Lidt længere nede artikel fra Israel National News: 1200 rabbinere til Obama: Hav medlidenhed med Pollard, og video 'Rabbinere i Krig'

 

Islam er ikke en religion men en politisk bevægelse, plejer nationalkonservative islamkritikere at fremføre. Det samme udsagn er populær i zionistiske kredse, for så vidt disse to kategorier ikke overlapper hinanden. Og for at der ikke skal være nogen misforståelser, jeg er nogenlunde enig i udsagnet, selvom det kunne præciseres og relativeres.

Men sagen er, at det samme gælder for Jødedommen, hvor det for Jødedommens vedkommende er endnu mere tydeligt, at religion spiller en sekundær rolle, da rigtigt mange af de zionistiske Jøder slet ikke bekender sig til den mosaiske tro, og mange endda er erklærede ateister. Sådanne typer er trods alt en sjælden vare i islamiske kredse.

Sammenblanding af etnisk nationalisme og religion

  Bent Lexner om penislemlæstelse: Det er en tradition, som efter manges mening har været med til at sikre det jødiske folks eksistens. En person, som Spinoza nævner, at denne ceremoni ikke alene er en religiøs praksis, men også en national praksis. Underforstået at mange forældre der ikke er praktiserende jøder, ønsker at deres drengebørn skal omskæres for at have et ydre tegn på at være en del af det jødiske folk. Læs det hele her: Bent Lexner om omskæring af jødiske drenge
  Martin Krasnik er Jøde men kalder sig for 'ikke religiøs. Alligevel forsvarer han den lemlæstende praksis af 'kulturelle grunde'. Selv har han fået omskåret sin egen søn, så han til evig tid kan tilhøre det jødiske folk. Mere - Video
 

Mere blandet politik og religion med rødder i Esterfiguren: Jødisk lov tillader kvinder at sove med fjenden for at indsamle information som er vigtig for Israels sikkerhed. Avisen Yediot Aharonot citerede en akademisk artikel af Ari Shvat, en ekspert i jødisk ret, hvori der stod at det var acceptabelt at have sex med 'terrorister', for at få information der kunne føre til deres anholdelse. Mere her: Israelsk rabbiner: I orden at jødiske kvinder går i seng med fjenden | Og her: Hærens rabbinere under Gaza: Dette er en religiøs krig - ok at dræbe civile

Denne sammenblanding af religion og etnisk baseret nationalisme findes helt inde i judaismens inderste væsen, for selv de mest ortodokse rabbinere anerkender en persons status som fuldgyldig Jøde på baggrund af afstamning, mens en total religiøs person uden en jødisk mor selv efter ihærdig konvertering allerhøjest og modvilligt anses som andenrangsjøde.

Ud over det, har vi også erklæringer fra rabbinere; f.eks. i Danmark overrabbiner Bent Lexner, som skriver at den jødiske rituelle penislemlæstelse af spædbørn ikke kun er en religiøs, men også en national praksis.

På den verdslige jødiske side, har vi en ateist som Martin Krasnik, som gentagne gange er kommet med af raseri skummende forsvar for den gamle kønslemlæstelsespraksis.

I hele Europa mobiliserer jødiske organisationer for tiden, for at bekæmpe eventuel kommende lovgivning om beskyttelse af børns kropslige integritet, samt lovgivning mod religiøst motiveret dyremishandling, også kaldet kosherslagtning, eller halalslagtning. Med hensyn til det sidste, er det kun en forsvindende minoritet af Jøderne som lever efter disse madregler, men alligevel støttes de i kampen fanatisk af så godt som alle folkefæller, inklusiv ateister og lettere troende "kulturjøder".

Jødedom i praksis mere folkefælleskab end religion

Ovenstående var så blot et par enkelte eksempler på den omstændighed at Jøder i praksis mere udgør et folkefælleskab, en etnicitet eller en nationalitet end en religion.

 

Af alle dem som opfatter sig selv som Jøder, er kun et lille mindretal troende eller religiøse.

Der er i tusindvis af eksempler på dette bemærkelsesværdige sammenhold på næsten alle af livets områder, fra jødiske finansmænd og politikere til almindelige borgere ansat i private og i statslige virksomheder som Universiteter og NASA.

At dette fællesskab også i meget stærk grad udmønter sig politisk, er vel heller ingen hemmelighed længere.

