Fra den 22. til den 23. maj 2006 holdt EU under det østrigske formandsskab i samarbejde med EUMC og Euromed et seminar i Wien med deltagelse af over 100 journalister og repræsentanter for "det civile samfund" fra alle EU-lande, fra Nordafrika og Asien .

Emnet var "Racisme, Fremmedhad og Medierne".

For tilrettelæggelsen stod EUs kommissær for udenrigs- og naboskabsanliggender, Benita Ferrero Waldner samt Hans og Beate Winkler fra EUMC, sidstnævnte opdraget i DDR.

Benita Ferrero-Waldner
Benita Ferrero-Waldner
Beate Winkler - EUMC - Thought Police - Stasi
Beate Winkler - EUMC
Afløsere for den Øverste Sovjet. Det selvbestaltede tankepoliti.
Væk med os!

 

At de lægger dette på internettet, kan kun skyldes kendskab til EU-borgernes overmæthed, ligegladhed og åndelige dvale.
Hvad der her foreslås til fordel for islam og Euromediterranien er mere radikalt end Hitlers og Stalins censur og propaganda.
Blot langt snedigere. Vi mærker ikke manipulationerne! Forslagene s.20-25 anbefales de involverede euromediterranske lande til vedtagelse og gennemførelse!!!

EUs mediecensur mod europæisk "fremmedhad" til gavn for islam

Racism, Xenophobia and the Media Towards respect and understanding of all religions and cultures
An EU seminarin the framework of the Euro-Mediterranean Partnership
Vienna, 22-23 May 2006 organised by:
• Austrian Presidency of the European Union
• European Commission
• European Monitoring Centre on Racism and Xenophobia (EUMC)

Kort Resumé af siderne 20 - 25:

 1. Styrkelse af selv-censur og etiske standarder:
  Sikre brugervenlig selvcensur, så racismeklager er lette at indgive. Oprette dertil egnede klagenævn. Opdrage journalisterne til at overholde de etiske standarder.
 2. Sikre multikulturel forskellighed i medieindustriens stabe (det giver ang. også økonomisk pote!!!)
  Brug antidiskriminationslovgivningen! Opdrag redaktionerne til multikultur. Ansæt flere multikulturelle journalister. Positiv særbehandling til mindretalsjournalister. Gør multikulturel kompetence til forudsætning ved journaliststillingsbesættelser.
 3. Engagér civilsamfund og mindretalsgrupper i programproduktionen
  Vis multikultur som samfundets normalitet. Vis mindretallets dagligliv. Giv stemme til mindretallet(ne).
 4. Dialog og og samarbejde mellem medieprofessionelle fra forskellige kulturer.
  International udveksling styrker bevidstheden om indskrænkninger i ytringsfriheden . Lav et forum for medieejere, som kan diskutere racisme og fremmedhad og virkningen af mediereportager på offentligheden.

  Medieorganisationerne skal fremme god og ansvarlig journalistskik og diskutere, hvordan man undgår sprog, som fremmer fordomme og spændinger mellem samfundsgrupperne - i enighed med samfundsgruppelederne!!

  Lav et "Multikulturcharter": en erklæring med fælles presseforpligtelser og årlig rapport om fremskridt på en fastsat "Multikulturdag".
  Sammenflet "vore" og "deres" journalister i udveksliinger - især de unge, der som morgendagens journalister så vil være indstillet på forskellige kulturer.

  Fremme sådanne samproduktioner, som kan fremme den multikulturelle forståelse.
  Give flere "sydlige" eksperter medieadgang i "nordlige" medier som lederskribenter og kommentatorer.

 5. Støtte til opøvelse og uddannelse af journalister og redaktører
  Træningsprogrammer for journalister og redaktører. Multikultur skal gøres tvungen i uddannelsen. Opmuntre mindretalsunge til at blive journalister. Indføre træningsprogrammer, som bringer journalister fra "Syd" til "Nord" og omvendt.Indfør korrekt ordliste for journalister.
 6. Opbygning af mediekapacitet i civilsamfundet
  Mindretal kan blive hørt i medierne ved på-forkant-med-nyhederne strategi og journalistik.
  Skab selv medienyheder!!! Få modne forbindeler med personer, som i journalistjargon kan tale på vegne af mindretalsgrupperne.
  Få medieguides, som kan tale i forskellige samfundssammenhænge. Tilskynd mindretalsunge til journalistkarrierer.
 7. Styrk civilsamfundets kapacitet til at overvåge medierne
 8. Styrk dialogen og initiativerne mellem trossamfund (i håb om udvanding af den svageste religion)
  Udveksling mellem kirke, synagoge og moske. Lav udstillinger om de andres religion i hinandens kultsteder!!!
 9. Skab et frugtbart milieu for god redaktørskik i medierne
  Foreskriv ved lov klart regulationsmekanismernes rolle og beskyt dem mod utilbørlig indblanding! Tag fat på rødderne til racisme og fordomme gennem uddannelsessystemet. Indfør multikulturel standardundervisninmg i skolerne.
  Brug det Europæiske År for Multikulturel Dialog 2008 til multikulturelt fremstød. Lav en Verdens-Religions-Tolerancedag.
 10.  

  Benita-Ferreo Waldner, Jack Straw, Abdullah Gül
  Benita-Ferreo Waldner, Jack Straw, Abdullah Gül

  Benita-Ferreo Waldner slår fast:

  Fransk lov* kommer ikke til at skade Tyrkiets EU medlemskab.
  Nej, fru Waldner støtter selvfølgelig de franske love der yderlige indskrænker ytringsfriheden til fordel for mangfoldigheden. Og det er da helt naturligt at man sætter "holocaustbenægtere" i spældet, og samtidigt lukker en hel nation af "holocaustbenægtere" ind i EU. For en muhamedansk holocaustbenægter og islamist som Gül er selvfølgelig en berigelse for os allesammen. Det kan enhver da se...

  *Det vil komme til at koste et års fængsel og en bøde på 300.000 kr. at betvivle det såkaldte "Armenske Holocaust".

  Heldigvis er det ikke fru Waldner der bestemmer Østrigs politik, men findes der klogere hoveder derovre der er mere realistiske med hensyn til ønskeligheden af indlemmelsen af en stat hvor befolkningen kun bliver forhindret i at ophøje sharia til lov af et stort og magtfuld militærapparat.

  Jeg er egentlig godt tilfred med at ikke alle stater er lige demokratiske..
  Hvad ville Tyrkiet og Pakistan være uden en magtfuld diktator med en stor hær og et endnu større efterretningsvæsen? Ærlig talt, bare vi stadigvæk havde Saddam!

Du kan downloade hele artiklen her (pdf)

EUs kommissær for udenrigsanliggender og naboskabspolitik, Benita Ferrero Waldner holdt samme dag en tale. :
Her i rådede hun mediefolkene til at pålægge sig selvcensur og overvåge dens overholdelse i egne rækker. "Ytringsfrihed er central i Europas værdier og tradition. Men dens bevarelse afhænger af ansvarlige enkeltpersoner"! Læs hele talen (Ikke sønderlig interessant og fyldt med de samme almindeligheder som vi kender dem fra Seidenfaden & co. Balder)

Ovenstående er oversat og kompileret af Anders Bruun Laursen billedkommentarene er mine.


Print Post