Nederst: Nyheder og uddrag fra den danske debat

Et 28 dage gammelt spædbarn fra bydelen Queens Park blødte ihjel mindre end to døgn efter det blev udsat for religiøs penislemlæstelse af rabbineren Mordehai Cohen, kom det frem i en retslig høring.

 
   
  Fra den danske debat:
 
  Keld Koplev: Kastrationsangst & tortur
 

Koplev i Politiken:
Signaturen Anders Jerichow (AJ) skriver i Politikens leder 15.7., at omskæring af jødiske drenge er familiens videregivelse af kærlighed.Jeg mener, at det er ren tortur! AJ påstår skråsikkert, at omskæringen ikke forårsager skader. Jeg siger, at den tortur, jeg blev udsat for, da en rabbiner uden bedøvelse – og uden lægelig erfaring eller uddannelse – skar min forhud af, påførte mig psykiske traumer for resten af livet.
Den rabbiner, der førte kniven, påførte mig også en kastrationsangst, der har fulgt mig lige siden. [..] Seancen har rødder i en mørk og primitiv tankegang, hvor mænd fra den jødiske menighed påtager sig retten til at skamfere et andet menneske. Politiken 18 juli 2012 - Omskåret studievært Kjeld Koplev: »Det er det rene tortur«

Anders Jerichow iLederartikel i Politiken 15 juli 2012 - Omskæring af drenge er forældrenes ansvar

Venstrefløjseren Bo Lidegaard - chefredaktør på den filosemitiske avis Politiken bakker op om kønslemlæstelse i lederartikel Politiken 24 juli 2012: Vi skal ikke lovgive mod en praksis, der ikke gør påviselig skade, men som betyder meget for mange

Angelo Ofori-Mintah’s operation gik som planlagt, men efter nogle få timer begyndte ofret for det religiøse vanvid at bløde.

Efter et stykke tid standsede blødningen dog, og barnets mor Maame Abrafi, som bor på Ashmore Road mente at alting nu var godt, men den næste dag blev han bleg og kold, og blev kørt til et sygehus i en fart med livstruende lave iltværdier i blodet.

Pagt med Gud blev skæbnesvangert

Det kunne dog ikke redde spædbarnet, som fik hjertestop og døde tidligt om morgenen den 17. februar.

Undersøgelser viste at han havde tabt omkring to tredjedele af sin totale blodvolume, og døde som følge af akut blødning som følge af lem-lemlæstelsen.

Det fremgik af høringen i retten at fru Abrafi havde fået tydelige instruktioner omkring efterbehandlingen fra rabbineren Mordehai Cohen, som udførte overgrebet på det forsvarsløse barn.

'Qualified practitioner'

Rabbineren, som den engelske avis kalder 'qualified practitioner', havde forsynet moderen med en trykt vejledning, der inkluderede hans navn og telefonnummer for tilfældet at noget skulle gå galt.

Mordehai Cohen havde også forklaret at hun 'for enhver pris' skulle lade bandagen sidde i 24 timer.

Stammer fra Ghana

Men da den 28 dage gamle søn blødte, fjernede fru Abrabi, som stammer fra Ghana, bandagen indenfor ni timer, fortalte hun i retten. Hun kunne ikke ringe til rabbineren, fordi hun ikke havde nok kredit på sit telefonkort, så hun sendte en sms til en ven, som kontaktede rabbineren for hende.

Vennen sagde at rabbineren havde foreslået at behandle såret med vaseline, men da hun ikke havde set babyen, støttede hun sig til fru Abrafis beskrivelse.

Dette forårsagede en 'tragisk mislykket kommunikation', sagde assistent retspatolog Shirley Radcliffe, som gjorde at rabbineren ikke var helt klar over hvordan det stod til. Mordehai Cohen var helt uskyldig i tragedien.

Mens hun henvendte sig til fru Abrafi, sagde fru Radcliffe (assistent-retspatologen): 'Dette er simpelthen en tragisk ulykke, en uforudset konsekvens af den operative behandling babyen blev udsat for1).

'Mine dybeste kondolencer'

Dom: Død gennem uheld

Kilde:

Kilburn Times 22 juni 2012 - Queen’s Park baby bled to death two days after being circumcised

1) Den engelske avis skrev faktisk 'This is simply a tragic accident, an unforeseen consequence of the surgical procedure that this baby undertook.' Formuleret som om spædbarnet selv havde taget initiativ til den dødbringende penislemlæstelse!

Kommentar: Jeg tror ikke den var gået i Danmark, hvor rabbineren formentlig ville være blevet anklaget for kvaksalveri og legemsbeskadigelse med døden til følge, men i England har Jøder endnu højere status og mere magt end i Danmark. Kommentarerne til den engelske artikel svarer til hvad der skrives af flertallet af ikke jødiske eller muslimske kommentatorer i både Danmark og Tyskland: forbyd svineriet.