De fleste folk ved at den jødiske paraplyorganisation for i tusindvis af separate jødiske lobbygrupper; AIPAC, har en afgørende indflydelse i den amerikanske Kongres, og tilsvarende grupper i Storbritannien har en lignende indflydelse i det britiske Parlament.

Og her har vis så igen et helt åbenlys eksempel på at et stort antal religiøse Jøder forsøger at få indflydelse på en ren politisk sag.

Lige som de arabiske terrorgrupper hylder deres selvmordsbombere og andre martyrer, hylder zionistiske Jøder den jødiske spion Jonathan Pollard, som forrådte sit land til fordel for det jødiske kollektiv.

Beder om medlidenhed, men praktiserer selv øje for øje og tand for tand

 

24. 'Forbryderne i Oslo betalte prisen'
26. 'Det er stupiditet og ondskab ikke at ønske døden for dem der opfordrer til Israel-boykot.'
41. 'Medlemmerne af Hitlerjugend som blev dræbt under bombardementer på Tyskland var også uskyldige. Lad os alle sammen bryde ud i gråd over de allieredes frygtlige ondskabsfulde bombardementer. Her har vi en flok israelhadere, der mødes i et land der hader Israel, som deltager i en konference der støtter boykot af Israel.. Så det er ikke ok, ikke rart, virklig en tragedie for familierne, og vi fordømmer selve handlingen, men at græde over det? Come on, vi Jøder er ikke Kristne. I den jødiske religion er der ingen forpligtelse til at elske fjenden eller sørge over ham.' Mere her: Ynet & Gilad Atzmon: Diskuterede Israel-boykot inden massakren Se også: Debbie Schlussel, Amerikansk Jødinde: Norske unge på Utøya fik løn som fortjent    

   
 
 

Citatpluk fra Allan Sørensens nye bog om Pundik & Krasnik citationstegn udeladt:

Herbert Pundik: Jeg må indrømme, at når jeg kommer til et fremmed land, så går jeg i synagogen. En synagoge er intet helligt sted. Det er blot et forsamlingshus. Måske derfor. [..] For mig er det jødiske et stammefællesskab, som aktiveres over hele verden. [..] Man kan tage til Sydney, Libyen, Rusland eller nærmest hvor som helst i verden og føle et fællesskab med mennesker, man ellers intet burde have tilfælles med overhovedet. [..]

Allan Sørensen: Så du har mere tilfælles med en indisk jøde end med en ganske almindelig mand fra Horsens?

Martin Krasnik: Umiddelbart ja. Det vil selvfølgelig hurtigt vise sig, om man i øvrigt passer bedre sammen med ham fra Horsens. Men der er en anden indgang til jøden end til jyden. [..] Der findes ikke antisemitisme i Danmark. Der er en hjemmeside, hvor 'de' holder øje med 'os', men grundlæggende eksisterer det ikke i Danmark, og det er helt unikt, for det gør det i næsten alle andre lande. Det er udelukkende danskernes fortjeneste. Fra Kristeligt Dagblad 25 september 2012 - Læs uddrag af ny bog om Pundik og Krasnik (kræver login) | Allan Sørensen KD Kristen Zionist?

   
   
   
 
   
   
   
 
  Bar Rafaeli som Mossadagent i ny film
Ari Shvat - Israelsk rabbiner: at jødiske kvinder går i seng med fjenden er religiøs pligt
   
   
   
 

Fra de jødiske skrifter (med forbehold for ubetydelige fejl)

Baba Kamma 113a: Jøder må bruge løgne ("udflugter / påskud") til at narre en ikke-jøde.

Baba Kama. 113a, 113b En jøde må lyve og sværge falsk for at få dømt en kristen. Guds navn bespottes ikke, når man lyver for ikke-jøder. (alternativ oversættelse)

Szaaloth-Utszabot, The Book of Jore Via 17: "En jøde bør og skal sværge en falsk ed, når en ikke-jøde spørger, om vore bøger indeholder noget imod dem".

Den fromme rettroende Jøde skal tre gange dagligt, fremsige denne bøn: "Må de frafaldne være uden håb og alle kristne forgå øjeblikkelig". (der findes uendelig mange flere eksempler)

Læg mærke til at den samme tilgivelse som disse Jøder kræver for deres helt, aldrig modsvares i nogen form for storsind mod fjender af Israel og Jødedommens magt.

