Ovadia Yosef er ikke hvem som helst. Han er fhv. sefardisk overrabbiner for hele Israel, og stifter af Shas-partiet. Han har blandt indviet den danskfødte rabbiner Michael Melchior (søn af Bent Melchior) som er overrrabbiner i Norge samt har (havde?) en post i det israelske parlament som leder af det religiøse Meimad-parti.

[Indsat i Ynet-artiklen] Militær og religion: Rabbinere fra den israelske hær (IDF): Ordrer kommer før halakiske regler (af Yoav Zitun)

Snesevis af militære rabbinere holdt et hastemøde omkring den voksende diskriminering mod kvindelige soldater. Ordre fra overordnede kommer først,' fortæller én af rabbinerne til Ynet News, 'men hæren skal tage hensyn til religiøse soldater under uofficielle begivenheder'. Full story

  Moses Maimonides - RamBam
 

'Når jøderne får mere magt, skal det være forbudt at have afgudsdyrkere imellem os. 'Hvad angår de ikke-jøder med hvilke vi ikke er i krig - må man ikke volde deres død; men det er forbudt at redde dem, hvis de er ved at dø. Hvis man for eksempel ser nogen af dem falde i vandet, må man ikke redde ham, for det står skrevet: 'du skal ikke stå efter din næstes blod' - men en ikke-jøde er ikke din næste. Enhver ikke-Jødisk Nation 'der ikke falder under vores domsmyndighed' (tahaht yadeinu) vil være et mål for Jødisk hellig krig. Det er en mitzvah [religiøs pligt], at udrydde jødiske forrædere minnim og apikorsim, og at lade dem dale ned i ødelæggelsens hul, da de forårsager besværligheder for Jøder og bortkaster Guds mennesker, sådan som Jesus af Nazareth og hans elever, og Tzadok, Baithos, og deres elever. Må de fordærvedes navne rådne' Kilder og mere: Bent Melchior og Bashy Quraishy bygger bro mellem jøder og muslimer

Anskuelighedsundervisning i talmudisk tankegang og praksis: Rabbiner Ovadia Yosef erkender dog at denne handlemåde vil kunne give religiøse læger juridiske problemer, og han tilbyder derfor en praktisk løsning på dillemmaet...

Shas-partiets leder; rabbineren Ovadia Yosef, siger at troende læger ikke må bryde sabbattens bestemmelser for at redde ikke-jøders liv, men tilbyder en 'halakisk løsning' for at undgå juridiske problemer [halaka = jødisk lov]

Hvad bør religiøse jødiske læger gøre, hvis en ikke-jøde er blevet skadet i en bilulykke på sabbatten, og bliver bragt til sygehuset? Ifølge rabbiner Ovadia Yosef er dette ikke en undskyldning for at bryde sabbattens hellighed.

I en undervisningstime om halakiske regler for jødiske læger på den jødiske helligdag 'sabbat' [lørdagen], sagde den spirituelle leder af Shas-partiet at mens man forventer at læger gør alt hvad der ligger i deres magt - selv hvis dette medfører at de bryder sabbattens regler, for at redde Jøder hvis liv er i fare, gælder det samme ikke for ikke-jøder.

'Hvis en ikke-jøde skulle blive skadet under et biluheld på sabbatten, og han bringes til sygehuset, skal Israel ikke behandle ham,' sagde han, og forklarede at 'hvis de særlige procedurer kommer fra rabbinere (de-rabbanan), kan de være tilladt, men hvis de kommer fra forbud i Toraen (de-'oraita), er de ikke tilladt, siden Tora forbyder at sabbattens regler overtrædes for ikke-jøders skyld.' [Tora er egentlig Det gamle Testamentes fem Mosebøger, men disse rabbinere bruger det ofte for både Tora og Talmud]

Talmudisk løsning på religiøse lægers dilemma

Rabbiner Ovadia Yosef forklarede problemet, og sagde at Mishnah Berurah udtrykkeligt siger at 'alle religiøse læger som behandler ikke-jøder på sabbatten overtræder dens regler, men når det kommer til stykket bliver patienterne bragt til sygehuset og skal behandles.

