20% af Jøderne overvejer alvorligt at flygte til England

 
  Velkommen mine venner

Egentlig syntes jeg at artiklen i The Jewish Chronicle 'Exodus til England mens franske Jøder undslipper antisemitismen' den 21 februar i år af Anna Sheinman, var for banal til at bruge noget særligt krudt på.

Æbler og Legoklodser

I endnu en 'cry baby' artikel om Jøders besværligheder, denne gang ikke fra Sverige men fra det Frankrig hvor der bor flere Jøder end i noget andet europæisk land, og hvor jødiske organisationer samt individuelle lobbyister af forskellig beskaffenhed udøver en mere end uproportionel stor magt og indflydelse, blander 'Det Forfulgte Folk' æbler og legoklodser sammen, i et orgie af selvmedlidenhed og holocaustpåkaldelser.

Egentlig en ret uinteressant affære, da artikler med et lignende indhold med regelmæssige mellemrum dukker op i medier i forskellige lande.

Antisemitismen og frygten

Omdrejningspunktet for artiklen er den 'stigende antisemitisme', et udtryk som fortjener at stå i anførselstegn, fordi det efterhånden er blevet en form for kliché som ikke kan undgå at fremkalde skeptiske panderynker. Og som nærmest bliver morsomt når det ledsages af en række andre slidte klicheer som professionelle jødiske lobbyister rund omkring jævnligt benytter sig af. Ind imellem kommer jeg til at tænke på om de har opfundet en slags robot med en tilfældighedsgenerator der skriver det meste.

Den samme usikkerhed gælder de tal som præsenteres, der som sædvanligt ikke er nærmere specificerede, og oftest beror på interne anmeldelser til jødiske interesseorganisationer. Desuden virker selv disse tal ikke imponerende faretruende for et land med 65 millioner indbyggere, især ikke i forhold til det mere generelle omfang af muslimsk kriminalitet og chikane overfor 'de vantro'.

Ingen bagatellisering

Nu er der imidlertid ingen tvivl om at der i visse områder i Frankrig har været begået alvorlige attentater mod Jøder, og at det er meget forståeligt at nogle Jøder er bekymret over disse hændelser, samt er bekymret over den sig visse steder mere og mere udbredende chikane fra derboende muslimske indvandrere, som nogle Jøder er, eller føler sig endnu mere udsat for end almindelige Franskmænd. Det er fint at man adresser problemerne. Selvfølgelig skal overgrebene stoppes.

Men at blande dette sammen med det faktum at der er modstand blandt almindelige Franskmænd mod kønslemlæstelse af drengebørn og ubedøvet ritualslagtning er en dog en kollosal forplumring af sagen. Nogle Jøder går så vidt til at sammenligne et forbud mod ubedøvet ritualslagtning med nazi-forfølgelse!

Lige som den skånselsløse forfølgelse af nationaltsindede personer og partier med blandt andet jødisk producerede 'racismeparagraffer' i hænderne, af enhver som vover på at gengive andre versioner af historien end den som jødiske interesseorganisationer og Hollywood filmproducenter har sagt godt for, ikke bidrager til at øge sympatien for 'det jødiske samfund' i samfundet.

Nu kan 'antisemitisme' være mange ting. En del Jøders, og især jødiske organisationers definition af 'antisemitisme' er særdeles rummelig og fleksibel.

Cry baby

 
Selv ikke de franske Jøders berygtede bøllekorps er i stand til at forsvare deres folkefæller mod den muslimske aggression (JDL)  

Et udtryk som 'cry baby' i forbindelse med jødiske klagesange kunne formentlig nemt falde ind under deres definition. Og måske har de lidt ret. Det er jo et faktum at klagesange er en del af den jødiske religion, og som sådan er en kritik af dem vel en majestætsfornærmelse i lighed med hvad en muhammedtegning er for mange Muslimer.

