FNs menneskerettighedskommission, juli 2011: Almen Kommentar til Artikel 19 - Menings og Ytringsfrihed - Introduktion af Gabi Weber and Gilad Atzmon - Comment on the article by Balder in English further down

For nogle dage siden faldt jeg over følgende fra FNs "FN's højkommissariat for menneskerettigheder", et uafhængigt organ som har til opgave at overvåge om FN's Konvention om Borgerlige og Politiske Rettigheder overholdes.

Dokumentet fra FN's Højkommissariat for Menneskerettigheder (OCHR) stammer fra juli 2011 og omhandler ytringsfriheden. Dokumentet siger at 'anti-blasfemilove og restriktioner på kritik af regeringer er uforenlige med eksisterende normer, og at ytringsfrihed er essentiel for beskyttelsen af menneskerettighederne'.

FN's Konvention om Borgerlige og Politiske Rettigheder

Denne rapport, som hedder General Comment, er en interpretation af 'FN's Konvention om Borgerlige og Politiske Rettigheder' (ICCPR) fra 1966 - en pagt som er ratificeret af 167 lande, derunder blandt andet Tyskland, Frankrig, Schweiz og andre europæiske lande.

Det som er centralt i kommiteens kommentarer er de såkaldte 'memory laws', som defineres af kommiteen som 'love som straffer det at give udtryk for meninger angående historiske fakta', og ser disse love som 'uforenlige med de forpligtelser som pagten pålægger stater med hensyn til respekt for ytringsfriheden' 3), og fortsætter med at slå fast at 'Ytringsfrihed er en nødvendig forudsætning for realisering af principperne for gennemsigtighed og ansvar, som til gengæld er essentielle for forsvar og beskyttelse af menneskerettigheder'.

Laws that penalize the expression about historical facts are incompatble with the obligations...
 

På trods af dokumentets vigtighed, blev der ikke skrevet om det i et eneste medie.

Når man læser dokumentet er det hævet over enhver tvivl at regeringer og politiske organisationer som forbyder den elementære ret til at præsentere alternative historiske interpretationer, klart overtræder FNs stillingtagen på ytringsfrihedsområdet.

Dette gælder tydeligvis for Tyskland, Frankrig og Østrig, men det gælder også for mange 'progressive' organisationer (jødiske og ikke-jødiske) og individer som er engageret i uafladelige chikanekampagner rettet mod dissidentstemmer der kommer fra (jødiske og ikke-jødiske) grupper og andre.

Dokumentet siger klart at 'Det er uforenligt med paragraf 1 at kriminalisere det at have en mening. Chikane, intimidering og stigmatisering af en person, derunder anholdelse, fængsling, retssager eller fængsling på grund af de synspunkter de har, udgør en overtrædelse af artikel 19, §1.' , og i fodnoterne er der henvisninger til mange relevante sager4).

Tænk lige over det.

Artikel 19: International Pagt om Borgerlige og Politiske Rettigheder 2)

1. Alle har ret til at have meninger uden indblanding.

2. Alle har ret til ytringsfrihed; denne ret omfatter frihed til at søge, modtage og videregive information og ideer af enhver art, uden hensyn til grænser, enten mundligt, i skrift eller på tryk, i form af kunst eller gennem ethvert foretrukket medie.

3. Udøvelse af rettighederne omtalt i §2 af denne artikel medfører specielle forpligtelser og ansvar. Disse rettigheder kan derfor være underlagt visse restriktioner, men kun sådanne som er fastlagt ved lov og som er nødvendige:

(a) For respekten for andres rettigheder eller omdømme;

(b) For beskyttelsen af den nationalse sikkerhed og/eller den offentlige orden, den offentlige sundhed eller moral.

Artikel 20

1. Al propaganda for krig skal forbydes ved lov.

2. Ethvert forsvar for national, racemæssig eller religiøst had der udgør opfordring til diskrimination, fjendtlighed eller vold skal forbydes ved lov.

GE.11-45331
Human Rights Committee
102nd session
Geneva, 11-29 July 2011
General comment No. 34

Gabi Weber og Gilad Atzmon

Fodnoter oversættelse:

1) High Commissioner for Human Rights' (OCHR)
2) International Covenant on Civil and Political Rights (ICCPR)
3) freedom of opinion and expression

4) Forfatterne henviser til eksempler i fodnoterne. Her faldt mit øje på sagen Robert Faurisson mod den franske stat, som selvfølgelig er særlig interessant, fordi Faurrison er én af de mest kendte levende holocaustrevisionister. Derfor linker jeg til (62) See communication No. 550/93, Faurisson v. France; concluding observations on Austria.

