Yalkut Shaiylos u'Teshuvos
 
  Ultraortodoske Hassidiske rabbinere
   
 
  Klik for at forstørre. Dokumentation: flere scannede sider fra bogen: 1 | 4 | 5
   
 
  Yitzak Shapiro - Rabbiner
 
  Torat ha-Melekh - Kongens Torah
Torat Ha'melech
- (Hamercaz Hatorani)

'Kongens Torah', en teologisk afhandling baseret på rabbi Yitzak Shapiros interpretation af passager fra den jødiske bibel, er en specialiseret vejviser for hvornår det er tilladt for Jøder at dræbe ikke-jøder.

Blandt dem som jødisk lov tillader at dræbe er: 'ikke-jøder der kræver jord til sig selv', folk fra en nation der 'hjælper med at dræbe Jøder, ' dem der udspreder 'fjendtlig gudsbespottelse', og 'dem der gennem tale svækker vores suverænitet.'

'I ethvert tilfælde hvor en (civil) borgers liv er til fare for Israel, ' siges der i bogen, 'er det tilladt at dræbe en ikke-jøde.'

 
  Yitzchak Ginsburg - Chabad Lubavitch
 

'Ikke-jøders sjæl er af en total anden og mindreværdig karakter. De er fuldstændig onde, uden nogen som helst formildende træk overhovedet. Hvis hver eneste celle i en jødisk krop omfatter hellighed, er del af Gud, så er enhver streng af DNA være en del af Gud. Derfor er der noget specielt ved jødiske DNA. Hvis en Jøde har brug for en lever, kan man så bruge en lever fra en uskyldig forbipasserende ikke-jøde for at redde ham? Toraen ville sandsynligvis tillade det. Jødisk liv har uendeligt værdi. Der er noget uendeligt mere hellig og unikt over jødisk liv end over ikke-jødisk liv.' Yitzchak Ginsburgh 26 april 1996 i Jewish Week.

 
  Overrabbiner Ovadia Yosef: Ikke-jøder blev kun skabt for at tjene Jøder
 
  Tzipi Hotovely - Likud - Racespørgsmål
  Israelsk Parlamentsmedlem: Mere uddannelse for at bekæmpe blandede ægteskaber - Fremstød mod raceblanding i Knesset i anledning af 'Jewish Identity Day' fra Likudnik Tzipi Hotovely
 
  Netanyahu forærer Esters Bog til Barack Obama ved AIPAC Konference 5/3 2012

Fra deres egen mund: Had alle ikke-Jøder, siger rabbinere fra Skvere-sekten

Denne opfordring til had kommer imens Jøder over hele verden endnu en gang forbereder sig på Purim-festen, den 7 og den 8 marts 2012, hvor de minder nedslagtningen af 75.000 Persere [Iranere] for 2.500 år siden.

På denne dag skal de fejrende gentage formlen:

'Fordømt være alle ikke-jøder; velsignet være alle Jøder'.

I en nylig publiceret bog skrevet af en hassidisk rabbiner fra Skvere-sekten som anbefales af Skvere-sektens overrabbiner, pålægger hassidiske og andre Jøder at hade alle ikke-Jøder. Ikke-jøder er helt igennem onde, står der i bogen. De forurener verden spirituelt, og selv det at se på deres ansigter er skadeligt.

Bogen hedder Yalkut Shaiylos u'Teshuvos. Som titlen angiver, er det en samling spørgsmål og svar omkring halakiske emner. Spørgsmålene blev stillet af unge studerende hos Skvere-yeshivaen1) i New Square, i New York. De bliver besvaret af rabbinere.

Nedenstående oversatte sektion har titlen; 'Goyyim', og forklarer Skvere-sektens hassidiske syn på ikke-jøder, hvor der blandt andre kilder citeres fra Skvere-sektens overrabbiner selv.

Hadet mod ikke-jøder er baseret på rabbinske kilder. Disse kilder er stærkt påvirket af Kabbala2) og hassidisk tænkning.

En lignende holdning overfor ikke-jøder findes i 'Tanya', den såkaldte Bibel af Chabad-hassidisk tænkning, som er skrevet af den første Chabad rabbiner, Schneur Zalman fra Liadi, og er blevet genoptrykt tusindvis af gange af den verdensomspændende Chabad Lubavitch-sekt.

Oversættelsen til engelsk er lavet af den kendte filminstruktør Menachem Daum, som sendte den til mig sammen med de indscannede sider af bogen som kan ses ved denne artikel, og som bad mig om at offentliggøre dem.

