Herboende tilhængere af den islamiske sekt der er kendt som 'Salafister' blandt andet en Ahlu Sunah Wa Jammah har erklæret:

Jeg håber, at alle danske soldater, der er i Afghanistan, kommer hjem i kister. For de kæmper for demokrati, som vi ikke vil have.. (Ekstra Bladet 16 oktober 2011)

Inger Støjberg (V), Karen Hækkerup (S) og mange andre danske 'demokratiske' politikere er vild forarget over at der er nogen der tør at have andre meninger end dem selv, og råber mord brand og (selvfølgelig med svag stemme) udvisning. Karen Hækkerup bruger lejligheden til at føje hooligans, autonome og højreradikale til listen af mennesker der skal overvåges for forkerte meninger, og Dansk Likudparti kræver vanen tro at Salafisterne forbydes, lige som Nationalsocialister og paraboler der viderefører signalet fra de 'arabiske' kanaler Al-Jazeera og Al-Arabia. Det sidste i lykkelig uvidenhed om at nævnte 'arabiske' kanaler faktisk er pro-vestlige propagandasendere. Men der er jo så mange andre sammenhænge og realiteter som Dansk Likud ikke rigtigt tør at se i øjnene.

 
 

NATO offer i Sirte 25 september 2011

 

Jeg synes det er på sin plads her at anføre at hverken de 'danske' Salafister, og de danske Nazister, Hooligans eller Autonome endnu har gjort sig skyldige i noget som helst, der kan måle sig med de massive (krigs)forbrydelser disse hykleriske politikere (og systempressen) selv er ansvarlig for i Serbien, Irak , Afghanistan og nu Libyen.

I disse menneskers verdensbillede, er det at have en afvigende mening eller ønsker om f.eks. et lands styreform åbenbart en stor forbrydelse, alt imens de ikke anseer de enorme mængder af uskyldiges blod de selv har på hænderne ved deres leflen for Clinton, Blair, Barack Hussein Obama, Barroso,og Sarkozys blodige (NWO) dagsordener og kujonagtige massakrer på suveræne staters borgere for noget problem.

Meningsafvigelse værre end krigsforbrydelse?

Til disse mennesker dedikerer jeg min oversættelse hernede af en artikel skrevet af den forhenværende anklager ved Nürnbergprocessen mod nazispidserne i 1946; Walter Rockler, sammen med mit håb om at fremtidens nationale og / eller internationale domstole vil dømme disse danske politikere (og deres udenlandske og internationale herrer) for de blodige ugerninger de var med til at udføre i en lang række lande og mod en lang række folkeslag.

Men først en lille tur til Sirte, hvor Afrikas Løve Kolonel Muammar Gaddafis heltemodige Libyske frihedskæmpere nu på tredie uge har gjort den vestlige propagandapresses mange Rasmus Tanholdt-ders dagligt gentagne påstande om Sirtes fald til skamme ved at holde stand mod NATO's feje morderiske bombefly, samt NATO's Al-Queda insurgents og andre af den Nye Verdensordens lejede terrorister, hvis opgave er at skabe det kaos som er nødvendigt for at den Nye Verdensorden kan få kontrol med landet og dets ressourcer og at levere gode billeder.

Barnet med den afrevne kæbe

På Youtube kan man se en video der viser et barn i Libyen, hvis ansigt er frygteligt ødelagt af bombefragmenter. Barnet ved siden af er også hård såret.
Her er teksten til videoen:

Se her hvordan NATO og 'oprørerne' beskytter civilbefolkningen i Sirte... Verden, nyd videoen... Natolande, se hvordan jeres skattepenge bruges...

See what happend to this child...NATO & Rebels Crimes in Sirt
 

Modtageren af Nobelprisen for fred, hans rygklappere og Nato-helte er ikke kun ansvarlige for denne frygtelige forbrydelse, men for alle de krigsforbrydelser der er begået siden begyndelsen af angrebskrigen mod Libyen.

