Tip: Brug 'mus over' for at se hvad der gemmer sig under links uden at klikke

Google Übersetzung Deutsch | Google Translate English

Bloggen 'Veritas Universalis', gjorde opmærksom på en frisk video, hvor man kan høre den amerikanske zionistiske Jødinde Pamela Geller advare imod, at islamisk Sharialov er på vej ind i det amerikanske retssystem. (tekst fortsætter efter videoen)

FOX and Friends: Pamela Geller Discusses "Stop the Islamization of America"
 

Moser-loven, Mesira, og Halacha

 
Antonin Scalia - Højesteret
  Talmud: Hjørnesten af menneskets civile og moralske infrastruktur
 
  Ruth Bader Ginsburg - Højesteret:
Talmud er min hellige ledetråd
 
  Elena Kagan - Højesteret
 

Elena Kagan’s judicial hero isn’t an American – he’s on Israel’s Supreme Court, and his name is Aharon Barak. What did you expect? And he takes judicial activism to a whole ‘nother level. Robert Bork said “he establishes a world record for judicial hubris.” This is the same Elena Kagan that “conservative” Dick Morris calls a moderate. Of course, like Kagan, Morris is Jewish, and he doesn’t have a problem telling flat out lies to help a member of his tribe. Source: Elena Kagan’s judicial hero

   
  Institute of American & Talmudic Law
  Institute of American & Talmudic Law
   
  Hvem var det der på eget initiativ indførte en bestemmelse om at tillade tørklæder for dommere i Danmark ?
 
Torben Melchior - Højesteretspræsident
  Og hvem var det der straks bakkede op om ideen?
 
  Torben Goldin - Dommer
Præsident for Frederiksberg Ret
  Og hvem var det der besluttede at Shariadomstole skulle indføres i England?
 
  Lord Phillips of Worth Matravers
Højesteretsdommer i England
  Hvad har ovenstående 3 personer tilfælles?
   
  Bent Melchior (Talmud-discipel) i Politiken:
Med en tiltagende antisemitisme og islamofobi i Europa er det oplagt og nødvendigt at slutte sig sammen, ikke som opposition til nogen, men for at hjælpe hinanden og skabe harmoni i samfundet.
Derfor var 27. november en glædens og stolthedens dag for mange europæiske jødiske og muslimske organisationer og ildsjæle, som utrætteligt og loyalt har arbejdet for at etablere en jødisk-muslimsk samarbejdsplatform i Europa som bolværk mod dårlig behandling af både jøder og muslimer og at række hinanden en hjælpende hånd. [..]

Et hurtigt blik på et hvilket som helst europæisk samfund i dag burde være nok til at overbevise alle oplyste jødiske eller muslimske samfund eller individer om, at samarbejde er i deres egen interesse. Muslimske grupperinger har mange medlemmer, men begrænset indflydelse, mens de jødiske samfund er fåtallige, men velorganiserede og indstillet på at dele deres erfaring og viden. Mere

 
  Washington - White House
 
  Moskva - Den Røde Plads
 
  Liverpool
 
  Rond Point Schuman, Bryssel nov. 2010

Men det forholder sig faktisk sådan, at de gange hvor der i amerikanske retssale refereres til, eller procederes på basis af arkaiske supremacistiske religiøse love, er når Jøder som Moshe Zigelman og Israel Dwek forsøger på at beskytte kriminelle Jøder fra juridisk forfølgelse for deres forbrydelser, med udgangspunkt i 'Moser-loven', 'Mesira', eller Halacha, og når jødiske politikere, som Sam Hirsch fra Borough Park, foreslår helt åbent i et jødisk talkshow, at Jøder der informerer politiet, eller som vidner mod andre Jøder skal slås ihjel.

Før man snakker om Sharialove der måske kunne være på vej til amerikanske retssale, burde man lige se på hvor meget indflydelse gammeltestamentariske og talmudiske koncepter allerede har fået på det amerikanske retssystem.

Hævn og evig lidelse

Hvis man f.eks. ser på den store plads noget som hævn indtager i amerikansk retspraksis og det juridiske system, der i øvrigt er stærkt domineret af jødiske advokater og dommere, vil man have svært ved at genkende særlig megen kristen moral i dét.

Formuleringer som 'tre gange livsvarigt fængsel, uden mulighed for prøveløsladelse, der skal afsones i forlængelse af hinanden', minder mig mere om passager i den jødiske lovbog Talmud, der blandt andet erklærer at 'Yeshu nu er i gang med at lide i al evighed, ved at blive kogt i en gryde fyldt med afføring og sæd', og de passager hvor der foreskrives dødsstraf og evige lidelser, for ikke at lytte til rabbinernes befalinger, end om Kristen tilgivelse.

