Og andre historier fra en netdebattørs virkelighed..

Islamisk dødsliste i Voldsmose

I november 2005 blev der som bekendt fundet det der blev betegnet som "en islamisk dødsliste" i en opgang i Bøgeparken i Voldsmose (bydelens oprindelige navn!) i Odense. Mange har siden luftet deres mistanke om at "dødslisten" var forfattet af den terrormistænkte A.A.

På listen stod 10 personer (listet med navn og adresse) der ifølge sedlens indhold havde gjort sig fortjent til muhamedansk hævn, pga. fornærmelser mod muhamedanismens såkaldte profet og lignende dødssynder.

Nogle af personerne såsom byrådsmedlem Alex Ahrendtsen og forfatteren Carsten Ringsmose stod kort efter frem i pressen, men de fleste af navnene blev aldrig offentliggjort, selv om der verserede rygter. Vel sagtens af hensyn til de nævnte personers sikkerhed, tænkte jeg naivt. Selv har jeg (Balder) ikke rigtigt lagt skjul på at jeg stod på listen, uden dog at gøre det alt for nemt for eventuelle spontane voldsidioter at finde frem til min bopæl.

Men journalister har åbenbart direkte adgang til de beviser og spor politiet sikrer sig på gerningssteder, for jeg blev kontaktet af en journalist fra Ekstra Bladet, der vidste besked om sagen, og var informeret om at jeg stod på listen.

TV2 DagsDato 10 september 2006

Denne journalist så det dog åbenbart ikke som sin opgave at hjælpe terroristerne, og der blev indtil videre ikke offentliggjort flere navne, indtil TV2 for nylig i en udsendelse hvor Carsten Ringsmose medvirkede, satte meget fokus på ét af dem, nemlig mit. Et erklæret terrormåls hvis navn ikke tidligere er blevet publiceret blev således videregivet til offentligheden, i en udsendelse hvor den terror anklagede A.A.s fulde navn ikke måtte nævnes... (!)

Få timer inden udsendelsen blev jeg kontaktet af en journalist fra TV2 der sagde han lavede research om A.A.s baggrund. Jeg gav ham de få informationer jeg havde, selv om der ikke var meget af det der ikke allerede var kendt i offentligheden. Journalisten ville også gerne kende alle de navne der stod på listen, og jeg nævnte de navne der allerede var kendt, og indrømmede at mit også stod på listen. Efter at have sendt mit svar hørte jeg ikke mere.

Jeg sidder tilbage med den mistanke at TV2 journalisten udelukkende havde forsøgt at få bekræftet at mit navn stod på listen, og at påskuddet med "research om A.A.s baggrund" kun var lokkemad. Så blev man så meget klogere.

Her er TV2 journalistens Jesper Nilausens henvendelse:

Dato: 10 september 2006 12:04
Navn: Jesper Nilausen, TV2
Besked: Jeg laver research til et indslag om den varetægtsfængslede, terrorsigtede danske konvertit Abdallah Andersen. Har du en kopi eller blot teksten fra den "dødsliste" eller hvad man nu skal kalde den, der blev hængt op i Vollsmose sidste år? Du var på listen som jeg forstår det, ikke?

Få timer efter sendte TV2 programmet hvor man viste mit navn på tryk og nævnte det flere gange, så enten er jeg blevet narret, eller også har man et stort internt kommunikationsproblem hos TV2. Om TV2 derudover i lighed med andre medier har et stort ønske om at identificere, navngive, og "afsløre" modstandere af den multikulturelle ideologi overlader jeg til læserne selv at bedømme.

I TV2 udsendelsen DagsDato den 10/9 2006 optrådte bl.a. forfatteren Carsten Ringsmose der havde også et trusselsbrev rettet mod ham selv med i studiet. Man udlagde det faktum at mit navn var stavet forkert på samme måde både på "dødslisten" og på trusselsbrevet mod Ringsmose, som et bevis for at brevet måtte stamme fra samme afsender. Dette argument kan jeg desværre pille ned omgående. Langt de fleste mennesker, selv nogle jeg har kendt i årevis staver mit navn forkert, og pokkers om ikke selv Fyens Stiftstidende gør det i sin gengivelse af navnelisten, denne gang på sin helt egen måde! De burde da vide bedre for jeg har da haft en del læserbreve trykt i avisen, hvor navnet figurerer fuldstændigt korrekt. Jeg burde vel egentlig være tilfreds?

Efter afsløringerne om den påståede terrorcelle i Odense har journalister kontaktet mig og andre af de involverede i forsøg på at opsnuse flere nyheder om sagen, og det må være lykkedes for dem, for nu kan man så læse hele navnelisten i Fyens Stiftstidende 25/9. Fængslet hænger hadelister op | Debatter emnet på Fyens Stifttidendes netdebat
(Mens jeg har siddet og skrevet dette indlæg, er artiklen nedtaget fra FS' hjemmeside, og er nu kun tilgængeligt for abonnenter.)

