Denne postering er dedikeret til internetdebattøren og tidligere Snaphanen-medredaktør; Lars Findsen på Crack, også kendt som LFPC i anledning af vores seneste 'diskussion' i denne tråd på Uriasposten.

 
 
  Gilad Atzmon

I dette interview holder værten Meria Heller, (på trods af navnet Heller ikke af jødisk men af italiensk afstamning) lav profil, som en god interviewer bør, og lader Gilad tale. Jeg ved ikke noget om Heller, men hun lader til at være i den antizionistiske nationalistiske lejr. Det betyder i øvrigt ikke så meget for interviewet, hvor det mest er Gilad Atzmon der taler.

Og det kom der en fantastisk fortælling ud af. Atzmon kommer ind på et væld af detaljer, fortæller om sin egen opvækst som Israeler og Jøde, Zionismens historie, med mange fine detaljer og pointer. Der bliver også talt om Holocaust, Nazisme, Weimarrepublikken, den sociale og politiske situation i USA og Vesten generelt, AIPAC, Talmud, Bibelen, Kristen Zionisme, ja selv Zions Vises Protokoller, og Gilad Atzmon finder hele tiden tilbage til kernen, så de mange emner bliver til en sammenhængende helhed. Jeg har ikke nær nævnet alle de spændende ting der bliver berørt.

Anden Verdenskrig og efterfølgende Angelsaksiske dominans

Inden jeg glemmer denne særlig pointe: Gilad siger nogle interessante ting angående den Vestlige verdens tab af den filosofiske diskussion, som ifølge Atzmon er et resultat af den Angelsaksiske dominans efter Anden Verdenskrig, den brede diskussion, der stiller de store spørgsmål, der, således forstår jeg ham, havde sine rødder i det Tyske, om hvilket Atzmon siger at denne også udgjorde en vigtig del af identiteten hos den mere oplyste del af Aksenazi-jødedommen i Europa.

Atzmons engelsk med en til tider tyk israelsk accent, er de fleste, men ikke alle steder lige nemt at forstå, og han vejer ofte sine ord, og holder tænkepauser for at finde det helt rigtige udtryk, hvilket kan virke lidt hakkende. Men jeg vi påstå at det er umagen værd at sætte sig ned og høre interviewet, for alle som er interesseret i verdensproblemerne, Israel, Zionisme, Mellemøsten og Iran etc. (Teksten fortsætter under playeren)


Meria Heller interview med den israelskfødte anti-Zionistiske Jazz-saksofonist Gilad Atzmon
 
 
Ester Lignelsen
Anatomi af Det Udvalgte Folk

(fortsat) Mange af mine egne observationer gennem årene stemmer godt overens med Atzmons måde at se tingene på, på trods af at jeg ikke er universalist som Atzmon, og også måske i modsætning til Atzmon, anerkender blodslægtskab som en vigtig identitetsbærende faktor, som jeg mener vi ikke bare uden videre skal give afkald på. Atzmon afviser for så vidt jeg har forstået ham rigtigt, helt betydningen af etnicitet.

Men måske er det netop Gilad Atzmons opvækst i ekstremt etnocentriske omgivelser, hvor disse ting opfattes som ekstremt vigtige, som har fået han til at tage den helt modsatte position, mens jeg er vokset op i en efterhånden mere og mere selvfornægtende europæisk efterkrigskultur, og først efterhånden er begyndt at indse, hovedsagelig på grund af masseindvandringen, at etnicitet og arvelige faktorer derunder udseende også betyder noget for et samfunds sammenhængskraft.

Universalisme versus neo-etnocentrisme light

Derfor mener jeg ikke at den overfladiske forskel mellem mine 'ne0-nationalistiske' bestræbelser og Atzmons universalistiske idealer skiller os så meget ad som man kunne blive forledt til at tro.

 

Egentlig tror jeg at jeg faktisk er en smule mere 'tolerant' end Atzmon i virkeligheden er, så mærkeligt som det end kan lyde for en udenforstående, der vil sammenligne den universalisme prædikende Jøde, og den nationalistiske etnocentrisme light prædikende hvide Europæer.