Mere om det hos Walter Rockler, anklager i Nürnbergprocessen mod Nazispidserne. Walter Rockler - Krigsforbryderloven gælder også for USA

Fra:

Antikrieg - Das Kind mit dem abgerissenen Kiefer (Klaus Madersbacher)

Walter Rockler, anklager i Nürnbergprocessen:

Krigsforbryderloven gælder også for USA (og Danmark!)

For at retfærdiggøre de morderisk ødelæggende bombeangreb på Jugoslavien skulle USA selvfølgelig beskylde Serberne for at have forbrudt sig mod menneskerettighederne, og påstå at præsident Slobodan Milosevic, den serbiske over-demon, er en krigsforbryder uden sidestykke.

  Walter Rockler - American Prosecutor Nuremberg Trials
 

Walter Rockler - anklager i Nürnberg

Dette fortalte den daværende præsident Bill Clinton os i sine mange pressekonferencer hvor han begav sigud i retoriske slagsmål med Milosevic. Men det at råbe 'krigsforbryder', viser højst at dem som bor i et glashus hellere skulle lade være med at kaste med sten.

Vi begik en flagrant militær aggression, og angreb uden ophør mod et lille land, hovedsageligt for at demonstrere at vi behersker verden.

Begrundelsen for at vi skulle kæmpe for den internationale moral, selv hvis det var rigtigt, undskylder ikke den krigeriske aggression og de mange døde som denne medførte. Den mindsker heller ikke skylden for dem som er ansvarlige for denne aggression.

Som primærkilde til internationalt ret er dommen fra retten i Nürnberg over de hovedansvarlige for Nazi-krigsforbrydelserne mellem 1940 - 1946 entydig.

Vores ledere taler godt nok ofte om denne dom, og roser den, men de har tilsyneladende ikke læst den. Denne internationale domstol har nemlig erklæret følgende:

'At begynde en angrebskrig er ikke kun en international forbrydelse, det er den værste internationale forbrydelse overhovedet, som adskiller sig fra andre krigsforbrydelser at den omfatter den samlende ondskab af helheden.'

I Nürnberg pressede USA og England på for forfølgelse af de nationalsocialistiske ledere for at have planlagt og startet en angrebskrig.

  Walter Rockler - American Prosecutor Nuremberg Trials

Robert Jackson, dommer ved den amerikanske højesteret, og lederen af de amerikanske anklagemyndigheder slog fast at: 'det at starte en angrebskrig er en forbrydelse, som ikke kan retfærdiggøres af nogen politiske eller økonomiske omstændigheder.'

Han erklærede også at:

'hvis visse overtrædelser af internationale aftaler er forbrydelser, er de forbrydelser uanset om de begås af USA eller Tyskland, og vi er ikke parate til at bruge straffelove mod andre, som vi ikke ville være parate til at anvende mod os selv.'

De Forenede Nationers Charter ser på samme måde på aggression. Artiklerne 2 (4) og (7) forbyder indblanding i et lands indre anliggender ved hjælp af trusler om magtanvendelse og brugen af magt af en stat mod en anden. (teksten fortsætter efter videoen)

Walter Rockler speaks on illegality of bombing Kosovo, 1999
Indeholder dele af teksten på denne side og mere
 

(fortsat) De Forenede Nationers generalforsamlings Resolution 2131; 'Erklæringen om et utilladelige af intervention, ' bekræfter synspunktet at en voldelig militær intervention mod et land er aggression og er en forbrydelse der ikke kan retfærdiggøres.

At man sætter et 'NATO' -skilt på aggressiv politik og opførsel forlener ikke en sådan handlemåde legitimitet. Dette er simpelthen en perversion af NATO (North Atlantic Treaty Organization), som blev oprettet som en defensiv alliance under FNs charter.