Om en vis irritation over den måde jødiske organisationer forholder sig på, også er 'antisemitisk' må stå i det uvisse.

De jødiske organisationers sammenblanding af æbler og legoklodser, hvorved man håber på at opnå fordele i den politiske arena, f.eks. i kampen for bevarelse af lemlæstende religiøse blodritualer, ved at udstille sig som offer for muslimsk terror virker ikke særlig sympatisk.

Og endnu værre bliver det, når man så læser følgende lidt længere ned i artiklen - min fremhævelse:

'Det blev oprindeligt oplyst at mere end tre fjerdedele af de antisemitiske incidenter blev rapporteret som kommende fra personer med Nordafrikansk oprindelse, men SPCJ har nu fjernet denne udtalelse fra dens rapport'

 
 
  SIAD

Og også her et aktuelt eksempel fra den danske dam: Ingen jødisk støtte til SIADs demonstration mod vold mod Jøder, derimod gøres der opmærksom på at der også har været ægte danskere imellem dem som Jøderne har følt sig chikaneret af.

Mosaisk Trossamfund / Finn Schwarz: Demonstrationen i dag var ikke en støtte til det jødiske samfund (Berlingske.dk)

Han medgiver dog SIAD, at der har været flere episoder på Nørrebro, hvor jøder har haft ubehagelige antisemitiske oplevelser, hvor afsenderne var fra folk med arabisk baggrund. - Men afsenderne har også været etniske danskere. B.T. Det var bare støj

Her ser vi så hvordan de jødiske lobbyister hellere vanen tro retter beskyldninger mod hele det franske samfund, og især den nationale højrefløj, som er den som vil bekæmpe Muslimernes overgreb og fortsatte tilstrømning.

For ikke at miste støtten fra deres multikulturelle venner i Frankrig; indvandringslobbyen fjerner man den højst upassende oplysning om at Muslimer skulle være de hovedskyldige når det gælder chikane af Jøder.

En rigtig jødestreg

Jeg vil kalde denne forløjede politik, der hverken er ny eller sjældent forekommende for 'en rigtig jødestreg'.

Læs artiklen om 'Det Forfulgte Folk' her:

The Jewish Chronicle Online 21 februar 2013 - Exodus to the UK as French Jews escape antisemitism

Kommentar:

 

Jeg tror man skal tage den der exodus af franske Jøder til England med et gran salt.

Og i øvrigt ville det være interessant hvor mange af dem som virkelig tog dette skridt, faktisk gjorde det af samme grund hvorfor den flommefede franske skuespiller Gerard Depardieu truede med at flytte til Belgien eller Rusland. For at undslippe det franske skattevæsen.

Det er ikke andet end tre dage siden at Balder Blog kunne bringe historien om den hollandskfødte zionistiske aktivist Manfred Gerstenfeld, som havde frækheden at klandre de europæiske myndigheder tofold for ikke at have sorteret de muslimske indvandrere efter deres nytte- eller skadeværdi for Jøderne. Og allerede foreligger der et nyt tilfælde af den samme arrogance og vilje til at vildlede, ved at manipulere fakta, og ved på den måde at beskylde et helt folkeslag for en stribe af forbrydelser og chikane.

 

Jødisk had mod værtsfolk

Dette er jødisk racisme af højeste karat, og viser også den underliggende tendens i den generelle tankegang i disse organisationer, at den hvide kulturkristne Europæer er den egentlige fjende, uanset hvordan virkeligheden ser ud.

En opfattelse som ydermere er forankret i den jødiske religion, og som har manifesteret sig i århundreder, hvor det efter Anden Verdenskrig er lykkedes jødiske kredse og deres tilhængere at hjernevaske det hvide kulturkristne europæiske publikum med ensidige jødiske opfattelser omkring kontroverser mellem Jøder og deres værtsfolk.

