Revolutionerende og kontroversiel Oxford-studie: Social opførsel arves via generne

Posted By Balder On December 27, 2011 @ 19:37 In Racisme, Undervisning, videnskab | Comments Disabled

Den genetiske arv spiller hovedrollen ved primaters - derunder menneskers sociale opførsel

Fra New York Times: Social opførsel blandt primater1), derunder mennesker, har en betydelig genetisk basis, har et team af videnskabsmænd slået fast på basis af en ny rapport om sociale strukturer blandt alle primater.

Videnskabsmændene fra University of Oxford i England studerede den evolutionære stamtavle af 217 primat-arter hvis sociale organisering er kendt. Deres resultater der er blevet [1] publiceret i det videnskabelige magasin Nature, udfordrer nogle af de nu førende teorier om social opførsel, derunder:

  • At den sociale struktur er formet af omgivelserne - for eksempel en art hvis fødekilder er spredt over et stort område, har brug for at leve i store grupper.
  • At komplekse samfund udvikler sig skridt for skridt fra simple samfund.
  • Og den såkaldte 'sociale hjerne' hypotese: at intelligens og hjernevolume øges ved øget gruppestørrelse fordi individer skal administrere flere sociale relationer.
  [2]
  Primeval Kinship: How Pair-Bonding Gave Birth to Human Society

I modsætning til de endnu herskende opfattelser, lægger den nye rapport vægt på genetikkens store rolle ved skabelse af samfund. Fordi den har rødder i genetikken, er det svært at ændre den sociale struktur, og en art må klare sig med den sociale struktur den har arvet.

Hvis social opførsel hovedsageligt blev skabt af omgivelserne, burde beslægtede arter der lever i forskellige områder fremvise forskellige variationer af den sociale struktur. Men Oxford-biologerne Susanne Shultz, Christopher Opie and Qentin Atkinson fandt at det modsatte var tilfældet: Primat-arter havde en tendens til at have den samme sociale struktur som deres nært beslægtede artsfæller, uanset hvor og hvordan de lever.

Aber fra den gamle verden [Europa, Asien, Afrika], f.eks. den gruppe der omfatter bavianer og makaker lever i mange forskellige biotoper, fra savanne [græssteppe] til regnskov og bjergegne, og kan leve af frugt eller græs. Alligevel har de alle sammen meget ens sociale systemer, hvilket peger på at deres fælles biologiske ophav - og de nedarvede gener der styrer deres opførsel - har en stærkere indvirkning på deres sociale struktur end deres omgivelser.

'Vi forsøgte at teste accepterede modeller af den sociale evolution, og har vist at det blandt primater foregår på en meget anderledes måde end vi indtil nu har forstillet os, sagde Dr. Shultz.

Videnskabsmændenes forklaring går indtil videre i en retning der siger at social opførsel [socialitet] gjorde sin entre for 52 millioner år siden. De tidligste primater forsøgte at finde sikkerhed ved at leve enkeltvis og skjult, mens de kun bevægede sig om natten. Det ser ud til at de begyndte at søge sikkerhed ved at være i flok, da de skiftede til at være dagaktive.

Fra disse løse ustrukturerede grupper begyndte de mere kendetegnende former af primaters sociale opførsel at udvikle sig, for ca. 17 millioner år siden. Dette omfatter par-bonding, der praktiseres af gorillaer og mennesker, og grupper bestående af flere individer af hvert køn, der er typiske for bavianer og chimpanser.

Den kendsgerning at beslægtede arter har lignende sociale strukturer, formentlig fordi generne for socialt opførsel er arvet fra en fælles forfader, giver problemer for forklaringer der peger på miljø som den udslagsgivende faktor, skrev Joan B. Silk, en primat-ekspert ved University of California i Los Angeles, i en [3] kommentar til artiklen i Nature.

  The Social Conquest of Earth - Edward O. Wilson
  The Social Conquest of Earth
Edward Osborne Wilson
 

I bogen ’The Social Conquest of Earth’ fremlægger en af verdens mest betydende biologer, E.O. Wilson, en overbevisende videnskabelig argumentation for, at evolution også virker på gruppeniveau – og dermed tegner han også et nyt billede af menneskets grundlæggende natur.

Vi er ikke kun egoister, siger Wilson. Vores egen overlevelse er dybt afhængig af, at den gruppe, vi tilhører, trives – og derfor har vi i vores gener en lang række karaktertræk, der gør os oprigtigt sociale. Fra anmeldelse af Peter Hesseldahl på [4] Politiken 18 juni 2012

Ifølge Dr. Silk er det at man har fundet at der ikke har været en jævn udvikling fra små til store grupper, også noget der modsiger hypotesen om 'den sociale hjerne'.

Oxford-undersøgelsen bekræfter at strukturen af menneskelige samfund sandsynligvis også har en arvelig basis, da mennesket hører til primat-familien, sagde Bernard Chapais, en ekspert på menneskets sociale evolution ved Montreals universitet.

Gælder også mennesket

'Evolutionære forandringer i enhver specifik linje er i høj grad begrænset af denne linjes udviklingsmæssige historie, sagde Dr. Chapais, og henviste til den evolutionære stamtavle. 'Denne logik gælder for alle arter, derunder den menneskelige. Men i mennesker skjuler kulturelle variationer såvel menneskehedens sociale enhed og dens biologiske ophav.

Menneskelige fler-familiegrupper kan være opstået af den gorillaagtige harem-struktur, hvor flere haremmer smelter sammen, eller af stabile avls-bånd der erstatter promiskuiteten i et champanse-agtigt samfund, sagde Dr. Chapais.