I en anden artikel udkommet i dag 29/9 fortæller journalist Bjarne Vestesen fra Fyens Stiftstidende at "højreorienterede og anti-islamiske hjemmesider også har hængt A.A. ud", han nævner balder.org og fritdk.dk, med links til begge websteder, og tak for det. FS 29/9 2006: UDHÆNGNING: Den konverterede danske muslim optræder på højreorienterede websites: Gid han drukner i en vandpyt

Jeg er mig ikke sikker, men er det meningen med sammenligningen at relativere A.A. dødsliste (det er dog endnu ikke bevist), med en underforstået melding om at "højreorienterede gør det samme"?

Jeg vil ikke udtale mig om de til tider grovkornede meningsudvekslinger der foregik mellem A.A. og andre i Frit Danmarks gæstebog, der i hvert fald delvis var på samme niveau som det visse italienske og fransk-algeriske fodboldspillere dyrker på grønsværen, da jeg ikke har fulgt med i detaljerne.

Men hvis det kan forarge nogen hvad jeg selv har skrevet om A.A. og til A.A. vil jeg gerne høre det.

Det var da i hvert fald ikke en opfordring til at overfalde ham, og det ser heller ikke ud til at A.A. har følt sig særligt stødt over det.

A.A. kendskab til min person stammer fra en læserbrevsdebat i den trykte udgave af Fyens Stiftstidende, der åbenbart ikke har fundet indholdet i mine læserbreve mere "højreorienteret" eller antimuslimsk til at de kunne tåle at blive trykt i bladet. Sammenligningen holder da heller ikke på nogen måder vand, og Fyens Stiftstidende citerer heller ikke noget fra Balder.org i artiklen. Læserbrev Svar til A.A.: Der er en sammenhæng (20 oktober 2004)


Terrormål udelukket fra debatforum

En af de mere barokke ting ved hele situationen er i øvrigt at jeg siden omkring den 8 september 2006 er blevet afskåret fra at deltage i netdebatten på Fyens Stiftstidende, da redaktionen har slettet (flere?) af mine indlæg og siden har min e-post adresse været bandlyst. (Mine indlæg bliver slettet automatisk)

Begrundelsen for slettelsen af dette indlæg er jeg ikke helt klar over, men kort inden det skete fik jeg besked om at man havde redigeret i ét af mine indlæg da man regnede det som et "personangreb" mod en af (FS) netdebattens mest ivrige deltagere, psykologen Peter Storm. Jeg kom nemlig for skade at nævne Peter Storms fortid som overbevist marxistisk aktivist og apologet for Sovjetunionen (han er siden ikke særligt forbavsende blevet fuldtids indvandrer- og muhamedaner- forkæmper). Dette indlæg ligger så stadigvæk på FS' debatforum, se linket længere ned. Jeg har nu arkiveret det andet indlæg der blev slettet helt, blandt mine læserbreve til dagspressen: 06-09-08 FS Slettet indlæg på Fyens Stiftstidendes Netdebat

Det kunne for resten godt se ud til som om der på Fyens Stiftstidendes netdebat bliver taget særlige hensyn til denne gamle røde ulv, der nu fortsætter kulturkampen iklædt humanistiske fåreklæder.

Selv om dette "personangreb" var på et meget sobert plan, hvor jeg netop argumenterede for at Peter Storm ikke skulle stilles til ansvar for det kommunistiske systems umenneskelige handlinger, blev følgende sætning fra indlægget "Snot for sig og skæg for sig", der beskæftiger sig med Günter Grass problematikken slettet:

"Det ville være lige så dumt at sige at Peter Storm er medskyldig i sine kommunistiske forbilleders forbrydelser."

Jeg kunne selvfølgelig efterfølgende have tilmeldt mig netdebatten med en anden mailadresse, men orkede ikke rigtigt at have så meget besvær for at komme til orde på et debatforum hvor det stort set er de samme 6 - 7 deltagere der hygger sig sammen.

For fuldstændighedens skyld skal jeg nævne at jeg vist nok har modtaget en mail fra debatredaktøren med en slags begrundelse, men den blev (vist nok) slettet af mig selv i en forveksling med en tidligere helt eller næsten enslydende besked fra debatredaktør, da jeg var i gang med at besvare den, hvorefter jeg opgav at rede trådene ud.

Selvcensur

Jeg er i øvrigt for længe siden holdt op med at sende læserbreve til den trykte udgave af Fyens Stiftstidende af hensyn til familien. Det er nemlig ikke lige velset i alle kredse at være kritisk mod islam og indvandringen, og endnu mindre velset at man åbent tilkendegiver at man stemmer på Dansk Folkeparti. Man har trods alt kun den ytringsfrihed man er villig til at "betale" for, og nogle gange kan prisen være for høj. Det er nemlig ikke kun en selv der risikerer at blive ramt af de overlegnes hån og spot, men også familiemedlemmer.

Her et link til et indlæg der blev slettet fra Fyens Stiftstidendes netdebat ved en tidligere lejlighed.
Censur: Ærlig snak er åbenbart for meget for Fyens Stiftstidendes netdebat

 


Print Post