Omskæring: Mig og Jøderiet video længere nede

Den jødiske filminstruktør Ulrik Gutkin er ufrivilligt aktuelt med en kortfilm lavet for få år siden.

 
  Vejledning til forældre for at undgå bristede hjerter - Rabbi Kalman P.
 

'Blandede ægteskaber er mere end et problem; det er en epidemi i den jødiske nation og vi skal alle sammen gøre hvad vi kan for at stoppe syndfloden.

Denne praktiske ned-på-jorden-bog er lavet for at hjælpe forælde med at afholde deres børn fra at indgå blandede ægteskaber.

Bogen beskæftiger sig med en bred vifte af sager, emner og varme spørgsmål for forældre som står overfor muligheden at ét af deres børn gifter sig udenfor den jødiske tro, og indeholder meget visdom og vigtige forslag. Balder Blog 3 okt 2010 - Hvordan man forebygger blandede ægteskaber

 
  Tzipi Hotovely - Likud
Forslår mere uddannelse for at bekæmpe blandede ægteskaber
 
  Bent Melchior

Karen, Alan, og Bent Melchior (fhv. overrabbiner) advarer åbent og kraftigt mod blandede ægteskaber, som er den største fare for det jødiske samfund.(Magasinet 10/4-94 og Politiken 24/4-94)

  “Die Vermischung mit Nichtjuden ist die fürchterlichste Erscheinung für das jüdische Volk und gleicht einem Untergangstrieb.” (Rabbi Mordechai Priron, Allgemeine Jüdische Wochenzeitung, 8/10/1992 S.11) | Jüdischer Rassegedanke
 
 

Bent Lexner (Omskæring er ikke kun en religiøs, men også en national praksis)

Omskærelse hedder på hebraisk Brith Milah og er betegnelse for den pagt, som det jødiske folk har indgået med stamfader Abraham se 1. Mos. 17 v.11-12. Det er jødisk opfattelse at drengenes omskærelse er en fuldkommengørelse af Guds skaberværk, hvor forældrene uden betingelser stiller sig frem og overfor Gud demonstrerer, at de er parat til at følge den bibelske lovgivning, som generationer i 3000 år har fulgt.

Det er en tradition, som efter manges mening har været med til at sikre det jødiske folks eksistens. En person, som Spinoza nævner, at denne ceremoni ikke alene er en religiøs praksis, men også en national praksis. Underforstået at mange forældre der ikke er praktiserende jøder, ønsker at deres drengebørn skal omskæres for at have et ydre tegn på at være en del af det jødiske folk. Læs det hele her: Bent Lexner om omskæring af jødiske drenge

 
  Tomer Orni, formand [CEO] af European Jewish Union,

Tomer Orni, formand [CEO] af European Jewish Union, en organisation der promoverer jødisk liv i Europa: 'At assimilationsraten er opadgående er et bekymrende fænomen. Der skal stadigvæk gøres meget. Den gode nyhed er, at der nu er flere muligheder for at lære hinanden at kende, for jødiske studenter i hele Europa der har lyst til at involvere sig...' Fra Balder Blog 30 december 2011- Jødiske organisationer ringer alarmklokkerne over stigning i antallet af blandede ægteskaber blandt europæiske studerende

 
  Abraham Foxman (ADL)

Abraham Foxman (ADL) beklager også at 'kun' 29 % af amerikanske Jøder går i jødiske skoler og yeshivaer. Ligeledes mener han der skal investeres i speciale programmer så Jøder kan blive opdraget i den rette Zionistiske ånd: 'Hvis du sender 100 børn her vil en tredjedel være Zionister til evig tid. Det er en temmelig god investering for $5000.' [Haaretz]

Set fra min side er denne film kun endnu et argument for, at religiøst motiveret penislemlæstelse skal forbydes så hurtigt som muligt.

I denne film er vi vidne til, at Gutkin forsøger at overtale sin helt igennem danske og sekulære kone, til at få deres fælles barn Felix omskåret. Man kan kun forestille sig hvordan et tilsvarende pres bliver lagt på danske kvinder der gifter sig med en Muslim. Og så skal man vide, at det fælles barn i nærværenden tilfælde på trods af en eventuel forhudsamputation, alligevel ikke vil blive regnet som 'ægte Jøde', da han ikke har en jødisk mor!

Det er noget svineri, og det er tydeligt at mange Jøder, inklusiv Gutkin og Krasnik, ikke har nogen føling med hvad danskerne af et ærligt hjerte mener om det, for så ville Gutkin formentlig ikke have lavet denne film, der som allerede sagt før, kun kan være med til at tippe balancen i retning af et forbud. Der er noget meget problematisk med denne indadvente jødiske kultur, man kunne kalde det en slags kollektiv sindssygdom. En sygdom som både gør blind for omverdenens dom, men også en fanden i voldsk form for arrogance overfor hvad det omgivende samfund måtte mene om noget som helst jødisk.

Danskerne ikke følsomme nok

Jøder bebrejder andre for ikke at være følsomme nok i forhold til deres religiøse følelser og traditioner. Men disse Jøder er ikke selv følsomme nok til at forstå at den afsky deres religiøse praksis vækker blandt danskere er lige så stærk en følelse.