 
  Jens André P. Herbener - Religionsforsker Syddansk Universitet - Skribent på Faklen

I Danmark har vi set åndelig striptease fra den jødiske omskærings- og krigsforkæmper Anders Jerichow, og derefter af omskærings shabbaz goy Bo Lidegaard chefredaktør på Politiken. Sjovt nok er den anarcho-kulturradikale religionshistoriker André Herbener, der er skribent på bl.a. Rune Engelbreth Larsens kampskrift 'Faklen', kommet med udtalelser i Deadline den 21. juli 22:30, som svært kan tolke anderledes end som et forsvar for at Jøder og Muslimer fortsat skal kunne fortsætte med deres umenneskelige lemlæstelsespraksis.

Herbener er som bekendt pot og pande med den jødiske religionshistoriker Mikael Rothstein, som er ekstremt fjendligt indstillet overfor alt hvad der kristent, men som jeg aldrig har hørt sige ét ond ord om den judaisme han selv har rødder i - tvært imod.

Det seneste eksempel er dokumenteret her: Balder Blog 15 juni 2012 - Jødiske Mikael Rothstein anmelder jødiske Martin Schwarz Laustens bog ‘Jøder og kristne i Danmark’. Her har vi så nogle gode eksempler på kulturradikale ekstremister, som på ingen måde kan holde en konsekvent linje, men som straks tempererer deres negative holdninger til religion, så snart der er tale om andet end Kristendommen. Var Herbeners forsvar mon en 'vennetjeneste'?

Læs i øvrigt et interessant indspark i debatten på Information, hvor en skribent sammenligner den behandling danske værdier og identitetsskabende traditioner får i forhold til den forståelse der er i visse kredse for Jøder og Muslimers ret til at dyrke deres rødder og traditioner inklusiv lemlæstende blodritualer.

Der er ét aspekt af debatten om kønslemlæstelse som jeg ikke har hørt ret mange beskæftige sig med. Uden ret meget diskussion fratog et folketingsflertal forældrenes revselsesret, og udvidede dermed statens voldsmonopol helt ind i borgernes private intimsfære. Med mere ret end nogle forsvarer kønslemlæstelse af nyfødte og mindreårige drenge, kunne man forsvare revselsesretten. [..]

Hvis man fortsat tillader Jøder og Muslimer at skamfere deres nyfødte og mindreårige børns kønsdele, med henvisning til "århundreder gamle traditioner" osv., så er det i virkeligheden en grov diskrimination mod kristne og sekulære danskere, hvis nærmest symbolske rettigheder som f.eks. revselsesretten var et eksempel på (vold mod børn var i forvejen forbudt), der satte grænser for statens magt til at blande sig i intime familieforhold.

Læs mere her: Information 29 juli 2012 - Omskæringsdebat på afveje - Debatindlæg

Deltager i debatten på den ovenover linkede artikel skrevet af apologeten Ellen Miriam Pedersen, Valby, Søren Blaabjerg har lavet en opgørelse og er nået frem til, at stillingen den 1. august 2012 kl. 00:59 er 57 mod 20 i penislemlæstelses-modstandernes favør.

Også på Politiken tegner der sig det samme mønster: Et overvældende flertal for fornuften og de forsvarsløse ofre i debattråden til Martin Krasniks indlæg i: Politiken den 27 juli 2012 'Nu kan det være nok' med overskriften 'Martin Krasnik raser mod Politikens dækning af omskæringsdebatten'

Her nogle citater (uddrag):

Isabella Balkert: Krasnik beviser, med sin uanstændige salve mod sine opponenter, at religiøs fanatisme overskygger intellektet, selv hos folk der lever af at være intellektuelle og at religionens magt er tusindfold, når man indoktrineres tidligt og vedvarende.

Krasnik afslører sig også som en religiøs galning, der ikke magter at se på om det er en god idé at fastholde en religøst betinget praksis der skader små drengebørn, og for nogens vedkommende, for livet. En religiøs galning der kun har hånen at komme med når man forsøger at forbyde omskæring ved lov, fordi det er på tide at gøre det.

Anders Andersen: Krasnik, din arrogance er uhyrlig

Johnny Thomsen: religion er hjernevask, og Krasnik et glimrende eksempel herpå

Svend Ravn: Kommer vi for tæt på, Krasnik? Mit bud er, at Krasnik føler sig trådt for nær på det personlige valg, som han har taget på sin drengs vegne. Og det er vel også sjældent at en begavet retoriker og intellektuel som Krasnik føler sig fanget i en selvimodsigende og følelsesbetinget adfærd, som han har svært ved at forsvare uden at kamme over.

