Det hænder med jævne mellemrum at vi bliver kontaktet af journalister fra "de gamle medier".

Således også i dag, hvor vi modtog en mail fra Laurits Nansen fra Davids Trads' nye kamporgan "Nyhedsavisen", der som bekendt finansieres af et mystisk Islandsk skattefidusselskab med ukendte bagmænd.

Efter lange og ophedede diskussioner under redaktionsmødet skar Balder igennem (Balder Org er ekstremt topstyret!), afviste en medlemsafstemning og ekskluderede på stedet et landsbytosseagtigt medlem på Færøerne der var med via telefonen. Om medlemmet har forstået budskabet er dog usikker, da han smed røret på midt under vores redegørelse, straks efter at vi i baggrunden kunne høre nogle stemmer der meget højt råbte "grind, grind, grind!!!".

Grind, grind? Mon ikke de mener grin, grin? Nå så morsomt synes vi nu ikke det var, men skidt nu med Høgni. Du får eksklusionen pr. anbefalet post, så kan du grinde alt det du vil bagefter.

Tilbage til Laurits Nansens henvendelse. Det blev således besluttet enstemmigt på mødet at vi for fremtiden beder journalister fra den gamle presse at henvende sig via denne side; "Journalister Spørger" hvor publikum så kan følge med i korrespondancen, og få indblik i hvordan avisænder og andre historier bliver til.

Det var en lidt svær beslutning, da Laurits Nansen luftede lovende men set i sandsynlighedens blafrende lys nok mest luftige perspektiver, som jeg her ikke vil nævne af diskretionshensyn.
Vores nye kontaktformular advarer om at vi for fremtiden forbeholder os ret til uden videre at offentliggøre sådanne henvendelser.

Nye medier nye skikke!

Der gøres opmærksom på at denne beslutning ikke er relateret specielt til Laurits Nansen, hans journalistiske praksis eller formodede politisk ståsted, og således heller ikke til nedenstående tekst.


 

Laurits Nansen

Laurits Nansen der blev bortvist, da hans tidligere arbejdsgiver Jyllands Posten betragtede hans forhandlinger med David Trads' "Nyhedsavisen” som illoyal, slog første gang sit navn fast som journalist, da han modtog den verdensberømte pris "Journalist Award 2005", der uddeles under mottoet "For Diversity - Against Discrimination".

På Jyllands-Posten er to medarbejdere blevet bortvist efter at have sagt deres stillinger op til fordel for islændingenes Nyhedsavisen. De to journalister Laurits Nansen og Rune Skyum-Nielsen fik hver en halv time til at rydde deres skriveborde og sige et hurtigt farvel til deres kolleger. Så var det ud ad døren på Kgs. Nytorv, hvilket er en afskedsform, som er højst usædvanlig i dansk dagspresse. Fra journalisten

 

Journalist Award 2005 Laurits Nansen Nyhedsavisen

Homoseksuelle, kristne, jøder og kvinder diskrimineres

I artiklen dokumenterer prisvinderen Laurits Nansen, hvordan homoseksuelle, kristne, jøder og kvinder diskrimineres på islamiske privatskoler i Danmark. Han har også undersøgt forholdene på en del kommuneskoler med et flertal af muhamedanske elever, og rapporterer med indignation hvordan danske skolebørn ikke har andet valg end at spise halalslagtet mad, og skal undgå at støde muhamedanerne ved at bære synlige kors kalotter og andre symboler for de vantros religioner.

Rettelse: Redaktionsmødet og den efterfølgende obligatoriske brandert hvor vi i festligt (privat) lag drikker stærkt øl, tygger flæskesvær, tegner den såkaldte profet Muhammed og afbrænder koraner, har desværre resulteret i et anfald af feberdrømme og ønsketænkning, og vi bekendtgør hermed at al tidligere omtale om Laurits Nansens muldvarpearbejde i Københavnske sorte skoler beror på en misforståelse fra vores Webmaster.
Vi beklager selvfølgelig fejltagelsen, og webmasteren har fået læst og påskrevet.

For lige at slå det fast med syvtømmersøm: Laurits Nansen har ikke vundet den eftertragtede "Journalist Award 2005", (For Diversity - Against Discrimination) for at punke det muhamedanske "mindretal" på ca. 500.000 personer, men derimod for at punke et kristenfundamentalistisk mindretal (anslået 5000 personer).

Godt gået siger vi bare. Det var et bidrag der vil noget.. Læs vinderværket her (pdf)

Endelig en mand vi kan stole på.

Laurits Nansen For Diversity against Discrimination
Laurits Nansen

Fra Journalist Awards hjemmeside

Laurits Nansen is a reporter on KØBENHAVN - a local section of Morgenavisen Jyllands-Posten.

"I found it important to let the readers know that intolerance is still widely accepted in certain parts of the Danish society - in this case among a broad number of Christian schools. According to the schools it was not only an integrated part of the religious belief to refuse homosexuals to get a job. The "problems" of homosexuality was also brought into the classrooms to the students." Download the complete article (pdf)   English |  Dansk. Laurits Nansen er på denne hjemmeside i godt selskab med andre multikulti forkæmpere.

 

Laurits Nansen har også været danskerhader David Trads' højrehånd i forsøgene på at skabe mest muligt splid i Dansk Folkeparti og andre nationalsindede kredse. Det er således Laurits Nansen der står som forfatter af et overrflødighedshorn af artikler omkring Trads' ideologiske modstandere, og som har kostet flere nationalsindede dyrt. Laurits Nansen er dog ikke mere utraditionel end at han i lighed med andre sensationssøgere benytter bl.a. den kendte venstrefløjs aktivist René Karpantschoff som kilde.

Du kan se en oversigt over artikler skrevet af Laurits i oktobermåned her.

21. februar 2006: JP journalist vinder EU-konkurrence om antidiskrimination

Nu vil Laurits Nansen så i gang med et nyt projekt, så lad os se hvad det fører med sig. Held og lykke fra min side.

Her følger vores email svar på Laurits Nansens henvendelse:

Hej Laurits,

Du kan læse vores svar på din henvendelse her:

Hvor du er velkommen til at starte interviewet for åbent Live Internet

og relateret indlæg her:


Med venlig hilsen,

Balder


Print Post