Alle bemærkninger i firkantede klammer [ ] er fraMenachem Daum. Alle bemærkninger i Tuborgklammer { } er mine. Al tekst mellem normale klammer ( ) er fra bogens forfatter.


Spørgsmål: Er det passende hverken at elske eller hade en ikke-jøde?

Svar: En Jøde er grundlæggende god. En Jøde er en del af Gud oppe i det høje. Selv hvis han til tider afviger fra den rette vej, er det ikke fordi han er blevet ond. Der er kun noget ondskab i ham som han skal udrense.

Men, at adskille med en million grader af adskillelse, er en ikke-jøde en uren ting. Hele essensen af ikke-jøden er ond og uren. Selv hvis han lejlighedsvis gør godt, bliver han ikke god af det. Når Livets Hellige Lys {f.eks. bogens forfatter Ohr HaHayyim} siger om ikke-jøder at selv én af dem som er meget forsigtig i sine handlinger, får ingen grad af hellighed derved.

Som det også er meget kendt, selv veluddannede ikke-jøder som vogter sig på grund af deres klare forståelse af hvad der er rigtigt, fejlede alligevel når de blev testet, fordi en ikke-jøde ikke har nogen kraft for godhed i sig.

Tvært imod, ikke-jøders onde tanker forurener verdens atmosfære og skaber problemer for jødiske børn.

Som 'Remnant for Pinchos' {f.eks forfatteren af bogen Sheairit L’Pinchas} siger; ikke-jøders tanker, lever stadigvæk i atmosfæren og forurener den.

Han siger at der kun er én løsning for at beskytte sig mod dette; helt at foragte ikke-jøders tanker og at realisere sig at deres tanker kun er onde. (Had betyder ikke at man har intentioner om at gøre noget mod en ikke-jøde, men det betyder at man ikke er i stand til at tolerere ham, ikke kan udstå ham, på grund af hans store urenhed, specielt når man realiserer sig hvor skadelig denne {urenhed} er {for Jøder og verden}.) Forståelig nok er det at elske en ikke-jøde den eksakte modsætning af dette.

Livets Hellige Lys {f.eks. forfatteren af bogen Ohr HaHayyim} siger at for at en person kan være helt beskyttet mod ondskab, skal han hade de ting som har fået ham til at synde. Dette er hvorfor Gud gav ordre til at rive træerne i Midian rykket op med rode. Da Medianitterne fik Jøderne til at synde med Peor-idolen, således skal Jøder hade alt der er forbundet med Midian. Som følge deraf, skal ikke-jøder, hvis tanker påfører os besværligheder, må hades.

Så også Livets Hellige Lys {f.eks. forfatteren af bogen Ohr HaHayyim} skriver, i den del af Vayigash {i sin bog titlet Oh HaHayyim}, at de retfærdiges natur er at hade ikke-jøder.

Når man taler om ikke-jøder er det værd at nævne to punkter. For det første, med hensyn til at konversere med en ikke-jøde; en ikke-jøde er som allerede nævnt uren, og han besmitter den som taler til ham, og dette påfører en person ondskab. Medmindre man er tvunget til at gøre dette, som det forklares af Øjnenes Oplyser {f.eks. forfatteren af bogen Me’or Eynayim}, udtrækker vi derved den smule godhed som er tilfaldet ikke-jøden, siden alting i verden er en blanding af ondskab og godhed.)

Specielt hvis man taler sammen i venskab, fordi teksterne fortæller os at når to mennesker taler med ømhed bliver en del af ens sjæl forbundet med den anden, og ingen vil Gud forbyde det, blive forbundet med en ikke-jøde. (Forståeligt, når man skal konversere, skal man gøre dette som et menneske. Men i sit hjerte skal man ikke elske ham.

Og det er værd at vide at 'det er en velkendt lov at Esau [ikke-Jøden] hader Jacob [Jøden].' Ikke-jøden hader dig. Det er kun på grund af hans skjulte motiver at han taler på en venlig måde, fordi det er i hans bedste interesse at gøre dette i dette øjeblik, på grund af hans job, eller på grund af snesevis af andre grunde. Selv de retfærdige ikke-jøder blandt nationerne3) er kun som de er fordi de hader umenneskelighed og mord, men ikke fordi de elsker Jøder.)

det andet punkt er; man skal ikke koncentrere sig på en ikke-Jødes ansigt. Som Dalernes Piletræer {forfatteren af bogen Arvei Nahal} skriver om den den talmudiske udtalelse; 'det er forbudt at se på ansigtet af én der begår ondskab', fordi den anden side [djævlen] {sitra achra} formummer sig selv i klæderne af en der begår ondskab', fordi den anden henviser til en Jøde som har, Gud forbyde det, er blevet til én der begår ondskab.