Her regerer den gamle bibelske og talmudiske øje for øje, tand for tand religion, og Jøder gør faktisk et stort nummer af at forklare at man i Jødedommen skam ikke behøver at tilgive eller vende den anden kind til. Se det indsatte til højre med citater fra kommentarer i en israelsk avis.

Ingen straf er for høj når det f.eks. gælder 'holocaustbenægtere', og en hel befolkning kunne for den sags skyld udslettes med atombomber for at straffe en præsident som stiller sig respektløst overfor denne jødiske hellige ko.

Jødedommen er set fra en praktisk synsvinkel i en endnu højere grad blevet til en politisk bevægelse end Islam.

Israel har taget Guds plads - Materie frem for spiritualitet

Det er også let at forstå de såkaldte Tora Tro Jøder, som modsætter sig staten Israels eksistens. Med Israels komme som håndgribelig geografisk realitet, har store dele af Jødedommen vendt sig fra det spirituelle til det materielle, mener disse Jøder, og det er let at forstå denne tankegang.

Rabbinere er i dag i lige så høj grad politiske aktører og praktiske grise som tjener Jøders materielle interesser, som de er mellemled til det guddommelige.

I stedet for en religiøs længsel efter et guddommelig spirituelt hjem, er der nu skabt en kødelig realitet med alle de verdslige begær og komplikationer som dertil hører, sammen med al den blod og lidelse, denne voldelige nedstigning fra spirituel højstemthed til den materielle og kødelige verden har kommet afsted.

Jeg tilslutter mig ikke uden videre disse Tora Tro Jøders udlægning. Der er for mig at se alt for meget i jødisk religion og tradion, som peger på at rabbinerne Ovadia Yosef, Yitzhak Ginsburg og Yitzhak Shapiros fundamentalistiske udlægning af Jødedommen lige så godt kunne repræsentere denne sælsomme bevægelses kerne, som de Tora Tro Jøders interpretation, som på en måde har noget til fælles med Kristendommen.

Denne dobbelthed i Jødedommen er end ikke undgået den filosemitiske raceideolog Greve Richard Coudenhove Kalergi, som på trods af at han tiltænker Jøderne en særlige stilling i en kommende ny verdensorden alligevel bemærker følgende:

I disse etiske grundholdninger til verden ligger oprindelsen til det jødiske folks enestående storhed - sammen med den fare at Jøder der taber deres tro på etik synker tilbage til kynisk egoisme, mens mennesker med en anden mentalitet også efter at have tabt deres etiske indstilling stadigvæk beholder en smule høviske værdier og fordomme (ægtemand, gentleman, kavaler osv.) der bevarer dem for at nedstyrte i værdikaosset.

I ovenstående tror jeg dog Coudenhove-Kalergi begår den fejl at bedømme Jødedommens indhold, og Jøder som de er flest, på baggrund af nogle enkelte tilsyneladende moderne eksempler og personlige bekendte, samt ukendskab til det faktum, at alt det som i jødiske skrifter lægger vægt på etik og moral, udelukkende er noget der ment som praksis overfor andre Jøder. Men denne ukendskab til jødisk teori og praksis har Jøder jo til enhver tid benyttet til at præsentere sig selv som en særlig fredelig, rationelt tænkende og vis gruppe, som altid har verdens bedste i tankerne.

Var der nogen som havde forestillet sig at en Martin Krasnik ville nedværdige sig til et indædt forsvar forsvar for oldgamle skadelige overtroiske traditioner som kønslemlæstelse af småbørn?

Den tilpassede vesterlandske velintegrerede veluddannede glatte overflade, og den ikke specielt afvigende ydre fremtoning og manerer, er med til at skabe den forestilling i europæeres hoveder at vi her har at gøre med nogle som tænker lige som os.

Men når disse mennesker bliver sat under pres, åbenbarer den etnocentriske personlighed sig, en irrationel og fanatisk identifikation med den jødiske gruppe, på bekostning af universalistiske værdier, sandheder og det store fællesskab.

Næsten alt bliver bevidst eller ubevidst vurderet og bedømt efter i hvor høj grad noget er til fordel for Jøderne og Israel.

