Dansk oversættelse af sammenfatning af Anders Bruun Larsens artikel 'Marxist Feminism as Pioneer for NWO' med tilføjelser fra Balder.

Senest: Hjemmesiden End of the American Dream skriver den 21. januar 2013: Femogtyve (katastrofale) tegn på at amerikanske kvinder er ved at blive ødelagt af den seksuelle revolution og vores promiskuøse kultur

 
  I dag er det umuligt ikke at blive konfronteret med alle mulige perversiteter. Her fra Ekstra-Bladets forside.

Amerikansk kultur er kommet langt siden tresserne. I årtier har den lignet en beskidt kloak og viser ingen tegn på at vende tilbage til anstændighed. Børn bliver seksualiseret af markedskræfter som retter sig mod små piger helt ned til børnehavealderen.

Udbydere af kabel-tv, derunder ABC, CBS og NBC, er blevet til udspredere af blød porno. Billeder med seksuelle undertoner ses over hele linjen. I mellemtiden er der blevet opfostret en hel generation af unge mænd, som ikke længere ved hvordan de skal være mænd.

Vores kultur har lært dem at være ekstremt tvivlende i forhold til at blive ægtemænd og fædre, og har i stedet for ansporet dem til at blive sexfikserede idioter som vil 'score' så mange kvinder som muligt.

Sammenfatning: Feminisme omfatter en masse forskellige retninger. I det følgende betyder 'feminisme' den radikale rødstrømpebevægelse fra 68'er revolutionen, som har ændret vore samfund efter retningslinjer udstukket af Adam Weishaupt / Mayer Amsel Rothschild.

Ved at optage vigtige stillinger som lærere, sociologer og journalister, har de ofte forsætligt vendt traditionelle kønsroller på hovedet i forhold til biologien: drenge bliver opdraget som piger og omvendt i vuggestuer, børnehaver og skoler. I praksis betyder dette ofte at de har gjort kvinder ambitiøse og vindere, mens de efterlod drengene med mindre selvtillid og i rollen som tabere. Som man kan se i tv-serier, som i mange år har fremstillet kvinder som chefer og mænd som underordnede.

 
Brainwash (1/7) - The Gender Equality Paradox | Resten af programmerne

 

Nu postulerer man endda at der ikke er biologiske forskelle mellem mænd og kvinders hjerner. Dette selv om videnskaben har fundet sådanne forskelle, men dette forstyrrer ikke feministerne, som reagerer på disse fakta med at sige; 'hvorfor interesserer du dig så meget for det? Det er da uinteressant.' (se videoen tv) Men at ignorere dette faktum indebærer store lidelser for begge køn.

Feministerne derimod er kun interesseret i at fremme deres ideologisk prægede teorier. En egenskab som karakteriserer disse feminister er en endeløs 'tolerance', som fører til et identitetsmæssigt selvmord, som blandt andet fremmes ved hjælp af masseindvandring fra tredje verdenslande, hovedsageligt Muslimer. Inden problemerne med æresdrab, massevoldtæger, og den utilpassede og ofte voldelige og kriminelle muslimske ungdom prøvede kulturmarxisterne endda at fortælle os at Muslimerne havde sådanne fantastiske familieværdier i forhold til 'leverpostejsdanskerne' eller 'os blegnæb'. Det har de trods alt opgivet nu.

De ser ud til at have et horn i siden på traditionelle værdier, og glade for marxistisk teori. De er,måske uden at realisere sig det marxistiske revolutionære: 'kvinder er en undertrykt klasse, vi bliver opfattet som mindreværdige væsener hvis eneste eksistensberettigelse er at forbedre mændenes livskvalitet.

 
  Birgitte Nyborg - fra tv-serien Borgen prototypen på de nye 'idealer'

Alle andre former for udbytning og undertrykkelse, som racisme, kapitalisme, imperialisme med videre, bliver betragtet som en forlængelse eller del af denne påståede mandlige supremacisme' - ifølge rødstrømpernes manifest fra 1986. Kampen om magten mellem mænd og kvinder er så gammel som selve menneskeheden.

Hvor den tidligere fandt sted i hjemmene, er slagmarken nu blevet flyttet til den offentlige arena.

Nu er kvinder kommet så fantastisk langt at de tjener som soldater, endda som ledere af bataljoner af mænd på slagmarkerne i Afghanistan, hvilket traditionelt har været en skrækvision for mandlige krigere.

Derfor kan det vel ikke overraske at potente, men isolerede og frustrerede soldater voldtager 30% af de kvindelige soldater, måske som en form for kompensation eller hævn, i det amerikanske militær i Afghanistan og Irak.