Det er sikkert og hævet over enhver tvivl; en ikke-jøde hvis hele natur er ondskabsfuld i sin essens, det er besmittende at se på hans fremtoning.

I den Abbreviated Set Table {Kitzur Shulkhan Arukh} siges det at hvis man ser smukke skabninger, selv en ikke-jøde, skaber man en velsignelse. Den Abbreviated Set Table {Kitzur Shulkhan Arukh} tilføjer at dette kun gælder hvis man har opfanget et tilfældigt glimt, mens det er forbudt at koncentrere sig på en ikke-jøde.

Det skete en gang at Den Parfumerede Seng {forfatteren af bogen Arugot Haboshem} sendte en budbringer til sin søn, Jacob Taler {f.eks. forfatteren af bogen Vayagid Yaakov}, med en anmodning om straks at komme hjem.

Han kom hurtigt rendende, og Den Parfumerede Seng {forfatteren af bogen Arugot Haboshem{ så på ham, og sagde til ham at han nu kunne tage af sted. Han kaldte kun på ham, da en ikke-jødisk læge var der tidligere, og han ville ikke at den sidste ting han ser inden han sover, er en ikke-jøde, så han havde tilkaldt ham kun for at se på ham.

Vores Ærværdige Hellige Lærer, Vores Mester, Vores Vejleder, Vores Rabbiner [fra Skver-sekten], må han leve et langt og godt liv, gentaget i Maharalens navn, at der henvises til ikke-jøder som 'onde vande', mens Jøder er beslægtet med ild.

Når ild og vand blandes, slukker vandet ilden. Men når der er en barriere af jern mellem dem, f.eks. vand i en potte, sker det modsatte, og ilden koger og fordamper vandet. På samme måde kan en ikke-jøde såfremt man har forbindelser med ham, Gud forbyde det, slukke ilden i sjælen. Men hvis man er adskilt i alting, vil den jødiske sjæl triumfere.

Fodnoter tilføjet af Balder:

1) Yeshiva = religiøs skole aka islamisk Madrassa

2) Kabbalah = jødisk talmagi

3) 'the righteous gentiles among the nations'

 

 

Kilde:

Failed Messiah 28 november 2011 - Out of their own mouths - Hate All Non-Jews, Skvere Rabbis Say

Fra Talmud:

“The Jews are called human beings, but the non-Jews are not humans. They are beasts.” Talmud: Baba mezia, 114b

“The Akum (non-Jew) is like a dog. Yes, the scripture teaches to honor the the dog more than the non-Jew.”

Ereget Raschi Erod. 22 30

“Even though God created the non-Jew they are still animals in human form. It is not becoming for a Jew to be served by an animal. Therfore he will be served by animals in human form.”

Midrasch Talpioth, p. 255, Warsaw 1855
“A pregnant non-Jew is no better than a pregnant animal.” Coschen hamischpat 405
“The souls of non-Jews come from impure sprits and are called pigs.” Jalkut Rubeni gadol 12b
“Although the non-Jew has the same body structure as the Jew, they compare with the Jew like a monkey to a human.” Schene luchoth haberith, p. 250 b
“If you eat with a Gentile, it is the same as eating with a dog.” Tosapoth, Jebamoth 94b
“If a Jew has a non-Jewish servant or maid who dies, one should not express sympathy to the Jew. You should tell the Jew: “God will replace ‘your loss’, just as if one of his oxen or asses had died”.” Jore dea 377, 1
“Sexual intercourse between Gentiles is like intercourse between animals.” Talmud Sanhedrin 74b
“It is permitted to take the body and the life of a Gentile.” Sepher ikkarim III c 25
“It is the law to kill anyone who denies the Torah. The Christians belong to the denying ones of the Torah.” Coschen hamischpat 425 Hagah 425. 5
“A heretic Gentile you may kill outright with your own hands.” Talmud, Abodah Zara, 4b

“Every Jew, who spills the blood of the godless (non-Jews), is doing the same as making a sacrifice to God.”