Et billede er fremmanet af den evigt uskyldigt forfulgte Jøde som med nød og næppe kunne undslippe den ene pogrom efter den anden. Og udover det tilskrives 'Jøderne', som nu godt må nævnes som et kollektiv, enorme positive bidrag til civilisationen og en form for overlegenhed både i moralsk og intellektual forstand. I enhver anden sammenhæng ville dette blive betegnet som racisme, men der er tilsyneladende undtagelser.

 

Filosemitten Coudenhove Kalergi:

'Fra det europæiske kvantitetsmenneske, der kun tror på antallet, på massen, hævder sig to kvalitetsracer: blodadel og jødedom. Hver for sig holder de begge fast i troen på deres højere mission, på deres bedre blod, på forskelle i menneskelig rangorden.

I begge disse heterogene [forskellige] foretrukne racer ligger kernen af den europæiske fremtidsadel: i den feudale blodadel, for så vidt den ikke lod sig korrumpere af gården [de landlige omgivelser], i den jødiske forstandsadel for så vidt den ikke lod sig korrumpere af kapitalen.' Og:

Den prominente position som Jødedommen indtager disse dage, takker den alene sin åndelige overlegenhed, som sætter den i stand til at sejre i den åndelige kappestrid over en af en stor overmagt begunstiget hadske, skinsyge rivaler. '

Uden dog at fortælle om den enorme magt Jøder også næsten fra tidernes morgen har udøvet i mange lande, og uden at fortælle noget som helst om den særdeles betænkelige rolle som den organiserede Jødedom og jødiske og judeocentriske magmennesker og despoter til tider har spillet i den europæiske historie. Som selv Coudenhove Kalergi dog ser ud til at kende lidt til;

'Ikke kun morgendagens revolutionære åndsaristokrati - også dagens plutokratiske gangster-pøbelvælde rekrutteres hovedsageligt af Jøder: og skaffer således antisemitismens agitatoriske våben.'

En rolle som nu hovedsageligt varetages på internationalt plan af jødisk/zionistiske lobbygrupper, som for bare at nævne noget konstant advokerer for vestlig engagering i krige (2), og enddog ikke viger tilbage for at kalde deres største velgørere 'antisemitter', når de afviger den mindste smule fra den ønskede jødiske dagsorden.

Hvorfor nogle jødiske grupperinger er uforbederlige

 
Finn Rudaizky - DF Valgplakat |
Jyllands Posten 23 november 2009:
DF-politiker misbruger offentlige midler
 

Når nogle fædrelandskærlige mennesker som kæmper mod den forestående islamiske magtovertagelse af deres lande har svært ved at forstå, hvorfor de mest betydningsfulde dele af den organiserede Jødedom fortsat støtter op om multikultur og masseindvandring, så er det fordi de ikke ved at disse Jøder udmærket forstår hvad de selv har gjort mod deres værtsfolk, og er klar over at deres spil vil være slut (i deres traditionelle feberfantasier ensbetydende med jødstjerner, gaskamre og wipe Israel off the map), i det øjeblik hvor ægte nationaltsindede begynder at øve indflydelse.

At judeofile organisationer som Dansk Folkeparti og Trykkefrihedsselskabet og især dele af det er mere katolske end paven når det gælder kærligheden til Jødedommen og Israel, kan ikke berolige disse organisationer.

For enhver form af styrkelse af nationalistiske kræfter, selv om de sovser sig ind i koshersirup til halsen og drikker israelsk vin hver dag, åbner op for andre som ikke nærer den samme næsegruse beundring for Jødefolket.

Hvorfor ytringsfrihed er farlig for Jøderne

Tag bare sådan noget som ytringsfrihed! Det at få lov til at slå omkring sig med korancitater som Lars Hedegaard, åbner jo direkte op for den mulighed at nogen finder på at citere de jødiske skrifter på lige fod. Noget som den organisererede Jødedom fra tidernes morgen har kæmpet indædt imod. Det judeofile element er ikke ret godt informeret om disse ting, hvorfor de ikke kan forstå at dette skulle betyde noget særligt, [det nægter for eksempel at læse Balder Blog -hvor dum kan man være!] og slår det hen med lidt snak om Zions Protokoller og konspirationsteorier.

