Medierne og meningsmagere vanhelliger mine værdier og mine symboler

Det farligst angreb på Julen kommer ikke fra islamisterne i og omkring Egedalsvænget i Kokkedal...


 

Det farligste angreb på Julen kommer fra danske politikere og mediepersoner som bliver ved med at fortælle at et Juletræ ikke er et religiøst symbol, og slet ikke har noget at gøre med Kristendommen.

Nu vil jeg her ikke fordybe mig ret meget i hvordan Juletræet er blevet en del af vores Kristne julefejring, eller hvordan det historisk set hænger sammen osv. Det er mig og formentlig de fleste andre nogenlunde bekendt.

Balders hellige Jul

Jeg vil blot fortælle hvordan jeg, som er opvokset i en særdeles ikke troende familie, for størstedelen tredje generations 'ateister'1) oplevede Julen i min barndom.

 

For os var der ikke den mindste tvivl om at Juletræet, som blev pyntet med blandt andet kristne symboler som engle og kors, men også 'hedenske' som nisser og lignende, var et symbol for en tid med fordybelse, oftest med afsæt i fortællinger, musik og billedsprog fra den kristne tradition.

Ingen af os børn var det mindste 'troende', og vi forstod Bibelen blot som historier og allegorier. At spøge respektløst med Jesus eller andet kristent (indenfor vore egne familiære cirkler) var fuld ud tilladt, men vi så ingen modsætning mellem vores i grunden 'ateistiske' udgangspunkter, og de budskaber og den stemning af spiritualitet vi glædede os over i Juletiden.

Vi havde vore egne ritualer hvor træet blev tændt, ofte blev der spillet kristen musik og sunget, der var stille, og der blev skålet og snakket, og der var der en stemning dybt præget af en Julefest som var meget andet og mere end ædegilder, druk og gaver. Vi børn fik i denne tid ofte læst fra Bibelen, som min ateistiske far mente, var en del af vor kultur.

Når vi om morgenen kom ned fra vores værelser, og så det pyntede Juletræ, kom duften af grannålene os i møde, glædede vi os over små gaver og slik i sokken, og så frem til de kommende besøg af mange familiemedlemmer som vi pga. afstand ikke så særligt ofte.

At Juletræet så også var en del af, eller udtryk for, vores ældre førkristne kultur, og oven i købet korresponderede med naturfænomener som dagens længde og planetære bevægelser; dvs. refererede til et videnskabeligt område, gjorde da ikke vores 'ærefrygt' mindre, og det helt uden nogen straffende Gud.

 

Stuen føltes næsten som en katedral med Juletræet, Adventskransen, grandekorationer og det pynt mine søskende og jeg havde fabrikeret i skolen over det hele, og juledug og flotte papirsservietter på bordet.

Vi havde altid Juletræet ind i stuen meget tidligt, og det blev først forvist derfra igen efter nytårsaften.

I hele denne tid var der en anderledes stemning end normalt, vi børn var roligere og skændtes mindre end vi plejede, og vi kom i det hele taget hinanden ved, som det vist hedder på nudansk.

Ok. Det er sikkert et glansbillede fra barndommen, men kernen i det er sand.

For os var Julen, Pinse og Påske hellig-dage, og ikke bare fri-dage

Og jeg synes egentlig det bestod af en utrolig harmonisk syntese af essentiel inspiration fra kristendommen, naturreligion, moderne intellektuel bevidsthed og kritisk sans, spiritualitet, tradition, estetik, overgivelse, mildhed og også åbenhed for det som videnskaben anser som mysteriøst eller mystisk.

Juletræsstormerne

Og alt dette skal nu splittes ad og opdeles efter forgodtbefindende af Radikale 'Stampister', ateistiske bøsser, en kirkeminister med Hindu-baggrund, Socialdemokratiske ordførere, koreanske adoptivbørn, aggressive ateister og en del andre, som mener at de har ret til på eget initiativ og forgodtbefindende at kastrere og amputere vores fælles kulturelle, intuitive og spirituelle arv, så flest muligt Muslimer og andre med fremmede traditioner kan deltage, eller i det mindste ikke behøver at føle sig stødt.