Talmud: Bammidber raba c 21 & Jalkut 772

 

Relateret:

Her kan man læse den politisk korrekte udlægning af Purim som er bestemt for ikke-Jøder:
Kristeligt Dagblad:

Religion.dk - Jødisk højtid fejrer afværgelse af folkemord

Christian Science Monitor 7 marts 2012 - Netanyahu gives Obama the Book of Esther. Biblical parable for nuclear Iran?

When Binyamin Netanyahu, Israel’s prime minister, visited Washington last week on the eve of the Purim holiday, he gave Barack Obama, the US president, what he considered a symbolic gift - a copy of the old testament book of Esther. Netanyahu called it "background reading on Iran", since its story concerns relations with Jews in the Persian empire some 2,500 years ago. It is considered by scholars to be mostly fiction, but for Netanyahu Esther represented justification for his stance against modern Iran.
Balder Blog 8 marts 2012 - Rabbi Yisrael Dovid Weiss: Zionismen har skabt oceaner af blod

Balder.org - Purim - Jødernes fejring af ét af deres folkemord

Balder.org 4 marts 2007 - Jødisk mytologi og dens relevans for kommende udviklinger, Haman, Iran og Purim

Balder Blog 10 januar 2012 - Israel - Bosætter-leder i Chabad-avis: Afskaf demokratiet og indfør judaisk lov

Balder Blog 8 april 2011 - Israel: Religiøse Jøder i Jaffa foruroliget over stigning i blandede ægteskaber

Balder Blog 13 februar 2011 - Israelsk Parlamentsmedlem: Mere uddannelse for at bekæmpe blandede ægteskaber (+ liste med masser af links til tilsvarende artikler)

Balder Blog 18 januar 2011 - Israel: Rabbinere vil bygge dødslejre til Palæstinenserne

Balder Blog 17 januar 2011 - Israelsk rabbiner Dov Lior: ‘Ikke-jødisk sperm fører til barbarisk afkom’

Balder Blog 30 juni 2011 - Israel: Anholdelse af bosætter-rabbiner Dov Lior - der godkender drab på ikke-jøder, skaber opstandelse

Balder Blog 27 juni 2011 - Israelsk justitsminister: Assimilation af Jøder udenfor Israel fuldfører Hitlers vision

Balder Blog 2 december 2010 - Jew York 2010: Chabad Lubavitch rejser verdens største menora i Central Park (Hanuka, Hanukkah, Chanukka, Chanukah, jødisk Jul)

Balder Blog 30 december 2010 - Israel - Rabbiner koner til jødiske kvinder: holdt jer fra Arabere

Balder Blog 27 november 2010 - Jøder rejser kæmpe menorah foran EU hovedkvarter i Bryssel (Hanuka, Hanukkah, Chanukka, Chanukah, jødisk Jul)

Balder Blog 23 november 2010 - USA’s udenrigsministerium: Religionsfriheden under angreb i Israel

Balder Blog 19 oktober 2010 - Israelsk rabbiner Ovadia Yosef - Ikke-jøder eksisterer kun for at tjene Jøder

Balder Blog 4 oktober 2010 - Israelsk rabbiner: I orden at jødiske kvinder går i seng med fjenden

Balder Blog 2 oktober 2010 - Hvordan man forebygger blandede ægteskaber - af Rabbi Kalman Packouz

Balder Blog 30 juli 2010 - Israel: Rabbiner Yitzhak Ginsburg arresteret for bog som opfordrer til drab på ikke-jøder

Balder Blog 21 juni 2010 - Rassenschande i Israel - Araber 18 måneder i spjældet for sex med Jødinde

Balder Blog 30 december 2009 - Chabad Lubavitch - racistisk jødisk organisation infiltrerer politiske eliter

Balder Blog 23 oktober 2009 - Israel Apartheid - Ashkenazi-jøder: Sefardiske piger har dårlig indflydelse

Balder Blog 12 november 2009 - Rabbiner Yitzhak Shapira: Jøder må dræbe ikke-jøder inklusiv spædbørn

Balder Blog 20 september 2009 - Israel: Kommune og politi beskytter unge jødiske piger mod mænd fra etniske minoriteter

Balder Blog 7 september 2009 - Israel: Statsstøttet kampagne mod blandede ægteskaber rettet mod Jøder udenfor Israel

Balder Blog 2 september 2009 - Nur Khazaren - Schwarzes nie - racediskrimination mod negre i israelske skoler lovligt

Balder Blog 22 marts 2009 - Hærens rabbinere under Gaza: Dette er en religiøs krig - ok at dræbe civile


Print Post