 
  DF - Israels stemme i Folketinget |
  Kan det blive mere hul i hovedet end det her?
   
 
  Jøder og Israel er det eneste som for alvor optager de Zionistiske infiltranter i DF - WIZO - 'Womens International Zionist Organisation' - Dorrit Raiter er 'stødt' over at blive slået i hartkorn med DF

Men Jøderne selv er betydeligt bedre informeret; i hvert fald de religiøse og dem i toppen, og har faktisk en mere realistisk bedømmelse af virkeligheden end deres Shabbaz Goys, som kan stave Koranen både for og bagfra, men som ikke rigtigt kender til den tilsvarende jødiske kloakliteratur, eller indikationerne på at der stadigvæk er ret mange som i realiteten praktiserer dette arkaiske smuds den dag i dag!

Dette sammen med den anden meget betydningsfulde faktor, nemlig retten til at skære i sine børns kønsorganer og at opretholde religiøst dikterede slagtemetoder, etniskt sorterede specialskoler og særbehandling på en række områder, gør at den del af Jødedommen som har mest magt, fortsat vil opføre sig som den har gjort hidtil, og vil støtte multikulti og bekæmpe europæisk nationalisme, om så bombeattentater mod jødiske institutioner fra muslimsk side bliver dagligdag.

Marie Krarup og resten af klanens forsøg på hvidvaskelse af jødisk forhudsamputering ville ikke kunne ændre det mindste derpå.

Jødesmovs og ostemadder

I virkeligheden er der dele af den jødiske menighed som stortrives i en sådan virkelighed, som styrker sammenholdet meget mere end samfundets accept af Jøder og deres særligheder, som i tidens løb har forført mange en Jøde til at blive 'Helleniseret', som det hedder i jødisk terminologi, hvis man forlader den kvælende atmosfære af 'jødesmovs og ostemadder' [Martin Krasnik] og går op i det omgivende samfund.

Der er sågar jødiske fejringer som omhandler netop denne problematik, som der løses ved at man spænder nogle andre for sin vogn og udløser et blodbad under formente fjender, som man mistænker for at ville udrydde hele jødefolket.

Fortsæt kursen Jøder!

Så jeg kan egentlig kun anbefale den del af Jødefolket, som sætter sin 'jødiskhed' rigtigt højt, at fortsætte sin nuværende kurs, og gøre fællessag med kulturradikale, venstreekstremister og Muslimer. For det er sandt. Fra ægte patrioter kan de ikke forvente særbehandling når det gælder børnemishandling, ritualslagtning og informationsfrihed, eller fortsat støtte til flere holocausttempler, offentligt finansierede krokodilletårer over jødiske ofre under Anden Verdenskrig eller ofring af europæiske liv til fordel for zionistiske ambitioner i nær og fjern.

Som et plaster på såret vil de dog være garanteret blive befriet for deres plageånder, og kan spare udgiften til flyttemandene og alarmsystemerne.

Opdatering 17 april 2013:

Slettet kommentar på Snaphanen til artiklen France’s Jewish exodus | comment-192760 (slettet)
 

Den zionistiske dansk/svenske blog Snaphanen har været ude med censurkniven igen.

Snaphanen publicerede en video fra CNN hvor i franske Jøder beklagede sig over forfølgelse. En debattør som kalder sig 'Skåning', bemærkede efterfølgende at Jødernes klager i videoen lød som om de blev overfaldet og chikaneret af etniske Franskmænd.

