Her følger SIADs brev som er afleveret til samtlige folketingspolitikere.

Vi har givet politikerne 14 dage fra fredag d. 13. okt. til at vise hensigt til at ville overholde grundloven. Hvis ikke, vil SIAD gennemføre sin nye demonstrationsrække
uden politiets viden og medvirken, ifølge § 79 i grundloven: "Borgerne har ret til uden forudgående tilladelse at samle sig ubevæbnede."

Kære Folketingspolitiker

Da du blev medlem af folketinget, skrev du under på at ville overholde Det Danske Riges Grundlov.

Vi skriver til dig for at gøre opmærksom på, at grundloven er blevet brudt adskillige gange indenfor de sidste 4 måneder.

Partiet og foreningen Stop islamiseringen af Danmark (SIAD) har 4 gange fået nej til at gennemføre fuldt lovlige demonstrationer. Politiet har brugt § 79
til at nægte os demonstrationerne idet de befrygter fare for den offentlige orden.

Men da politiet ikke befrygter fare fra SIAD, men derimod fra evt. moddemonstranter, kan de ikke bruge § 79 til at nægte SIAD at demonstrere. De kan bruge § 79
til at forbyde en evt. voldelig moddemonstration, idet det er fra moddemonstranterne at faren udspringer.

Ydermere har politiet i Århus sørget for at SIAD ikke kunne afholde deres planlagte offentlige informationsmøde på Hovedbiblioteket d. 28. sep.,
idet de har kontaktet biblioteket og informeret dem om de evt. farer der kunne opstå, hvis modstandere af SIAD skulle dukke op og lave ballade. Dette førte
til at biblioteket nægtede SIAD at afholde mødet på biblioteket.

Igen er det ikke SIAD der er problemet, men evt. ballademagere, som i disse tilfælde får lov at sætte dagsordenen og dermed ulovligt forhindre en lovlig
forening og parti at bruge deres grundlovssikrede rettigheder til at afholde informationsmøder og demonstrationer, jvf. § 77.

Men i lyset af at man gentagne gange uberettiget har brugt § 79 som forebyggende forholdsregel mod den frie debat, har det taget karakter af den censur man udtrykkeligt
stadfæster i § 77 ingensinde på ny kan indføres.

Det kan ikke passe, at ulovlige kræfter og parallelsamfund med vold og trusler kan sætte grundloven ud af kraft.

Nu har vi informeret dig om disse klare grundlovsbrud, kære folketingsmedlem. Det er nu op til dig at leve op til grundlovens ord og gøre noget ved denne uholdbare
situation, fordi i SIAD har vi ikke tænkt os at finde os i disse klare brud på grundloven.

Det er faktisk vores pligt som borgere at reagere.

 

Venlig hilsen

Anders Gravers,

Stop islamiseringen af Danmark (SIAD)

Ovenstående stammer fra Stop Islamiseringen Af Danmarks hjemmeside

Mere fra SIAD:

Grundloven bliver krænket

Vi har spurgt grundlovsforeningen Dansk Kultur, om grundloven bliver krænket i forbindelse med politiets nægtelse af vores lovligt anmeldte demonstrationer.

Læs deres svar her

 

Der er meget mere på SIADs hjemmeside

Relateret: Islamforskeren Tina Magaard fra Århus Universitet har kritiseret Statsministeren, Politiets Efterretningstjenste og islamforskere som Jørgen Bæk
Simonsen i et interview med Pernille Ammitzbøll i Jyllands Posten den 22 oktober 2006. Et uddrag af interviewet hvor i Tina Maggard advarer mod dhimmisering
af Danmark kan læses hos Uriasposten


Print Post