'Hedensk Symbol' kastes til grams

Lige så groft fornærmet føler jeg mig over en variation af Juletræ-fornægternes forklaring om at Juletræet er et før-Kristen 'hedensk' symbol, som ikke har en religiøs forbindelse til noget som helst.

  Multicultural Christmas Fair
  Multikulturel Kristus-fri Julebasar

Så bare vi passer på at der ikke hænger nogen kristne symboler i Juletræet, så er der frit slag for alle; Muslimer, Hinduer, Jøder, Voodoo præster og hvad ved jeg.

Lige så lidt som jeg er troende Kristen, er jeg 'troende Odinist'. Men betyder det at jeg slet ikke har nogen forbindelse til de kræfter som 'Odinismen' repræsenterer, og at jeg ikke har ret til at føle at dette også er en del af min arv, og at dette også repræsenterer en spiritualitet som jeg føler mig forbundet med?

I mine ører er udtalelser fra øvrigheds og mediepersoner, som mener at et Juletræ ikke er et religiøst symbol, simpelthen dybt blasfemiske. Igen forsøger disse åndløse teknokrater at smide min arv på lossepladsen bortset fra nogle tomme symboler, som så passende vil kunne udfyldes af venstreorienterede eller kulturradikale lighedsidealer.

Red det kristne-hedenske-hellige danske Juletræ

 
EU Teknokraternes kønsneutrale multikulturelle afkristnede Juletræ i Bryssel  

Jeg vil opfordre alle til i den kommende tid, at sørge for at Juletræet og eventuelt vinduer og biler bliver forsynet med tilbørligt kristent stads, for at markere at Juletræet ikke bare er et grantræ som primitive hedninger pyntede for at fejre solhverv, men et symbol på en levende tradition, som er en syntese af vores europæiske kulturarv og en del af vores etniske identitet.

Julen skal ikke reduceres til kummunalt betalt gratis gløgg og æbleskiver på et multikulturelt torv eller et kommercielt gaveræs.

Fodnote: 1) Jeg kalder ikke mig selv for 'ateist', for ateisme er så vidt jeg kan bedømme blot en anden form for tro, i en del tilfælde en negativ tro; 'jeg tror ikke på *****'.

Efterskrift:

Min inspiration til at skrive ovenstående, stammer fra en video hvor den amerikanske 'højreorienterede' studievært Bill O'Reilly diskuterer med David Silverman, formand af det amerikanske ateistforbund 'American Atheists'.

Jeg vil lade være med at kommentere selve meningsudvekslingen mellem den fanatiske ateistiske Jøde som drømmer om at fjerne alt kristent fra det amerikanske samfund, og den lidet troværdige mediepersonlighed O'Reilly, det taler for sig selv. Det jeg faldt over var O'Reillys forsøg på at afkristne Juletræet og Kristendommen med. Mennesker som påstår at forsvare det kristne islæt i samfundet på den her måde er faktisk de mest undergravende.

 
Bill O'Reilly Confronts Atheist Leader David Silverman And His 'Merry Band Of Fascists'
 
 

Relateret:

DSFHF 3 december 2012 - Krigen mod Julen

Balder Blog 26 februar 2012 - Simon Wiesenthal Center kræver 400 år gammel ‘antisemitisk’ Islandsk Påskesalme censureret

Balder Blog 27 december 2011 - Revolutionerende og kontroversiel Oxford-studie: Social opførsel arves via generne

Balder Blog 19 december 2011 - Klostervænget Skole renses for Jul og Kristendom - gør plads til Islam!

Balder Blog 24 november 2009 - USA: Krigen mod Julen begynder tidligt i år

Balder Blog 23 marts 2008 - Påsken er her, fornyelsen fest, forårets komme, Jesu genfødsel, fugle der så småt begynder at synge

Balder Blog 8 april 2007 - Balders Påske, en hednings tilbageblik til barndommens gade 


Print Post