Her en dansk oversættelse af rabbinerne Marvin Hier og Abraham Coopers frække brev, til radio-tv direktøren, hvor i den jødiske organisation som selvbestaltet jødisk talerør uden den mindste blusel kræver en national og religiøs sangskat censureret, fordi den efter hans mening ikke omtaler det folkeslag hvor til de regner sig på en tilstrækkelig positiv måde. English version of this page here: Simon Wiesenthal Center's letter to Iceland's Radio & TV Director Pall Magnusson over 400 years old 'anti-Semitic' Hymn

Som introduktion kan anbefales forrige indlæg der er sammenhængende med dette: Simon Wiesenthal Center kræver 400 år gammel ‘antisemitisk’ Islandsk Påskesalme censureretSIMON WIESENTHAL CENTER
MUSEUM OF TOLERANCE-LOS ANGELES
NEW YORK TOLERANCE CENTER
CENTER FOR HUMAN DIGNITY-JERUSALEM
   
Rabbi Marvin Hier
Founder and Dean
Rabbi Abraham Cooper
Asociale Dean

February 23, 2012
Mr. Pall Magnusson, General Director Efstaleiti 1
Reykjavik, Iceland

Kære Mr. Magnusson:

Simon Wiesenthal Centeret er en førende jødisk menneskerettigheds NGO viet til at lære lektien fra det nazistiske holocaust og promovering af gensidig respekt og forståelse. På vegne af vores 400.000 konstituerede familier, skriver jeg til dem om en sag der forårsager meget bekymring i vores samfund.

Som De ved er hele 'Hymns of the Passion' af Hallgrimur Petursson blevet sendt af Statens Radio og TV til det islandske folk. Vi forstår at der læses én salme hver dag under den 9-årige forårsperiode (lent), og at det anses som en stor ære at blive bedt om at læse én af disse hymner i radio og tv.

Mange af Islands mest fremtrædende borgere, derunder den nu afdøde præsident Vigdis Finnbogadottir, har accepteret denne invitation med stolthed.

Mens vi har en dyb respekt for den Kristne tro og Kristne troende, føler vi at vi bør udtrykke vores chok over de mange groft antisemitiske referencer der gennemsyrer Petursson's salmer. Der er flere end 50 referencer til Jøder, alle sammen negative, hvoraf de fleste forstærker stereotyper omkring Jøder der lagde forarbejdet for tyve århundreder af antisemitisk had og forfølgelse.

Det er uforståeligt at en sådan intolerance kan udtrykkes noget sted, men endnu mere at det sker via en moderne demokratisk stats radiofoni. Det faktum at de antisemitiske referencer bliver læst af nogle af nationens mest fremtrædende borgere via statens radio og tv-kanaler, forstærker kun hadefulde ideer om Jøder og forgifter den næste generation af letpåvirkelige unge mennesker med et utal af stereotyper af jødisk snuhed, bedrag, og selvfølgelig den giftige beskyldning for gudedrab [deicide].

Vi vedhæfter en liste med de antisemitiske referencer der forekommer i Petursons salmer. Ud fra en dyb respekt, men med eftertryk beder vi Dem og de andre ansatte i statsradiofonien, til én gang for alle at eliminere dem fra æteren [RUV].

Det islandske folk og det jødiske folk fortjener bedre.

Sincerely,

 

Rabbi Abraham Cooper
Associate Dean

Cc: Ambassador Gudmundur Arni, Washington, DC

English version: Simon Wiesenthal Center's letter to Iceland's Radio & TV Director Pall Magnusson over 400 years old 'anti-Semitic' Hymn
   

Citater fra: Hymns of the Passion - Oversat efter Wiesenthal Centerets brev til Páll Magnússon
Side 20

Jøderne ankommer til Haven

*Note: (Dem som kommer for at hente Jesus er Romerne, alligevel implicerer titlen at det er Jøderne. Romerne nævnes ikke et eneste sted)

The Jews arrive in the Garden

*Note: (Those who come to take Jesus are the Romans, yet the title implies it is the Jews. There is no mention ever made of the Romans)

Side 26

Judas-kysset og Kristi anholdelse

Det var Jøderne som bandt Dig,
De holdt fast som reb omkring Dig

Judas' Kiss and Christ's Arrest

It was the Jews who bound thee, They clung like cords around thee

Side 34

Kristi tale til Jøderne

Men ikke en stråle af himmelsk kærlighed kunne gennemtrænge deres selv-ønskede blindhed

Christ's address to the Jews

But not a ray of Heaven's love could pierce their self-willed blindness

Side 64

Soldaterne håner Kristus

Hån aldrig en ukendt mand
Selvom han synes uværdig.
Er ikke skydeskiven for dit misbrug
Bedre end hvad disse tåbelige Jøder gjorde?