Jeg kommenterede derefter med følgende:

"Det blev oprindeligt oplyst at mere end tre fjerdedele af de antisemitiske incidenter blev rapporteret som kommende fra personer med Nordafrikansk oprindelse, men SPCJ har nu fjernet denne udtalelse fra deres rapport"

Frankrig - Antisemitismen stiger: Jødisk lobbyorganisation SPCJ fjerner oplysning om gerningsmændenes etnicitet fra rapport

Og: Jøder i Malmø: chikanen skyldes indfødte Svenskere, ikke Muslimer

Kommentaren kom til moderation, men blev efterfølgende alligevel publiceret.

Næste dag var den imidlertid slettet! Zionisten Steen Snaphanen er sandelig ikke meget for at få sandheden frem! Men det er jo det vi kender Zionister for! Sandheden er ilde hørt i de kredse!

Snaphanen 17 april 2013 - France’s Jewish exodus

Relateret:

Nationaldemokraten 23 maj 2013 - Dansk Folkeparti i synagogen (Daniel Carlsen)

Balder Blog 20 februar 2013 - Berygtet jødisk hadspreder Manfred Gerstenfeld: Europæerne bærer skylden for import af muslimske antisemitter

Balder Blog 11 maj 2011 - Frankrig: LICRA - Jødisk meningsterror-institut forfølger EU-politiker for advarsler mod Islam

Balder Blog 17 februar 2013 - Gilad Atzmon: Hollywood og Historie - Steven Spielberg versus Quentin Tarantino

Balder Blog 13 februar 2013 - Denmark: Politician from the patriotic philo-semitic Danish People’s Party supports genital mutilation of boys and girls (Med video af diskussionen om omskæring hos Trykkefrihedsselskabet den 7 februar 2013)

Balder Blog 9 december 2012 - Frankrig: Demonstranter kræver forbud mod Jewish Defense League terrorister

Balder Blog 10 juni 2008 - Jewish Involvement in Immigration and Hate Speech Legislation - France

Balder Blog 4 juni 2007 - Gilad Atzmon: Holocaustreligionen er lige så så gammel som Jøderne selv (bl.a. Purim, holocaust, Esters Bog, Zionisme)

Blandt andet interview med hyggelig repræsentant for den franske censurgestapo LICRA
Balder Blog 7 juli 2010 - Bravest spokesman for freedom of speech: French-Jewish philospher Bernard-Henri Lévy (IKKE!)

Jødiske intellektuelle inlusiv Claude Lanzmann, Robert Badinter, Bernard-Henri Lévy, og (Wiesel intellektuel?!) var med i koret og erklærede i en artikel i Le Monde (For Philippe Val and a Few Principles): 'Igen, én gang for meget har Siné overskredet grænsen mellem humor og krænkelse, karikatur og had.' Kilde
English Balder Blog 30 juli 2008 - LICRA Jødisk ‘anti-racistisk’ organisation trækker fransk bladtegner i retten

English Balder Blog 17 februar 2008 - Frankrig: Sarkozy traumatiserer franske skolebørn med holocaustpropaganda

English Balder Blog 18 februar 2012 - Frankrig: Jean-Marie Le Pen dømt for ‘benægtelse af forbrydelser mod menneskeheden'

Balder Blog 10 juli 2009 - Jewish Militants: Fifteen Years, and More, of Terrorism in France

English Balder Blog 14 februar 2008 - Jean Marie Le Pen dømt til 3 måneder betinget og 75.000 kr i bøde

English Balder Blog 20 november 2007 - Frankrig: Vincent Reynouard dømt et års fængsel for holocaust-benægtelse

Balder Blog 4 juli 2010 - Holland: Alligevel ikke brug for lokkejøder - Antisemitisme nedadgående siger undersøgelse

Balder Blog 2 februar 2010 - Jøder i Malmø: chikanen skyldes indfødte Svenskere, ikke Muslimer

English Balder Blog 23 februar 2006 - Ilan Halimi- Fransk/Israelsk Jøde torteret og myrdet af indvandrerbande


Print Post