Hvis du ikke er Jøde har du som hvid ikke en chance; siger Adam Bilzerian en amerikansk menneske-rettighedsaktivist, der beskylder de fortrinsvis jødiske ledere af amerikanske universiteter for at diskriminere mod hvide i et ufatteligt omfang.

35% af de studerende på visse førende universiteter er jødiske, og 80% af alle Ivy League universiteter [=topklasse] er ledet af Jøder eller af nogen der er gift med en Jøde.

Anti-gentilisme er USAs største menneskerettighedsproblem

.... Alligevel praktiseres der 'affirmative action' som det hedder på amerikansk; på dansk 'positiv særbehandling'; et kvotesystem som tilgodeser såkaldte minoriteter, således at hvide, som udfør 70% af befolkningen kun fylder 20% af studiepladserne på visse universiteter! Jøder udgør mellem 2 og 3 % af den amerikanske befolkning. Og hvem styrer, eller bakker op om kvotesystemet? De for størsteparten (80%) jødiske ledere af disse institutter.

Ovenstående er kun nogle løse citater mere eller mindre rodet sammen, men i videoen forklarer den unge mand meget detaljeret hvordan det hænger sammen, og nævner universiteter, procentdele og navne.

Jewish Racism In America: A Gentile Doesn't Stand A Chance | YouTube
Tekst til videoen nederst
 

I Danmark udgør Jøder ifølge tal fra Mosaisk Trossamfund ca. 7.000, hvilket jeg en gang har regnet ud til at være 0,14% af 5 millioner; dvs. at der er relativt set er mere end 10 gange så mange Jøder i USA, set som procentdel af hele befolkningen.

 
   
 
  Dansk oversættelse af Jewish Supremacism
Hvad enhver bevidst borger skal vide
   
  Af de 36 amerikanere, som deltog Bilderberg-konferencen i 2010, er 28 Jøder eller har jødiske ægtefæller. Dette er en numerisk repræsentation på 78%. Jøder udgør ca. 2% af den amerikanske befolkning. Det betyder, at Jøder er overrepræsenteret blandt de amerikanske deltagere i Bilderberg-konferencen 2010 med en faktor 39 eller 3.900 % [tre tusind ni hundred procent]. Denne ekstreme numeriske overrepræsentation af Jøder blandt de amerikanske deltagere i Bilderberg-konferencen 2010, kan ikke bortforklares som en tilfældighed.

I Danmark kan vi observere det samme fænomen i medierne på trods af at Jøder er endnu mere fåtallige end i USA. Her forsøger man på fuld fart at køre indvandrere i stilling, samtidigt med at antallet af Jøder bliver det samme, eller mere sandsynligt, også stiger.

Selv hvis det skulle være sådan, at antallet af indvandrere i medierne altså hvor de er synlige, jeg snakker ikke om kameramanden, er passende i forhold til antallet af indfødte danskere, så skal man holde sig for øje, at ikke vestlige indvandrere for største delen tilhører den absolut værst uddannede og især sprogligt underudviklede underklasse.

Dvs. at rekrutteringsgrundlaget, med som kriterier nogle minimumskrav for sprog og uddannelse, kun er måske 10% af det totale antal indvandrere, ja så får man øjnene op for hvor meget positiv særbehandling der allerede finder sted i medierne.

Hvis indvandrerne udgør f.eks. 15 % af befolkningen, så er rekrutteringsgrundlaget måske 1,5 %. Alligevel kan vi ikke lukke op for tv'et, uden at se en tyrker eller en araber eller noget andet eksotisk på skærmen. Foruden den daglige massive portion jødiske journalister selvfølgelig.

Jeg har en gang lavet et regnestykke hvor facit var, at der for hver jødisk journalist der er i en fremtrædende stilling, er der 700 ikke-jødiske personer som kunne have fået stillingen.

Jeg er ikke matematiker eller statistiker, så lav dine egne beregninger; uanset hvilke kriterier man næsten vælger, vil resultatet principielt vise sig at være det samme; en enorm procentvis overrepræsentation af mennesker med jødisk baggrund i de synlige stillinger i de danske medier, journalister, studieværter udlandskorrespondenter, etc.