Ifølge de regler som læger er underlagt, skal de behandle alle deres patienter uden hensyn til tro eller race, og hvis de ikke retter sig efter det, kan staten fratage dem deres ret til at udøve lægegerningen, og desuden straffe dem. Så hvad skal de stakkels læger gøre?'

Rabbineren tilbød en halakisk løsning der henholder sig til en regel der siger at hvis én enkelt person udfører gerningen, vanhelliger han sabbatten, mens de er undtaget fra forbuddet hvis to personer er sammen om det.

'Lægen som skal operere må kalde på en anden læge, eller en sygeplejerske og holde skalpellen sammen når de laver snittet,' sagde rabbi Yosef, som forklarede at 'dette er nødvendigt så religiøse læger ikke bliver slæbt i retten for at gøre forskel mellem en Jøde og en ikke-jøde på sabbatten.'

Kilde:

Ynet News 17 maj 2012 - Rabbi Yosef Treating gentiles violates Sabbath

Opdatering:

Non-Jews are brainless thieves

Rabbi Aharon Yehuda Leib Shteinman, leader of Lithuanian branch of ultra orthodox Jewry claims world was created for righteous, says nations have no principles

 
  Aharon Yehuda Leib Shteinman

Speaking in Beit Shemesh ahead of the Shavuot holiday, Rabbi Aharon Yehuda Leib Shteinman, one of the leaders of the Lithuanian branch of haredi Judaism discussed the importance of the torah and said that the world was created for the righteous that learn and follow its teachings.

Yet he also issues some more controversial statements. The rabbi's speech which was published in full in the haredi newspaper Yated Ne'eman, included statements on non-Jews:

"There are eight billion people in the world. And what are they? Murderers, thieves, brainless people… But who is the essence of this world? Has God created the world for these murderers? For these evil-doers? "

Ynet News 21 maj 2012 - Non-Jews are brainless thieves

Relateret:

Balder Blog 9 maj 2012 - Israel - Jerusalem: Annoncer og flyveblade advarer forældre af jødiske piger mod arabiske mænd

Balder Blog 3 april 2012 - Israel: Reformjøder kræver forfatterne af ‘jødisk version af Mein Kampf’ retsforfulgt (Kongens Torah - Torat Hamelech)

Balder Blog 10 januar 2012 - Israel - Bosætter-leder i Chabad-avis: Afskaf demokratiet og indfør judaisk lov

Balder Blog 30 december 2011 - Jødiske organisationer ringer alarmklokkerne over stigning i antallet af blandede ægteskaber blandt europæiske studerende

Balder Blog 13 februar 2011 - Israelsk Parlamentsmedlem - Likud: Mere uddannelse for at bekæmpe blandede ægteskaber

Balder Blog 17 januar 2011 - Israelsk rabbiner Dov Lior: ‘Ikke-jødisk sperm fører til barbarisk afkom

Balder Blog 30 juni 2011 - Israel: Anholdelse af bosætter-rabbiner Dov Lior - der godkender drab på ikke-jøder, skaber opstandelse

Balder Blog 19 oktober 2010 - Israelsk rabbiner Ovadia Yosef - Ikke-jøder eksisterer kun for at tjene Jøder

Balder Blog 30 juli 2010 - Israel: Rabbiner Yitzhak Ginsburg arresteret for bog som opfordrer til drab på ikke-jøder

Balder Blog 21 juni 2010 - Rassenschande i Israel - Araber 18 måneder i spjældet for sex med Jødinde

Balder Blog 12 november 2009 - Rabbiner Yitzhak Shapira: Jøder må dræbe ikke-jøder inklusiv spædbørn

Balder Blog 22 marts 2009 - Hærens rabbinere under Gaza: Dette er en religiøs krig - ok at dræbe civile


Print Post