Oversat fra:

Gilad Atzmon 2 januar 2013 - UN Article 19: Human Rights and History Revisionism

The OtherSite 2 januar 2013 - UN Article 19: Freedoms of Opinion and Expression and History Revisionism

På begge hjemmesider har man publiceret den fulde ordlyd af FN erklæringen under den tekst som er bragt her i oversættelse. Kan downloades i pdf-format her eller hvis den skulle forsvinde derfra, her: United Nations International Covenant On Civil And Political Rights Published 12 September 2011.


Balder comments:

For a change I will add a comment in English to this Danish translation of Gilad Atzmon's and Gabi Weber's text and their conclusions.

Gabi Weber and Gilad Atzmon seem to be extremely naive, apparently believing that any kind of real defense for freedom of expression is to be expected from the United Nations or any of its numerous sub-committees.

As I explained in Danish in footnote nr. 4 above, my interest was caught by footnote (62) See communication No. 550/93, Faurisson v. France; concluding observations on Austria of the UN text.

Even before I read this paper, I was going to argue, that any 'Covenant'1) which defends a relatively simple concept such as freedom of expression (not least in the explicit context of history discussion) that needs a 13 page document to explain it's intentions smells a little funny to say the least.

Of course this 'Covenant', which like so many other UN documents and declarations probably has been signed uncritically and without much interest, thought or study by representatives of member states who routinely sign almost anything which originates from supra national NWO bodies, such as the United Nations.

If such an act apparently doesn't have economic consequences, they'll gladly sign anything needed for a repressive regime to stifle opposition and suffocate dissent, in perfect harmony with the officially declared multicultural and globalization policies of these same organizations. All these organizations have already officially declared war on dissidents of any kind that could stand in the way of their next power grab.

A win win situation for the enemies of free speech

The UN paper presents a theoretical and principled defense for free speech, while supplying governments with every possible judicial and 'moral' excuse for not abiding by these wonderful principles.

1) Just think a minute about the use of the word 'Covenant', a central concept in the Jewish religious tradition, together with the odd word 'Ark', popularized in modern times by Jewish dominated Hollywood, in films about the fictional character 'Indiana Jones'. 'The Ark of the Covenant'.

From the footnotes

The pdf file on the case of Robert Faurisson versus the State of France clearly illustrates this hypocritical attitude. Some of the comments by the authors also seem to indicate, that although in the Faurisson case the French state clearly violates the basic principles set forth in the document 'International Covenant On Civil And Political Rights', the pressure on the commenters in order to secure the continuation of the enforcement of government dictated historical truth in the French Republic forces them to throw these principles over board immediately.

The 'secular' republic enforces Holocaustianity

France is a republic which prides itself on being secular, but which nevertheless with brute force compells its citizens to without protest accept the Jewish version of WWII history also known as 'the holocaust religion'. The holocaust religion is not only concerned with the alleged number of Jewish losses and other details having to do with the persecution of Jews, but with any opinion about the Nazi leaders, the Nazi regime, and many more aspects of WWII history.

You can piss on Jesus Christ, call him Jeshu and nail him to a cross on prime time tv, you can call Mohammed a pedophile, you can call the Virgin Mary a whore, and picture Jesus Christ boiling in excrement in hell, but you can not question the holocaust numbers or alleged means of extermination.

 
  Günter Deckert (today ca 72) - Currently serving a five month prison term in Germany. Oberstaatsanwalt Andreas Grossmann, is the public prosecutor in Mannheim, Germany, responsible for relentless persecution of schoolteacher Günter Deckert. On Jan 2, 2013 our friend will commence his German prison sentence (until May 31) for translating a book. The prison address is Herzogenriedstr. 111, D 68169 Mannheim, Germany Tyskland: Günter Deckert dømt til 5 måneders fængsel for at oversætte essay - Paul Eissen kommenterer
   
   
 
  Bravest spokesman for freedom of speech: French-Jewish philospher Bernard-Henri Lévy
   
  Consultative Council of Jewish Organisations (EU) (Jewish Human Rights Network) Founder: René Samuel Cassin, who drew up the FNs Universal Declaration of Human Rights. Close connections to The Board of Deputies of British Jews; an aggressive anti-free speech organization, demanding persecution of revisionists.
   