The Soldiers mock Christ

Never an unknown man deride
Though he appear undignified.
Canst tell the butt of thine abuse
Better than did these foolish Jews?

Side 69

Præstens Konference

Tidligt besluttede Jøderne
At dømme Dem, Frelser,
Og i deres misforståede iver
Gav Dødsstraffen

The Priest's Conference

Early the Jews decided Thee,
Saviour, to convict
And in their zeal misguided
Death's penalty inflict.

Side 83

Jødernes første anklage foran Pilatus

At gå ind i den besudlede bolig
Dømte de som helligbrøde
At spilde den uskyldige fanges blod
Hilste de med bifaldt De jødiske ældre præsenterer nu
En treleddet beskyldning
Og sigter Frelseren med intentionen
Om at føre Nationen på vildspor

The Jews' First Charge before Pilate

To enter that defiled abode
They deemed a desecration
To shed the guiltless captive's blood,
They hailed with acclamation.
The Jewish elders now present
A threefold accusation,
And charge the Saviour with intent
To lead astray the nation.

Side 86

Kristi Tilståelse foran Pilatus

Had var det som førte Jøderne
Til at beskylde deres velsignede Mester;
At redde mig fra Jøderne
Eller gøre noget ved min tilfangetagelse

Christ's Confession before Pilate

Hatred it was that led the Jews
The blessed Master to accuse;
To save me from the Jewish
Or remedy my captive flight

Side 91

Jødernes Anden Anklage foran Pilatus

Jøderne beskyldte ham stadigvæk
For hver eneste dårligdom

The Jews Second Charge before Pilate

The Jews impeached Him still
Of all and every ill

Side 100

Kravet om korsfæstelse

De jødiske ledere beslutter alle sammen
At Jesus skal korsfæstes
Livets Prins skal være deres bytte
Morderen skal sættes fri

The Demand for Crucifixion

The Jewish leaders all decide
That Jesus must be crucified
The Prince of Life their prey must be
The murd'rer set at liberty

Side 111-112

Kristus ledes fra Retsbygningen

De jødiske folkemængde svarede
'Væk med Ham!' råbte de,
Deres tydelige fjendskab
'Han skal korsfæstes'
Moses retfærdige lov
Blev herved misbrugt af Jøderne
Hvilket afslører deres forræderi
Deres had og stolthed

Christ led from the Judgment Hall

The Jewish crowd replied
"Away with Him!" they shouted,
Their enmity undoubted
"He must be crucified!"
The righteous law of Moses
The Jews here misapplied,
Which their deceit exposes,
Their hatred and their pride.

Side 120-121

Pilatus og Jøderne

'Væk med Ham!´råbte de ophidset,
'Denne misdæder skal korsfæstes!'
Guvernøren kaldte dig retteligt Konge
Jøderne ville føre dig til korset

Pilate and the Jews

"Away with Him!" incensed they cried,
"This culprit must be crucified!"
The Governor rightly called Thee king
The Jews Thee to the cross would bring.

Side 125

Pilatus' Uretfærdige Dom

På dem selv og på deres efterkommere
Ligger byrden ad deres afskyelige dåd
Påtog Jøderne sig i tankeløst raseri
Det forfølger deres skridt fra århundrede til århundrede

Pilate's Unjust Judgment

Upon themselves and on their seed
The burden of their dreadful deed
The Jews assumed in thoughtless rage.
It dogs their steps from age to age

Side 132

Kristus bærer Sit Kors

Og på ikke-jødernes Gud vil lade
De uendelige rigdom fra Hans nåde falde.
Hvad Jøden dumt gav afkaldt på
Han gør os til et udvalgt folk

Christ bears His cross

And on the Gentiles God will pour
The boundless riches of His grace.
What the Jew foolishly forswore
He makes of us -- a chosen race.

