Jyllands Posten Århus 28 september 2006: Fire mænd dømt for pizzeriabrand

De fire mænd, der det seneste halve år har siddet varetægtsfængslet for brandstiftelsen 24. marts 2006 mod bl.a. Solbjerg Spisehus & Pizzabar, blev i går under særligt skærpende omstændigheder fundet skyldige ved Byretten i Århus.

Den 21-årige lettiske indvandrer Rainers Mellers blev idømt to års fængsel for selve brandstiftelsen, mens den 21-årige dansk-tyrker Hussam Sakim Atrach og den 37-årige tyrkiske indvandrer Cüneyt Durak fik henholdsvis to år og to år og seks måneders fængsel for medvirken til brandstiftelsen.

Strafudmålingen for den fjerde tiltalte, den 33-årige pizzeriaejer Ilhan Yildirim, der ligeledes blev fundet skyldig i medvirken, er udskudt. Det skete, fordi han efter flere indlæggelser på psykiatrisk hospital er ved at gennemgå en mentalundersøgelse. Sammen med Cüneyt Durak blev han desuden dømt for et mislykket forsøg på brandstiftelse 7. marts.

Et mislykket forsøg på ildspåsættelse samt én særdeles vellykket ildspåsættelse hvor et pizzeria, en lægeklinik, et værtshus og en butik i Solbjerg Hovedgade gik op i flammer, er ikke nok til en udvisning.

Ikke en gang når gerningsmanden, den 37-årige tyrkiske indvandrer Cüneyt Durak ikke har ret meget tilknytning til Danmark.

»Han har ikke været her særligt længe, og han har ikke arbejde. Han har godt nok et barn, men det er ikke ét, som han ligefrem har siddende på låret hele tiden. Så hans tilknytning til Danmark er ikke særlig stor,« argumenterede anklager Peder Rydder med henvisning til, at Cüneyt Durak kun må se sit barn hver 14. dag. Den påstand var byretten dog ikke enig i, og derfor fik den dømte lov til at blive i landet, efter han har afsonet sin straf.

Også en medgerningsmand, en 21-årige lettiske indvandrer Rainers Mellers undgik udvisning:

Heller ikke Rainers Mellers havde ifølge anklageren særlig stor tilknytning til Danmark, men han henviste samtidigt til EU-regler om, at udvisning af EU-borgere kun kan ske, hvis de udgør en virkelig og tilstrækkelig trussel for grundlæggende samfundshensyn. Det mente han bestemt, at Mellers gjorde og refererede bl.a. til en tidligere dom, hvor en litauisk landbrugsmedhjælper blev udvist efter at have modtaget en betinget dom.

»Hvis man kan udvise ham, så kan man vist også udvise folk for at brænde et pizzeria af,« slog han spydigt fast og tilføjede, at brandstiftelse efter hans mening udgjorde en reel trussel, der skulle betyde udvisning.

Det spørgsmål var det eneste stridsmål blandt dommerne, men med stemmerne to mod én frifandt byretten Rainers Mellers for udvisningspåstanden.

Læs de hele i Jyllands Posten Århus: Fire mænd dømt for pizzeriabrand

Ja man tror det er løgn ildspåsættelse og forsøg på ildspåsættelse, en gerning der altid medfører stor fare for menneskeliv kan ikke en gang føre til en udvisning. Lad os håbe på at anklager Peder Rydder gør sit navn ære og holder fast ved at landet skal ryddes for de tre tyrkere Ilhan Yildirim, Hussam Sakim Atrach, Cüneyt Durakog Letlanderen Rainers Mellers.

I deres respektive hjemlande ville alle fire nok have kunne set frem til en ti til 15 år i spjældet, men nu slipper de med 2 - 2½ år, og disse uønskede fremmede kan fortsætte med at ligge den danske befolkning til last. Forstå det hvem der kan.

 


Print Post
Posted af Balder 28 Sep 2006 under Indvandring | | Direkte link | English Translation | Deutsche Übersetzung |