På den samme avis finder vi også endnu et vidnesbyrd fra en omskåret som i lighed med Kjeld Koplev er særdeles utilfreds med at være blevet forhudsamputeret:

Politiken 28 juli 2012 - Kan du give mig min forhud tilbage? Dagens kronikør stiller overrabbiner Bent Lexner en række spørgsmål - af Leo Milgrom

Appellen til forhudstyven Bent Lexner starter med disse ord:

Engang i marts 1980, om eftermiddagen, kørte en mand til Vallensbæk syd for København. Han kørte ind i et rækkehuskvarter, hen til et hus, gik op ad trappen til første sal, hilste på de mennesker der var i soveværelset, repeterede en række sætninger – og så skar han min forhud af; og tog den med sig.

Og slutter med:

Og tilbage er: Min far, der er tæt på at besvime; min mor, der græder; mig selv, en lille forsvarsløs dreng; manden - og dig, Bent, der i dag fører kniven. Jeg ser frem til dine svar. De allermest håbefulde hilsner, Leo Milgrom

Også i USA raser debatten - her på Intact America Blog som også leverede dette grusomme billede fra en muslimsk masseomskæring:

Muslimsk masseomskæring - Blodindsmurte tjissemænd - nyligt kønslemlæstede spædbørn

Rebecca Wald July 31, 2012:

Thank you for this unfortunate but necessary depiction of the suffering of young boys. It is important for the world to see the harmfulness of childhood circumcision for what it is. Thanks to both of you, it is starting to. Some people think Jewish circumcision is automatic but it isn’t. A growing number of Jews (myself included) are saying no to circumcision for their sons. It doesn’t mean we are any less Jewish. Brit shalom is an alternative ceremony for eight day old Jewish boys that welcomes them into the covenant without cutting. Many rabbis are now willing to perform the alternative bris and more Jewish parents are asking for it. To learn more about brit shalom and the Jewish movement to question circumcision, please visit Beyond the Bris.

I øvrigt er det bemærkelsesværdigt at et interview som Martin Krasniks bror og journalistkollega (Fyens Stiftstidende) Benjamin Krasnik lavede for det jødiske magasin Goldberg er pist væk, forsvundet fra Goldbergs hjemmeside. Godt man gemmer den slags... Her nogle uddrag (fremhævelserne er mine):

Benjamin Krasnik: Men du er jo jøde og dansker. Det er vel to klart definerede identiteter, som kan forklares til folk. Du gør jo meget ud af at fortælle hvad du er …

 
  Knyt sylten - Pastebin - Oprindelig URL:
http://goldberg.nu/Artikler/?member5id=155

Martin Krasnik: - Ja, jeg er jøde, og det har jeg gjort en masse ud af, og jeg forsøger at forklare det med en fortælling om hvad det betyder. På et tidspunkt handlede det meget om at finde en jødisk kvinde. Jeg begyndte at gå i synagogen og gøre ting der viste at jeg var jøde. Og det var en stor fiasko. Det med den jødiske pige gik ikke – det var ikke sjovt nok i længere tid ad gangen.

Det med synagogen holdt heller ikke. Jeg tror ikke en skid på Gud, og så snart jeg forstår, hvad der bliver sagt i bønnerne, falder det hele til jorden.

- I en periode lod jeg mig vælge til repræsentantskabet for Det mosaiske Troessamfund, fordi jeg ville være med i et jødisk, institutionaliseret fællesskab.

Men du har valgt at lade din søn omskære? Det er jo et helt tydeligt ældgammelt, meget religiøst jødisk symbol. Hvordan forklarer du så det, når du tager afstand fra al anden religiøsitet?

Martin Krasnik: - Det er et rigtig godt eksempel! Hvilken jøde, som omskærer sin søn uden at det har noget at gøre med pagten mellem Gud og Abraham, kan præcist forklare hvorfor han gør det? Det er fuldstændig umuligt!

Benjamin Krasnik: Jamen, hvad er det så?

Martin Krasnik: - Det er jeg jo lige så lidt i stand til at forklare, som en ung muslimsk pige der går med tørklæde. Det er ikke en forklaring, der kan bruges af andre. Folk bliver ved med at sige ting om omskærelse, som kommer meget bag på mig og gør mig hidsig. De fatter ikke, hvorfor det er nødvendigt. For jeg har ikke noget svar. Jeg ved ikke, hvorfor det er nødvendigt. Men det er det!

Benjamin Krasnik: Jeg synes selv det er ekstremt svært at forklare danskere og min kæreste, hvad det faktisk betyder for mig at være jøde. Det ender altid med at jeg siger, at det altså bare er en følelse …

Martin Krasnik: - Ja, det er en følelse. Og en følelse der er så stærk, at den ikke kan overvindes af rationelle argumenter. Så enkelt er det. Omskærelse går ikke ud over nogen, og derfor skal følelsen omkring det respekteres. Alle de andre skal faktisk bare knytte sylten, så længe der ikke er beviser på at det går ud over nogen.