 
  Hans Rustad - Zionist & anti-free speech
  "Holocaust denial a threat against living people" - Presenting itself, document.no writes that freedom is the basic value on which all other freedoms are built, a freedom which is now threatened, because the tolerant 'don't want to see that they tolerate intolerance.' But Hans Rustad is not a supporter of unlimited freedom of speech: 'I am not for allowing people to say that they want to kill people, so I think freedom of speech has limits. For example holocaust-denial is a threat against living people today. Source: Klassekampen 6 maj 2006 - Vil ta friheten i forsvar

The scope of this project is actually growing day by day and comes to include more and more aspects of our appreciation of reality.

Comparing the German massacres with the fire bombing of Hamburg and Dresden; well, almost anything which pictures Germans as victims and loads of other details is taboo, and certainly not part of the selective history Jewish and Zionist interest groups, but also other groups whose goals are furthered by maintaining the Jewish enhanced victors version of history, are trying to force down our throats and especially down our children's throats.

't has even come to the point where Jews and some die hard multiculturalists do gooders try to protect the 'right' of Jews to mutilate their new born children's sex organs, and use of archaic and unnecessary painful methods of animal slaughter, are invoking 'the holocaust' and 'the eternal persecution of those innocent Jews by evil white Europeans', in their fight to let Jews have everything every way they want it, even if it some times takes more than one way simultaneously.

By that last paragraph I mean that Jews and their organizations are among the leading avant garde of the Western world's prime censorship promotors, while at the same time protecting some of the vilest religious racist and genocidal texts in existance from criticism and exposure using all means possible.

Jewish Supremacy

It is pure and simple Jewish supremacy, and the degree to which European societies let themselves be run partly or wholly by these special interest groups, show the degree of Jewish supremacist rule present.

I suppose that Atzmon is also not completely uninformed about the origin of many of these declarations of human rights, to begin with the most basic one; the UN Declaration of Human Rights was designed by the Jew Samuel Cassin. Many, if not most of these declarations have been written based on the reality and the myths of World War II, and especially those which Jews deem to be relevant, and have also often by authored or co-authored by Jews.

Many of them are more or less designed with the protection of Jews in mind, and are formulated in ways that seek to specially defend Jewish interests.

And the Jewish special interest groups are continuing their efforts trying to expand phrasings and definitions to suit their own purpose, by relentlessly lobbying international and supranational organizations with demands to expand the definition of words such as 'anti-Semitism' to cover almost any area from anti-Zionism, and talk of Jewish identity politics, to criticism of religious rites such as infant genital mutilation and kosher slaughter. But if all of this seems revolutionary, just look at where we have just come from.

For decades just trying to debate Jewish religious texts such as the Talmud, or talk about other details of Jewish religion sufficed to be called a Nazi. Well positioned people and shrewd rabbies acted as if critical discussion of Jewish religion was 'typical anti-Semitism'. Lies from 'neo-Nazi websites'. The Gentile mainly Christian population including Christian practitioners were fed the idea that Judaism is almost the same as Chritianity. About being good to the world, and loving and being just to everybody. Of course without regard to race, religion or background. I have actually seen an encyclopaedia entry that pictured Judaism that way.

Not many people in this country; Denmark, know the least about Judaism. The knowledge is purposely kept away from them. Historical figures such as Martin Luther are simply declared insane 5). Education in religion just paints a pretty picture of most religions, not concerned with the fact, that religions only exist because of their differences, and that these difference are their only raison d'être. Not least in Judaism, where differences between groups of people are the crux of the whole religion. Without the never ending death threat from all the anti-Semite Goyim in the world, Judaism would have no purpose at all.

I actually doubt that Gilad Atzmon really was naive, when he presented this UN comment or any of the UN's many declarations as something that would have a chance of countering the growing atmosphere of brutal repression of dissident voices in the West.

I tend to think that Gilad Atzmon just used this opportunity to once again confront Jewish censorship, and I am very grateful for that. Freedom of speech is of the greatest interest of all those who belief in free speech, and of all those who want to know the truth. If you are an ennemy of free speech, you are an ennemy of freedom. And if you are an ennemy of freedom, you are a potential danger to everybody else.

In the actual case it is a pity that the document probably will have no impact. But in many other cases where the UN, the EU and similar organizations publish documents regulating things such as freedom of speech, or the way the media ought to behave, we are quite lucky that all of these papers are not allway being taken too serious by all parties.

International Anti-Supremacist Awards

I have had some ideas floating in my head about organizing some International Anti-Supremacist Award. If that ever were to materialize, at this point in time, I would not hesitate to propose Gilad Atzmon as one of the prime candidates to be considered by the jury.

