og jeg ønsker at Snaphanerne havde levet og vundet, og havde gjort det af med dem alle sammen.

Svenskerne er politisk korrekte, kvindeagtige, depressive, moralske supremacister, de slår os i fodbold, og hjælper indvandrere ind i Danmark ved at omgås 24 års-reglen, de overbrækker havnekajer og færger, kommer til Danmark for at bolle ludere fordi de ikke må i Sverige, voldtog i stor stil danske kvinder da de havde besat landet, lod tyske tropper luske igennem til Norge, og deres største oprør mod konformismen og slavementaliteten er IKEA-stifteren Ingvar Kamprads kamp mod øget skat på snus. Alt i alt rigeligt med grunde for at ønske at Snaphanerne havde sejret.

Ok. Selvfølgelig er er ovenstående ikke alvorligt ment. Men hvis jeg havde skrevet noget sådant i fuld alvor, burde det så være strafværdigt?

 

Man kan nemt risikere at blive upopulær, hvis man forsvarer en helt igennem usympatisk persons ytringsfrihed. Og det er sikkert også derfor, at anmeldere og anklagemyndigheder helst udsøger sig en upopulær nobody, når det gælder om at stramme ytringsfrihedsbegrænsende paragraffer, ved således at etablere retspraksis.

Ville en upopulær nobody have sejret i retten i Holland, hvis vedkommende var anklaget for de samme udtalelser som Geert Wilders? Næppe. Husk sagen om den angivelige nynazist der blev udleveret til Tyskland for noget der ikke var forbudt i Danmark.

Ville man have udleveret Mogens Camre, hvis han var kommet til at forære en flok tyske politikere en indbunden udgave af 'Mein Kampf', ledsaget af en bemærkning om at Hitler også var ude på at nedlægge den danske toldkontrol, eller havde fremsat en forbudt udtalelse under et ophold i landet? Næppe.

Hvad sagde manden så?

Det er derfor, at det måske er på sin plads, at se på hvad det er en 22 årig Palæstinenser fra Århus fik 20 dages fængsel for at have sagt. Nu er min argumentation bygget udelukkende på hvad jeg har kunnet læse i den citerede artikel fra B.T., jeg ved selvfølgelig ikke om der har været mere som sagen kunne bygge på. Men det er min hensigt at stille princippet til diskussion.

 

B.T. skriver 6 september 2011:

Manden var tiltalt for udtalelser om, at jøderne slet ikke burde eksistere på denne jord.

- Jeg ønsker, at Hitler havde levet og havde gjort det færdigt, så han kunne have dræbt dem bagefter, er han citeret for at have sagt.

Avisen fortæller videre at manden er tidligere dømt for brandstiftelse på en institution, er 'modstander af israelsk tilstedeværelse i Israel' (som avisen dog udtrykker det!), og er flere gange dømt for røverier og anden kriminalitet.

Men lad os se på sagen som om det kun er ovenstående udtalelser han blev dømt for i denne særskilte sag. Udtalelserne var blevet citeret i en avisartikel fra et arresthus i Randers. Ifølg e B.T. blev han dømt 'fordi han har hånet eller nedværdiget andre på grund af deres tro eller oprindelse'.

Men håner man nogen fordi man ønsker dem ad helvede til? Og håner man dem så på grund af deres tro og oprindelse? Og må man så egentlig håne en, som ikke tror på menneskeskabte klimaændringer, holocaust, racernes ligeværdighed, Darwins evolutionsteorie, eller selvimploderende skyskrabere i New York? Må man håne nogen for at tro på Gud, jomfrufødslen, Tusindårsriget, Armageddon, det jødiske folks overlegne status, osv, osv. ? Det ville da ellers være forhånelse af en person på grund af han /hendes tro eller overbevisning.

Må man sige at tyske nynazister ikke burde eksistere på denne jord, og at Eisenhower eller Stalin skulle vækkes fra de døde for at dræbe dem?

Må man konsekvent kalde Palæstinensere for 'Palarabere', og påstå at det land de for tiden bebor, ikke tilhører dem, at de hører hjem i Jordan, og at der slet ikke findes et palæstinensiske folk?

Jeg spørger bare. Jeg vil gerne have at man lige abstraherer fra det konkrete tilfælde, og ser på det principielle.

Erstat 'Jøder' i Palæstinenserens udtalelser med andre etniske, religiøse eller politiske grupperinger, og tilsvarende for 'Hitler'.

Burde denne sag ikke ankes til frifindelse, for ytringsfrihedens skyld?

Går det ikke for langt at straffe folk for blot at ønske at det må gå andre dårligt, eller at man ønsker de var død?

Må jeg ønske at Lene Espersen og andre krigsliderlige danske politikere kommer foran domstolen i Haag, og får den højeste straf, eller at Lene styrter i havet næste gang hun får en tur med én af forsvarets helikoptere?

 
  Golliwog - negerdukke i vindueskarm
Se relateret

Er det tilladt at udtrykke håb om at Muslimerne kommer oppe og slås indbyrdes, og derved løser det islamiske problem?

Jo mere jeg tænker over det, jo mere problematisk bliver dommen for mig at se.

Hvis man ser på Lars Hedegaards dom, så var der da i det mindste en vis logik i det.

Han har generaliseret over en gruppe mennesker, og sagt at de voldtager deres egne døtre. (Det er i hvert fald domstolens udlægning)

Det er ærekrænkende overfor mange af dem ('overfor hvor mange af dem?', kunne Jesper Langballe kækt have indføjet her).

Men er det ærekrænkende at nogen ville ønske at ens slægt ikke fandtes på jorden?

Jeg synes det ville være en rigtig god ide hvis Trykkefrihedsselskabet tog sagen op.

Se B.T. for artiklen:

B.T. 6 september 2011 - Ung mand får 20 dages fængsel for jødehad

Relateret:

England: Mormor anklaget for racisme for at sætte negerdukke i vindueskarm (risikerer op mod 2 år)
Metro.co.uk 7 september 2011 - Grandmother's display of golliwog in window prompts racism charge


Print Post