Jeg tror at vi i sidste ende begge arbejder for retfærdighed, som set med mine øjne betyder en ret for mit folk til at beholde sit etniske særpræg og sin kultur, og en ret til at beskytte sit land mod en masseinvasion af etnisk og kulturfremmede bosættere, og for de af etnicitet og stammekultur-obsederede Jøder, det at give afkald på lidt af den næsten sygelige trang til at bevare den kultur som gennem tiden har skabt så mange problemer for 'dem' og for 'os'.

For nogle Jøder kan det være en befrielse at kunne unddrage sig det kvælende traditionelle etnocentriske tankesæt, mens vi hvide Europæere, der nærmest er ramt af det modsatte, ville glæde sig over suverænt at kunne bestemme hvordan udviklingen i vores lande skal blive, uden at få den påtvunget af politiske ekstremister og alle mulige New World Order globaliserings dagsordener.

Jewish Genes Chart - klik for større (åbner i nyt vindue)
 

Til Gilad:

 

Hvis jeg skulle sige noget til Gilad Atzmon, så er det måske at han har en tendens til at se lidt for idealistisk / teoretisk på nogle ting, og derfor ind imellem kan virke lidt ekstrem for nogle, og at tolerancen også må være stor nok, til at give plads til tanker og ideologier som går lidt på tværs af egne idealforestillinger.

Herhjemme har vi en Poul Nyrup og en Claus Bryld, begge med en far der var Nationalsocialist under krigen, og som derfor er blevet så hårdt ramt, at de blev ekstreme i den modsatte, selvfornægtende retning. Desværre ikke kun på egne, men også på danskernes og de andre europæiske folkeslags vejne. Selv om Gilad nok er knap så tungt et eksempel på dette syndrom, så tror jeg dog der er et lignende element der gør sig gældende her.

Foruden den rette intellektuelle og idealistiske forståelse skal der også være plads til den virkelige verden, som er befolket af mange mennesker med mindre intellektuelt overblik, og mere noget der er styret af traditioner, vaner, og (mener jeg) arvelige faktorer, der umuliggør realiseringen af paradiset på jorden indenfor overskuelig tid.

En alt for ivrig stræben efter det perfekte er efter min mening noget af det farligste man kan gøre i en verden som kun er til, netop på grund af dens ufuldkommenhed.

Set fra den positive side efterlader Atzmons idealistiske tilgang mig med et spinkelt håb om at det alle sammen nok skal gå, og det giver mig lyst til at sige; shalom brother Gilad.

Gilad Atzmons blog | Meria Hellers Internetradio

Relateret:

Euro-med 22 april 2012 - Demise of Israel III: There Is Something Rotten in the State of Israel

Euro-med 22 april 2012 - Untergang Israels III: Etwas ist faul im Staate Israel

Balder Blog 6 december 2011 - Alan Dershowitz anmelder Gilad Atzmons bog The Wandering Who? - (Mix af Mein Kampf, Zions Protokoller og blod af kristne børn)

Balder Blog 30 november 2011 - Gilad Atzmon i lunt humør fejrer sejr over zionistiske censurforsøg

Balder Blog 17 februar 2011 - Auschwitzoverlevende Hajo Meyer og israelskfødte Gilad Atzmon diskuterer ‘jødisk etik’

Balder.org 6 maj 2010 - Waarheid, Geschiedenis en Integriteit - Israel, Jodendom, Zionisme - Gilad Atzmon (Contains video with historian Shlomo Sand - The invention of the Jewish People)

Balder.org 4 juni 2007 - Gilad Atzmon: Holocaustreligionen er lige så så gammel som Jøderne selv

Balder Blog 23 oktober 2011 - Holland - Popular Jewish journalist Micha Kat: Puncture the gas chamber lie first, then the rest

Balder Blog 23 oktober 2011 - Holland - Micha Kat populær jødisk journalist: afliv gaskammerløgnen først - derefter resten


Print Post