En partisk anmeldelse - af Kaj Vilhelmsen

Oprindeligt publiceret i Patrioten Juni 2012 - Nr. 10 - 7. årgang

Religion. Martin Schwarz Lausten: Jøder og kristne i Danmark. Fra middelalderen til nyere tid. Forlaget ANIS, 351 sider, 299 kr., e-bog 179 kroner.

 
   
 
  Mikael Rothstein - Religionshistoriker
  Mærkeligt nok kommenterer Rothstein aldrig sit eget ophavs ekstremt etnocentriske forestillinger, mens han er altid er på pletten når danskere vover at vise det mindste tegn på slige tilbøjeligheder. Mikael Rothsteins psykologi, et forsøg
   
 
  Martin Schwarz Lausten

Det viser vist noget om elendigheden i det litterære Danmark, at et partsindlæg fra jødisk side også anmeldes af en jødisk skribent i Politiken. Dette er imod enhver form for traditionel kritisk objektivitet inden for den litterære verden, og hvordan dagbladet Politiken kan være det bekendt er helt uforståeligt.

Det er således den berygtede jødiske aktivist Mikael Rothstein, der anmelder Martin Schwarz Laustens bog ”Jøder og kristne i Danmark”, der er et voldsomt jødisk partsindlæg og derfor havde fortjent en anmeldelse fra en anmelder, som ikke selv er en del af det jødiske miljø.
Men nu er der altså ingen kritisk distance mellem værkets budskab og anmelderens egen holdning, så naturligvis munder boganmeldelsen ud i gentagne fordømmelser af de kristne danskere.

Og Mikael Rothstein skriver bl.a. følgende:

»På sin egen dannede måde retter forfatteren præcise og velfortjente spark over skinnebenet til dem, der fortjener det, således også de politikere og kirkefolk, som i dag har skiftet foragten over for jøder ud med foragt for muslimer.

'Jøder og kristne i Danmark' er forsynet med en epilog, der kan tolkes som en slags programerklæring, ikke kun for det historisk-litterære arbejde i akademisk forstand, men også for forfatterens ideologiske eller politiske intention.

Vi skal lære af historien, skal vi, og når emnet er jøderne i Danmark, må man blandt andet spørge, hvorfor det tog så lang tid for kirkefolket at komme overens med minoritetens tilstedeværelse, og hvorfor det har været nødvendigt for så mange jøder at lade sig assimilere til ukendelighed i det danske samfund?«

Endnu engang ser vi her de intellektuelle jøders mærkelige og uhellige alliance med muhamedanerne manifesteret, og vi ser, hvordan også jøderne tror at kunne forlange, at danskerne skal optræde velvilligt over for dem.

Men hvorfor dog det? Man kunne jo lige så vel spørge, hvordan kunne det være, at det danske kirkefolk overhovedet kom overens med jødernes tilstedeværelse i Danmark?

Det havde man jo ikke behøvet! Og at mange jøder har ladet sig assimilere til ukendelighed i det danske samfund, det skyldes da ikke danskerne men jøderne selv, for det har jøderne kun gjort af en eneste grund, fordi de nu engang vil gøre borgerlig karriere i Danmark, og det gør man naturligvis ikke ved at sidde og mumle over toraen hele dagen.

Noget sådant giver måske points i Israel men selvfølgelig ikke i Danmark, hvor ingen har brug for den slags tjenesteydelser.

Kritikken mod de kristne danskere i bogen og i anmeldelsen af bogen er latterlig, simpelthen fordi den naivt går ud fra, at danskerne skulle have en særlig interesse i at servicere jøderne.

Men hvad får danskerne ud af det? Ja, hvis man skal dømme ud fra artiklen i dagbladet Politiken, så får danskerne bare utak for deres venlighed, og det er nok værd at huske.

Den jødiske aktivist Mikael Rothstein har anmeldt et groft jødisk partsindlæg mod de kristne danskere.

Oprindeligt publiceret af litteraturforsker Kaj Vihelmsen på:

Radio Holger juni 2012 - Patrioten Juni 2012 - Nr. 10 - 7. årgang - En partisk anmeldelse

Patrioten | Radio Holger

Politiken 24 maj 2012 - Forfatter giver velfortjente spark over skinnebenet (Mikael Rothstein)

Relateret:

Balder Blog 25 maj 2014 - Mikael Rothsteins had til Kristendommen - Kristian Lets film 'Jagten på den kristne kulturarv' & Gilad Atzmon som kommenterer George Orwell, Den spanske borgerkrig og Frankfurterskolen (med 2 videoer - Rothstein i Deadline med Kristian Leth)

Balder.org 12 marts 2007 - Mikael Rothsteins psykologi, et forsøg

Balder Blog 28 december 2011 - Kritik af Tudvads Kierkegaard-bog udløser semitisk vrede mod Ole Jørgensen - Politianmeldt af Sten Harck'

Balder Blog 25 oktober 2010 - Søren Kierkegaard var en slem antisemit ifølge filosoffen Peter Tudvad

Balder.org 11 marts 2010 - Denmark: Jewish historian Bent Blüdnikow stops 'inaccurate' WWII book - Praises book by dubious Treblinka witness Chil Rajchman

Balder.org 31 oktober 2010 - Denmark: Professor Claus Bryld accuses Zionist journalists Arne Notkin and Bent Blüdnikow of manipulation

Balder.org 10 marts 2010 - Denmark: Protest from prominent Jewish journalist halts publication of WWII book (Bent Blüdnikow)

Balder Blog 19 april 2011 - Defamation i aften på DR2 + Arne Notkin og Claus Christensen om zionistisk programpolitik

Balder Blog 14 januar 2009 - The Palestinian Israeli conflict in the Danish media as seen by a nationalist (Danish media safely in the hands of Zionist puppeteers.)

Balder Blog 10 oktober 2008 - Udstilling Jødehad i de danske medier - Merethe Aagaard Jensen, (Therkel Stræde, Ulrik Dahlin - Brandts Klædefabrik Odense)

Balder Blog 4 august 2008 - Den russiske frihedshelt Alexander Solsjenitsyn er død 89 år gammel - Jødiske journalister relativerer hans betydning (Adam Holm, Leif Davidsen, Samuel Rachlin)

Tre danske Jøder diskuterer Erik Haaest og Wiesenthal Centerets krav (Jacques Blum, Adam Holm and Bent Blüdnikow)

Balder.org 1 august 2007 - Kunstrådet giver penge til 'Holocaustbenægter' Erik Haaest - Protester fra Wiesenthalcentret (Wiesenthalcenteret fik faktisk delvist succes med sit forehavende)

Mosaisk Upps 19 maj 2004 - Torben Lund og Verdensjødedommen

Jøderne Arne Melchior, Martin Schwarz Lausten og Jacques Blum har tidligere kørt en hetz mod Søren Krarup assisteret af Uffe Østergaard:
Mosaisk Upps 14 januar 2004 - Søren Krarup trækkes i retten beskyldt for antisemitisme af semitten Arne Melchior


Print Post