Nu er vi nået til pointen; afsløringen af mediernes korruption:

Man kunne, som nogle ind imellem gør, argumentere med at Jøder er generelt intelligente og kommer fra familier hvor der er tradition for den slags, samt ofte kommer fra den mere velhavende del af befolkningen. Og så var den jo god nok, ikke? De bedst egnede får jobbet. Når nu Jøder er så intelligente at de kan udkonkurrere gentile danskere 1 til 700, eller 1 til 100 eller 1 til 4, ja så lad det være sådan.

Men så kan man ikke samtidigt med lave særregler, eller som det formentlig er tilfældet i DR og TV2 regi, simpelthen have en politik som målbevidst søger flere kandidater af udenlandsk afstamning.


Tekst til videoen:

 
  Bilderberg 2010 - 78% af USA's delt. er Jøder
 
  Ovadia Yosef - Top rabbiner Shas
 

Hvorfor er der brug for ikke-jøder? De vil arbejde, de vil pløje, de vil høste. Vi vil sidde som en herre [effendi] og spise. 'Dette er hvorfor ikke-jøder blev skabt,' tilføjede han. Mere

Author and civil rights activist Adam Bilzerian outlines Jewish racism in America that has infected higher education, the Federal Reserve, Senate, House of Representatives, Supreme Court, banking, and media.

Bilzerian gives the grossly disproportionate statistics of Jewish overrepresentation in America that has led to Jews comprising 12-35% of the Ivy League, 33% of the Supreme Court, 64% of the Federal Reserve, 10% of the Senate, and 6.5% of the House of Representatives.

In addition, Jewish Americans comprise 33% of America's millionaires, 40% of America's billionaires, and 45% of Forbes' 40 richest Americans. All of this while Jews represent only 2% of the American population.

These statistics do not necessarily lead to a conclusion of racism, but the facts contained in the video make a convincing case that anti-gentilism has led to at least some of those disproportionate statistics.

The Jewish Talmud allows Jews to cheat gentiles and even claims that it is not a sin for a Jew to kill a gentile indirectly.

After reading the Jewish Talmud, Martin Luther wrote a book: The Jews and Their Lies, which says, 'do not their talmud and their rabbis say it is no sin if a Jew kills a gentile, but it is a sin if a Jew kills a fellow Jew.

It is no sin if he does not keep his oath to a gentile, therefore to steal from a gentile, as they do with their money-lending service is a divine service. [The Talmud claims] they are the masters of the world, and we are their servants; Indeed their cattle.'

America should strive to provide equal civil rights to all, including Gentiles.

Article on the unbelievable racism in Israel:

Bilzerian Report - Sometimes the Worst Cases of Racism are Found in the Least Likely Places

Relateret:

MMD-Newswire Jan C. Biro 9 december 2009 - The Nobel Prize - with smile: deep secrets behind the façade

Dr. Jan C. Biro Phd. Karolinska Instituttet, Stockholm Sweden - The Jewish bias of the Nobel Prize (pdf)

American Conservative 9 marts 2013 - Meritocracy: Almost as Wrong as Larry Summers (Ron Uz)

Occidental Observer 10 marts 2013 - Ron Unz on Janet Mertz (Kevin MacDonald)

Jewish Telegraph Agency 16 november 2012 - Harvard limits non-Jewish access to kosher meals

Obekväma Sanninger 16 november 2012 - Harvard inför segregation

Balder Blog 30 december 2011 - Jødiske organisationer ringer alarmklokkerne over stigning i antallet af blandede ægteskaber blandt europæiske studerende

Balder Blog 6 oktober 2010 - USA’s Højesteret åbner for første gang med 3 Jøder

Balder Blog 12 maj 2010 - Udnævnelse af den venstreorienterede lesbiske Elena Kagan - Bagslag for Jøder?

Balder Blog 18 november 2009 - Global anti-Gentilism demands a united response - Answer to Denis MacShane

Balder.org 8 april 2009 - Mind Bending Powers of the Masters of the Media (Hvem styrer medierne i England? - Alenlang gennemført dokumentation)

Balder.org - Jewish Control of the British Media (May 2002 Update) by Thomas Sparks

Balder.org 26 juli 2008 - Alle 5 bestyrelsesmedlemmer af den amerikanske centralbank Federal Reserve (FED) er Jøder

 


Print Post