Det er vigtigt at fastslå, at for Jøderne er Talmud ikke et forældet og pilråddent stykke gammelt pergament. Rabbinerne lærer at det er en levende og åndende instruktionsbog, en moderne, uundværlig hellig bog.

Ruth Bader Ginsburg - Talmud min ledetråd

Én af de tre Jøder der p.t. udgør en tredjedel af de 9 dommere der har sæde i den amerikanske Højesteret, nemlig Ruth Bader Ginsburg, en overbevist jødisk troende, blev citeret i New York Times, hvor hun krediterede Talmud for sin succesfulde karriere i retsvæsenet. 'Talmud', sagde Ginsburg, 'er den hellige ledetråd for mit daglige liv'.

Den for så vidt vides ikke jødiske højesteretsdommer Antonin Scalia deltog den 28 januar 2008 i en konference der havde Talmud som juridisk inspiration som emne.

Citat Scalia:

'Talmud er en samling dybtgående juridiske analyser af praktisk lovgivning, logisk argumentation og moralske læresætninger. Dets love og etik har tjent som en hjørnesten af menneskehedens civile og moralske infrastruktur, og har været med til at skabe dets juridiske system.'

Således den positive vurdering af en bog der i snesevis, hvis ikke tusindvis af afsnit og bisætninger godkender drab på enhver der modsætter sig Jøderne, hævder Jøders overlegenhed over andre folkeslag, og excellerer i særligt giftige og modbydelige angreb på Kristne!

Og lad os lige fastslå; det er ikke Koranen eller Sharia der her ophøjes til værdifulde inspirationskilder, men den samme jødiske lov der blandt andet foreskriver dødsstraf for Jøder der samarbejder med politiet eller vidner mod andre Jøder i en retssal. En argumentation der som eksemplet Dwek og Zigelman viser, åbenbart kan fremføres i amerikanske retssale, og behandles seriøst, uden at blive afvist på stedet som værende helt udenfor relevans i en amerikansk retssal.

Talmudisk lov har således allerede opnået en vis plads i det amerikanske retssystem, og som på så mange andre fronter, vil de jødiske indvandreres succes med at få deres dagsordener igennem, inden længe blive efterfulgt af Muslimer der ønsker de samme rettigheder. I England har det i øvrigt i flere årtier været jødiske domstole, der har udgjort modellen som Islamister nu forsøger at udnytte til at gøre deres religiøse retssystem gældende.

Den jødisk ejede avis New York Times, der omtales i videoen med Geller, har dog forstået noget, når der citeres fra artiklen 'Frygt ikke islamisk lov i Amerika' skrevet af den, hvordan kan det også være anderledes, jødiske Eliyahu Stern:

'Korstoget mod Sharia underminerer det amerikanske demokrati, ignorerer vores lands succesrige historie af religiøs tolerance og assimilering, og skaber et farligt skel mellem USA og dets hurtigst voksende religiøse minoritet.'

'Beskyldningen om at Sharia truer det amerikanske samfund ligner på en prik beskyldninger i 1900 tallets Europa om at jødisk lov var underminerende.'

Noget upassende kan man mene, at den jødiske forfatter bruger ordet 'korstog' som beskrivelse af den jødiske Zionist Gellers kampagne mod Sharia. Artiklen sætter selvfølgelig ikke spørgsmålet til diskussion, om jødisk lov faktisk var, og er underminerende eller 'sedicious', som den jødiske forfatter beskriver det (jeg er ikke i tvivl om at flere rammende og kraftigere adjektiver er blevet benyttet i sin tid), men kommer med en lang historie om hvor fantastisk og uundværligt det jødiske bidrag til samfundet har været.

'I det tyvende århundrede trivedes vi ved at promovere en Judeo-Kristen etik, der respekterede forskelle og lagde vægt på fælles tankegods blandt Jøder, Katolikker og Protestanter. I dag har vi brug for en abrahamisk etik der hilser Islam velkommen til Amerikas religiøse tapet.'

Abrahamiske religioner

For alle der er bekendt med virkeligheden, og som ikke er blevet helt bedøvet af årtier af propaganda om Jøders og Jødedommens udsøgte fortræffeligheder, og de mere og mere udbredte falske forestillinger om en stor lighed mellem Jødedom og Kristendom, jødisk kultur og kristen kultur, er udtalelserne selvfølgelig det reneste vås.