Balder: Nu rester spørgsmålet om hvorfor Goldberg har valgt at slette artiklen fra hjemmesiden - var artiklen ikke formålstjenlig? En opmærksom læser fandt den her

Relateret:

Balder Blog 1 august 2012 - Omskæring - Penislemlæstelse - Også ikke-jødiske børn med sekulær dansk mor truet (Omskæring: Mig og Jøderiet - film af Ulruk Gutkin som dokumenterer omskæringspres på ikke-jødiske mødre)

Balder Blog 27 juli 2012 - England: Omskæring - Igen et spædbarn død af religiøs penislemlæstelse udført af rabbiner (Med et overblik og citater fra den helt aktuelle danske debat på Politiken og Information)

Politiken 25 juli 2012 - Hvorfor er omskæringsfortalerne så stille? (af Morten Frisch)

Balder Blog 24 juli 2012 - Østrig: Delstat stopper med religiøs omskæring efter forbud i Tyskland og Schweiz

Balder Blog 19 juli 2012 - Denmark: Leading pediatrician accuses Chief Rabbi Bent Lexner of having caused harm during circumcisions

Balder Blog 28 juni 2012 - Norges Centerparti vil også forbyde genitial lemlæstelse (omskæring) af drenge

Balder Blog 12 juni 2012 - New York: 11 spædbørn smittet med herpes pga. af penis-sutning ved jødisk rituel omskæring

Balder Blog 8 september 2011 - Explosive Danish research: Circumcised males and spouses - higher risk for bad sex life (Morten Frisch)

Jewish Telegraph Agency 25 juni 2012 - Norwegian gov’t coalition partner seeking to outlaw circumcision

As der Schwerter 18 juli 2012 - Kann Deutschland ohne Beschneidung überleben?

Hammersmeden 15 juli 2012 - Merkel vil tvinge tyskerne til at acceptere den jødisk/muslimske penislemlæstelse

Kristeligt Dagblad 2 juli 2012 - Det tyske folk har en anden holdning til omskæring end deres politiske og religiøse ledere

Das Beschneidungsverbot ist trotz kontroverser Diskussionen nun rechtskräftig
Fokus.de 30 juni 2012 - Verbot der Beschneidung - Juden und Muslime fordern Korrektur des Urteils

CBN News 28 juni 2012 - Wiesenthal Center outraged: German Circumcision Ban Rooted in Anti-Semitism?

The Anti-Defamation League on Wednesday expressed strong support for the call by the Jewish community in Germany for parliament to quickly pass legislation specifically protecting circumcision as a religious practice. The ADL noted that circumcision of newborn male infants is a “core religious rite of Judaism.”
Jerusalem Post 26 juni 2012 - 'Germany must pass law to protect circumcision' (Lahar Harkov)

Hammersmeden 26 juni 2012 - Domstol i Tyskland forbyder religiøs omskæring af muslimske og jødiske drengebørn

Balder Blog 12 juni 2012 - New York: 11 spædbørn smittet med herpes pga. af penis-sutning ved jødisk rituel omskæring

New York Daily News 3 marts 2012 - Baby dies in circumcision

Balder Blog 7 december 2009 - USA lovforslag: Omskæringslobbyen vil rutinemæssigt omskære alle amerikanske drenge

Balder Blog 22 september 2009 - FBI investigates Danish Chief Rabbi Bent Lexner, Jewish lawyers and businessmen in corruption case

Balder Blog 4 december 2008 - Omskæring - Forræderiske præster: Kathrine Lilleør i seng med fjenden

Balder Blog 3 december 2008 - Omskæringsdebatten der blev væk - Et amputerende fællesskab

Balder Blog 19 november 2008 - Hollandsk video med engelske undertekster - Mother, why was I circumcised? + Video Martin Krasnik forsvarer kønslemlæstelse i Deadline

Balder Blog 17 november 2008 - Dansk Folkepartis Jesper Langballe forsvarer nu omskæring af drengebørn (Her også en oversigt med links til blogs der omtaler problematikken)

Balder Blog 25 august 2007 - Norge - Jørgen Lorentzen: Rituel omskæring af drenge en bestialsk skik der bør forbydes (Med citater fra Lexner, Blum, Krasnik, etc. Video lavet af omskæringsoffer og meget mere - Psykologisk baggrund bag betydning af blodritualer)

Goldberg - Knyt sylten - Benjamin Krasnik interviewer Martin Krasnik om omskæring

Foreningen mod drengeomskæring

Per Holm Knudsen - Nej til omskæring af børn

Sexually Mutilated Child Org - Where Is My Foreskin? - The Case Against Circumcision (Paul M. Fleiss, MD)

The Circumcision Reference Library


Print Post