For de mange af gode grunde historisk forvirrede i nationaltsindede kredse, kunne det være meget nyttigt igen lige at få orden i den af propagandistiske hensyn fuldstændigt forvredne historie af den israelsk-palæstinensiske konflikt.

På bloggen med det lidt af selvgodhed lugtende navn 'Ydmyghed', findes en yderst velskrevet og kompakt version af historien.

Her lige lidt fra indledningen:

For 100 år siden var der kun få jøder i Palæstina. Hvordan kunne de pludselig etablere staten Israel i 1948?

Kun ved at bruge USA som løftestang.

Da den amerikanske præsident Roosevelt døde den 12. april 1945 overtog vicepræsident Harry Truman præsidentskabet. Der gik kun otte dage før han blev kontaktet af zionisterne. Et par dage forinden havde udenrigsminister Stettinius advaret om, at zionisterne ville presse på for at få hans støtte til en jødisk stat og ubegrænset jødisk indvandring til Palæstina.

 
  Balfourdeklarationen
Årsag til hele miseren i Mellemøsten, og
måske snart årsag til en atomkrig. Stor

Men Truman var dybt skeptisk overfor embedsmænd. Desuden var han bekymret over, de mange jødiske flygtninge som følge af krigen, og han mente at Balfour-erklæringens løfte til zionisterne burde holdes.

Truman var også optaget af at få støtte fra de jødiske vælgere, for Truman var fra begyndelsen af ikke specielt populær. Der var fem millioner jøder i USA, og kunne han få disse vælgere med sig, kunne det være afgørende ved det næste valg.

Trumans nærmeste rådgivere var enige heri, og de var positive overfor zionisterne - i modsætning til Udenrigsministeriet, der gjorde det klart, at “etablering af en jødisk stat i Palæstina vil være i modsætning til den politik, som USA altid har fulgt, at respektere det store flertal af lokale befolkninger i forhold til deres regeringsform.

Desuden vil det have stærke negative konsekvenser for amerikanske interesser i hele Østen og Mellemøsten…“.

Diplomatiet mindede ham også om Roosevelts løfte til den saudiarabiske Kong Abdul, om at de arabiske lande ville blive konsulteret, hvis der skulle ske noget omkring Palæstina.

Truman var ligeglad, og sendte et personligt brev til den britiske premierminister Attlee, om at briterne burde tillade indvandring af så mange jøder som muligt. På det tidspunkt var Palæstina under britisk overhøjhed. Tallet 100.000 fremgik af et bilag til brevet.

Både briterne og araberne protesterede. Den Arabiske Liga sagde, at der allerede var så mange jødiske indvandrere, at de udgjorde 1/3 af befolkningen, og at endnu flere ville tippe balancen mellem de to etniske grupper. Og ikke mindst blev Trumans brev opfattet som et amerikansk angreb på palæstinenserne - i direkte modstrid med Roosevelts løfte.

 

Truman måtte vedgå løftet, men så skruede jøderne i Palæstina bissen på. Der blev udført et massivt terrorangreb på landet jernbaner og stationer dagen før årsdagen for Balfour-erklæringen 2. november 1945. Arabere i Palæstina og i andre lande svarede med demonstrationer og uro.

Læs resten hos:

Ydmyghed 2 december 2011 - Sådan erobrede zionisterne Palæstina (Kristian)

Relateret:

Balder.org 29 januar 2010 - Jødisk terrorgruppe ville samarbejde med Hitler - Stern banden, Irgun Haganah


Print Post