  Zionist friends of the KLA
 
Madeleine Korbel Albright &
Hashim-Thaci
UCK
K
osovo Liberation Army Leader 1999
M. Albright, alias Marie Jana Korbelová
 
General Wesley Clark
(Kanne, Nemerovsky)
  Richard Holbrooke - Kosovo Jihadis
  Richard Holbrooke - Kosovo Jihadis
  Billederne ovenover indsat senere; mere i artiklen - The Palestinian Israeli conflict in the Danish media as seen by a nationalist

NATO forpligtede sine medlemmer at afholde sig fra enhver trussel om- eller brug af vold, som ikke er foreneligt med FNs principper, og anerkendte udtrykkeligt 'Sikkerhedsrådets ansvar for opretholdelse af fred og sikkerhed'. Det står klart, at USA og NATO ved at gå udenom FNs Sikkerhedsråds godkendelse af bombardementerne, har tilsidesat grundlæggende love.

Set fra et andet synspunkt baseret på international lov, er USA og NATOS nuværende bombardement en krigsforbrydelse.

Modsat hvad vores krigsplanlæggere mener, er uindskrænket bombardement fra luften forbudt under international lov. At bombardere et lands infrastruktur; vandværker, elektricitetscentraler, broer, fabrikker, Tv og radiostationer, er ikke et angreb der indskrænker sig til legitime militære mål.

Vores bombardementer har også forårsaget enorme tab af og skader på civiles liv, hvilket er en overtrædelse af en anden standard. Vi har nu dræbt i hundredvis, hvis ikke i tusindvis af Serbere, Montenegrinere og Albanere, og endda nogle Kinesere, i vores kamp for humanistiske idealer.

Udover at blæse på FNs Charter og at have perverteret NATOs officielle målsætning, har Clinton også overtrådt mindst to paragraffer af den amerikanske grundlov. Under artikel I, afsnit 8 af den amerikanske grundlov, er det Kongressen, ikke præsidenten, der har magt til at erklære krig og at straffe overtrædelser af Folkeretten.

Alexander Hamilton forklarede i The Federalist No. 69, at forskellen mellem et monarki og det amerikanske præsidentsskab; En konge kunne bruge sin hær som han ville: præsidenten har ikke en sådan uindskrænket magt.

Under Artikel VI af den amerikanske Grundlov, er internationale aftaler, i stedet for at være ligegyldige stykker papir, som de for tiden behandles, del af amerikansk lov. Selvfølgelig kan man ikke forvente fra at halelogrende Kongres, der allerhøjst beskæftiger sig med detaljer om seksuelle eskapader, at det hjælper til med at overholde Grundloven.

Den største del af medierne kan man heller ikke forvente meget af. Journalister støtter sig til de kontrollerede informationer fra Udenrigsministeriet, Pentagon og NATO, og ser det som deres pligt at tilføje farverige detaljer til de officielle påstande om serbiske forbrydelser.

Således bliver en NATO-pressemeddelelse om en observation af en nylig pløjet mark set fra 10 kilometers højde der muligvis er et sted hvor der er foregået en massakre, sendt som en nyhed.

Ideen om at overtrædelse af humanitære love kan imødegås med tilfældig ødelæggelse og drab ved hjælp af avancerede teknologiske metoder i det hele taget mistænkeligt. Dette er endnu flere påskud for vores arrogante stræben efter dominans og magt mens vi misagter international lov.

Vi bestemmer simpelthen kravene og reglerne, og gennemtvinger dem med militært vold. Det minder om Henrik Ibsens 'brug ikke dette fremmedord 'idealer'. Vi har jo det udmærkede ord 'løgn'.

Walter J. Rockler, advokat i Washington var anklager ved krigsforbryderprocessen mod nazisterne i Nürnberg.

Ovenstående blev skrevet som læserbrev til avisen Chicago Tribune, hvor den blev trykt den 23 maj 1999. Walter J. Rockler døde i 2002

Oversat fra:

Counterpunch 19 juni 1999 - War crimes law applies to US too

Antikrieg - Das Kriegsverbrechergesetz gilt auch für die Vereinigten Staaten von Amerika
von Walter Rockler

Chicago Tribune 13 marts 2002 - Obituary: Walter Rockler, Nuremberg Prosecutor, CT Mar 13


Fra antikrieg.com arkivet: nogle læsetips for baggrunden for den barbariske ødelæggelse af et fredeligt land, af det 'Vesten' der er blevet en primitiv røverkultur:

Jean-Paul Pougala - Die Lügen hinter dem Krieg des Westens gegen Libyen

Ismael Hossein-Zadeh - Warum Regimewechsel in Libyen?