Look at these declarations for example:

Sarcastic rewrite of 'The London Declaration on Combating anti-Semitism'
Balder Blog 15 juni 2013 - Crime to criticize Islam: The Paris Declaration on Combating Islamophobia

Balder Blog 13 november 2010 - Ottawa Declaration on Combating anti-Semitism - Censurforslag fra EUMC rent Zionistisk bestillingsarbejde [+ Ariel Toaf, bloodlibel, blod fra Kristne børn, Påske, Pesach]

EU 31 February 2008 - Council Framework Decision on combating certain forms and expressions of racism and xenophobia by means of criminal law (pdf)

EU 13 December 2007 - European Parliament resolution of on combating the rise of extremism in Europe

EU 14 December 2003 - EUMC Educating for Tolerance: The Case of Resurgent anti-Semitism

EU 31 October 2002 - Racist and xenophobic content on the internet – problems and solutions

5) Incidentally I have just read part of Martin Luther's so called 'viciously anti-Semitic tract'; Von den Juden und ihren Lügen, and so far what I read in it, is that Luther is criticizing the 'chosenness' of the Jews, and their taking pride in their so called family relationship with Abraham. Luther shows with different examples from the Bible, that 'chosenness' did not prevent many 'chosenites' to die in great peril abandonned by their jealous God. An interesting little book, which so far has shown me that at least some Luther's criticism of the Jews is not much different from much of modern criticism. Obviously we all became 'anti-Semites', from moment the first Jew set foot in Europe.

Related:

Balder Blog 18 december 2012 - England: Atzmon afslører den ‘venstreoerienterede’ Zionist Nick Lowles som opfordrer til heksejagt på revisionister | Gilad Atzmon 17 december 2012 - Holocaust not Hope

Balder Blog 16 december 2012 - Gilad Atzmon: Forbindelsen mellem israelsk barbari og jødisk kultur og religion

Balder Blog 14 december 2012 - England: Artikel i Daily Telegraph af Peter Osborne om den jødiske lobby skaber kommentar-tsunami

Balder Blog 12 december 2012 - Tyskland: Günter Deckert dømt til 5 måneders fængsel for at oversætte essay - Paul Eissen kommenterer

Balder Blog 6 december 2012 - Free speech rules in Denmark? Royal Danish Library offers public platform to holocaust deniers (Armenian Holocaust, Exhibition, Erling Kolding Nielsen, Torben Jørgensen, Det Kongelige Bibliotek, Turkish Embassy)

Balder Blog 19 september 2012 - Jødedom - religion eller politisk bevægelse? - 1200 rabbinere beder Obama løslade israelsk spion (Jonathan Pollard)

Balder Blog 21 april 2012 - Fantastisk interview - Gilad Atzmon om ‘Jewish Identity Politics’ og meget mere

Balder Blog 2 maj 2012 - Norsk sociolog og pioner indenfor Fredsforskning, Johan Galtung: Læs Zions Vises Protokoller

Balder Blog 1 februar 2012 - Auschwitzdag: Israelsk avis udfordrer teori om Wannsee-konferencen som bevis for Hitlers folkedrabsplaner (Gilad Atzmon)

Balder Blog 6 december 2011 - Alan Dershowitz anmelder Gilad Atzmons bog The Wandering Who? - (Mix af Mein Kampf, Zions Protokoller og blod af kristne børn)

Balder Blog 30 november 2011 - Gilad Atzmon i lunt humør fejrer sejr over zionistiske censurforsøg

Balder Blog 17 februar 2011 - Auschwitzoverlevende Hajo Meyer og israelskfødte Gilad Atzmon diskuterer ‘jødisk etik’

Balder Blog 19 oktober 2010 - Israelsk rabbiner Ovadia Yosef - Ikke-jøder eksisterer kun for at tjene Jøder

Balder Blog 26 juli 2010 - Oliver Stone: Jødisk dominerede medier forhindrer saglig diskussion om Hitler og holocaust

Balder.org 6 maj 2010 - Waarheid, Geschiedenis en Integriteit - Israel, Jodendom, Zionisme - Gilad Atzmon (Contains video with historian Shlomo Sand - The invention of the Jewish People)

Balder.org 4 juni 2007 - Gilad Atzmon: Holocaustreligionen er lige så så gammel som Jøderne selv

Balder.org - Jewish Involvement in Immigration and Hate Speech Legislation - USA | Canada | England | France | Holland


Print Post