Jødedom og Kristendom er i alt væsentligt helt fuldstændigt modsat rettede religioner / tankesystemer. Og nu vil man så prøve at indpasse det lige så åbenlyst krigeriske og morderiske Islam ind i det i forvejen af løgne gennemsyrede multikulturelle koncept, under fællesnævneren 'abrahamiske religioner'.

Igen er det en jødisk avis og en jødisk skribent, der lige som rabbineren Bent Melchior i Danmark, er villige til at give Muslimerne en håndsrækning, hvis og når det i øvrigt kan gavne Jøderne.

Og på den tilsyneladende modsatte side ser vi den lige så jødisk/chauvinistiske Pamela Geller der vil forhindre at Sharia vinder indpas i USA. Alle har dog 'Israel' og Jødernes vel som første prioritet.

Således hersker jødiske kræfter i systempressen, og i det etablerede politiske system på den ene side, mens den såkaldte 'opposition' i domineres af andre jødiske kræfter, der fortolker den jødiske dagsorden på deres egen måde, mens de stort set alle er enige om deres underliggende prioriteter; opretholdelse og styrkelse af staten Israel og det jødiske greb om medier og magt.

Hvis man da overhovedet i islambekæmpelsens navn skal alliere sig med hysteriske løse missiler som Pamela Geller, eller andre lignende, men måske mere diplomatiske zionistiske aktivister, bør man i hvert fald træde meget varsomt.

Der er i øvrigt meget mere at finde angående seriøse jødiske forsøg på at få Talmud gjort acceptabelt som inspirationskilde til det amerikanske retssystem, hvis man gider at lede lidt på nettet. Disse tiltag er langt mere fremskredne og organiseret end de muslimske forsøg på at indføre Sharia.

I øvrigt er det allerede lykkedes jødiske kræfter at få fjernet næsten enhver henvisning til kristendommen i den amerikanske offentlighed, inklusiv bibelske inskriptioner på amerikanske retsbygninger, mens igen andre jødiske kræfter har arbejdet på at opstille kæmpestore jødiske symboler på det Hvide Hus' græsplæne, og på alverdens hovedstaders mest centrale pladser.

Igen andre jødisk kampgrupper plastrer kristne lande til med holocaustkultsteder og jødiske museer, samt indretter jødisk dominerede fakulteter og institutioner af enhver art, der benyttes til alskens sære formål.

Tre Jøder, tre partier sagde en kendt jødisk journalist, og promoverede historien om Jøders enorme forskellighed, der skal tjene til at bevise at Jøder som gruppe er uenige, og ikke en lobby med fælles interesser.

Og ja, alle de her på siden nævnte Jøder, har sikkert meget forskellige holdninger og meninger om løst og fast. Men når det kommer til Israel og andre stærke jødiske interesser, er der til gengæld ingen slinger i valsen.

Hvor og når det virkeligt gælder, er det yderste venstre og det yderste højre på nær nogle mindre grupper og enkeltpersoner næsten rørende enige...

Relateret:

PI News 9 september 2011 - New York Times lobt das islamische Recht

Veritas Universalis 8 september 2011 - Video: Pamela Geller hos Fox & Friends

Balder Blog 8 september 2011 - USA, Los Angeles - Rabbiner Moshe Zigelman nægter at vidne mod andre kriminelle Jøder - Påberåber sig jødisk lov

New York Times 2 september 2011 - Don’t Fear Islamic Law in America

Balder Blog 17 februar 2011 - Auschwitzoverlevende Hajo Meyer og israelskfødte Gilad Atzmon diskuterer ‘jødisk etik’

Balder Blog 6 oktober 2010 - USA’s Højesteret åbner for første gang med 3 Jøder

Balder Blog 20 september 2010 - Barbara Lerner Spectre - Israelsk Jødinde i Sverige: Jøder har ledende rolle ved Europas forvandling 

Balder Blog 12 maj 2010 - USA - Interview med Prof. Kevin MacDonald om jødiske Elena Kagans kandidatur til Højesteret

Balder Blog 12 maj 2010 - Udnævnelse af den venstreorienterede lesbiske Elena Kagan - Bagslag for Jøder?

Balder Blog 24 januar 2009 - USA: Højesteretsdommer Antonin Scalia deltager i Sharia Talmud konference

Balder Blog 6 april 2008 - Bent Melchior og Bashy Quraishy bygger bro mellem jøder og muslimer


Print Post