Side 149-151

Påskriften på Korset

At alle må forstå dens mening
Jøderne ville ikke indrømme dens sandhed
Dets modsatte budskab
'Det skal ikke stå!'
Var deres krav,

En sådan ære ville Jøderne nægte
Jesus som de hadede

The Superscription on the Cross

That all might know its meaning.
The Jews its truth would not admit,
lts message contravening.
"It must not stand!"
Was their demand,

Such honor would the Jews deny
To Jesus, Whom they hated.

Side 203

Jesu Begravelse

At frygte Jødernes barske fjendskab

The Burial of Christ

Fearing the Jews harsh enmity

Side 248

Vogteren på sin vagt

At Kristus var genopstået benægtede Jøderne.
De forsøgte at skjule beviserne.
Men Guds store visdom kunne ikke vinde over
Deres bedrageriske plan
Og snart afslørede de deres usle bedrag

The Guard on Watch

That Christ was risen the Jews denied.
The evidence they sought to hide.
But God's great wisdom could defeat
Their plan to cheat
And soon laid bare their vile deceit.

 

SNIDER SOCIAL ACTION INSTITUTE
International Headquarters
1399 South Roxbury Drive, Los Angeles, California 90035-1709 • t) 310.553.9036 f) 310.553.8007 www.wiesenthal.com
NEW YORK • FLORIDA • TORONTO • JERUSALEM • PARIS • BUENOS AIRES

 


English version of the above - Simon Wiesenthal Center's letter to Iceland's Radio & TV Director Pall Magnusson over 400 years old 'anti-Semitic' Hymn

Oversat fra:

Fornleifur 24 februar 2012 - Wiesenthal Centre Cooper's letter to Pall Magnusson (pdf - English)

Fornleifur 24 februar 2012 - Hlustið þið enn á þetta gamla hatur?

Margrét Eggertsdóttir, a professor with the Árni Magnússon Institute for Icelandic Studies, told RÚV that she believes there is no anti-Semitism in the hymns, and that Hallgrímur was "telling the story in his own way."
Reykjavik Grapevine 24 februar 2012 - Hymns Of The Passion Called Anti-Semitic

Vlad Tepes 24 februar 2012 - Hymns Of The Passion Called Anti-Semitic (Paul Fontaine)

Huffington Post 27 februar 2012 - Theological Anti-Semitism Still Pervades Iceland Lent Tradition

Relateret:

Balder Blog 26 februar 2012 - Simon Wiesenthal Center kræver 400 år gammel ‘antisemitisk’ Islandsk Påskesalme censureret (Sammenhørende med denne artikel)

Denne recente artikel handler om det samme: Studieværten bebrejder Jøder anti-kristen propaganda.
Balder Blog 26 februar 2012 - TV-vært Michael Coren i ophidset religiøst opgør med rabbiner Shmuley Boteach (Video)

Den store forfatter Seneca havde allerede for 2000 år siden beskrevet hvordan et lands love beskyttede jødisk kriminalitet, og undertrykte den indfødte befolkning: 'Dette yderst kriminelle folks moral har formået at finde indpas overalt, således at de nu i alle lande har opnået dominans. De erobrede laver nu love for erobrerne.'
Balder Blog 8 juni 2011 - Spanien: Calle Seneca - gammel gade opkaldt efter jødekritisk romersk filosof - Jøder kræver navneforandring

Balder Blog 23 november 2008 - Islands Præsident Ólafur Ragnar Grímsson, er gift med stenrig bukharisk Jøde med israelsk pas; Dorrit Moussaieff

Balder Blog 28 maj 2008 - Tysklands Jødiske Råd kræver delstaten Brandenburgs hymne Märkische Heide afskaffet

Balder Blog 11 december 2007 - Kæmpe Menorah opstillet ved det Hvide Hus og Kremlin

Balder Blog 10 december 2007 - USA - Jødisk organisation kræver krybbespil fjernet: stødende for ikke kristne


Print Post