De Jøder som opstiller menoraer på fremtrædende pladser i konkurrence med juletræet præsenterer deres højtid Hannuka som noget lignende den kristne Jul, mens den i virkelig er en krigerisk fejring af mord på et fremmed folkefærd, som truer Jøderne,... ved at være villige til at optage dem i deres samfund. Hannukah bliver i den jødiske religion brugt som lektie mod blandede ægteskaber af Jøder med Kristne.

Pulpil og Tagija

I tusindvis af år har Jøder brugt løgne og fordrejninger overfor det omgivende samfund, for at sløre det etnocentriske og hadske budskab som hvis ikke det er er Judaismens kerne, så i hvert faldt er dens frugt. I Jødedommen, som i Islam, er det tilladt at lyve hvis det kan gavne deres respektive religioner og deres tilhængeres sag.

Den Protestanstiske forgangsmand Martin Luther var da heller ikke på nogen måde blevet berøvet sin forstand da han skrev bogen: Om Jøderne og deres Løgne. Sådanne løgne, fordrejninger og fortielser, har desværre været et jødisk varemærke siden tidernes morgen, og hvad mere er: noget Jøderne selv beskriver, fejrer og er stolte af!

Nogle gange skal det dog siges, har det været undskyld med at Jøderne kunne risikere forfølgelse, hvis de havde været alt for åbenmundet om deres i al sin væsentlighed hadske religion, især hvor det angår Kristendommen. Men nødvendighedens tvang har bestemt ikke været til stede til alle tider, og som bekendt er det farligt at lyve, fordi det hurtigt kan gå hen og blive en slem uvane, hvor man i sidste ende lyver for sig selv også.

Det fortsætter på fuld skrue i dag, hvor f.eks. den stærkt zionistiske filmproducent Steven Spielberg fordrejer etnocentriske Talmududsagn, så de passer til det kristne publikum, vender dem 180 grader, og gør dem hokus pokus til universelle værdier, som dem man finder dem i Kristendommen.

Samme Spielberg optager helt bevidst scener i sine holocaustdramaer i sort/ hvid for, som en åbenmundet kameramand afslørede, om ti år er der ingen der husker at disse scener var skuespil og fiktion, men de bliver efterladt med det indtryk at de med egne øjne har bevidnet de fantastiske holocaust historier som Spielberg og mange andre jødiske lystløgnere har spundet guld på.


1200 rabbinere til Obama: Hav medlidenhed med Pollard

I fredags appellerede 1.200 rabbinere til præsident Obama om at løslade den fængslede israelske spion, den amerikanske statsborger Jonathan Pollard.

Opfordringen blev fremsat under en konference som Obama havde sammen med rabbinere og 'ledere af det jødiske samfund' forud for den jødiske helligdag Rosh Hoshannah – nytår i det jødiske paralelunivers.

Ved begyndelsen af konferencen overrakte en delegation fra rabbinerne præsidenten en fælles opfordring til at løslade den jødiske landsforræder.

  Smash ZOG!
  Jonathan Pollard - Jødisk spion
Livsvarigt fængsel for landsforræderi

Pollard, som af Amerikanerne betegnes som værende én af de mest skadevoldende jødiske spioner i USAs historie, hvor der ikke har været så få tilfælde, afsoner sit 27. år i fængsel.

Den kriminelle Jødes støtter påstår at Pollard kun har gjort sig skyldig i en forseelse som har en maksimumsstraf på to til fire år; nemlig 'videregivelse af klassificeret materiale til en allieret'.

Jonathan Pollard blev i 80'erne idømt livsvarigt fængsel for at have videregivet en enorm mængde hemmeligt materiale til Israel.

Kilder som deltog ved mødet erklærede efter konferencen var slut, at 'vi håber at der i disse dage hvor vi beder om tilgivelse og medfølelse at præsidenten vil være retfærdig, og afslutter denne tragedie som overskygger glæden af vores helligdage hos så mange mennesker'.

Kilde:

Israel National News 15 september 2012 - 1200 Rabbis to Obama: Have Mercy on Pollard!


Kommentar: Kender man den gennemsnitlige jødiske chauvinistiske indstilling, så er det ikke spor overraskende, at disse Jøder ikke ser ud til at skænke det en tanke, at netop spionage fra side af en 'allieret' er så meget mere forkastelig.

 
  Mossad: By means of deception thou shallt wage war

Desuden er det også fakta, at Israel har videresolgt flere amerikanske hemmeligheder til USAs erklærede fjender, som Kina, Rusland og så vidt jeg husker rigtigt, selv til Iran.

