteen, is skole og beskylder lobbygrupper for at have indgået en aftale med bioindustrien bag lukkede gardiner.

Som avisen Washington Times indikerer, lovtillæggets succes ses af mange som en sejr for firmaer som Syngenta Corp, Cargill, Monsanto og tilknyttede grupper som har doneret 7,5 millioner dollars til medlemmer af Kongressen siden 2009, og 372.000 dollars til medlemmer af Senatets Appropriations komite.

et forbliver uklart om lovens udløbstid på seks måneder betyder at tillægsloven vil have en kort levetid. Uanset udfaldet af dette spørgsmål har organisationen Democracy Now startet en kampagne opfordret præsident Barack Hussein Obama til at nedlægge veto mod Continuing Resolution udgiftsloven, hvilket ser ud til at være usandsynligt da lovtillæg HR 933 får en enorm stor økonomisk støtte fra regeringen.

Kilde:

RT 26 marts 2013 - Obama betrays America yet again by signing the 'Monsanto Protection Act' into law

Anden artikel om den samme hændelse:

Natural News 26 marts 2013 - 'Monsanto Protection Act' slips silently through US Congress

Relateret:

Balder Blog 10 april 2010 - Obama giver nøglepost i landbrugsministeriet til Monsanto mand

Euro-med 10 september 2009 - Mennesket Leger Gud III. Codex Alimentarius: Mennesket Må Leve Af Rockefellers GMO-Forgiftede Brød Alene

 


Print Post