I sin bog 'Primeval Kinship' [ur-slægtskab] (Harvard, 2008) beskriver han et nyt stadie i menneskets sociale evolution der indfandt sig da smågrupper allierede sig selv med dem med hvem de udvekslede døtre. Følelsen af fællesskab der opstod ved sådanne ægsteskabs-udvekslings-systemer skabte en stamme, og tog menneske-samfundet til et organisationsniveau der ligger over det som man finder i chimpanse-samfund.

Hos chimpanser udveksler territoriale smågrupper også døtre for at undgå incest, men fortsætter med at bekæmpe hinanden til døden fordi hannerne ikke kan genkende deres slægtskab med familiemedlemmer fra nabogrupper.

Fodnote:

1) Primat: et pattedyr som er en abe, en halvabe eller et menneske, dvs. som har fremadrettede øjne, gribehænder og som oftest gribefødder

Kilde:

New York Times 19 december 2011 via Vlad Tepes 26 december 2011 - [5] Genes Play Major Role in Primate Social Behavior, Study Finds (Nicholas Wade)

Nature 10 november 2011 - [1] Stepwise evolution of stable sociality in primates - Susanne Shultz, Christopher Opie & Quentin D. Atkinson

Relateret:

Balder Blog 12 november 2012 - [6] Fætter BR - kønsneutralt legetøj - Radikale kønsforskeres foragt for videnskaben afsløres i norsk tv program

Balder.org - [7] Racisme og kampen mod indvandringen - Er det forkasteligt at værne om vores genetiske arv?

Politiken 18 juni 2012 - [4] Stjernebiolog Edward O. Wilson: Næstekærlighed ligger i generne (Peter Hesseldahl)

Balder Blog 6 maj 2012 - [8] Arven: Det jødiske folks genetiske historie - Ny bog fra arvelighedsforskeren Harry Ostrer

DSFHF 11 april 2012 - [9] Kulturens genetiske basis

Daily Mail 11 marts 2012 - [10] Why the British are free-thinking and the Chinese love conformity: It's all in the genes claim scientists

Balder Blog 24 september 2011 - [11] Banebrydende ny dansk forskning: Store genetiske forskelle mellem aboriginer og hvide

Balder Blog 24 september 2011 - [12] Zionistiske Jøder spillede en aktiv rolle i den tidlige eugenik fra 1916 til 1947

Balder Blog 16 september 2010 - [13] Denmark - Professor Helmuth Nyborg: I.Q. down because of mass immigration

VDare 23 juli 2010 - [14] Nisbett Wrong, Again—No Black Gains In Reading and Mathematics Over Five Decades

Jyllands-Posten 15 september 2010 - [15] Vi må ikke blive som Sverige

Jyllands Posten 21 september 2010 - [16] Strid om indvandrere og intelligens (Morten Vestergaard)

Jyllands Posten 21 september 2010 - [17] Truer lav IQ demokratiet? (Debat giv din mening)

Balder.org - [18] Official Danish Army Report: Immigrants significantly less intelligent than native Danes

Balder.org - [19] Stanford University: Racial Groupings match genetic profiles


Article printed from Balder Blog: http://blog.balder.org

URL to article: http://blog.balder.org/?p=1327

URLs in this post:
[1] publiceret i det videnskabelige magasin Nature: http://www.nature.com/nature/journal/v479/n7372/full/nature10601.html
[2] Image: http://www.amazon.com/gp/reader/0674027825/ref=sib_dp_pt/175-4925437-5332921#reader-link
[3] kommentar: http://www.nature.com/nature/journal/v479/n7372/full/479182a.html
[4] Politiken: http://politiken.dk/kultur/boger/ECE1659024/stjernebiolog-naestekaerlighed-ligger-i-generne/
[5] Genes Play Major Role in Primate Social Behavior, Study Finds: http://vladtepesblog.com/?p=42050
[6] Fætter BR - kønsneutralt legetøj - Radikale kønsforskeres foragt for videnskaben afsløres i norsk tv program: http://blog.balder.org/?p=1493
[7] Racisme og kampen mod indvandringen - Er det forkasteligt at værne om vores genetiske arv? : http://balder.org/avisartikler/racisme-begrebet.php
[8] Arven: Det jødiske folks genetiske historie - Ny bog fra arvelighedsforskeren Harry Ostrer: http://blog.balder.org/?p=1407
[9] Kulturens genetiske basis: http://holocaust.nu/nyheder/2012/04/kulturens-genetiske-basis/
[10] Why the British are free-thinking and the Chinese love conformity: It's all in the genes claim scientists: http://www.dailymail.co.uk/news/article-2113350/Why-individualism-free-thinking-genes-British-people
.html

[11] Banebrydende ny dansk forskning: Store genetiske forskelle mellem aboriginer og hvide: http://blog.balder.org/?p=1277
[12] Zionistiske Jøder spillede en aktiv rolle i den tidlige eugenik fra 1916 til 1947: http://blog.balder.org/?p=1276
[13] Denmark - Professor Helmuth Nyborg: I.Q. down because of mass immigration: http://blog.balder.org/?p=1057
[14] Nisbett Wrong, Again—No Black Gains In Reading and Mathematics Over Five Decades: http://vdare.com/rushton/100723_nisbett.htm
[15] Vi må ikke blive som Sverige: http://jp.dk/opinion/kronik/article2183352.ece
[16] Strid om indvandrere og intelligens: http://jp.dk/indland/article2189727.ece
[17] Truer lav IQ demokratiet?: http://jp.dk/opinion/ordeterdit/article2189922.ece
[18] Official Danish Army Report: Immigrants significantly less intelligent than native Danes: http://balder.org/avisartikler/third-world-immigrants-intelligence.php
[19] Stanford University: Racial Groupings match genetic profiles: http://balder.org/avisartikler/racial-groupings-match-genetic-profiles.php