Og selv om denne følelse ikke er del af en anerkendt religion, eller nedfældet i gamle skriftruller, men en intuitiv fornemmelse og en rationel tankegang, så er der dog også en mange tusind år gammel tradition i Danmark for at behandle sine spædbørn bedst muligt, og spare dem for smerte og lemlæstelse.

Og skulle denne observation eller åremålet være lidt farvet af mit eget etniske tilhørsforhold, så er det vel ikke værre end jødernes faste tro på de mange myter om egne retfærdige jødiske fortræffeligheder gennem historien. Alligevel sidder antisemitisme anklagerne løse og og snakkes der om antisemitisme, jødehad, snæversynet intolerance, racisme, og det der er værre.

Jesper Brochmand

Den kristne præst Jesper Brochmand (biskop 1638-1652) forsøgte allerede i sin tid at holde sådanne uvaner ude af landet ved at at erklære at Jøderne godt nok kunne tåles i en Kristen stat, men med indskrænkninger: 'ingen fri religionsudøvelse, ingen omskæring og intet polygami, ingen embeder, ingen åger, hård straf for blasfemi, tilhold om at høre kristne prædikener'.

Desværre blev der ikke lyttet til ham, og her 350 år senere ser vi problemet vokse i omfang. Det med at høre på kristne prædiker svarer vel til det man i dag forpligter indvandrere til; nemlig at deltage i kurser hvor de bliver informeret om danske holdninger, love og værdier, homoseksuelles stilling og seksualmoral. Biskop Jesper Brochmand var dermed forud for sin tid.

Om jødiske og kristne stater

Jøder som Krasnik, og mange andre sekulære danske Jøder, mener det er retfærdigt at Jøderne har 'deres egen stat', hvor det primært er jødiske værdier og jødiske love der er gældende. Det ville så være helt ok., men når de så kræver at man i det overvejende kristne/ kulturkristne / sekulære og omskæringsfjendligt land som de for tiden opholder sig i, tilpasser sine love til nogle mindretal, og det på for Danskere helt essensielle punkter, så som et barns ret til kropslig integritet, og beskyttelse mod lemlæstende overgreb, så er det et tegn på en afskyelig dobbeltmoral.

Mere dobbeltmoral

Og en ulykke kommer sjældent alene, for denne dobbeltmoral gør sig også gældende, når det gælder forholdet til staten Israel, hvor man på samme måde med forløjede argumenter og en latterlig komisk form for historisk revisionsme forsøger at legitimere statens oprettelse, samt dens undertrykkelse af palæstinenserne og den jødiske stats fortsatte ekspansionspolitik.

At nævne den enorme bevislige og veldokumenterede uforholdsmæssige jødiske indflydelse i finanssektoren, amerikansk politik, ved vedtagelse af mange landes immigrationspolitik og censurlove, og medierne, bliver ofte rutinemæssigt kaldet 'antisemitisme ', og benægtes blankt, stik imod den virkelighed der både kan ses og dokumenteres.

Del af det jødiske folk

Også her ser vi selverklærede sekulære mennesker ofte, men langt fra altid venstreorienterede, som gerne vil opfattes på lige fod med andre danskere, og som ugerne hører deres jødiske baggrund nævnt, undtaget når de selv synes det er passende, erklære sig som del af et andet folk.

Og det er oven i købet noget som har så høj prioritet, at man gerne gør sig både latterlig og upopulær, ved at forsvare oldgamle lemlæstende primitive stammeritualer og hengiver sig til irrationel religiøs tankegang. Også her benægtes der fakta, og støtter man sig til religiøse ammestuehistorier eller bruger direkte løgn og personangreb.

Red børnene NU

Red vores børn nu. For mange tankeløse danske kvinder gifter sig, eller får børn med mænd som senere vil lægge hårdt pres på dem for at medvirke til overgreb på deres børn. For danske mænd er situationen endnu værre. Deres børn bliver automatisk klassificeret som ejendom af det jødiske folk hvis de er født af en jødisk kvinde.

Uvanen vil brede sig, hvis der ikke sættes en hård og kontant stopper for denne trafik, helst med en passende strafferamme, også for forældre der er bosiddende i Danmark, og forsøger at omgå gældende lovgivning ved at få amputationen foretaget i udlandet. Handlekraft og et klart signal er påkrævet.

Hernede filmen, hvor man blandt andet kan se overrabbiner Bent Lexner med kniven i hånden, og en far der besvimer under seancen.

Goldberg: Jødisk Omskærelse og Identitet | YouTube
Den er præsenteret af Goldberg som 'Råklip fra filmen Mig og Jøderiet' . På YouTube findes også en kortere version forsynet med engelske undertekster: Cphfilmcompany: Mig og Jøderiet - Me and the Jewish Thing
 

Naser Khaders eks. kone Bente Dalsbæk, har også skrevet om problematikken. Hun bebrejder blandt andet muslimerne, at de faktisk intet gør for at opdrage deres børn i tradition, baggrunde, eller sågar sprog, men at de, selv om mange af dem jævnligt forsynder sig mod de mange muhamedanske leveregler, alligevel står fast på at deres børns kønsdele skal skamferes.

I min foregående postering er der en omfattende oversigt med links til artikler om det samme emne:

Balder Blog 27 juli 2012 - England: Omskæring - Igen et spædbarn død af religiøs penislemlæstelse udført af rabbiner (Med et overblik og citater fra den helt aktuelle danske debat på Politiken og Information)


Print Post