Balder:

Her vil jeg gerne lige indskyde at amerikanske soldater rekrutteres fra de laveste samfundsklasser, såsom dømte ungdomsforbrydere især sorte og endda udlændinge (latinoer, filippinere etc.) som kan opnå statsborgerskab eller opholdstilladelse i USA som del af belønningen. Disse grupper kommer oftest i forvejen fra macho subkulturer hvor voldtægt og kvindeforagt er udbredte og dagligdags fænomener. I USA bliver hver dag gennemsnitligt voldtaget 100 hvide kvinder af sorte mænd, mens det omvendte statistiske set er insignifikant; dvs. op mod ti om året (disse officielle tal stammer fra 2005).

 
  Suffragetter - de første feminister

Feminisme blev politiseret af suffragetterne i det 19. århundrede. Jeg ved at kvinder i mange tilfælde er utilfredse med denne form for feminisme: Mange må udfylde rollen som skaffedyr for at kunne betale huslejen, (i et system som toneangivende finansfolk og politikere har reguleret således, at der skal to fuldtidslønninger til), tage sig af husholdningen og desuden skal bruge tid på at opdrage deres børn, hvis ikke de vælger at overlade denne opdragelse til institutionernes ideologisk hjernevaskede pædagoger, nøjagtigt som som Marx krævede det.

Mange kvinder i dag er blevet slaver af NWO-systemet (den nye verdensorden). Det har faktisk været svært for mig at finde navne på kvinde i forbindelse med feminisme'. Der er kun 'grupper', hvor man tilfældigvis finder navnene på mange jødiske elitære, talmudiske/NWO/marxistiske mænd som står bag.

Balder:

Jeg vil her gerne gøre opmærksom på, at kvinder også selv forsøger at finde udveje for at slippe for denne påtvungne NWO-samfundsindretning, ved at lade staten overtage manderollen som forsørger. De er en stor del af deres liv på overførselsindkomster som barselsorlov, og en del af dem, ofte fra de lavest lønnede samfundsklasser holder sig udenfor 'arbejdsmarkedet' (et andet NWO-begreb - den nye form for organiseret slaveri. I vores totalt kapitalistiske samfund uden moral, ophæver vore politkere det at arbejde for penge til den højeste værdi, ja næsten som noget man ikke kan være foruden.) ved hyppige graviditeter og udnyttelse af sociale problemer, børns sygdom etc. klassificering som 'enlige' (derfor det tiltagende dyneløfteri) for at slippe for at være del af det opslidende rotteræs på lidet inspirerende arbejdspladser som samlebåndsarbejde og lignende job.

Bruun Laursen fortsætter: 68'er revolutionen var iværksat af jødisk/marxistiske eliter fra Frankfurterskolen - efter talmudisk opskrift fra Adam Weishaupt og Mayer Amsel Rothschild.

Henry Makow, den jødiskfødte forfatter og redaktør af hjemmesiden som tidligere hed 'Save the Males' ('Red Mændene' - et ordspil på 'Save the Whales' hvor sidstnævnte også er en del af NWO-komplekset med det illuminati-styrede Verdensnaturfond som bagmand - Balder), sagde "Mange kabbalistiske Jøder er satanister. De har pengene, udgør lederskabet, og manipulerede mange andre. Der er mange ordentlige Jøder som mig selv, som er blevet brugt som trojanske heste for Illuminaterne som manifesterer sig i form af kommunisme, socialisme, liberalisme, feminisme, zionisme, neo-konservatisme, og 'homorettigheder'"

 
  Jimmy Saville populær pædofil med adgang til kongehuset & ekstrem Zionist
   
 
  Berømte og berygtede feminister

Formål: Verdensomspændende dominans via en fragmenteret men synkroniseret global population. Men de ønsker først at fusionere den kristne religion med deres egne pseudo-humanitarisme og nedlæggelse af suveræne nationalstater.

I min barndom var det specielt kvinderne som tog sig af opdragelsen i den kristne tradition - mens mændene ikke bekymrede sig særlig meget om børnene. For at kunne undergrave familiemønstrene måtte den nye verdensorden sørge for at afkristne kvinderne, f.eks. ved at lade dem arbejde mere udenfor hjemmet, så de ikke ville have overskud til at udslette elle mindske den ideologiske prægning som deres børn modtog i de statslige børneinstitutioner og skoler, lige som Marx havde foreslået. (Balder: I Israel var Kibbutzerne et eksempel på hvordan man forsøgte at skabe det nye menneske / den nye Jøde, hvor børnene blev opdraget som et kollektiv af professionelle ideologiske indpiskere mens kvinderne tog del i arbejdslivet på markerne. Jøden skulle omskoles fra at være skrivebords, handels og bankfolk til noget der mere lignende den 'ariske' arbejder og bondekultur, med de sovjetiske kollektiver som forbillede. Dette projekt har dog overlevet sig selv. Nu køres det videre af 'bosætterne', hvor det mest tjener som en legitimering af deres vedvarende erobringsprojekt.)