Jøder har en omfattende historie af tillidsbrud overfor dem som troede på var deres 'allierede', til fordel for det verdensomspændende jødiske fællesskab, og staten Israel.

Løslader man Pollard, så vil dette skabe en endnu større potentiel sikkerhedsbrist hos den amerikanske efterretningstjeneste, da det vil kunne motivere endnu flere Jøder til at begå kriminalitet til fordel for deres egentlige hjemland; Israel, vel vidende at de kan regne med at blive benådet.

Det er et kendt faktum, at Bill Clinton hvis datter senere giftede sig med en Jøde og konverterede til Jødedommen (surprise!) brugte sine sidste timer som præsident på at benåde et par jødiske forbrydere, der afsonede lange straffe.

Således kunne han betale af på gæld, eller sikre sig fremtidig opbakning fra den verdensomspændende pengestærke jødiske politiske mafia. Korruption findes ikke kun i Grækenland eller Kina.

I USA foregår korruptionen bare lidt mere elegant.

Rabbinere en masse aktive i frontlinjen og tilskynder soldater til at være hensynsløse og til ikke at skelne mellem aktivister og civile - 'Dette er en Hellig Krig' - IDF vender det blinde øje til...

BBC Newsnight: The Rise of Israel's Military Rabbis (Part 1 of 2)
 
BBC Newsnight: The Rise of Israel's Military Rabbis (Part 2 of 2)
 

 

Relateret:

Balder Blog 16 januar 2012 - Mossad-spioner udgav sig for CIA-agenter - rekrutterede terrorister mod Iran

Balder Blog 20 juli 2011 - New Zealand: Israeler som døde under jordskælvet i februar - Mossadagent på spionopgave

Balder Blog 4 oktober 2010 - Israelsk rabbiner: I orden at jødiske kvinder går i seng med fjenden

Balder Blog 21 november 2010 - Tyskland: Fhv. Slesvig-Holsten-præsident Uwe Barschel omkom i 1987 - Nyt spor peger på Mossad

Balder Blog 23 august 2010 - Amerikansk forfatter J.P. Bellinger: Dariusz Ratajczak - polsk historiker - myrdet af Mossad?

Balder Blog 13 juli 2010 - Irland vil beskytte EU-borgere mod Israelsk misbrug - kræver EU-aftale standset (Mossad forfalskede pas skandale)

Balder Blog 15 juni 2010 - Polen: Fængslet Mossadagent Uri Brodsky skal udleveres til Tyskland (Hvorefter tyskrene slap forbryderen fri, da der stort set er frit slag for Jøder i Tyskland, fordi, osv. osv.)

Balder Blog 29 maj 2010 - New Zealand forbyder schæchtning; jødisk ritual-slagtning - Jøder raser

Balder Blog 4 april 2010 - Israel censurerer nyhed om Mossads morderbander - Israelsk journalist flygtet til England

Balder Blog 23 marts 2010 - London: Israel bliver nu formelt anklaget for Mossad-mord

Kaktus Online 14 marts 2010 - Herbert Pundik som Mossad-agent (Om grænsen mellem journalistik og spionage)

Balder.org 25 november 2009 - Israelsk politi arresterer mislykket Mossad terrorist

Balder.org 10 juni 2009 - Jewish Militants: Fifteen Years, and More, of Terrorism in France

Balder Blog 28 november 2009 - Sir Oliver Miles kritiserer indsættelse af zionistiske Jøder ved Irak kulegravning

Balder Blog 9 oktober 2009 - England: Efterretningstjeneste MI5 frygtede jødisk terrorisme

Balder Blog 3 september 2008 - Vicepræsidentkandidat Sarah Palin sværger livsvarigt troskab til Israel på AIPAC møde 

Balder Blog 8 december 2007 - England - Labour i Krise - Jødiske Penge til Labour for adelstitler og Israelvenlig udenrigspolitik

Balder Blog 31 november 2007 - Præsidentkandidat Mike Huckabee gør jøderne vrede; vil begrænse dobbelte statsborgerskaber

Balder Blog 4 oktober 2007 - Chicago Tribune - Nye afsløringer om angrebet på det amerikansk spionskib USS Liberty

Balder Blog 7 juli 2007 - Lewis Scooter Libby havde langvarig karriere som Mossad Agent

 


Print Post