Paul Craig Roberts - Der neue Kolonialismus

Paul Craig Roberts - Überwältigt von der Scheinheiligkeit des Westens

Marjorie Cohn - Die „Verpflichtung zu schützen” – Die Fälle Libyen und Elfenbeinküste

Diana Johnstone - Die Dämonisierung von Gaddafis Libyen

Muammar Gaddafi - Rede vor der Generalversammlung der UNO am 1. Oktober 2009

Klaus Madersbacher - Breivik in Brüssel?


Relateret:

Balder Blog 5 oktober 2011 - Påstået myrdet syrisk kvinde spillevende på Tv - Vestlige medier og Amnesty International lyver (igen)

Balder Blog 18 september 2011 - NATO’s morderiske lejesvende i Libyen indrømmer drab på kvinder og børn

ZAGREB -- Libyan rebels executed without trial "several dozen people", among them citizens of Serbia and Croatia, writes a Croatian daily.
B92 News 13 september 2011 - Serbs, Croats executed by rebels in Libya

Cutting off a city from food & war is a war crime - again the ICC demonstrates its utter worthlessness.
Activist Post 2 september 2011 - Libya: NATO Enabling War Crimes (Tony Cartalucci)

Balder Blog 25 august 2011 - Wayne Madsen har besøgt Libyen - Fortæller en anden historie end Tantholdt, Nørskov og Steffen Jensen

Balder Blog 23 august 2011 - Journalist fanget i Tripoli: Frygter oprørerne, NATO og blodbad som undskyldning for indsættelse af landtropper

Balder Blog 18 august 2011 - Two very different Rebels: Blogger SandMonkey from Egypt and Ibrahim Mousa Said Grada; Libyan ‘Rebel Leader’ in Denmark (Asylsøger som har boet i 13 år i Danmark - Velintegreret? Taler kun engelsk i interviewet! Manden virker ikke særligt troværdigt på mig. Flytter han mon hjem nu, da Gaddafi nu [måske] er væk?)

Balder Blog 23 juni 2011 - Libyen: Beskyldninger om drab på civile begået af NATO og oprørere - vidner står frem

Balder Blog 15 juni 2011 - USA: Kongresmedlemmer slæber Obama i retten over krigen mod Libyen (Dennis Kucinich)

Balder Blog 18 maj 2011 - Danish state TV - Danmark's Radio admits anti Syrian propaganda based on false images of torture + Video of Syrian expats in Denmark, who support President Bashar al-Assad - Western media broadcast false reports - Steen Nørskov)

Balder Blog 23 juni 2011 - Libyen: Beskyldninger om drab på civile begået af NATO og oprørere - vidner står frem (With video in English: NATO & rebel atrocity claims break through barricades of civil war)

Euro-med 24 maj 2011 - World Conquest by “International Community”: Syria - and Iran Being Targeted According to Plan. And Then Russia and China?

Silver Lining 12 maj 2011 - Reuters apologizes to French channel for providing false images on Syria

Balder Blog 1 maj 2011 - NATO bombarderede skole for handikappede børn (Downssyndrom) i Libyens hovedstad Tripoli

Balder Blog 28 marts 2011 - Lotte Folke Kaarsholm i Deadline: Intet folkedrab og ingen massakrer på civile i Gaddafis Libyen (Med video)

Balder Blog 26 marts 2011 - Danske F16 jagere til Afrika? Liberianere myrder og voldtager i Elfenbenskysten

Balder Blog 24 marts 2011 - Serbien markerer tolvårsdagen for NATOs bombeterror

Balder Blog 24 februar 2006 - Blodig uretfærdighed muhamedanernes NATO støttede overtagelse af et kristent land (af Søren Espersen - Som dog hellere vil bombe lidt rund omkring f.eks. i Libyen, end at risikere at få dårlige karakterer af sine overlords for at sabotere det kommende fremstød mod de sidste endnu ikke-zionistisk besatte bastioner; Syrien og Iran)


Print Post