For at opnå dette mål har man i det såkaldt 'progressive' Sverige forvist ethvert spor af traditionelle familiemønstre: I legetøjskataloger skal drenge vises mens de leger med dukker, og EU promoverer den samme tendens. Fremstillinger af familier hvor manden er forsørgeren og kvinden er hjemmegående må ikke blive vist. Børn er fri til at se pornografi, og bør lære at acceptere homoseksuelle par som adopterer børn som 'normale'!

Mens 'lighed' således påtvinges samfundet af 'feministiske' politikere, vokser afstanden mellem mænd og kvinder sig større, og vokser omfanget og udbredelsen af børneporno og pædofili.

 

I kølvandet på 'kvindernes befrielse' (Womans Lib) i 1968 fulgte fri adgang til provokerede aborter: I Danmark 15.000 om året. Formål: At skabe en mangel på arbejdskraft, som kunne tjene som undskyldning for masseindvandring fra muslimske lande, hvorved man rev den gamle samfundsorden ned, for at kunne bygge den nye luciferiske verden på ruinerne.

En skilsmisseprocent på 40-50 procent viser hvor effektivt 68'er revolutionen banede vej for den kommunistiske nye verdensorden. Og børnene? De blev efterladt i grøften, ulykkelige og desorienterede.

'Unge mennesker bryder sig ikke om at identificere sig som feminister, fordi der er dette mandehadende, stramtantede lesbiske image som man pådutter os.' 'Feminisme handler ikke længere om ligestilling. Kvinder er ligestillet i juridisk forstand Der findes stadigvæk diskrimination, men den feministiske bevægelse har nået et punkt hvor formålet ikke længere er ligestilling; nu vil de opnå herredømmet og 'straffe' mænd.

Popkulturens fremstillinger af feminisme må bære en del af skylden. TV og film portrætterer ofte feminister som 'over-the-top', mandehadende og ikke helt velforvaret. Caitlin Moran repræsenterer dagens feminister som de er - bare informerede kvinder, som ikke mener at vi er helt ligestillet endnu. (Rosie Kelly The Guardian 23 Nov. 2012).

Så vidt Anders Bruun Laursens inledende sammenfatning meget frit oversat af undertegnede og med en del omformuleringer tilføjelser og videoer.

Jeg stopper oversættelsen her, men resten af den meget lange artikel indeholder et sand væld af godbidder, links og video materiale.

Den oprindelige artikels forfatter Anders Bruun Laursen har opgivet at forsøge at gøre danskerne klogere, har han fortalt mig. For de få hits han får fra danske læsere er det ikke værd at bruge al den ekstra tid på en dansk udgave.

Artiklen kan til gengæld læses på engelsk og tysk her:

Euro-med 20 januar 2013 - Marxist Feminism as Pioneer for NWO

Euro-med 20 januar 2013 - Marxistischer Feminismus als Bahnbrecher der NWO

Relateret:

Uriasposten 24 januar 2013 - Tim Pallis om Frankfurterskolen: En kulturmarxistisk virus, “… en dekonstruktion af alle værdier.”

Balder.org 26 november 2012 - Fætter BR - kønsneutralt legetøj - Radikale kønsforskeres foragt for videnskaben afsløres i norsk tv program (Harald Eia, Hjernevask - Brainwash - norsk tv program i 7 dele - English subtitles)

Balder.org 19 august 2012 - Pussy Riots - Russisk filosof Aleksander Dugin: Vestligt forsøg på at underminere Russernes identitet og kerneværdier

Balder Blog 1 juni 2011 - Schweiz: Ekstrem sex-undervisning i børnehaver og skoler - træpenisser og plydsvaginaer

Balder Blog 15 juni 2010 - Europarådet udsteder virkelighedsfjernt mediediktat - Ordet ‘mor’ er sexistisk

Balder Blog 30 oktober 2009 - Sublime Jesper Bacher forklarer revselsesrettens fundamentale betydning

Balder Blog 29 juli 2009 - Tyskland: Eva Herman sejrer over Springer Verlag i sag om nazi-beskyldninger

Balder Blog 26 august 2008 - Den engelske forfatter Fay Weldon er aktuel med en ny bog på dansk ‘Kvinder på kur’

Balder Blog 15 juli 2008 - Australien: Diskrimination mod hvide mænd ophøjet til lov

Balder.org 1 januar 2008 - Kevin MacDonald - Jødisk involvering i den psykoanalytiske bevægelse - Sigmund Freud

Balder Blog 22 februar 2008 - Frankfurterskolen - Lærerig video om en af historiens mest destruktive bevægelser

Balder Blog 29 november 2012 - Krigen mod Julen i Kokkedal, Egedalsvænget og omegn - et ‘ateistisk’ forsvar for Kristendom og spiritualitet (Balders hellige Jul)

Balder Blog 8 april 2007 - Balders Påske, en hednings tilbageblik på barndommens gade


Print Post